Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789001862794. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Hoofdstukken Sociaal Recht - Arbeidsrecht: editie 2023

Paperback Nederlands 2022 9789001077327
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

Hoofdstukken Sociaal Recht (editie 2023) is al meer dan 35 jaar hét hbo-boek op het terrein van arbeidsrecht. Actueel, boordevol praktijkvoorbeelden en zeer toegankelijk geschreven!

Het boek biedt een overzichtelijke en praktijkgerichte introductie tot arbeidsrechtelijke vraagstukken. De eerste hoofdstukken gaan in op het individueel arbeidsrecht en de daaropvolgende gaan over het collectief arbeidsrecht. Ten slotte is er een hoofdstukje over internationaal en Europees arbeidsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789001077327
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:347
Uitgever:Noordhoff
Druk:32
Verschijningsdatum:11-11-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

3.7 van de 5
6 stemmen
0
4
2
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Cees Loonstra

Prof. mr. C.J. Loonstra is naast hoogleraar aan de Erasmus universiteit, adviseur bij een Amsterdams advocatenkantoor. Hij beoefent het arbeidsrecht daardoor niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Hij is tevens raadsheerplaatsvervanger bij Hof den Haag. Cees Loonstra schreef meerdere studieboeken voor het HBO.

Andere boeken door Cees Loonstra

Over Anne Velema

Mr. A.C. (Anne) Velema is docent Arbeidsrecht bij hogeschool Windesheim. Velema werd in 2014 verkozen tot Docent van het Jaar en won in 2017 de prijs voor de meest inspirerende toetsvorm: de Studentenrechtbank.

Andere boeken door Anne Velema

Inhoudsopgave

Inleiding 9

1 Terreinverkenning 13
1.1 Oriëntatie 14
1.2 Werkgever en werknemer: welke rechtsbronnen? 16
1.3 Van dwingend recht tot aanvullend recht 20
1.4 De bevoegde rechter 25
Begrippenlijst 29
Open vragen 31
Meerkeuzevragen 32

2 Arbeidsovereenkomst – Een afbakening 35
2.1 Indeling van overeenkomsten van werk 36
2.2 Kenmerken van overeenkomsten van werk 37
2.3 Gezagsverhouding 38
2.4 Uitzendkracht 47
2.5 Detacheren van werknemers 50
2.6 Oproepkracht 52
2.7 Oproepovereenkomst 55
2.8 Payrollovereenkomst 57
Begrippenlijst 59
Open vragen 62
Meerkeuzevragen 65

3 Arbeidsovereenkomst – Een inhoudelijke oriëntatie 67
3.1 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst 69
3.2 Aard van de aanstelling 70
3.3 Wet flexibel werken 71
3.4 De minderjarige 72
3.5 Het loon: art. 7:628 BW 73
3.6 Het loon: art. 7:629 BW en Wet verbetering poortwachter 76
3.7 Wettelijke verhoging van het loon 81
3.8 Wet arbeid en zorg 81
3.9 Minimumloon en minimumvakantiebijslag 82
3.10 Gelijke beloning mannen en vrouwen 82
3.11 Gelijke beloning voor gelijke arbeid in gelijke omstandigheden? 83
3.12 Vijf andere vormen gelijke behandeling 84
3.13 Vakantie 87
3.14 Art. 7:655 BW: de informatieplicht 89
3.15 Art. 7:658 BW: schade die de werknemer lijdt 89
3.16 Schade die de werknemer aan een ander toebrengt 92
3.17 Goed werkgever 94
3.18 Verplichtingen van de werknemer 96
3.19 Eenzijdig wijzigingsbeding 98
3.20 Concurrentiebeding 100
3.21 Proeftijdbeding 106
3.22 Overgang van onderneming 110
Begrippenlijst 112
Open vragen 114
Meerkeuzevragen 119

4 Arbeidsovereenkomst – Het ontslagrecht 123
4.1 Overlijden van de werknemer 125
4.2 Opzegging met schriftelijke instemming van de werknemer 126
4.3 Opzegging zonder schriftelijke instemming van de werknemer 128
4.4 Opzegging door werkgever: schriftelijke instemming of toestemming UWV niet nodig 139
4.5 De werkgever mag niet opzeggen (opzegverboden) 145
4.6 De werkgever heeft onterecht opgezegd 149
4.7 Ontbinding door de kantonrechter 154
4.8 Beëindiging met wederzijds goedvinden: algemeen 159
4.9 Beëindiging met wederzijds goedvinden: bijzondere situaties 161
4.10 Beëindiging van rechtswege (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) 166
4.11 De transitievergoeding 170
4.12 De billijke vergoeding 174
4.13 Voorwaardelijke ontbinding 175
4.14 De AOW-gerechtigde werknemer 176
4.15 Procedurele aspecten 178
Begrippenlijst 179
Open vragen 183
Meerkeuzevragen 187

5 Werkloosheid en ziekte 189
5.1 Onderscheid socialezekerheidswetten 190
5.2 Uitvoering, beroep en hoger beroep 192
5.3 Wie zijn verzekerd? 192
5.4 Werkloosheidswet (WW) 195
5.5 Sancties 200
5.6 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 205
5.7 Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) 206
5.8 Ziektewet (ZW) 206
5.9 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 209
5.10 Toeslagenwet (TW) 215
5.11 Participatiewet 216
Begrippenlijst 217
Open vragen 219
Meerkeuzevragen 221

6 Cao 225
6.1 Praktische relevantie cao 226
6.2 Formele aspecten van de cao 226
6.3 Verenigingen van werknemers 228
6.4 Verenigingen van werkgevers 230
6.5 Onderhandelende partijen 231
6.6 Voorbereidingen op het cao-overleg 232
© Noordhoff Uitgevers bv
6.7 Materiële aspecten van de cao 235
6.8 Toepassingsbereik van de cao 237
6.9 Uitleg van cao-bepalingen 240
6.10 Nawerking van cao-bepalingen 242
6.11 Het cao-incorporatiebeding 243
6.12 Avv 244
6.13 Sociaal plan 246
Begrippenlijst 249
Open vragen 251
Meerkeuzevragen 254

7 Collectieve acties 257
7.1 Grillige rechtsontwikkeling van de collectieve actie 258
7.2 Werknemers en vormen van collectieve actie 259
7.3 Werkgevers en de uitsluiting 262
7.4 Collectieve acties: de praktijk 262
7.5 Georganiseerde en wilde staking 264
7.6 Europees Sociaal Handvest 264
7.7 Een stukje geschiedenis 266
7.8 Huidige visies 268
7.9 Werkwilligen en werkstaking 274
Begrippenlijst 277
Open vragen 279
Meerkeuzevragen 282

8 Medezeggenschap 285
8.1 Uitzondering op het vrije ondernemerschap 286
8.2 Wetgeving in vogelvlucht 286
8.3 WOR – formele aspecten 287
8.4 WOR – materiële aspecten 293
8.5 Wet Medezeggenschap kleine ondernemingen 300
8.6 Euro-or 302
8.7 Enkele overige medezeggenschapsrechten 302
Begrippenlijst 307
Open vragen 309
Meerkeuzevragen 311

9 Arbeidsbescherming 315
9.1 Opkomst wetgeving 316
9.2 Arbowet 317
9.3 Arbeidstijdenwet 320
Begrippenlijst 324
Open vragen 325
Meerkeuzevragen 326

10 Arbeidsverhoudingen vanaf 1945 329
10.1 Historische context 330
10.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 331
10.3 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1963 332
10.4 Wet op de loonvorming 1970 332
10.5 Ingrepen van de regering sedert 1970 333
10.6 Terugtred overheid 334
10.7 Loonmaatregel, centraal akkoord en collectieve actie 335
Begrippenlijst 338
Open vragen 339
Meerkeuzevragen 339

11 Internationaal sociaal recht 343
11.1 Manieren van samenwerking 344
11.2 Internationale rechtsregels 344
11.3 Internationale Arbeidsorganisatie 345
11.4 Raad van Europa 347
11.5 Europese Unie 348
Begrippenlijst 350
Open vragen 352
Meerkeuzevragen 352

Antwoorden meerkeuzevragen 354
Afkortingen 355
Register 357

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdstukken Sociaal Recht - Arbeidsrecht: editie 2023