Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Wegwijs in de (internationale) verzekerings- en premieplicht

Paperback Nederlands 2015 9789012391757
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Deze Wegwijs is samengesteld als een studieboek, waarin de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht voor de Nederlandse volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden behandeld naar de stand van medio 2015. De meest recente jurisprudentie is uiteraard verwerkt en waar nodig van commentaar voorzien.

Door zijn systematische opbouw is dit studieboek zeer geschikt voor fiscale opleidingen aan universiteiten, heao's en daarmee vergelijkbare onderwijsvormen. Deze uitgave zal tevens goede diensten bewijzen in de fiscale adviespraktijk.

Het Nederlandse volksverzekeringsstelsel is een zogenoemd 'ingezetenenstelsel'; daarom wordt na een algemene inleiding gestart met het woonplaatsbegrip. De werknemersverzekeringen hebben het begrip 'werknemer' als uitgangspunt.

Ter bepaling van de verzekeringsplicht worden achtereenvolgens de supranationale en multilaterale regelingen behandeld, waarbij in het bijzonder Verordening 883/2004 en ten gevolge van het overgangsrecht deels ook nog Verordening 1408/71. Hierna komen de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de nationale wetgeving met de Besluiten Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 402) aan de orde.

De koppeling met de premieplicht wordt gelegd door de behandeling van de financiering van de volksverzekering, de werknemersverzekeringen en de Zvw aan de hand van de Wfsv. De theorie is gelardeerd met relevante jurisprudentie, verhelderende voorbeelden, samenvattende overzichten
en verduidelijkende schema's.

Specificaties

ISBN13:9789012391757
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:632
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:29-5-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Jo Sijstermans

Jo Sijstermans is werkzaam bij de Belastingdienst/CPP te Utrecht als projectleider Rechtstoepassing & Uitvoeringsbeleid (RTP&U) voor de samenwerking tussen UWV en de Belastingdienst op het gebied van de heffing en inning van de werknemersverzekeringen (WALVIS-SUB). Hij is tevens verbonden aan de Belastingdienst Limburg, kantoor Buitenland te Heerlen. Hij is als short-time expert in het EU/PHARE-programma betrokken bij de advisering van de nieuwe Lidstaten van de EU op het gebied van premieheffing en -inning. Hij treedt met regelmaat op als inleider/dagvoorzitter tijdens seminars, workshops en congressen betreffende de nationale en internationale aspecten van de loonbelasting, de verzekerings- en premieplicht, de salarisadministraties en de WKA. Tevens zijn op dit vakgebied meerdere uitgaven van zijn hand verschenen.

Andere boeken door Jo Sijstermans

Over Paul Bogaerts

Paul M.G. Bogaerts is werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in Heerlen, tevens lid van de kennisgroep premieheffing van de Belastingdienst.

Andere boeken door Paul Bogaerts

Inhoudsopgave

Voorwoord / 15
1 Sociale verzekeringen algemeen / 17
1.1 Inleiding tot de sociale zekerheid / 17
1.2 Sociale verzekeringen versus sociale zorg / 18
1.3 Organisatie sociale verzekeringen / 19
1.3.1 Volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet / 19
1.3.2 Werknemersverzekeringen / 21
1.3.3 Heffingskant / 23
1.4 Volksverzekeringen / 24
1.4.1 Algemene Ouderdomswet / 24
1.4.2 Algemene nabestaandenwet / 27
1.4.3 Wet langdurige zorg / 28
1.4.4 Algemene Kinderbijslagwet / 28
1.5 Werknemersverzekeringen / 30
1.5.1 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / 30
1.5.2 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 30
1.5.3 Werkloosheidswet (WW) / 31
1.5.4 Ziektewet (ZW) / 31
1.6 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) / 31
1.7 Zorgverzekeringswet (Zvw) / 32
1.8 Korte introductie van de financiering van de volks- en werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet / 32
1.8.1 Volksverzekeringen / 32
1.8.2 Werknemersverzekeringen / 32
1.8.2.1 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / 32
1.8.2.2 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 33
1.8.2.3 Werkloosheidswet (WW) / 33
1.8.2.4 Ziektewet (ZW) / 33
1.8.3 Zorgverzekeringswet (Zvw) / 33
1.9 Ontwikkelingen in de premieheffing / 33
1.9.1 Historie uniformering inkomens- en loonbegrip / 33
1.9.2 Wijzigingen in Wet IB 2001 en Wet LB 1964 en ontwikkelingen in internationaal/europees recht zorgen voor dynamiek in de premieheffing / 35
1.10 Het verzekeringskarakter van de volks- en werknemersverzekeringen en Zvw / 37
1.10.1 Algemeen / 37
1.10.2 Volksverzekeringen / 38
1.10.3 Werknemersverzekeringen / 39
1.10.4 Zorgverzekeringswet / 39
1.11 De kring der verzekerden / 39
1.11.1 Volksverzekeringen / 40
1.11.2 Werknemersverzekeringen / 44
1.11.3 Zorgverzekeringswet / 46
1.12 De kring der premieplichtigen en de verschuldigde premie / 47
1.13 Schema / 50
1.14 Rechtsmiddelen / 51
1.15 Adressen en nuttige websites / 52
2 Woonplaats natuurlijke personen / 55
2.1 Algemeen / 55
2.2 Naar de omstandigheden beoordeeld / 60
2.3 Dubbele woonplaats / 67
2.4 Woonplaats van zeevarenden / 72
2.5 Terugkeer binnen één jaar / 72
2.6 De woonplaats van buitenlandse arbeiders / 73
2.7 Naar het buitenland uitgezonden employés / 74
2.8 Vluchtelingen, asielzoekers, illegalen en ‘zwervenden’ / 75
2.9 De bewijslast met betrekking tot de woonplaats / 77
2.12 Slot / 78
3 Kring der verzekerden / 79
3.1 Verschillen tussen belastingverdragen en verdragen inzake sociale zekerheid / 79
3.2 Verdragen inzake sociale zekerheid waar Nederland bij betrokken is / 81
3.3 De onderlinge verhoudingen tussen supranationale, internationale en nationale regelingen / 90
3.4 De exclusieve werking en sterke werking / 93
3.5 De belangrijkste doeleinden van supranationale en internationale regelingen / 96
3.6 Systematiek van de verdragen of supranationale regelingen / 99
3.7 De personele en materiële werkingssfeer van een verdrag of supranationale regeling / 100
3.8 De aanwijsregels van een internationale of supranationale regeling / 102
3.9 De diverse supranationale en internationale regelingen in vogelvlucht / 107
3.10 Detachering / 111
4 Vaststellen toepasselijke wetgeving / 115
4.1 Inleiding / 115
4.1.1 Inleiding tot de Europese Unie / 115
4.1.2 Instellingen van de Europese Unie / 117
4.1.3 Europese wetgeving / 118
4.1.4 Het Hof van Justitie van de Europese Unie / 118
4.1.5 Verdragen met betrekking tot de Europese Unie / 121
4.1.6 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie / 123
4.1.7 Vrij verkeer van werknemers / 124
4.1.8 Coördinatie van sociale zekerheid voor migrerende werknemers / 124
4.1.9 Verhouding VWEU en Verordeningen / 124
4.2 Verordening 883/2004 / 125
4.2.1 Exclusieve werking en sterke werking / 127
4.2.2 Titel I van Verordening 883/2004: de algemene bepalingen / 128
4.2.3 Artikel 1. Definities / 129
4.2.3.1 Onderdeel a: werkzaamheden in loondienst / 129
4.2.3.2 Onderdeel b: werkzaamheden anders dan in loondienst / 131
4.2.3.3 Onderdeel c: verzekerde / 133
4.2.3.4 Onderdeel d: ambtenaar / 133
4.2.3.5 Onderdeel g: vluchteling en onderdeel h: staatloze / 134
4.2.3.6 Onderdeel i: gezinslid / 134
4.2.3.7 Onderdeel j: woonplaats / 135
4.2.3.8 Onderdeel k: verblijfplaats / 136
4.2.3.9 Onderdeel l: wetgeving / 136
4.2.3.10 Onderdeel m: bevoegde autoriteit / 137
4.2.3.11 Onderdeel v bis: verstrekkingen / 137
4.2.4 Artikel 2. De personele werkingssfeer / 138
4.2.4.1 Verplaatsingscriterium / 138
4.2.4.2 Grondgebied van de EU / 138
4.2.4.3 Nationaliteitseis / 140
4.2.5 Artikel 3. Materiële werkingssfeer / 141
4.2.6 Artikel 4. Gelijke behandeling / 143
4.2.7 Artikel 5. Gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen / 143
4.2.8 Artikel 6. Samentelling van tijdvakken / 143
4.2.9 Artikel 7. Opheffing van de regels inzake de woonplaats / 144
4.2.10 Artikel 8. Verhouding tussen deze verordening en andere coördinatieinstrumenten / 145
4.2.11 Artikel 9. Verklaringen van de lidstaten over de werkingssfeer van de verordening / 146
4.2.12 Artikel 10. Voorkoming van samenloop van prestaties / 147
4.2.13 Titel II van Verordening 883/2004 en Verordening 1408/71 – Algemeen / 147
4.2.14 De hoofdregels – art. 11 Verordening 883/2004 / 164
4.2.14.1 Exclusieve en sterke werking / 164
4.2.14.2 Fictiebepaling ontvangers van uitkeringen / 168
4.2.14.3 Hoofdregel voor werknemers en zelfstandigen / 169
4.2.14.4 Hoofdregel voor ambtenaren / 172
4.2.14.5 Hoofdregel voor grensarbeiders met een werkloosheidsuitkering / 173
4.2.14.6 Hoofdregel voor militaire dienstplichtigen / 173
4.2.14.7 Hoofdregel ten aanzien van inactieven / 174
4.2.14.8 Hoofdregel voor zeevarenden / 178
4.2.14.9 Hoofdregel luchtvaartpersoneel / 182
4.2.15 De bijzondere regels: Detachering – art. 12 Verordening 883/2004 / 184
4.2.15.1 Detachering werknemers / 185
4.2.15.2 Detachering zelfstandigen / 191
4.2.16 Werken in twee of meer lidstaten – art. 13 van Verordening 883/2004 / 194
4.2.16.1 Werknemers die werken in twee of meer lidstaten onder Verordening 883/2004 / 195
4.2.16.2 Werknemers die werken in twee of meer lidstaten onder Verordening 1408/71 / 203
4.2.16.3 Werknemers in het internationaal transport die werkzaam zijn in twee of meer lidstaten onder Verordening 883/2004 / 209
4.2.16.4 Werknemers in het internationaal transport die werkzaam zijn in twee of meer lidstaten onder Verordening 1408/71 / 210
4.2.16.5 Zelfstandigen die werken in twee of meer lidstaten onder Verordening 883/2004 / 212
4.2.16.6 Zelfstandigen die werken in twee of meer lidstaten onder Verordening 1408/71 / 213
4.2.16.7 Personen die in de ene lidstaat werkzaam zijn als werknemer en in een andere lidstaat als zelfstandige onder Verordening 883/2004 / 215
4.2.16.8 Personen die in de ene lidstaat werkzaam zijn als werknemer en in een andere lidstaat als zelfstandige onder Verordening 1408/71 / 215
4.2.16.9 Personen die in de ene lidstaat werkzaam zijn als ambtenaar (in een bijzonder stelsel) en in een andere lidstaat als werknemer, zelfstandige of ambtenaar / 222
4.2.16.10 Fictiebepaling voor de plaats van de werkzaamheden / 223
4.2.17 Vrijwillige verzekering – art. 14 Verordening 883/2004 / 224
4.2.18 Arbeidscontractanten van de EU – art. 15 Verordening 883/2004 / 225
4.2.19 Uitzonderingen op de aanwijsregels – art. 16 Verordening 883/2004 / 226
4.2.20 Overgangsbepaling Titel II – art. 87 Verordening 883/2004 / 229
4.2.21 Titel III van Verordening 883/2004: de kostenaanwijsregels voor pensioengerechtigden / 232
4.2.22 A1-verklaring, E101-verklaring, gegevensuitwisseling en invordering / 238
Bijlage 1: A1-verklaring / 244
Bijlage 2: E101-verklaring / 247
Bijlage 3: E102-verklaring / 249
Bijlage 4: Schema hoofdregels en uitzonderingsregels van Verordening 883/2004 / 251
Bijlage 5: Schema hoofdregels en uitzonderingsregels van Verordening 1408/71, die nog toepasbaar kunnen zijn door het overgangsrecht van Verordening 883/2004 / 254
5 Verdragen inzake Sociale Zekerheid / 257
5.1 Algemeen / 257
5.2 De invloed van het EER-Verdrag / 261
5.3 Systematiek van de behandeling van de multi- en bilaterale verdragen / 264
5.3.1 Europees Verdrag inzake Sociale Zekerheid / 265
5.3.2 Europees Verdrag betreffende de Sociale Zekerheid van Arbeiders werkzaam bij het Internationaal Vervoer / 271
5.3.3 Verdrag betreffende de Sociale Zekerheid van Rijnvarenden / 273
5.3.4 Australië / 276
5.3.5 Brazilië / 278
5.3.6a Canada (alle provincies met uitzondering van Québec) / 280
5.3.6b Canada (Québec) / 282
5.3.7 Chili / 284
5.3.8 Egypte / 286
5.3.9 India / 289
5.3.10 Israël / 291
5.3.11 Japan / 294
5.3.12 Joegoslavië / 295
5.3.13 Kaapverdië / 298
5.3.14 Kroatië / 300
5.3.15 Macedonië / 302
5.3.16 Marokko / 304
5.3.17 Nieuw-Zeeland / 307
5.3.18 Noorwegen / 308
5.3.19 Saoedi-Arabië / 310
5.3.20 Tunesië / 311
5.3.21 Uruguay / 313
5.3.22 Verenigd Koninkrijk / 315
5.3.23 Verenigde Staten van Amerika / 318
5.3.24 Zuid-Korea / 321
5.3.25 Zwitserland / 323
Bijlage 1 / 325
6 Nederlandse socialezekerheidswetgeving / 331
6.1 Inleiding / 331
6.2 Algemeen / 334
6.2.1 Hoofdregels volks- en werknemersverzekeringen / 334
6.2.2 Uitzonderingen: BUB / 335
6.2.3 Zorgverzekeringswet / 336
6.3 Kring der verzekerden volksverzekeringen / 336
6.3.1 Criteria volksverzekeringen / 336
6.3.2 Verzekerd zijn is onafhankelijk van de hoogte van de premies / 338
6.4 Kring der verzekerden werknemersverzekeringen / 339
6.4.1 Criteria werknemersverzekeringen / 339
6.5 De Koppelingswet / 342
6.5.1 Inleiding / 342
6.5.2 Vreemdelingenwet 2000 / 342
6.5.3 De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen / 344
6.5.4 Het BUB 1999 voor de volksverzekeringen / 346
6.5.5 Het BUB 1990 voor de werknemersverzekeringen / 348
6.5.6 De Zorgverzekeringswet / 349
6.5.7 De Koppelingswet en de internationale verdragen / 349
7 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 / 353
7.1 Inleiding / 353
7.1.1 Artikel 1 – begripsbepalingen / 355
7.2 Uitbreiding van de kring der verzekerden / 356
7.2.1 Artikel 2 – Nederlandse ambtenaren en hun gezinsleden in het buitenland / 356
7.2.2 Artikel 3 – Nederlanders in dienst van een publiekrechtelijke rechtspersoon en hun gezinsleden in het buitenland / 358
7.2.3 Artikel 3a – Rijksvertegenwoordiger / 361
7.2.4 Artikel 4 – Rijdend, vliegend of varend personeel, buiten Nederland wonend / 361
7.2.5 Artikel 5 – Gezinsleden van varend personeel / 362
7.2.6 Artikel 6 – Tijdelijke onderbreking van arbeid in Nederland / 362
7.2.7 Artikel 8 – Tijdelijk buiten Nederland studerenden en verpleegden / 363
7.2.8 Artikel 9 – Niet in Nederland wonende zelfstandigen / 364
7.2.9 Artikel 9a – Vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel / 364
7.2.10 Artikel 10 – Vreemdelingen in Nederland wonend / 365
7.2.11 Artikel 11 – Vreemdelingen rechtmatig verblijf houdend in Nederland / 366
7.2.12 Artikel 11a – Buiten Nederland en Europa werkzaam / 367
7.3 Beperking van de kring der verzekerden / 368
7.3.1 Artikel 12 – Wonen in Nederland, werken buiten Nederland / 368
7.3.2 Artikel 13 – Personeelsleden ambassades en consulaten in Nederland en hun gezinsleden / 370
7.3.3 Artikel 14 – Personeelsleden in dienst van een in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisatie en hun gezinsleden / 373
7.3.4 Artikel 15 – Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 375
7.3.5 Artikel 16 – Buitenlandse ambtenaren / 375
7.3.6 Artikel 17 – Rijdend, vliegend of varend personeel, in Nederland wonend / 375
7.3.7 Artikel 18 – Tijdelijk in Nederland werkzaam personeel / 375
7.3.8 Artikel 19 – Musici, artiesten en sporters / 376
7.3.9 Artikel 20 – Tijdelijk in Nederland studerenden / 376
7.3.10 Artikel 21 – Geen verzekering op grond van de Wlz / 377
7.3.11 Artikel 21a – Vrijstelling verzekeringsplicht Wlz / 378
7.3.12 Artikel 21b – Ontheffing verzekeringsplicht Wlz, AOW, Anw en AKW / 379
7.3.13 Artikel 21c Ontheffing verzekeringsplicht Wlz, AOW, ANW en AKW gezinsleden personen werkzaam bij niet in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisaties / 381
7.3.14 Artikel 22 – Vrijstelling verzekeringsplicht AOW, Anw en AKW / 381
7.3.15 Artikel 23 – Vreemdelingen, rechtmatig verblijf houdend in Nederland / 383
7.4 Gemeenschappelijke bepalingen / 383
7.4.1 Artikel 24 – Hardheidsclausule / 383
7.4.2 Artikel 25 – Voortzetting verstrekkingen op grond van de AWBZ- vervallen / 383
7.4.3 Artikel 26 – Overgangsrecht vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel / 383
7.4.4 Artikel 27 – Overgangsrecht personeelsleden in dienst van een in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisatie / 384
7.4.5 Artikel 27a – Overgangsrecht tijdelijk in Nederland studerenden / 384
7.4.6 Artikel 27b – Overgangsrecht geen verzekering op grond van de AWBZ en ontheffing verzekeringsplicht volksverzekeringen / 384
7.4.7 Artikel 28 – Voortzetting beschikkingen / 385
7.4.8 Artikel 28a – Grondslag eerder afgegeven verklaringen en ontheffingen / 385
7.4.9 Artikel 29 – Ministeriële regelingen / 385
7.4.10 Artikel 30 – Intrekking / 385
7.4.11 Artikel 31 – Inwerkingtreding / 385
7.4.10 Artikel 32 – Citeertitel / 385
8 Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 / 387
8.1 Wanneer komt het BUB WV 1990 in beeld? / 387
8.2 Opbouw van het BUB WV 1990 / 388
8.3 Toepasselijke werknemersverzekeringen / 388
8.4 Territoriale werking / 389
8.5 Uitbreiding van de kring der verzekerden / 390
8.6 Beperking van de kring der verzekerden / 395
8.7 Slotbepalingen / 400
9 Financiering sociale verzekeringen / 401
9.1 Financiering volksverzekeringen / 401
9.1.1 Inleiding / 401
9.1.2 Algemeen / 403
9.1.3 Wie kan als premieplichtige worden aangemerkt? / 404
9.1.3.1 Basis kring van premieplichtigen / 404
9.1.3.2 Specifieke situaties / 405
9.1.4 De heffingsmaatstaf / 405
9.1.5 Maatstaf in geval van heffing bij wege van aanslag / 406
9.1.5.1 De basis / 406
9.1.5.2 Nadere regelingen / 408
9.1.5.3 Fiscale kwalificatie uitkeringen en (vrijwillige) premiebetaling / 426
9.1.5.4 Maximum premie-inkomen / 431
9.1.5.5 Verliescompensatie / 432
9.1.6 De maatstaf in geval van heffing bij wijze van inhouding / 433
9.1.6.1 De basis / 433
9.1.6.2 Afwijkende regelingen / 433
9.1.6.3 Maximum premie-inkomen / 434
9.1.7 Het tarief / 434
9.1.7.1 Premiepercentages / 434
9.1.8 Heffingskortingen / 437
9.1.8.1 Algemeen / 437
9.1.8.2 Heffingskortingen toegespitst op de volksverzekeringen / 443
9.1.8.3 Tijdsevenredige herleiding heffingskorting / 444
9.1.8.4 Bijzondere verhoging heffingskorting voor de inkomstenbelasting voor niet-premieplichtigen / 445
9.1.9 De wijze van heffing / 447
9.1.10 Premieheffing bij wege van aanslag / 447
9.1.10.1 De basis / 447
9.1.10.2 Eén aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 449
9.1.10.3 Al dan niet een aanslag / 450
9.1.10.4 Met de aanslag te verrekenen premie en te verrekenen voorlopige aanslagen / 450
9.1.10.5 Competentie / 451
9.1.10.6 Aangifte / 452
9.1.10.7 Voorlopige aanslagen / 453
9.1.10.8 Navordering / 453
9.1.10.9 Ambtshalve vermindering / 453
9.1.10.10 Rente / 454
9.1.11 Premieheffing bij wijze van inhouding / 456
9.1.12 Vrijwillige premiebetaling volksverzekeringen / 457
9.2 De financiering van de werknemersverzekeringen / 459
9.2.1 Verzekerden / 460
9.2.2 Loon / 466
9.2.3 Sectorindeling / 484
9.2.4 Bijzondere sectoren / 487
9.2.5 Indeling werkgever naar grootte / 490
9.2.6 Premies / 491
9.2.7 Eigenrisicodragen / 520
9.2.8 Premievrijstelling en premiekorting / 530
9.2.9 Belangrijke wijzigingen uit de wetgeving 2016 e.v. / 548
Bijlage 9.1 / 550
Bijlage 9.2 / 552
10 Zorgverzekeringswet / 561
10.1 Het zorgstelsel in vogelvlucht / 561
10.1.1 Algemeen / 561
10.1.2 Verzekeringsplicht en acceptatieplicht / 562
10.1.3 Functiegerichte omschrijving van de zorg en nominale premie / 562
10.1.4 Inkomensafhankelijke bijdrage heffen en innen / 563
10.1.5 Zorgtoeslag / 563
10.1.6 Aanspraak op zorg / 563
10.1.7 Het Zorgverzekeringsfonds / 564
10.2 De verzekeringsplichtige / 564
10.2.1 De kring der verzekerden / 565
10.2.2 Uitzonderingen verzekeringsplicht / 565
10.2.2.1 Uitzonderingen BUB VV 1999 / 565
10.2.2.2 Actieve militairen / 566
10.2.2.3 Gemoedsbezwaarden / 567
10.2.3 Bijzondere gevallen / 568
10.2.3.1 Minderjarige kinderen en onder curatele, bewind of mentorschap gestelde meerderjarigen / 568
10.2.3.2 Vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven / 568
10.3 De inkomensafhankelijke bijdrage / 568
10.3.1 De verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage door de inhoudingsplichtige / 569
10.3.1.1 Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking / 570
10.3.1.2 Bijzondere arbeidsverhoudingen / 570
10.3.1.3 Loon uit vroegere dienstbetrekking / 571
10.3.2 De verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage door de verzekeringsplichtige / 572
10.3.2.1 Loon overeenkomstig de Wet LB 1964 / 572
10.3.2.2 Winst uit onderneming / 573
10.3.2.3 Resultaat uit overige werkzaamheden / 573
10.3.2.4 Periodieke uitkeringen en verstrekkingen / 573
10.4 Bijdragepercentages, het maximale bijdrage-inkomen en de wijze van heffing / 574
10.4.1 Bijdragepercentages / 574
10.4.2 Het maximale bijdrage-inkomen / 575
10.4.3 De wijze van heffing / 577
10.5 Samenloop heffingssfeer en aanslagsfeer / 578
10.6 De Zvw vóór 2013 / 579
10.6.1 De vergoeding van de werkgever / 579
10.6.2 De teruggaaf / 581
10.7 Bijzondere heffingssituaties / 584
10.7.1 Geen samenloop / 585
10.7.2 Van bijdrage-inkomen uitgezonderde inkomensbestanddelen (art. 5.7 Regeling zorgverzekering) / 585
10.7.3 Tijdsevenredige herleiding maximum bijdrage-inkomen (art. 5.8 Regeling zorgverzekering) / 588
10.7.4 Rekenregels / 589
10.8 Zorgverzekeringen en buitenland / 589
10.9 Verzekerings- en premieplicht van verdragsgerechtigden / 590
11 Gemoedsbezwaarden / 595
11.1 Categorieën gemoedsbezwaarden / 596
11.2 Ontheffing / 597
11.2.1 Aanvragen ontheffing / 597
11.2.2 Gemoedsbezwaarde die een of meer volksverzekeringswetten niet als verzekering beschouwt / 598
11.2.3 Gemoedsbezwaarde die de werknemersverzekeringen niet als verzekering beschouwt / 598
11.2.4 Bewijs van ontheffing / 599
11.2.5 WAM / 599
11.2.6 Leeftijd gemoedsbezwaarde / 600
11.2.6.1 Minderjarig / 600
11.2.6.2 De pensioengerechtigde leeftijd / 600
11.2.7 Echtgenote gemoedsbezwaarde / 600
11.2.8 Formulier ontheffing / 601
11.2.9 Duur ontheffing / 601
11.2.10 Informatie derden / 601
11.2.11 Intrekking ontheffing / 601
11.2.12 Bezwaar en beroep / 602
11.2.13 Uitzonderingen op de ontheffing / 602
11.3 Premievervangende inkomstenbelasting en premievervangende loonbelasting / 602
11.4 Gemoedsbezwaarden en de Zorgverzekeringswet / 603
11.4.1 Rekening gemoedsbezwaarden Zorginstituut Nederland / 604
11.5 AOW-uitkering / 604
11.5.1 Algemeen / 604
11.5.2 Aanvragen AOW-uitkering / 605
11.5.3 Hoogte AOW-uitkering / 605
11.5.4 Ingangsdatum AOW-uitkering / 606
11.5.5 Intrekking/herziening ouderdomspensioen / 606
11.5.6 Spaarrekening / 606
11.6 Overige relevante bepalingen / 607
11.6.1 Afkoop pensioenvervangende spaarregeling en middeling / 607
11.7 Wijze van opleggen van (eventuele) aanslagen gemoedsbezwaarden / 608
11.8 Jurisprudentie / 609
12 De Basisadministratie Volksverzekeringen / 611
12.1 Van een beperkte naar een volledige administratie / 611
12.2 Gegevens in de Basisadministratie Volksverzekeringen / 612
12.2 Het actueel houden van de Basisadministratie Volksverzekeringen / 613
12.3 De Basisadministratie Volksverzekeringen als bronadministratie / 613
12.4 Informatie- en correctierecht / 614
Trefwoordenregister / 615

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de (internationale) verzekerings- en premieplicht