Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

WHW Editie 2015

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, tekst en toelichtend commentaar en de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing: teksten geldend op 1 januari 2015

Paperback Nederlands 2015 9789012394277
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze pocket is bedoeld voor bestuurders, managers, beleids- en stafmedewerkers en actieve studenten. Om de WHW te hanteren en na te leven moet men die wet niet alleen kennen, maar ook begrijpen. Deze pocket beoogt een bijdrage te leveren aan ‘WHW-proof handelen’ en verbetering van het rechtsstatelijk inzicht. De WHW is in de dagelijkse praktijk wel een veelomvattende, maar geen gemakkelijke wet. Bovendien is het beleid in het hoger onderwijs dynamisch, veelvormig en complex en wordt derhalve doorlopend aan de hogeronderwijswetgeving gesleuteld. Naast wetskennis is daarom vaak nog deskundig advies nodig om beleids- en bestuursproblemen en juridische vraagstukken in hun onderlinge samenhang te kunnen oplossen.

Redenen om deze editie elk jaar opnieuw aan te schaffen zijn voorts:
– De pocket wordt jaarlijks volledig bewerkt en heeft zo een unieke actualiteit.
– Met de leeswijzers en toelichtend commentaar wordt de WHW toegankelijk.
– Hij bevat de volledige tekst van de wet zoals die geldt vanaf 1 januari 2015, alsmede teksten van hangende wetswijzigingen, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot het leenstelsel voor studiefinanciering. De teksten zijn bijgewerkt tot de op 1 december 2014 bekende stand van zaken, met inbegrip van inwerkingtredingbesluiten tot die datum.
– Het uitvoerige toelichtend commentaar bevat onder meer een beknopt overzicht over de hoofdstukken WHW en geeft inzicht in sleutelbepalingen daarin. Het stipt inhoudelijke wetswijzigingen na 2003 aan en besteedt aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen.
– Achteraan treft u de zeer uitgebreide ‘intelligente’ index aan die u met een enkel trefwoord naar het wetsartikel brengt dat u nodig heeft; ook zonder juridische opleiding of ervaring met de WHW; ook als uw trefwoord zelf niet in de wet voorkomt.

Specificaties

ISBN13:9789012394277
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:452
Uitgever:Sdu
Druk:12
Verschijningsdatum:30-1-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Onderwijsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

V Voorwoord 5

G Gebruikswijzer 7

I Inhoudsopgave 9

T Toelichtend commentaar 15

1 Inleiding 15
1.1 Indeling 15
1.2 Totstandkoming, inwerkingtreding, wetswijzigingen 15
1.3 WHW in vogelvlucht 17

2 Vijf doelstellingen van de WHW 21
2.1 Zelfstandig bestel 21
2.2 Binariteit 22
2.3 Deregulering 24
2.4 Kwaliteit 25
2.5 Innovatie 26

3 De opzet van de WHW 27
3.1 De opbouw van de WHW 27
3.2 De nummering van de WHW 28
3.3 De typen bepalingen in de WHW 28
3.4 Lagere regelgeving onder de WHW 29

4 Reikwijdte van de WHW 30
4.1 Reikwijdtebepalingen algemeen 30
4.2 Reikwijdtebepalingen in soorten 31
4.3 De instellingen van de WHW 33
4.4 Bekostigingsvoorwaarden in de WHW 34

5 Hoofdlijnen en sleutelartikelen per WHW-hoofdstuk 35
5.1 Algemene bepalingen 35
5.2 Planning en bekostiging 39
5.2.1 Planning 39
5.2.2 Bekostiging 40
5.2.3 Prestatiebekostiging 47
5.3 Overleg 49
5.4 Personeel 55
5.5 Accreditatie 52
5.5.1 Definitie en rechtsgevolgen 52
5.5.2 Herziening accreditatiemethode 53
5.5.3 Beoordelingscriteria 60
5.5.4 Verlies, herstel en intrekking van accreditatie 63
5.5.5 De NVAO 65
5.5.6 Dubbelmodel of integraal model? 67
5.6 Onderwijsaanbod 69
5.6.1 Programmeervrijheid versus macrodoelmatigheid 69
5.6.2 Rechtspersonen voor hoger onderwijs 72
5.6.3 Ruim baan voor talent 75
5.6.4 Het CROHO 76
5.7 Onderwijs 77
5.7.1 Tijdelijke experimenten 77
5.7.2 Rechtspersonen voor hoger onderwijs 77
5.7.3 Beroepsvereisten en diploma-erkenning 78
5.7.4 Internationalisering en joint degree 78
5.7.5 Collegegeld, hoger collegegeld, examengeld 80
5.7.6 Vooropleidings- en toelatingseisen 83
5.7.7 Erkenning van verworven competenties 85
5.7.8 Examens, tentamens en vrijstellingen 85
5.7.9 Examencommissie 85
5.7.10 Onderwijs- en examenregeling 87
5.7.11 Getuigschriften, graden, titels en promotie 88
5.7.12 Inschrijving 90
5.7.13 Het Nederlands 92
5.7.14 Numerus fixus en toegankelijkheid 92
5.7.15 Opleidingen 94
5.7.16 Studieadvies 96
5.7.17 Studielast en studiepunten 97
5.7.18 Studievoortgang 98
5.7.19 Nevenvestiging 98
5.7.20 Rechten en plichten van studenten en rechtsbescherming 99
5.7.21 Rechtsbescherming in bezwaar en beroep 102
5.8 Samenwerking bekostigde instellingen 103
5.9 Goed bestuur, medezeggenschap en toezicht 104
5.9.1 Algemeen 104
5.9.2 Opleidingscommissies 110
5.9.3 Geschillen medezeggenschap 112
5.9.4 Bestuur en inrichting van universiteiten 114
5.9.5 Medezeggenschap aan universiteiten 119
5.9.6 Kerkelijke en bijzonder hoogleraren 121
5.10 Bestuur en inrichting van de hogescholen 122
5.10.1 Algemeen 122
5.10.2 Bestuur en toezicht bij hogescholen 125
5.10.3 Medezeggenschap aan hogescholen 127
5.11 Bestuur en inrichting Open Universiteit 131
5.12 Bestuur en inrichting academisch ziekenhuis 134
5.13 KNAW en KB 137
5.14 Beroep op de bestuursrechter 138
5.15 Inhouding bekostiging, schadevergoeding, strafbepalingen 139
5.15.1 Inhouding en opschorting 139
5.15.2 Schadevergoeding en boete 141
5.16 Overgangs- en invoeringsbepalingen 143

6 Wetgeving vanaf 2004 146
6.1 Wetgeving 2004 146
6.2 Wetgeving 2005 147
6.3 Wetgeving 2006 148
6.4 Wetgeving 2007 148
6.5 Wetgeving 2008 149
6.6 Wetgeving 2009 150
6.7 Wetgeving 2010 150
6.8 Wetgeving 2011 152
6.9 Wetgeving 2012 153
6.10 Wetgeving 2013 155
6.11 Wetgeving 2014 159

7 Wetgeving en beleid in voorbereiding 167
7.1 Faits divers 167
7.2 Studieleenstelsel en de WHW 172
7.3 Overig aanhangig en voorgenomen 180
7.4 Slot 182

W Wettekst 183

1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 184
Titel 1. Definities en taakomschrijving 184
Titel 1a. Ruimte voor innovatie 188
Titel 2. De instellingen 190
Titel 3. Kwaliteitszorg 193
Titel 4. Overige voorschriften 194

2 Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging 195
Titel 1. Planning 196
Titel 2. Bekostiging 197
Titel 3. Inrichting verslag en aanwijzing branchecode 203
Titel 4. Bijzondere bepalingen in verband met investeringen en leningen 204
Titel 5. Subsidiëring academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening 204

3 Hoofdstuk 3. Overleg 206

4 Hoofdstuk 4. Het personeel 206

5 Hoofdstuk 5. [VERVALLEN met ingang van 1 september 2002] 210

5a Hoofdstuk 5a. Accreditatie in het hoger onderwijs 210
Titel 1. Accreditatieorgaan 210
Titel 2. Accreditatie en toets nieuwe opleiding 214
Titel 2A. Instellingstoets kwaliteitszorg 222
Titel 3. Overige bepalingen 226

6 Hoofdstuk 6. Onderwijsaanbod 226
Titel 1. Opleidingen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs 226
Titel 2. Opleidingen rechtspersonen voor hoger onderwijs 232
Titel 3. Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs 234
Titel 4. [Vervallen.] 238

7 Hoofdstuk 7. Onderwijs 238
Titel 1. Het onderwijs, de examens en de promoties 239
Titel 2. Vooropleidingseisen en toelatingseisen 261
Titel 2A. Vrijstelling van het afleggen van tentamens op grond
van het bezit van een diploma beroepsonderwijs 270
Titel 3. Studenten en extraneï 270
Titel 4. Rechtsbescherming van studenten en extraneï 301

7A Hoofdstuk 7a. Taken in het kader van de zij-instroom in het beroep van leraar en docent 308

8 Hoofdstuk 8. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs 309

9 Hoofdstuk 9. Het bestuur en de inrichting van de universiteiten 310
Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de openbare universiteiten 310
Titel 2. Medezeggenschap binnen de openbare universiteiten 321
Titel 3. Het bestuur en de inrichting van en de medezeggenschap binnen de bijzondere universiteiten en de levensbeschouwelijke universiteiten 335
Titel 4. Bijzonder onderwijs aan universiteiten 336
10 Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen 338
Titel 1. Het bestuur en de inrichting van hogescholen 338
Titel 2. Het bestuur en de inrichting van hogescholen met rechtspersoonlijkheid 343
Titel 3. Medezeggenschap 344

11 Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de open universiteit 356

12 Hoofdstuk 12. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizeN 364
Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen 365
Titel 2. Het gemeenschappelijk beleidsorgaan 370
Titel 3. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan 370
Titel 4. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur 371

13 Hoofdstuk 13. Het bestuur en de inrichting van de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek 371
Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 371
Titel 2. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Bibliotheek 372
Titel 3. Overige bepalingen 373

14 Hoofdstuk 14. Beroep op de administratieve rechter 374

15 Hoofdstuk 15. Inhouding bekostiging, schadevergoeding en strafbepalingen 374

16 Hoofdstuk 16. Overgangsvoorzieningen onder meer in verband met de invoering van de wet en
voorschriften in verband met fusie, omzetting, splitsing, verplaatsing en bestuursoverdracht 376

17 Hoofdstuk 17. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten tot 2002 384
Titel 1. Wet van 25 januari 1996 (Stb. 172) 384
Titel 2. Wet van 28 maart 1996 (Stb. 226) 384
Titel 3. Wet van 4 juli 1996 (Stb. 434) 384
Titel 4. Wet van 10 april 1997 (Stb. 162) 384
Titel 5. Wet van 2 juli 1997 (Stb. 322) 384
Titel 6. Wet van 2 april 1998 (Stb. 216) 384
Titel 7. Wet van 10 december 1998 (Stb. 733) 384
Titel 8. Wet van 3 april 1999 (Stb. 170) 385
Titel 9. Wet van 29 juni 2000 (Stb. 286) 385

18 Hoofdstuk 18. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten vanaf 2002 385
Titel 1. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 302) 385
Titel 2. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 303) 386
Titel 3. Wet van 12 september 2002 (Stb. 493) 394
Titel 4. Wet van 30 januari 2003 (Stb. 70) 394
Titel 5. Wet van 3 april 2003 (Stb. 188) 395
Titel 6. Wet van 2 juli 2003 (Stb. 287) 395
Titel 7. Wet van 24 juni 2004 (Stb. 321) 395
Titel 10. Wet van 14 juni 2007 (Stb. 254) 397
Titel 11. Wet van 4 februari 2010 (Stb. 119) 398
Titel 12. Wet van 8 juli 2011 (Stb. 369) 401
Titel 13. Wet van 8 juli 2011 (Stb. 368) 401
Titel 14. Wet van 28 januari 2013 (Stb. 70) 403
Titel 15. Wet van 10 juli 2013 (Stb. 298) 403

19 Hoofdstuk 19. Slotbepalingen (dit is hoofdstuk 16, titel 6, oud, red.) 404

B Bijlage bij de WHW 407

E Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing 411

I Index 421

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        WHW Editie 2015