Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Intellectuele eigendom en ICT

Paperback Nederlands 2015 9789012394888
Niet leverbaar.

Samenvatting

Iedereen die in contact komt met informatie- en communicatietechnologie (ICT), krijgt te maken met intellectuele eigendomsrechten. Of het nu gaat om software, databanken, domeinnamen of het internet in het algemeen, intellectuele eigendomsrechten spelen daarbij een belangrijke rol. In deze monografie worden de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten op het gebied van ICT behandeld. Zo komen onder meer het octrooirecht, auteursrecht, databankenrecht, domeinnamen, linking en handhaving aan de orde. De auteurs behandelen de verschillende rechtsgebieden op praktische wijze aan de hand van verschillende aspecten van ICT.

Specificaties

ISBN13:9789012394888
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:220
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:21-1-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de tweede druk / 9

1 Octrooirecht / 11
1.1 Inleiding / 11
1.2 Achtergrond / 11
1.3 Wetgeving / 12
1.4 Object / 13
1.5 Vereisten / 14
1.5.1 De materiële vereisten / 14
1.5.2 De uitsluitingen / 17
1.5.3 Octrooieerbaarheid van software / 18
1.5.4 Octrooieerbaarheid van methoden voor de bedrijfsvoering / 23
1.6 Octrooiverlening / 29
1.6.1 Aanvraag van een Nederlands octrooi / 29
1.6.2 Europese octrooiaanvrage / 30
1.6.3 Internationale aanvrage / 31
1.6.4 Combinaties van octrooiaanvragen; voorrangsrecht / 32
1.6.5 Inhoud van de octrooiaanvraag / 32
1.6.6 Professionele bijstand en kosten / 33
1.7 Rechthebbende / 34
1.7.1 Recht van voorrang / 34
1.7.2 Ontlening aan een ander / 35
1.7.3 Uitvinding in dienstverband / 35
1.7.4 Uitvinding in teamverband / 36
1.8 Inhoud / 37
1.8.1 De voorbehouden handelingen / 37
1.8.2 Beschermingsomvang / 38
1.8.3 Onderzoeksexceptie / 41
1.8.4 Uitputting / 41
1.9 Duur / 42
1.10 Vernietiging en opeising / 43
1.11 Handhaving / 43
1.12 Licenties / 46
1.12.1 Object en omvang van de licentie / 46
1.12.2 Licentievergoeding / 47
1.12.3 Aanpassing van licentieovereenkomsten / 47
1.12.4 Garanties / 48
1.12.5 Inbreukacties / 48
1.12.6 Europees recht / 48
1.13 Territorialiteit / 49
1.14 Actualiteit en toekomst / 51

2 Auteursrechtelijke bescherming van software / 55
2.1 Inleiding / 55
2.2 De softwarerichtlijn / 56
2.2.1 Het oorspronkelijke computerprogramma / 56
2.2.2 De rechthebbende / 60
2.2.3 De exclusieve rechten / 60
2.2.4 Uitputting / 60
2.2.5 ‘Shrink wrap licenses’ / 62
2.2.6 De beperkingen / 63
2.2.7 Beveiligingsmaatregelen / 66
2.3 Regeling van de Auteurswet / 66
2.4 Computerprogramma’s / 67
2.5 De rechthebbende / 72
2.6 Duur van het auteursrecht / 75
2.7 Exclusieve rechten / 75
2.7.1 Openbaar maken of ter beschikking stellen aan het publiek / 76
2.7.2 Verveelvoudigen / 77
2.7.3 Omzeilen van technische en ‘rights management’-voorzieningen / 80
2.8 Persoonlijkheidsrechten / 81
2.9 Beperkingen op het auteursrecht / 82
2.9.1 Uitsluiting artikel 16b lid 1 en 16c Aw / 83
2.9.2 Citaatrecht / 84
2.9.3 Werken door de openbare macht openbaar gemaakt / 85
2.9.4 Leenrecht / 86
2.9.5 Bibliotheken en gehandicapten / 86
2.9.6 Onderwijs / 87
2.9.7 De minimus / 87
2.9.8 Uitputting / 88
2.10 De specifiek voor software geschreven beperkingen / 90
2.10.1 Beoogd gebruik / 90
2.10.2 Foutherstel / 95
2.10.3 Reservekopie / 96
2.10.4 Decompileren / 99
2.11 Strafrecht / 102

3 Bescherming van databanken / 105
3.1 Inleiding / 105
3.2 Juridische bescherming van databanken / 106
3.3 Ontstaan en duur van het recht / 106
3.4 De producent als exclusief rechthebbende / 107
3.5 Definitie databank / 109
3.5.1 Algemeen / 109
3.5.2 De zelfstandige elementen van de databank / 110
3.5.3 Systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk / 111
3.5.4 Nationale rechtspraak / 112
3.6 De substantiële investering / 113
3.6.1 Europese jurisprudentie over de substantiële investering / 114
3.6.2 Nederlandse rechtspraak over de substantiële investering / 116
3.6.2.1 Wel substantiële investering / 117
3.6.2.2 Geen substantiële investering / 118
3.7 De uitsluitende rechten van de producent / 121
3.7.1 Inleiding / 121
3.7.2 Opvraging / 122
3.7.2.1 Raadpleging / 125
3.7.3 Hergebruik / 125
3.7.4 Substantiële delen van de databank / 128
3.7.5 ‘Herhaald en systematisch opvragen en hergebruik niet-substantiële delen’ / 132
3.7.6 Omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen / 135
3.8 Begrenzing van het databankenrecht / 136
3.8.1 De rechtmatige gebruiker / 136
3.8.2 De normale exploitatie / 138
3.8.3 De beperkingen van de Dw / 139
3.8.4 Databankenrecht op wetten, jurisprudentie en dergelijke / 140
3.9 Auteursrechtelijke bescherming en afschaffing van de geschriftenbescherming / 141
3.10 Internationale aspecten en uitputting / 143
3.11 Mededingingsrechtelijke aspecten / 143

4 Domeinnamen / 145
4.1 Wat is een domeinnaam? / 145
4.2 Domeinnaam en merkenrecht / 146
4.2.1 Wanneer kan een domeinnaam een merk zijn? / 146
4.2.1.1 Onderscheidend vermogen / 146
4.2.1.2 Inburgering / 148
4.2.2 Instandhoudend gebruik / 148
4.2.3 Inbreukmakend gebruik / 149
4.2.4 Geldige reden / 150
4.2.5 Gebruik door wederverkoper / 151
4.3 Domeinnaam en handelsnaamrecht / 152
4.3.1 Inleiding / 152
4.3.2 Wanneer is een domeinnaam een handelsnaam? / 153
4.3.3 Bescherming tegen verwarringsgevaar / 154
4.4 Domeinnaam en onrechtmatige daad / 156
4.4.1 Inleiding / 156
4.4.2 Bescherming beschrijvende domeinnaam / 156
4.4.3 Misleidende reclame / 160
4.4.4 Onrechtmatige uitlating en domeinnaam / 160
4.5 Domeinnaamgeschillen / 162
4.5.1 Inleiding / 162
4.5.2 UDRP-regeling / 163
4.5.3 Geschillenregeling.nl / 164
4.6 De domeinnaam in het goederenrecht / 165
4.6.1 Inleiding / 165
4.6.2 Domeinnaam als vorderingsrecht / 166
4.6.3 Overdracht / 167
4.6.4 Verpanding van domeinnamen / 168
4.6.5 Beslag op domeinnamen / 169
4.6.6 De domeinnaam in het faillissement / 170
5 Aansprakelijkheid voor hyperlinks / 173
5.1 Hyperlinks / 173
5.2 Juridische kwalificatie van hyperlinks – onrechtmatige informatie / 174
5.3 Juridische kwalificatie van hyperlinks – rechtmatige informatie / 177

6 Aansprakelijkheid van hostingproviders, platformproviders en andere tussenpersonen / 185
6.1 Hostingproviders en tussenpersonen? / 186
6.2 Geen kennis / 189
6.3 ‘Notice-and-take-down’ / 190
6.4 In de praktijk:wat voormiddelen staan de rechthebbenden ten dienst? / 192
6.4.1 ‘Notice-and-take-down’ en afgifte NAW-gegevens / 192
6.4.2 De mogelijkheden en onmogelijkheden van een gerechtelijk bevel tegen de tussenpersoon / 194
6.4.3 Toepassing bepalingen tussenpersonen in Nederlandse rechtspraak / 196
6.5 Ter afsluiting / 197

7 Handhaving van intellectuele eigendomsrechten / 199
7.1 Inleiding / 199
7.2 Richtlijn en andere (internationale) wetgeving / 199
7.3 Implementatie richtlijn / 200
7.3.1 Bewijs / 202
7.3.1.1 Exhibitieplicht / 202
7.3.1.2 Bewijsbeschermende maatregelen / 203
7.3.2 Voorlopige maatregelen / 207
7.3.3 Recht op informatie / 210
7.3.4 Proceskostenveroordeling / 211

Trefwoordenregister / 215

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Intellectuele eigendom en ICT