Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekst en toelichting Jeugdwet 2015

Editie 2015

Paperback Nederlands 2015 9789012395090
Niet leverbaar.

Samenvatting

Als gevolg van de invoering van de Jeugdwet worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking, jeugd-ggz en gesloten jeugdzorg.

In deze 'Tekst en toelichting' wordt de Jeugdwet toegelicht op grond van de wetsgeschiedenis. Hiermee vormt het boek een belangrijke en nuttige ondersteuning voor gemeenten bij de uitvoering van hun nieuwe taken. Het is nu aan de gemeenten om de zware taken die deze wet hen oplegt zorgvuldig en succesvol uit te voeren. Dit boek beoogt daartoe een praktische bijdrage te leveren door een totaaloverzicht te geven van het volledige pakket aan regelgeving.

Specificaties

ISBN13:9789012395090
Trefwoorden:jeugdzorg, jeugdwet
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:664
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:12-3-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / VII
Gebruikte afkortingen / IX

Deel 1 Jeugdwet / 1
(wetsartikelen en artikelsgewijze toelichting)
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en reikwijdte (art. 1.1 t/m 1.3) / 3
Hoofdstuk 2. Gemeente (art. 2.1 t/m 2.15) / 38
Hoofdstuk 3. Gecertificeerde instellingen (art. 3.1 t/m 3.6) / 225
Hoofdstuk 4. Eisen aan jeugdhulpverleners en gecertificeerde instellingen / 255
Paragraaf 4.1 Kwaliteit jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (art. 4.1.1 t/m 4.1.9) / 255
Paragraaf 4.2 Rechtspositie jeugdigen en ouders / 285
Paragraaf 4.2.a Klachtrecht (art. 4.2.1 t/m 4.2.3) / 285
Paragraaf 4.2.b Medezeggenschap (art. 4.2.4 t/m 4.2.12) / 292
Paragraaf 4.3 Maatschappelijke verantwoording (art. 4.3.1 t/m 4.3.2) / 303
Hoofdstuk 5. Pleegzorg (art. 5.1 t/m 5.4) / 308
Hoofdstuk 6. Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingproblemen / 318
Paragraaf 6.1 Machtiging (art. 6.1.1 t/m 6.1.14) / 319
Paragraaf 6.2 Tenuitvoerlegging van de machtiging (art. 6.2.1 t/m 6.2.4) / 349
Paragraaf 6.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen (art. 6.3.1 t/m 6.3.9) / 352
Paragraaf 6.4 Verlof (art. 6.4.1) / 365
Paragraaf 6.5 Klachtrecht bij vrijheidsbeperkende maatregelen (art. 6.5.1 t/m 6.5.3) / 367
Hoofdstuk 7. Gegevensverwerking privacy en toestemming / 370
Paragraaf 7.1 Verwijsindex / 370
Paragraaf 7.1.1 Algemene bepalingen (art. 7.1.1.1 t/m 7.1.1.2) / 370
Paragraaf 7.1.2 Inrichting, beheer en verantwoordelijkheid (art. 7.1.2.1 t/m 7.1.2.3) / 371
Paragraaf 7.1.3 Gebruik van de verwijsindex (art. 7.1.3.1 t/m 7.1.3.3) / 377
Paragraaf 7.1.4 Melding aan de verwijsindex (art. 7.1.4.1 t/m 7.1.4.6) / 378
Paragraaf 7.1.5 Informatieverstrekking aan en rechten van de betrokkene (art. 7.1.5.1 t/m 7.1.5.2) / 383
Paragraaf 7.2 Gebruik burgerservicenummer (art. 7.2.1 t/m 7.2.8) / 384
Paragraaf 7.3 Toestemming, dossier en privacy (art. 7.3.1 t/m 7.3.16) / 390
Paragraaf 7.4 Gegevensverwerking ten behoeve van de beleidsinformatie en de toegang (art. 7.4.1 t/m 7.2.8) / 409
Hoofdstuk 8. Financiën en verantwoording / 448
Paragraaf 8.1 Algemeen (art. 8.1.1 t/m 8.1.8) / 448
Paragraaf 8.2 Ouderbijdrage (art. 8.2.1 t/m 8.2.7) / 461
Paragraaf 8.3 Financiële verantwoording (art. 8.3.1 t/m 8.3.2) / 468
Hoofdstuk 9. Toezicht en handhaving (art. 9.1 t/m 9.6) / 469
Hoofdstuk 10. Overgangsrecht (art. 10.1 t/m 10.5) / 487
Hoofdstuk 11. Wijziging van andere wetten (art. 11.1 t/m 11.8) / 501
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen (art. 12.1 t/m 12.8) / 539

Deel 2 Lagere wetgeving / 591
Besluit Jeugdwet / 593
Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet / 614
Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering / 618

Trefwoordenregister / 651

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst en toelichting Jeugdwet 2015