Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Wegwijs in de Successiewet

Paperback Nederlands 2015 9789012395465
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

In Wegwijs in de Successiewet wordt op overzichtelijke wijze aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. Achtereenvolgens komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, waardering, tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en de formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956.
Aan de civielrechtelijke aspecten van de behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze aandacht besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen. De stof wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden.
Deze twintigste druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 2015 geldende wet- en
regelgeving en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.
Wegwijs in de Successiewet is door de didactisch verantwoorde opbouw in het bijzonder geschikt
als studieboek voor notariële en fiscale (praktijk)opleidingen en heao's.
Daarnaast is het boek voor (kandidaat-) notarissen, accountants en belastingadviseurs door zijn
hoge actualiteitswaarde en heldere voorbeelden een onmisbare publicatie die antwoord geeft op
vele vragen uit de praktijk van alledag.
Mr. C.J.M. Martens is zelfstandig estate planner te Delft. Zij is docent bij diverse
opleidingsinstituten. Van november 1984 tot 1 januari 2005 was zij als universitair docent
werkzaam bij onder andere de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.
Prof.dr. F. Sonneveldt is partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients te Den Haag. Hij is
hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden en tevens raadsheerplaatsvervanger
in Hof 's-Hertogenbosch.
Dit boek is opgenomen in NDFR

Specificaties

ISBN13:9789012395465
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:516
Uitgever:Sdu
Druk:20
Verschijningsdatum:26-8-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
2 stemmen
1
0
1
0
0

Over Caroline Martens

Mr. C.J.M. Martens is zelfstandig estate planner te Delft. Zij is docent bij diverse opleidingen, zoals de Beroepsopleiding Notariaat, de Masteropleiding Financiële Planning aan de Universiteit van Amsterdam, de Grotius Academie en de opleiding Estate Planning Specialist (Estate Planning Expert te Oosterbeek). Van november 1984 tot 1 januari 2005 was zij als universitair docent werkzaam bij onder andere de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Caroline Martens

Over Frans Sonneveldt

Prof.dr. F. Sonneveldt is verbonden aan Mazars Private Clients te Den Haag. Hij is hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden en verbonden aan de Universiteit van Lausanne voor de Master of Advanced Studies in International Taxation (MASIT). Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof Den Bosch.

Andere boeken door Frans Sonneveldt

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de twintigste druk / v

Lijst van gebruikte afkortingen / xiii

1 Inleiding / 1

1.1 Korte historische schets / 1
1.2 Rechtsgronden / 4
1.3 Civielrechtelijke benadering / 8
1.4 De Successiewet 1956 / 8

2 Het belastbare feit / 15

2.1 Aard van de heffing / 15
2.2 Algemeen / 16
2.3 Ingezetene / 17
2.4 Tijdstip van verkrijging / 23
2.5 Waarde / 26
2.6 De wijze van heffing / 27

3 Verkrijgingen krachtens erfrecht / 29

3.1 Algemeen / 29
3.2 Voorwerp van de verkrijging / 30
3.3 Aftrek van schulden, legaten en lasten – algemeen / 31
3.3.1 Schulden en latente belastingschulden / 31
3.3.2 Legaten / 34
3.3.3 Lasten / 35
3.4 Makingen vrij van belasting / 36
3.5 Huwelijksgoederenregime / 42
3.5.1 Algehele gemeenschap van goederen / 42
3.5.2 Beperkte gemeenschappen / 44
3.5.3 De uitsluiting van iedere gemeenschap zonder enig verrekenbeding / 44
3.5.4 Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding / 44
3.6 De wettelijke verdeling / 45
3.7 Enkele testamentvormen / 53
3.7.1 De ouderlijke boedelverdeling / 53
3.7.2 Quasi-wettelijke verdeling / 54
3.7.3 Het vruchtgebruiktestament / 55
3.7.4 Het ‘ik-vader-testament’ / 56
3.7.5 Het ik-opa-testament, het turbotestament, het superturbotestament en de tweetrapsmaking / 57

4 Verkrijgingen krachtens schenking of gift / 59

4.1 Schenkingen en andere giften / 59
4.2 De schenking – algemeen / 59
4.2.1 Schuldigerkenning uit vrijgevigheid opeisbaar bij overlijden van de schenker, in de praktijk meestal aangeduid als ‘schenking op papier’ / 61
4.2.2 De herroepelijke schenking / 63
4.2.3 Schenking onder opschortende voorwaarde / 64
4.3 De gift / 65
4.3.1 Koopoptie / 66
4.3.2 Overdracht tegen een te lage waarde / 67
4.3.3 Afstand om niet van het recht van gebruik en bewoning / 71
4.3.4 Aflossing renteloze of laagrentende overbedelingsschulden / 72
4.3.5 Renteloze of laagrentende leningen / 73
4.3.6 Gratis bewoning van een woning / 79
4.3.7 Verblijvingsbeding / 80
4.3.8 Het derdenbeding / 82
4.3.9 Wijziging huwelijksgoederenregime / 83
4.4 Aanspraak vergoeding meerwaarde/verrekenbedingen in samenlevingscontracten / 87
4.5 De natuurlijke verbintenis / 88

5 De fictiebepalingen / 91

5.1 Algemeen / 91
5.2 Afstand van de gemeenschap (art. 6 SW 1956) / 91
5.3 Verrekening betaalde bedragen (art. 7 SW 1956) / 92
5.4 Niet-registergoederen die door de erflater worden bewaard en schuldigerkenningen bij uiterste wil (art. 8 SW 1956) / 93
5.4.1 Niet-registergoederen die door de erflater worden bewaard / 93
5.4.2 Schuldigerkenningen bij uiterste wil / 94
5.4.3 Overig / 94
5.5 Rente over geldvorderingen krachtens erfrecht (art. 9 SW 1956) / 95
5.6 Verblijvings-, verreken-, toedelings- en overnemingsbedingen, schuldigerkenning en kwijtschelding onder voorwaarde van overleving (art. 11 SW 1956) / 101
5.6.1 Firmavermogen / 101
5.6.2 Schenkbelastingfictie / 103
5.6.3 Overeenkomsten tussen echtgenoten en overige partners / 103
5.6.4 Koopoptie en koop met uitgestelde levering / 107
5.6.5 Schuldigerkenning of kwijtschelding onder voorwaarde van overleven / 110
5.7 Omzetting in genotsrechten – algemeen (art. 10 SW 1956) / 115
5.7.1 Aftrek van hetgeen is opgeofferd (art. 7, lid 1, SW 1956) / 120
5.7.2 Verrekening van de bij het aangaan van de rechtshandeling geheven belasting (art. 7, lid 2, SW 1956) / 121
5.7.3 De overdracht door ouders van hun woning aan de kinderen onder voorbehoud van het gebruiksrecht / 123
5.7.4 Verkoop van een goed onder voorbehoud van een periodieke uitkering / 127
5.7.5 Schuldigerkenning van een geldsom opeisbaar bij overlijden van de schuldenaar / 128
5.7.6 Uitzonderingen / 132
5.7.7 Ik-opa-testament / 132
5.7.8 Het turbotestament / 138
5.7.9 Het superturbotestament / 138
5.8 Schenkingen binnen 180 dagen vóór het overlijden en postume schenkingen onder opschortende voorwaarde (art. 12 SW 1956) / 139
5.9 Levensverzekeringen en derdenbedingen – algemeen (art. 13 SW 1956) / 142
5.9.1 Verzekeringsvormen / 143
5.9.2 Verkrijgingen ten gevolge van of na het overlijden / 144
5.9.3 De onttrekkingseis / 146
5.9.4 Overname lopende polis / 151
5.9.5 De benoeming van een commanditaire vennoot / 152
5.9.6 Winstrechten ten behoeve van de nabestaanden / 154
5.9.7 Erflater is zowel verzekerde als verzekeraar / 155
5.10 Waardestijging aandelen door vrijval pensioenverplichting (art. 13a SW 1956) / 155
5.11 Opzegging van een beperkt recht (art. 14 SW 1956) / 156
5.12 Fictiebepaling voor direct opeisbare renteloze of laagrentende geldlening (art. 15 SW 1956) / 157
5.13 Overhevelen van vermogen naar een trust / 158
5.14 Afgezonderd particulier vermogen (art. 16, 17 en 17a SW 1956) / 160

6 Waardering / 163

6.1 Algemeen / 163
6.2 Tweetrapsmaking / 165
6.3 Dertigdagenclausule / 172
6.4 Onroerende zaken, niet zijnde woningen / 173
6.4.1 Woningen (art. 21, lid 5 t/m 10, SW 1956) / 174
6.4.2 Landgoederen / 179
6.5 Periodieke uitkeringen – algemeen / 181
6.5.1 Periodieke uitkeringen voor onbepaalde tijd / 182
6.5.2 Periodieke uitkeringen voor bepaalde tijd / 183
6.5.3 Periodieke uitkeringen tot een jaarlijks onzeker bedrag/periodieke uitkeringen in natura / 184
6.5.4 Overige periodieke uitkeringen / 185
6.5.5 Latente inkomstenbelasting / 185
6.6 Vruchtgebruik – algemeen / 185
6.6.1 Elkaar opvolgend en gezamenlijk vruchtgebruik / 187
6.6.2 Vruchtgebruik bezwaard met lijfrente / 192
6.7 Ondernemingsvermogen / 193
6.7.1 Latente belastingen / 195
6.8 Aandelen / 198
6.9 Vorderingen / 203
6.10 Gedwongen schuldtoerekening / 205
6.11 Inbreng schenkingen / 207
6.12 Uitkeringen ingevolge een polis van levensverzekering / 208
6.13 Lijfrente-uitkeringen / 210
6.14 Levensverzekering met lijfrenteclausule / 211
6.15 Schulden / 212

7 Tarief en vrijstellingen / 213

7.1 Tarief (art. 24 SW 1956) / 213
7.2 Gelijkgestelde regeling (art. 19 SW 1956) / 215
7.3 Verrekening overdrachtsbelasting met schenkbelasting (art. 24, lid 2, SW 1956) / 217
7.3.1 Schenking van een onroerende zaak / 217
7.3.2 Giften door overdracht van onroerende zaken / 218
7.4 Samentelling verkrijgingen (art. 25, 26, 26a, 27 en 28 SW 1956) / 225
7.5 Verwerping van een erfrechtelijke verkrijging en afstand van rechten (art. 30 en 31 SW 1956) / 228
7.5.1 Algemeen / 228
7.5.2 Ongedaanmaking wettelijke verdeling / 229
7.5.3 Verwerping waarbij andere erfgenamen nog geen rechtshandeling hebben gepleegd / 229
7.5.4 Ongelukkige redactie van testamenten / 229
7.5.5 Gewijzigde omstandigheden; (aanpassing van) het testament vergeten / 230
7.5.6 Informele wil / 230
7.5.7 Verwerping door erfgenamen van erflater in een nalatenschap / 231
7.5.8 Afstand door de verwachter / 231
7.5.9 Afstand door de bezwaarde / 233
7.6 Vrijstellingen – algemeen / 234
7.6.1 Vrijstellingen voor de erfbelasting (art. 32 SW 1956) / 234
7.6.2 Vrijstellingen voor de schenkbelasting (art. 33 SW 1956) / 247
7.6.3 Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting (art. 33a SW 1956) / 255
7.7 Pensioenimputatie (art. 32, lid 2, SW 1956) / 255
7.8 Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956 (hoofdstuk IIIA) / 257
7.8.1 Inleiding / 257
7.8.2 De regeling op hoofdlijnen / 257
7.8.3 Gelijke behandeling / 259
7.8.4 De waarde van het ondernemingsvermogen / 261
7.8.5 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? / 263
7.8.6 De voorwaarden ten aanzien van de erflater of schenker / 263
7.8.7 De voorwaarden ten aanzien van het object van de verkrijging / 265
7.8.8 De voorwaarden ten aanzien van de verkrijger / 273
7.8.9 Nadere verdeling van de nalatenschap / 276
7.8.10 Verdeling huwelijksgoederengemeenschap / 276
7.8.11 Bedrijfsopvolgingsregeling en uitoefening wilsrechten / 277
7.8.12 Verkoop onderneming en kwijtschelding koopsom / 277
7.8.13 Enkele toepassingen / 278

8 Internationale aspecten / 289

8.1 Door andere landen gehanteerde aanknopingspunten voor heffing / 289
8.2 Voorbeelden van internationale dubbele belasting / 290
8.3 Regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belasting / 291
8.3.1 Door Nederland gesloten verdragen / 291
8.3.2 De Belastingregeling voor het Koninkrijk en de Belastingregeling voor Nederland / 292
8.3.2.1 De Belastingregeling voor het Koninkrijk / 293
8.3.2.2 De Belastingregeling voor Nederland / 293
8.3.3 Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 294
8.3.3.1 Algemeen / 294
8.3.3.2 Vermindering bij in Nederland wonende erflater (art. 47 BvdB 2001) / 295
8.3.3.3 Vermindering bij fictief in Nederland wonende erflater (art. 48 BvdB 2001) / 296
8.3.3.4 Buitenlandse gelijksoortige belasting als boedelschuld (art. 49 BvdB 2001) / 297
8.3.3.5 Vermindering per verkrijger (art. 50 BvdB 2001) / 298
8.3.3.6 Overeenkomstige toepassing voor de schenkbelasting (art. 51 BvdB 2001) / 299
8.3.3.7 Vermindering bij schenking onder opschortende voorwaarde / 299
8.3.3.8 Vermindering in verband met toerekening van een APV / 300
8.4 Europese ontwikkelingen / 300
8.4.1 De Erfrechtverordening / 301
8.4.2 De Aanbeveling van de Europese Commissie / 302
8.4.3 Ontwikkelingen op het gebied van de Europese rechtspraak / 305

9 Formele bepalingen / 309

9.1 Algemeen / 309
9.2 De wijze van heffing / 309
9.2.1 De aangifte voor de aanslagbelastingen / 309
9.2.2 De aanslag / 313
9.2.3 De navorderingsaanslag / 315
9.2.4 Belastingrente / 317
9.3 Rechtsmiddelen – algemeen / 318
9.3.1 Bezwaar / 319
9.3.2 Beroep bij de rechtbank / 321
9.3.3 Beroep bij het gerechtshof / 322
9.3.4 Cassatie / 323
9.4 Betaling / 324
9.5 Uitstel van betaling / 325
9.6 Uitstel van betaling bij verkrijging van ondernemingsvermogen/aanmerkelijkbelangaandelen / 326
9.6.1 Uitstel van betaling vanaf 1 januari 2010 / 326
9.6.2 Uitstel van betaling en kwijtschelding van het verschuldigde recht tot 1 januari 2010 / 326
9.7 Aansprakelijkheid voor de belastingschuld / 326
9.8 Kwijtschelding / 328
9.9 Hardheidsclausule / 328
9.10 Verjaring / 331

Bijlage 1 Civielrechtelijke trefwoorden / 333

Bijlage 2a Aangifte Erfbelasting 2015 / 345

Bijlage 2b Aangifte Schenkbelasting 2015 / 401

Bijlage 3a Successiewet 1956 / 415

Bijlage 3b Overgangsrecht Successiewet 1956 / 449

Bijlage 3c Overgangsrecht Belastingplan 2014 / 451

Bijlage 3d Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 453

Bijlage 3e Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 463

Trefwoordenregister / 471

Jurisprudentieregister / 483

Aanschrijvingenregister / 493

Wetsartikelenregister / 495

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de Successiewet