Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting

Paperback Nederlands 2015 9789012395472
Niet leverbaar.

Samenvatting

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. In 'Wegwijs in de Overdrachtsbelasting' wordt deze belasting op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid over het voetlicht.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en de systematiek van deze belastingheffing besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop.

'Wegwijs in de Overdrachtsbelasting' is, door zijn didactische opzet, zijn hoge actualiteitswaarde (bijgewerkt tot 1 juni 2015) en de vele aan de dagelijkse praktijk ontleende voorbeelden en verwijzingen, een uitermate geschikt studieboek gebleken voor notariële en fiscale opleidingen (universiteit, hogeschool, praktijkopleidingen), en een niet meer weg te denken handboek voor notarissen en fiscalisten en al die andere beroeps beoefenaren die in de praktijk regelmatig met onroerendezaaktransacties te maken hebben.

Als bijlagen zijn in het boek opgenomen:
-een handige verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen;
-de actuele teksten van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en het bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede
-uitgebreide registers.

Specificaties

ISBN13:9789012395472
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:774
Uitgever:Sdu
Druk:20
Verschijningsdatum:21-7-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de twintigste druk
Lijst van gebruikte afkortingen

1. Inleiding
2. Belastbaar feit (algemeen) (art. 2 t/m 8 WBR)
3. Het begrip 'verkrijging' (art. 2 t/m 8 WBR)
4. Het voorwerp van de verkrijging.
5. Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)
6. Maatstaf van heffing (art. 9 t/m 13 en art. 52 WBR)
7. Tarief en vrijstellingen (art. 14 en 15 WBR)
8. Wijze van heffing (art. 16 en 17 WBR) , boeten (AWR), invordering (IW 1990)
9. Teruggave - kwijtschelding - ambtshalve vermindering (art. 19 WBR, art. 63 en 65 AWR)
10. Rechtsmiddelen (procesrecht)
11. Btw bij verkrijging van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen
12. Varia (fiscaal recht, civiel recht, tuchtrecht, strafrecht)

Bijlage I: Civielrechtelijke begrippen
Bijlage IIa: Wet op belastingen van rechtsverkeer
Bijlage IIb: Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
Bijlage III: Besluiten

Trefwoordenregister
Jurisprudentieregister
Aanschrijvingenregister
Wetsartikelenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de Overdrachtsbelasting