Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Vreemdelingencirculaire 2000

2015-01

Paperback Nederlands 2015 9789012395793
Niet leverbaar.

Samenvatting

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de Vreemdelingencirculaire 2000, delen A, B, C en D. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid register.

Specificaties

ISBN13:9789012395793
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:312
Uitgever:Sdu
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst / 1

Lijst Richtlijnen, Verordeningen en verdragen / 4

DEEL A

A1 Toegang / 8
1 Inleiding / 8
2 Bevoegdheid / 8
3 Voorwaarden / 9
4 Bewijsmiddelen / 10
4.1 Document voor grensoverschrijding / 10
4.2 Afgifte van bijzondere doorlaatbewijzen aan de grens / 11
4.3 Visum / 11
4.4 Reisdoel / 11
4.5 Middelen van bestaan / 12
4.6 Deponeren retourticket en garantiesom / 13
4.7 Garantstelling door derde / 14
4.8 Aannemelijk maken Nederlanderschap / 14
4.9 Procedure vervallen en inhouding document voor grensoverschrijding / 14
4.10 Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland / 15
4.11 Diplomatieke en consulaire koeriers / 16
4.12 Passagierende zeelieden / 16
4.13 Adoptiekind, adoptiefkind en pleegkind / 16
5 Visa / 17
5.1 Wijzigen van visa / 17
5.2 Kosten van visa / 19
5.3 Terugkeervisa / 19
5.4 Visum voor verblijf van langere duur (mvv) (type D) / 20
6 Vrije termijn / 20
7 Toezicht aan de buitengrens / 20
7.1 Controle / 20
7.2 Toegang onder voorwaarden / 20
7.3 Weigeren van toegang / 22
7.4 Ondersteuning van doorgeleiding via Nederland bij verwijdering door de lucht / 24
8 Bijzondere categorieën / 24
9 Verplichtingen voor vervoerders / 26

A2 Toezicht / 29
1 Inleiding / 29
2 Staande houden, overbrengen en ophouden / 29
3 Onderzoek identiteit en verblijfsstatus / 30
4 Rechtsbijstand / 31
5 Verhoor / 31
6 Verlenging en einde ophouding / 32
7 Kennisgeving aan derden / 32
8 Bevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten / 33
9 Binnentreden / 34
10 Verplichtingen in het kader van toezicht / 34
10.1 Verlenen van medewerking aan identificatie / 34
10.2 Verplichting tot het verstrekken van gegevens / 34
10.3 Meldplicht / 35
10.4 Borgsom / 36
10.5 Veiligheidsfouillering / 36
11 Toezicht op bewijsmiddelen / 36
12 Signaleringen / 37
12.1 Inleiding / 37
12.2 Opneming van signaleringen / 37
12.3 Aanvang termijn signalering / 38
12.4 Gevolgen signalering bij het aantreffen aan de grens of binnen Nederland / 38
12.5 Signaleringen en verblijfstitels/verblijfsaanvragen / 39
12.6 Aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 39
12.7 Bezit geldige verblijfstitel en signalering / 40
12.8 Opheffing van signaleringen / 40
12.9 Toegang verlenen ondanks signalering / 41
13 Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten / 41

A3 Vertrek en uitzetting / 41
1 Inleiding / 41
2 Zelfstandig vertrek / 41
3 Vertrektermijnen / 42
4 Reisdocumenten / 43
4.1 Aanvragen van een geldig document voor grensoverschrijding / 43
4.2 Contact met de diplomatieke vertegenwoordiging / 44
4.3 Moment van aanvraag / 44
4.4 Gedragslijn als geen geldig document voor grensoverschrijding kan worden verkregen / 44
4.5 Gebruik van een EU-staat / 45
4.6 Het stellen van aantekeningen in geldige documenten voor grensoverschrijding van de vreemdeling / 45
4.7 Het inhouden van bewijsmiddelen / 45
5 Vertrek met behulp van de IOM / 46
6 Uitzetting / 47
6.1 Uitgeprocedeerde Amv’s / 47
6.2 Vertrek van gezinsleden uit Nederland / 47
6.3 Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht / 47
6.4 Verantwoordelijkheid voor maatregelen uitzetting / 48
6.5 Aanlevering van de vreemdeling voor de uitzetting / 48
6.6 Informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitzetting / 48
6.7 Hulpmiddelen ten behoeve van uitzetting / 49
6.8 Overdracht in het kader van de Verordening 343/2003 / 49
6.9 Bericht van vertrek of ontruiming / 49
6.10 Gedragslijn als uitzetting niet mogelijk is / 50
7 Geen uitzetting om gezondheidsredenen / 50
7.1 Schriftelijke kennisgeving / 51
7.2 Toepassing van artikel 64 Vw in afwachting van definitieve besluitvorming / 55
7.3 Medische aspecten parallel aan de asielprocedure / 55
7.4 Procedure bij zwangerschap/ bevalling / 56
7.5 Procedure bij tbc / 56
7.6 Procedure in geval van vreemdelingenbewaring / 57
7.7 Rechtsmiddelen / 57
8 Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming / 57
9 Verhaal van kosten van uitzetting / 58
10 Vreemdelingen in de strafrechtketen / 58
11 Internationale overeenkomsten over terug- en overname / 59

A4 Het inreisverbod en de ongewenstverklaring / 59
1 Inleiding / 59
2 Het inreisverbod / 59
2.1 Gronden voor het inreisverbod / 59
2.2 Geen inreisverbod / 59
2.3 Duur van het inreisverbod / 60
2.4 Procedurele aspecten / 60
2.5 Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod / 61
3 Ongewenstverklaring / 62
3.1 Gronden voor ongewenstverklaring / 62
3.2 Procedurele aspecten / 62
3.3 Voorbereiding van een besluit tot ongewenstverklaring / 63
3.4 Uitreiking van het besluit tot ongewenstverklaring / 63
3.5 Opheffing van de ongewenstverklaring / 63
3.6 Beoordeling van de aanvraag / 64
3.7 Tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring / 65
3.8 EU-/EER-onderdanen, Zwitserse onderdanen en familieleden / 66

A5 Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen / 67
1 Inleiding / 67
2 Algemeen / 67
2.1 Mededeling van vrijheidsontnemende maatregelen / 67
2.2 Aanmelding vreemdeling / 68
2.3 Het lichten van vreemdelingen / 68
2.4 Alleenstaande minderjarigen en gezinnen met minderjarigen / 68
3 Vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw / 69
3.1 Gronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw / 69
3.2 Gezinnen met minderjarigen aan wie de toegang is geweigerd / 70
4 Beschikbaar houden op grond van artikel 55, eerste lid, Vw / 71
5 Vrijheidsbeperking op grond van artikel 56 Vw / 72
6 Vrijheidsontneming op grond van artikel 59 Vw / 72
6.1 Vrijheidsontneming van vreemdelingen met rechtmatig verblijf / 72
6.2 Vrijheidsontneming van Dublinclaimanten op grond van artikel 59a Vw / 73
6.3 Vrijheidsontneming na tweede of volgende asielaanvraag / 73
6.4 Gehoor / 73
6.5 Bijstand van een raadsman / 73
6.6 De vorm waarin de maatregel wordt opgelegd / 73
6.7 Hernieuwde vrijheidsontneming op een andere bewaringsgrond / 74
6.8 De duur / 74
6.9 Voorlopige voorziening / 74
6.10 Tenuitvoerlegging / 74
6.11 Plaatsing in een justitiële inrichting / 75
6.12 Het overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentie / 75
6.13 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk vonnis tijdens de vrijheidsontneming / 75
6.14 Beëindiging vrijheidsontneming / 75
7 De behandeling van het beroep / 76

A6 Registratie en identificatie / 76
1 Het Protocol Identificatie en Labeling / 76

DEEL B

B1 Regulier algemeen / 77
1 Inleiding / 77
2 Erkenning als referent / 77
2.1 De erkenning als referent / 77
2.2 Schorsen en intrekken van de erkenning als referent / 78
3 Aanvraagprocedures / 79
3.1 Biometrische gegevens / 79
3.2 Aanvraag tot erkenning als referent / 79
3.3 TEV-procedure / 79
3.4 Overige aanvraagprocedures voor een verblijfsvergunning regulier / 82
4 Afwijzingsgronden verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd / 85
4.1 Mvv-vereiste / 85
4.2 Geldig document voor grensoverschrijding / 86
4.3 Middelen van bestaan / 87
4.4 Openbare orde en nationale veiligheid / 89
4.5 Medisch onderzoek / 90
4.6 Niet voldoen aan de beperking / 90
4.7 Inburgeringsvereiste / 90
4.8 Onjuiste gegevens / 91
4.9 Illegaal verblijf / 91
5 De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd / 92
5.1 Algemeen / 92
5.2 Aantekening beroep algemene middelen / 92
5.3 Wijziging van de aan de verblijfsvergunning verbonden beperking / 92
5.4 Voorschriften / 92
5.5 Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning / 93
6 Het verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd / 93
6.1 Toetsing aanvraag van het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning / 93
6.2 Gronden voor het niet-verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd / 94
6.3 Gronden voor intrekking verblijfsvergunning bepaalde tijd / 96
7 Rechtsmiddelen / 96
7.1 Het indienen van rechtsmiddelen / 96
7.2 Het opschorten van de werking van het (afwijzende) besluit / 96
7.3 Het verzoek om een voorlopige voorziening / 97
8 Bewijsmiddelen / 98
8.1 Algemeen / 98
8.2 Bewijsmiddelen aanvraag tot erkenning / 99
8.3 Bewijsmiddelen aanvragen voor een verblijfsvergunning regulier / 100
8.4 Bewijsmiddelen / 103
9 Handhaving / 103
9.1 Bestuurlijke boete / 103
9.2 Verhalen van de kosten van uitzetting op de referent / 105

B2 Uitwisseling / 106
1 Inleiding / 106
2 Beleidsregels / 106
2.1 Algemeen / 106
2.2 WHS/WHP / 107
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 107
4 Bewijsmiddelen / 107
4.1 Algemeen / 107
4.2 Au pair / 107
4.3 Whs/whp / 108

B3 Studie / 108
1 Inleiding / 108
2 Beleidsregels / 108
2.1 Hoger onderwijs / 108
2.2 Middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs / 108
2.3 Middelen van bestaan / 109
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 109
4 Verlenging en intrekking / 109
5 Bewijsmiddelen / 110

B4 Arbeid tijdelijk / 110
1 Inleiding / 110
2 Lerend werken / 110
2.1 Beleidsregels / 110
2.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 111
2.3 Bewijsmiddelen / 111
3 Seizoenarbeid / 112
3.1 Beleidsregels / 112
3.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 112
3.3 Bewijsmiddelen / 112

B5 Arbeid regulier / 112
1 Inleiding / 112
2 Arbeid in loondienst / 113
2.1 Beleidsregels / 113
2.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 114
2.3 Bewijsmiddelen / 115
3 Grensoverschrijdende dienstverlening / 116
3.1 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 116
3.2 Bewijsmiddelen / 116
4 Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel / 117
4.1 Beleidsregels / 117
4.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 117
4.3 Bewijsmiddelen / 117
5 Zoekperiode / 117

B6 Kennis en talent / 118
1 Inleiding / 118
2 Beleidsregels / 118
2.1 Algemeen / 118
2.2 Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst / 118
2.3 Arbeid als kennismigrant / 118
2.4 Wetenschappelijk onderzoek in de zin van Richtlijn 2005/71/EG / 119
2.5 Arbeid als zelfstandige / 120
2.6 Houder van een Europese blauwe kaart / 121
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 121
3.1 Beperking / 121
3.2 Arbeidsmarktaantekening / 122
3.3 Geldigheidsduur / 123
4 Bewijsmiddelen / 123
4.1 Algemeen / 123
4.2 Het zoeken naar en verrichten van arbeid, al dan niet in loondienst / 123
4.3 Arbeid als kennismigrant / 124
4.4 Wetenschappelijk onderzoek in de zin van Richtlijn 2005/71/EG / 125
4.5 Arbeid als zelfstandige / 125
4.6 Houder van een Europese blauwe kaart in de zin van Richtlijn 2009/50/EG / 126
5 Verlenging / 125
5.1 Arbeid als kennismigrant / 125
5.2 Houder van een Europese blauwe kaart in de zin van richtlijn 2009/50/EG / 127

B7 Gezinsmigratie / 128
1 Inleiding / 128
2 Algemene beleidsregels / 128
2.1 Middelen van bestaan / 128
2.2 Referent met tijdelijk verblijfsrecht / 130
3 Specifieke beleidsregels / 130
3.1 Huwelijk en (geregistreerd) partnerschap / 130
3.2 Minderjarige kinderen / 131
3.3 In Nederland geboren kinderen / 132
3.4 Gezinshereniging bij minderjarige houder verblijfsvergunning asiel / 133
3.5 Gezinsleden van een verblijfsvergunninghouder medische behandeling / 133
3.6 Buitenlandse adoptiekinderen en adoptiefkinderen / 134
3.7 Buitenlandse pleegkinderen / 135
3.8 Familie of gezinsleven als bedoeld in Artikel 8 EVRM / 136
4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 137
5 Bewijsmiddelen / 138

B8 Humanitair tijdelijk / 140
1 Inleiding / 140
2 Eergerelateerd en huiselijk geweld / 141
2.1 Beleidsregels / 141
2.2 Verlenging en intrekking / 142
2.3 Bewijsmiddelen / 142
3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel / 143
3.1 Beleidsregels / 143
3.2 Verlenging en intrekking / 144
3.3 Bewijsmiddelen / 145
3.4 Afspraken ketenpartners / 145
4 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken / 146
4.1 Beleidsregels / 146
4.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 148
4.3 Bewijsmiddelen / 148
4.4 Verlenging en intrekking / 148
5 Verblijfsvergunning voor remigratie op grond van artikel 8 Remigratiewet / 148
5.1 Beleidsregels / 148
5.2 Verlenging / 149
5.3 Bewijsmiddelen / 149
5.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 149
6 Amv die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken / 149
6.1 Beleidsregels / 149
6.2 Vertrek kan buiten de schuld van de amv niet worden gerealiseerd binnen de maximale termijn van drie jaar na laatste verblijfsaanvraag / 150
6.3 Verlening en intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van het buitenschuldbeleid voor amv's / 151
6.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 151
7 Overgangsrecht / 152
7.1 Overgangsrecht naar aanleiding van wijziging beleid voor amv's per 1 juni 2013 / 152
8 Verblijfsvergunning in afwachting van verzoek ex artikel 17 RWN / 152
8.1 Beleidsregels / 152
8.2 Verlenging / 152
8.3 Bewijsmiddelen / 153
8.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 153
9 Medische behandeling / 153
9.1 Beleidsregels / 153
9.2 Overgangsrecht / 157
9.3 Beperking, arbeidsmarktaantekening, en geldigheidsduur / 157
9.4 Bewijsmiddelen / 157
10 Verwesterde schoolgaande minderjarige vrouwen / 158
10.1 Beleidsregels voor de hoofdpersoon / 158
10.2 Beleidsregels voor de gezinsleden van de hoofdpersoon / 159
10.3 Verlenging en intrekking / 159
10.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 159
11 Plaatsing in een pleeggezin of instelling in Nederland / 160
11.1 Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) / 160
11.2 Beperking, arbeidsmarktbeperking en geldigheidsduur / 160
11.3 Verlenging en intrekking / 160
11.4 Bewijsmiddelen / 161

B9 Humanitair niet-tijdelijk / 161
1 Inleiding / 161
2 Oud-Nederlanders / 161
2.1 In Nederland geboren en getogen oud-Nederlanders / 161
2.2 Buiten Nederland geboren oud-Nederlanders / 161
2.3 Oud-Nederlanders (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, d en f, RWN) / 161
3 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken / 162
4 Terugkeeroptie op grond van artikel 8 Remigratiewet / 162
5 Terugkeeroptie (minderjarige vreemdelingen) / 162
6 Langdurig verblijvende kinderen / 162
6.1 Voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning / 162
6.2 Contra-indicaties / 163
6.3 Overige vereisten / 164
7 Verblijfsvergunning na eerder verblijf als minderjarige vreemdeling in het kader van verblijf als familie- of gezinslid / 164
8 Verblijfsvergunning na verblijf als familie- of gezinslid / 165
8.1 Algemene verblijfsvoorwaarden / 165
8.2 Bijzondere voorwaarden na een (huwelijks)relatie / 166
8.3 Bijzondere voorwaarden na verruimde gezinshereniging / 166
8.4 Verblijfsvergunning na overlijden van de referent / 166
8.5 Gezinsleden van houders van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ verleend na verblijf in het kader van medische behandeling / 166
8.6 Verblijf wegens bijzondere individuele omstandigheden na verblijf als familie- of gezinslid / 167
9 Na verblijf in het kader van medische behandeling / 167
10 Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen / 167
11 Na verblijf als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd geweld of van (dreigend) huiselijk geweld / 167
12 Na verblijf als slachtoffer of slachtoffer-aangever van mensenhandel / 168
13 Na verblijf als getuige-aangever van mensenhandel / 169
14 Privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM / 169
14.1 Privéleven / 169
14.2 Inmenging / 170
14.3 Belangenafweging / 170
15 Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) / 170
16 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 170
17 Verlenging en intrekking / 171
18 Bewijsmiddelen / 171
18.1 Algemeen / 171
18.2 Verblijfsspecifiek / 173

B10 EU-recht en Internationale Verdragen / 174
1 Inleiding / 174
2 Het recht van de Europese Unie / 175
2.1 Inleiding / 175
2.2 Beleidsregels / 175
2.3 Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf / 177
2.4 Bewijsmiddelen / 179
3 Internationale Verdragen / 180
3.1 Inleiding / 180
3.2 Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand / 180
3.3 Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers / 180
4 Associatieovereenkomst EG – Turkije, aanvullend protocol EG – Turkije en Besluit 1/80 / 181
4.1 Inleiding / 181
4.2 Beleidsregels / 181
4.3 Beperking, arbeidsmarktaantekening, voorschrift en geldigheidsduur / 182
4.4 Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf / 182
4.5 Bewijsmiddelen / 183

B11 Bijzonder verblijf / 184
1 Inleiding / 184
2 Beleidsregels / 184
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 186
4 Bewijsmiddelen / 186
5 Verlenging / 187
5.1 Vermogende vreemdeling / 187
5.2 Bewijsmiddelen / 188

B12 De verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd / 188
1 Inleiding / 188
2 Beleidsregels / 188
2.1 De duur van het verblijf in Nederland / 189
2.2 De aard van het verblijfsrecht / 189
2.3 Middelen van bestaan / 189
2.4 Openbare orde of nationale veiligheid / 189
2.5 Hoofdverblijf / 189
2.6 Inburgeringsvereiste / 189
2.7 Bijzondere categorieën verblijfsvergunning onbepaalde tijd / 190
2.8 Intrekking verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd / 191
3 Bewijsmiddelen / 191

DEEL C

C1 Asiel algemeen / 192
1 Inleiding / 192
2 Aanvraagprocedures / 192
2.1 Algemeen / 192
2.2 De rust- en voorbereidingstermijn / 193
2.3 De algemene asielprocedure / 195
2.4 De verlengde asielprocedure / 198
2.5 Eerste- en nader gehoor / 200
2.6 Voornemenprocedure / 201
2.7 Het geven van de beschikking / 202
3 Beoordelen van de asielaanvraag / 203
3.1 Volgorde van toetsing / 203
3.2 Verstrekken onjuiste gegevens/fraude / 204
3.3 De geloofwaardigheid / 204
3.4 De zwaarwegendheid / 205
3.5 Leeftijdsonderzoek / 206
3.6 Onderzoek naar de gezinsband bij nareizende gezinsleden / 206
3.7 Ambtshalve toets / 206
3.8 Beoordeling van opvolgende aanvragen tot een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 207
3.9 Hervestigingscriteria / 208

C2 De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 208
1 Inleiding / 208
2 Algemene beleidsregels ten aanzien van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 208
3 Internationale bescherming / 209
3.1 Algemeen / 209
3.2 Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a Vw, vluchtelingschap / 209
3.3 Daden als bedoeld in artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b Vw / 214
4 Nationale bescherming / 218
4.1 Artikel 29, tweede lid, onder a, b of c, Vw, afgeleide verblijfsvergunning / 218
5 Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (imperatief) / 221
5.1 Een ander land is verantwoordelijk (artikel 30, eerste lid sub a Vw) / 221
5.2 De vreemdeling is al in procedure (artikel 30, eerste lid sub c Vw) / 223
6 Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (facultatief) / 223
6.1 Er is geen rechtsgrond voor verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 223
6.2 De specifieke afwijzingsgronden / 225
7 Procedurele regels verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 233
8 Verlenging en intrekking verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 234
8.1 De vreemdeling heeft onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achtergehouden die tot afwijzing van de aanvraag zouden hebben geleid / 234
8.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag blijkt alsnog van toepassing / 234
8.3 Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid / 234
8.4 De grond voor verlening is komen te vervallen / 236
8.5 De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd / 237
9 Rechtsmiddelen / 237

C3 Moratoria / 238
1 Inleiding / 238
2 Besluitmoratorium / 239
3 Vertrekmoratorium / 239

C4 Tijdelijke bescherming / 240
1 Inleiding / 240
2 Tijdelijke bescherming / 240

C5 Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 240
1 Inleiding / 240
2 Procedurele regels verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 240
3 Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 241
4 Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 242

C6 Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen / 242
1 Inleiding / 242
2 Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen / 242

C7 Landgebonden beleid / 243
1 Landgebonden asielbeleid algemeen / 243
2 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan / 243
3 Het asielbeleid ten aanzien van Angola / 246
4 Het beleid ten aanzien van Armenië / 247
5 Het beleid ten aanzien van Azerbeidzjan / 248
6 Het beleid ten aanzien van Bosnië Herzegovina / 250
7 Het asielbeleid ten aanzien van Burundi / 251
8 Het asielbeleid ten aanzien van China / 253
9 Het beleid ten aanzien van Colombia / 254
10 Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC (Democratische Republiek Congo) / 255
11 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea / 257
12 Het asielbeleid ten aanzien van Guinee / 259
13 Het asielbeleid ten aanzien van Irak / 260
14 Het asielbeleid ten aanzien van Iran / 262
15 Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust / 264
16 Het asielbeleid ten aanzien van Libië / 265
17 Het asielbeleid ten aanzien van Mongolië / 267
18 Het asielbeleid ten aanzien van Nepal / 268
19 Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria / 270
20 Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan / 271
21 Het asielbeleid ten aanzien van Rusland / 272
22 Het asielbeleid ten aanzien van Sierra Leone / 274
23 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië / 275
24 Het asielbeleid ten aanzien van Sri Lanka / 279
25 Het asielbeleid ten aanzien van Sudan / 281
26 Het asielbeleid ten aanzien van Syrië / 282
27 Het asielbeleid ten aanzien van Turkije / 284
28 Het asielbeleid ten aanzien van Uganda / 285

DEEL D

D1 De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen / 287
1 Inleiding / 287
2 Beleidsregels / 287
2.1 De duur van het ononderbroken verblijf in Nederland / 287
2.2 De aard van het verblijfsrecht / 287
2.3 Middelen van bestaan / 287
2.4 Openbare orde of nationale veiligheid / 288
2.5 Inburgeringsvereiste / 288
2.6 Intrekking EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen / 288

Trefwoordenregister / 289

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vreemdelingencirculaire 2000