Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
VOORDEEL - 35% korting
, ,

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ 2015

Paperback Nederlands 2015 9789012395939
Nog slechts 3 exemplaren! Op=Op!
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
59,43
38,95
VOORDEEL - 35% korting

Samenvatting

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de gemeentelijke belastingen alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De systematiek van de Gemeentewet en de Wet WOZ is als uitgangspunt voor behandeling genomen. Daarnaast worden op dezelfde wijze behandeld de op de Wet milieubeheer gebaseerde gemeentelijke afvalstoffenheffing, de op de Wet op de bedrijveninvesteringszones gebaseerde BIZ-bijdrage en - op andere wijze - de op de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES)gebaseerde lokale belastingen die in dat deel van ons Koninkrijk kunnen worden geheven.
De zogenoemde BES-eilanden zijn immers op 10 oktober 2010 als openbaar lichaam
(bijzondere gemeente) onderdeel van het Nederlandse staatbestel geworden.
Deze uitgave is bedoeld als studieboek voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs,
alsmede voor (fiscale) praktijkopleidingen en al diegenen die snel doch volledig inzicht in
dit vakgebied willen verkrijgen.
* Mr. M.P. van der Burg is partner bij advies-, opleidings- en detacheringbureau
Groenewegen & Van der Burg BV.
* Mr. dr. G. Groenewegen is partner bij advies-, opleidings- en detacheringbureau
Groenewegen & Van der Burg BV en gepromoveerd op het vakgebied van gemeentelijke
belastingen en de Wet WOZ.
* Mr. F.J.H.L. Makkinga is werkzaam als zelfstandig belastingadviseur bij Makkinga WOZAdvies,
daarnaast verbonden aan de Capaciteitsgroep Fiscaal Recht van de Erasmus
School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens rechter-plaatsvervanger
in de rechtbanken Noord-Nederland en Oost-Brabant.
Hun ruime werk-, onderzoeks- en onderwijservaring stelt de auteurs in staat het brede
terrein vande gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ volledig doch op een heldere
en toegankelijke wijze te beschrijven.
Dit boek is opgenomen in NDFR

Specificaties

ISBN13:9789012395939
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:226
Uitgever:Sdu
Druk:5
Verschijningsdatum:5-8-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over M.P. van der Burg

Mr. M.P. van der Burg is partner bij advies- en detacheringsbureau Groenewegen & Van der Burg BV en tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Utrecht.

Andere boeken door M.P. van der Burg

Over Gino Groenewegen

Gino Groenewegen studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde de post-doctorale leergang Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds de oprichting in 1999 is hij partner bij Groenewegen & Van der Burg bureau lokale belastingen bv. Hij is in de periode 1991-2008, eerst fulltime en later parttime, werkzaam geweest aan de EUR en heeft daar als een van de weinigen in Nederland wetenschappelijk onderzoek verricht en onderwijs gegeven op het gebied van de heffingen van lokale overheden en milieuheffingen in de ruimste zin van het woord. Diverse wetenschappelijke en vakpublicaties alsmede boekwerken verschenen van zijn hand.

Andere boeken door Gino Groenewegen

Over F.J.H.L. Makkinga

Mr. F.J.H.L. Makkinga is werkzaam als belastingadviseur bij Ernst & Young; daarnaast is hij verbonden aan de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden.

Andere boeken door F.J.H.L. Makkinga

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de vijfde druk / 11

Lijst van afkortingen / 13

1 Inleiding / 15

2 Algemene en formeelrechtelijke bepalingen / 17

2.1 De algemene bepalingen / 17
2.1.1 Bevoegdheid en eisen invoering belastingen / 17
2.1.2 Gesloten stelsel / 20
2.1.3 Verbod van heffing naar draagkracht / 21
2.1.4 Algemene bepalingen FinBES / 21
2.2 De formeelrechtelijke bepalingen / 21
2.2.1 Algemeen / 21
2.2.2 Wijze van heffing / 22
2.2.3 De bezwaarprocedure / 24
2.2.4 (Hoger)beroepsprocedure / 27
2.2.5 Cassatieprocedure / 31
2.2.6 Invorderingsprocedure / 31
2.2.7 Administratieve verplichtingen / 34
2.2.8 Hardheidsclausule en ambtshalve vermindering / 35
2.2.9 Wet dwangsom niet tijdig beslissen / 36
2.2.10 Immateriële schadevergoeding / 37
2.2.11 Formeelrechtelijke bepalingen FinBES / 37

3 Wet waardering onroerende zaken / 39

3.1 Algemeen / 39
3.2 De algemene bepalingen / 43
3.3 De Waarderingskamer / 43
3.4 De objectafbakening en de waardebepaling / 44
3.4.1 Inleiding / 44
3.4.2 Roerend of onroerend / 44
3.4.3 Objectafbakening / 47
3.4.4 De waardebepaling / 53
3.4.4.1 Algemeen / 53
3.4.4.2 De waarderingsficties in de Wet WOZ / 54
3.4.4.3 Waarderingsmethoden voor de waarde in het economische verkeer / 57
3.4.4.4 De gecorrigeerde vervangingswaarde / 59
3.4.4.5 Waardebepaling van objecten in aanbouw / 64
3.4.4.6 Bodemverontreiniging / 64
3.4.4.7 Waardepeildatum / 65
3.4.4.8 WOZ-waarderingsproces / 66
3.4.5 De waarderingsuitzonderingen / 66
3.4.6 Mutaties tussen waardepeildatum en begin van het WOZ-kalenderjaar / 75
3.5 De waardevaststelling en woz-beschikkinggerechtigden / 76
3.5.1 Inleiding / 76
3.5.2 De WOZ-beschikkinggerechtigden / 77
3.5.2.1 De gebruiker / 77
3.5.2.2 De genothebbende (‘eigenaar’) / 78
3.5.2.3 Meerdere beschikkinggerechtigden / 79
3.5.3 Primaire (of initiële) WOZ-beschikking / 79
3.5.4 De beschikking op verzoek van de nieuwe belanghebbende / 80
3.5.5 Herzieningsbeschikking / 80
3.5.6 Beschikking medebelanghebbende / 81
3.5.7 Verminderingen / 81
3.6 Bezwaar en beroep, bevoegdheden, verplichtingen en strafbepalingen / 82
3.7 Gegevensbeheer / 82
3.8 Gegevensverstrekking / 84
3.9 Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling 2011 / 85

4 Onroerendezaakbelastingen / 87

4.1 Inleiding / 87
4.2 De belastingplichtige / 89
4.2.1 Inleiding / 89
4.2.2 De belastingplichtige voor de gebruikersbelasting / 89
4.2.3 De belastingplichtige van de eigenarenbelasting / 92
4.3 Het voorwerp van de belasting / 93
4.3.1 Inleiding / 93
4.3.2 Wat zijn onroerende zaken? / 94
4.3.3 De objectafbakening / 95
4.4 Het belastbare feit / 97
4.5 De heffingsmaatstaf / 97
4.5.1 Inleiding / 97
4.5.2 De waarderingsficties / 98
4.5.3 De waarde in het economische verkeer / 99
4.5.4 De gecorrigeerde vervangingswaarde / 100
4.6 De waarderings- en heffingsuitzonderingen / 101
4.6.1 Inleiding / 101
4.6.2 De waarderingsuitzonderingen krachtens de Wet WOZ / 102
4.6.3 De heffingsuitzonderingen van de OZB / 107
4.6.3.1 Algemeen / 107
4.6.3.2 De verplichte heffingsuitzonderingen van de OZB / 107
4.6.3.3 De facultatieve heffingsuitzonderingen van de OZB / 110
4.7 De tarieven / 111

5 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten / 113

5.1 Inleiding / 113
5.2 De belastingplichtigen / 113
5.3 Het voorwerp van de belasting / 114
5.4 Het belastbare feit / 115
5.5 De heffingsmaatstaf / 116
5.6 De waarderings- en heffingsuitzonderingen / 116
5.7 Het tarief / 116

6 Baatbelasting / 117

6.1 Inleiding / 117
6.2 De belastingplichtige / 118
6.3 Het voorwerp van de belasting / 118
6.4 Het belastbare feit / 119
6.5 De heffingsmaatstaf / 122
6.6 Het tarief / 123
6.7 Het bekostigingsbesluit / 123
6.8 Andere wijzen van kostenverhaal / 125

7 Forensenbelastingen / 127

7.1 Inleiding / 127
7.2 De belastingplichtige / 128
7.3 Het voorwerp van de belasting / 129
7.4 Het belastbare feit / 129
7.5 De heffingsmaatstaf / 131
7.6 Het tarief / 132
7.7 De vrijstellingen / 132

8 Toeristenbelasting / 135

8.1 Inleiding / 135
8.2 De belastingplichtige / 135
8.3 Het voorwerp van de belasting / 137
8.4 Het belastbare feit / 137
8.5 De heffingsmaatstaf / 139
8.6 Het tarief / 140
8.7 De vrijstellingen / 140

9 Parkeerbelastingen / 141

9.1 Inleiding / 141
9.2 Algemeen / 142
9.3 De belastingplichtige / 143
9.4 Het voorwerp van de belasting / 143
9.5 Het belastbare feit / 144
9.6 De heffingsmaatstaf / 146
9.7 Het tarief / 146
9.8 De vrijstellingen / 147
9.9 De heffing en invordering / 147
9.10 Overige onderwerpen in de jurisprudentie / 149
9.11 Wielklem en overbrengen en in bewaring stellen / 151

10 Hondenbelasting / 153

10.1 Inleiding / 153
10.2 De belastingplichtige / 154
10.3 Het voorwerp van de belasting / 154
10.4 Het belastbare feit / 155
10.5 De heffingsmaatstaf / 155
10.6 Het tarief / 155

11 Reclamebelasting / 157

11.1 Inleiding / 157
11.2 De belastingplichtige / 158
11.3 Het voorwerp van de belasting / 158
11.4 Het belastbare feit / 159
11.5 De heffingsmaatstaf / 160
11.6 Het tarief / 161

12 Precariobelasting / 163

12.1 Inleiding / 163
12.2 De belastingplichtige / 164
12.3 Het voorwerp van de belasting / 165
12.4 Het belastbare feit / 165
12.5 De heffingsmaatstaf / 166
12.6 Het tarief / 166

13 Rechten / 167

13.1 Inleiding / 167
13.2 Algemeen / 168
13.3 De belastingplichtige / 169
13.4 Het voorwerp van de belasting / 171
13.5 Het belastbare feit / 172
13.6 De heffingsmaatstaf / 173
13.7 Het tarief / 175
13.8 Welke kosten kunnen worden verhaald? / 175

14 Rioolbestemmingsheffingen / 179

14.1 Algemeen / 179
14.2 Art. 228a Gem.w. en Kaderrichtlijn water EU / 179
14.3 Essentialia rioolbestemmingsheffingen / 180
14.4 Kosten / 182

15 Reinigingsheffingen / 185

15.1 Inleiding / 185
15.2 De belastingplichtige / 186
15.3 Het voorwerp van de belasting / 187
15.4 Het belastbare feit / 188
15.5 De heffingsmaatstaf / 189
15.6 Het tarief en de kosten / 189

16 Bijdrage Bedrijven Investerings Zones (BIZ-bijdrage) / 191

16.1 Inleiding / 191
16.2 De belastingplichtige / 193
16.3 Het voorwerp van de belasting / 193
16.4 De heffingsmaatstaf / 193
16.5 Het tarief / 194
16.6 Invoeringstraject / 194
16.6.1 Informele overlegfase / 194
16.6.2 Formele fase / 195
16.6.3 Uitvoerende fase / 197
16.7 Welke investeringen/activiteiten / 197
16.8 Einde BIZ-bijdrage (aflopen of tussentijds) / 198

17 Lokale belastingen BES-eilanden / 199

17.1 Inleiding / 199
17.2 Algemene bepalingen / 199
17.3 Bepalingen grondbelasting en opcenten vastgoedbelasting / 200
17.4 Bepalingen overige lokale BES-belastingen / 201

Jurisprudentieregister / 203

Trefwoordenregister / 211

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ 2015