Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

ARAR Tabellen juli-december 2015

Paperback Nederlands 2015 9789012396219
Niet leverbaar.

Samenvatting

ARAR Tabellen is een praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.

Specificaties

ISBN13:9789012396219
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:28-7-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1. Aanstelling 11

1.1 Bevoegdheid 11
1.2 Soorten aanstellingen 12

2. Bezoldiging 13
2.1 Definities 13
2.2 Salarissen en lonen 16
2.2.1 Schalen van het BBRA ’84 per 1 januari 2015 16
2.2.1.1 Bijlage A: een aantal ambten en het daaraan verbonden salaris 16
2.2.1.2 Bijlage B: indelingsstructuur functies 17
2.2.1.3 Bijlage C: indelingsstructuur functies 20
2.2.1.4 Bijlage C: hoofdgroepen en een aantal ambten en het daaraan verbonden salaris (maandbedragen in euro’s) voor medewerkers van de Rijksschoonmaak organisatie per 1 januari 2015 22
2.3 Jeugdsalarissen 23
2.4 Stagiairs 24
2.4.1 Definities 24
2.4.1.1 Hoogte van de stagevergoeding 25
2.4.2 Arbeidsverhoudingen 25
2.4.3 Premieheffing volksverzekeringen 26
2.4.3.1 In Nederland wonende stagiairs 26
2.4.3.2 Buitenlandse stagiairs 26
2.4.4 Werknemersverzekeringen en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) 28
2.5 Eindejaarsuitkering 28
2.5.1 Hoogte en uitbetaling 28
2.5.2 Eindejaarsuitkering Rijksschoonmaakorganisatie 29
2.6 Minimumloon 29
2.6.1 Wettelijk brutominimumloon per 1 juli 2015 29
2.6.2 Brutominimumloon in euro’s per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 juli 2015 30
2.6.3 Nettominimumloon 31
2.6.4 Dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht 31
2.7 Spaarloonregeling rijkspersoneel 32
2.8 Premies werkgevers en werknemers 32
2.8.1 Premiepercentages en franchisebedragen van de regelingen ABP en VUT-fonds per 1 januari 2015 32
2.8.1.1 Collectieve regelingen 32
2.8.1.2 Individuele regelingen 33
2.8.1.3 Gevolgen voor ABP ExtraPensioen door beperking fiscale ruimte 34
2.9 Premiepercentages Wet financiering sociale verzekeringen 35
2.9.1 Begripsbepaling 35
2.9.2 Vaststelling (premie)grenzen per 1 juli 2015 37
2.9.3 Fiscale toeslagen 2015 38
2.9.4 Vaststelling maximumpremieloon werknemersverzekeringen 40
2.9.5 Verhaal van WGA-lasten op de werknemer 40
2.9.6 Verhoging AOW-leeftijd 40
2.9.7 Fiscale tegemoetkomingen in 2015 41
2.9.7.1 Bedragen heffingskortingen 41
2.10 Toelagen 43
2.10.1 Waarnemingstoelage 43
2.10.2 Toelage bedrijfshulpverleners 44
2.10.3 Toelage voor regelmatig of vrij regelmatig werken buiten 08.00 en 18.00 uur (onregelmatigheidstoelage) 45
2.10.4 Toelage wegens verschoven uren 46
2.10.5 Toelage wegens bezwarende omstandigheden 47
2.10.6 Toelagen personenchauffeurs 48
2.10.6.1 Vaste toelage voor werken op onregelmatige uren personenchauffeurs 48
2.10.6.2 Aanvulling salaris personenchauffeurs 48
2.10.6.3 Compensatieregeling personenchauffeurs 49
2.10.6.4 Aflopende compensatieregeling personenchauffeurs 49
2.10.7 Toelage voor bereikbaarheid en beschikbaarheid 49
2.10.8 Garantietoelage minimumloon 50
2.10.9 Vergoeding voor incidenteel overwerk buiten 08.00–18.00 uur 50
2.10.10 Langer doorwerken 51
2.10.11 Ouderenbonus 52
2.10.12 Gratificatie bij ambtsjubileum 55
2.10.13 Diensttijdgratificatie 58

3. Vergoedingen incidentele kosten 59
3.1 Woon-werkverkeer 59
3.1.1 Vergoeding kosten 59
3.1.2 Carpool woon-werkverkeer 61
3.1.3 Wachtdienstregeling en privégebruik dienstvoertuig 62
3.1.4 Eigen vervoer van en naar opstapplaats openbaar vervoer 63
3.1.5 Gemengd eigen vervoer (fiets/ander vervoermiddel) 66
3.1.6 Gebruik OV-chipkaart 67
3.1.7 IKAP-kilometervergoeding woon-werkverkeer 68
3.1.8 Toepassing werkkostenregeling voor vergoeding reiskosten en verstrekking vervoer 69
3.1.9 Fiscale reisaftrek 69
3.2 Reis- en verblijfkosten dienstreizen 70
3.2.1 Verblijfkosten binnenland 70
3.2.2 Bruto-netto 71
3.2.3 Vergoeding bij dienstreizen in Nederland 71
3.2.4 Overige vergoedingen bij dienstreizen in Nederland 72
3.2.4.1 Dienstreizen vanaf 1 augustus 2006 72
3.2.4.2 Stalling fiets 72
3.2.4.3 Parkeer-, veer- en tolgelden 72
3.2.4.4 Carpool bij dienstreizen 72
3.3 Verblijfkosten buitenland 73
3.3.1 Vergoedingen bij dienstreizen naar het buitenland 74
3.3.2 Overige vergoedingen bij dienstreizen naar het buitenland 97
3.3.3 Geen vergoeding van verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen 98
3.3.4 Reizen volgens het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (DBZV 2007) 98
3.3.4.1 Twaalf maandelijkse verlofreis naar Nederland 98
3.3.4.2 Herenigingsreis partner 99
3.3.4.3 Gezinshereniging 99
3.3.4.4 Overplaatsingsreis 100
3.3.4.5 Bagage 101
3.3.5 Beleid ten aanzien van vliegreizen 102
3.4 Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 103
3.5 Verplaatsingskosten 104
3.5.1 Reizen 104
3.5.2 Verhuizen 104
3.5.2.1 Verhuizen in opdracht van het bevoegd gezag binnen Nederland 104
3.5.2.2 Verhuizen niet in opdracht van het bevoegd gezag binnen Nederland 106
3.5.2.3 Reis- en pensionkosten bij verhuisplicht 106
3.6 Representatiekosten 107

4. Arbeidstijd 109
4.1 Te werken uren op jaarbasis 109
4.2 Brugdagen 110
4.3 Arbeidsduur detachering Europese Unie 110
4.4 Schoolvakanties in 2015 111
4.5 Werkroosters en werktijden 113
4.5.1 Arbeidstijd 113
4.5.2 Kinderarbeid en maatschappelijke stage 115
4.6 Nachtdiensten 116
4.7 Uitzonderingen op bepalingen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 117
4.8 Werken op zondag 119
4.9 Consignatie en aanwezigheidsdienst 119
4.9.1 Consignatie (bereikbaarheidsdienst) 120
4.9.1.1 Geconsigneerde pauzes personenchauffeurs 121
4.9.2 Aanwezigheidsdienst 121
4.10 Arbeidstijden personenchauffeurs 123
4.10.1 Verschillen 123
4.10.2 Gemiddelde werkweek personenchauffeurs 124
4.10.3 Aanspraak op vakantie 124
4.10.4 Aflopende compensatie 124
4.11 Bestuurlijke boete bij overtreding Arbeidstijdenwet 124
4.12 Werktijdvermindering oudere ambtenaren 126
4.13 Gevolgen van meer uren werken in het kader van IKAP of flexibele arbeidsduur (FAD) 127

5. Vakantie en verlof 129
5.1 Vakantie 129
5.2 Verlof en vakantie 130
5.3 Opbouw vakantie bij langdurige ziekte 131
5.4 Buitengewoon verlof (tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, met behoud van bezoldiging) 134
5.5 Sparen voor levensloopverlof (Levensloopregeling rijkspersoneel) 135
5.5.1 De Levensloopregeling tot 1 januari 2012 136
5.5.2 De overgangsregeling 136
5.5.3 Vitaliteitspakket 137
5.6 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 137
5.6.1 Verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg (met ingang van 1 juli 2015) 138
5.6.1.1 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 138
5.6.2 Adoptieverlof 140
5.6.3 Uitkering in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 140
5.6.3.1 Recht op uitkering voor de werknemer 140
5.6.3.2 Recht op uitkering bij nawerking 141
5.6.3.3 De aanvraag van de uitkering via de werkgever 141
5.6.3.4 Hoogte van de uitkering 142
5.7 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 142
5.7.1 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 142
5.7.2 Kraamverlof 143
5.7.3 Kortdurend zorgverlof 143
5.7.4 Meldings- en informatieplicht calamiteiten- of ander kort verzuimverlof 144
5.8 Ouderschapsverlof 145
5.8.1 Aanspraak op ouderschapsverlof 145
5.8.2 Duur van het verlof 145
5.8.3 Bezoldiging 146
5.8.4 Verplichting tot terugbetaling (gewijzigd art. 33g lid 8 ARAR) 147
5.8.5 Aanvraag van het ouderschapsverlof 147
5.8.6 Verplichte instemming bevoegd gezag 147
5.8.7 Overgangsrecht 148
5.8.8 Tijdelijke aanpassing arbeidstijdpatroon na ouderschapsverlof 148

6. Ziekte en ziektekosten 149
6.1 Salaris en uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 149
6.1.1 Aanspraken ambtenaar 149
6.1.2 Aanvullende uitkering na herplaatsing: minder dan 35 procent arbeidsongeschikt 150
6.1.3 Aanspraken op aanvullende uitkering: meer dan 35 procent arbeidsongeschikt 151
6.1.4 Aanspraken gewezen ambtenaar (indien ziekte is ontstaan vóór tijdstip ontslag) 152
6.1.5 Aanspraken gewezen ambtenaar: ziekte ontstaan binnen een maand na tijdstip van ontslag 153
6.1.6 Aanspraken (gewezen) ambtenaar bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van beroepsincident (dienstongeval of beroepsziekte) 153
6.1.7 Geen deelnemer in de zin van het Pensioenreglement 155
6.1.8 Passend werk 155
6.1.9 Verplichtingen en sancties 155
6.2 Ziektekostenverzekering 156

7. Reorganisatie en overplaatsing 159
7.1 Definities 159
7.2 Sociaal flankerend beleid sector Rijk 159
7.3 Verplichtingen/sancties/tegemoetkomingen bij (toekomstige) herplaatsing 160
7.4 Sociaal flankerend beleid sector Rijk: overeenkomst 2008–2012 161
7.5 Herplaatsing 162
7.5.1 Herplaatsingstermijn 162
7.5.2 Regime herplaatsingsstatus (SFB) 162
7.6 Beleid na aflopen Besluit sociaal flankerend beleid (SFB) sector Rijk 2008–2012 163
7.6.1 Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) 163
7.6.2 Uitvoering Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) 168
7.6.3 Wijzigingen Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) 169
7.6.3.1 Hoofdstuk VII tijdelijk buiten werking 169
7.6.3.2 Nieuw hoofdstuk VII bis ‘Van werk naar werk’ 169
7.6.4 Scholingsfaciliteiten 204
7.6.4.1 Na aanwijzing als herplaatsingskandidaat 204
7.6.4.2 Geen herplaatsingskandidaat 204
7.6.4.3 Studie op eigen initiatief 205
7.6.4.4 Terugbetalingsregeling 205
7.7 Overdracht personeelsgegevens door rijkswerkgevers bij interdepartementale verplaatsing 206

8. Vergoeding kosten (bij)scholing en opleiding 211
8.1 Studieopdracht in belang van de rijksdienst (art. 59 lid 1 ARAR) 211
8.2 Studiefaciliteiten voor herplaatsingskandidaat (art. 59 lid 2 ARAR) 211
8.3 Studie met dienstbelang (art. 59 lid 4 ARAR) 212
8.4 Studie op eigen initiatief (art. 59 lid 5 ARAR) 212
8.5 Verplichting tot terugbetaling van vergoeding studiekosten 212
8.6 Scholing en opleiding leden ondernemingsraad 213
8.7 Om-, her- en bijscholing medewerkers Rijksschoonmaak organisatie (RSO) 213

9. Overige vergoedingen van gemaakte kosten 215
9.1 Werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2013 215
9.1.1 De werkkostenregeling (WKR) 215
9.1.2 De werkkostenregeling bij de sector Rijk 218
9.1.3 Toepassingsbereik van de werkkostenregeling bij de sector Rijk 219
9.1.4 Arbeidsvoorwaarden onder de werkkostenregeling bij de sector Rijk 219
9.1.5 IKAP-regeling rijkspersoneel 220
9.1.6 Computers, tablets en dergelijke apparatuur 220
9.1.7 Ministers, staatssecretarissen en leden van de Hoge Colleges van Staat 220
9.1.8 WKR-rapportages 220
9.2 Toepassing werkkostenregeling: bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (waarde nihil) 221
9.3 Terugbetaling van vergoedingen 222
9.3.1 Algemeen 222
9.3.2 Terugbetaling van studiekostenvergoedingen 223
9.3.3 Rijksbrede handelwijze bij terugvordering 224
9.4 Kinderopvang 228
9.4.1 Rijksbijdrage 228
9.4.2 Maximumuurprijs en toetsingsinkomen kinderopvangtoeslag 229
9.4.2.1 Begrippen kinderopvang 229
9.4.2.2 Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang 231
9.4.3 Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel 236
9.4.4 Bepaling fiscale waarde kinderopvang op de werkplek 236

10. Uitkeringen 237
10.1 Werkloosheidsuitkering 237
10.1.1 Definities 237
10.1.2 Werkloosheidsuitkering 239
10.1.3 Hoogte van de WW-uitkering met ingang van 1 januari 2012 240
10.1.4 Overgangsrecht 242
10.1.5 Dagloongarantie 243
10.1.6 Voorgenomen wijziging per 1 januari 2016 243
10.2 Uitkering bij overlijden 244

11. FPU- en ouderdomspensioen 247
11.1 Extra verhoging FPU- of ouderdomspensioen 250
11.2 Uitkeringen bij verlaten substantieel bezwarende functies 250
11.2.1 Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie 251
11.2.2 Uitkering bij ontslag uit substantieel bezwarende functies 253
11.3 Pensioengevende looncomponenten 257
11.4 Pensioenen Rijksschoonmaakorganisatie 258
11.5 Doorwerken na bereiken pensioengerechtigde leeftijd 258
11.6 Afkoop pensioenaanspraken 259
11.7 Transitievergoeding 260

12. Disciplinaire straffen 263
12.1 Overzicht mogelijke straffen 263

13. Medezeggenschap 267
13.1 Structuur medezeggenschap 267
13.2 Instelling ondernemingsraad 267
13.3 Onderwerpen overleg 268
13.3.1 Georganiseerd Overleg 268
13.3.2 Ondernemingsraad 268
13.3.3 Bestuurder 269
13.3.4 Bedrijfscommissie 269
13.4 Praktische punten 270
13.4.1 Voorzitterschap 270
13.4.2 Faciliteiten 270
13.4.3 Scholing en opleiding 270
13.4.4 Kosten van deskundigen en rechtsgedingen 271
13.4.5 Uitbreiding van de formatie 271
13.5 Oplossen van geschillen 272

Lijst van afkortingen 273

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        ARAR Tabellen juli-december 2015