Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Sdu Commentaar Strafrecht

Editie 2015-2016

Gebonden Nederlands 2015 9789012396493
Niet leverbaar.

Samenvatting

'Sdu Commentaar Strafrecht' is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar – in twee boekdelen – op de belangrijkste straf(proces-)rechtelijke wet- en regelgeving. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.

'Sdu Commentaar Strafrecht' omvat praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen uit onder andere het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de economische delicten, Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en andere bijzondere wetten. Het Bijzondere wetten-deel is een losse bundel.

'Sdu Commentaar Strafrecht' is tot stand gekomen met medewerking van verschillende auteurs, elk een deskundige op zijn of haar specifieke deelonderwerp en om die reden aangezocht het commentaar te schrijven.

Dit commentaar is vooral bedoeld voor de rechtspraktijk. De wet- en regelgeving worden nader geduid en van commentaar voorzien. Op onderdelen wordt evenwel niet geschuwd een zekere sturing te geven aan het wetenschappelijke debat.

Waarom kiezen voor 'Sdu Commentaar Strafrecht'?
• Een combinatie van oriëntatie- en naslagwerk. Zo kunt u tijd en geld besparen.
• To-the-point en deskundig commentaar met logische en heldere opbouw.
• Snel tot de kern van het wetsartikel.
• Artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het straf(proces)recht.
• Actuele wetteksten en toelichting op de bijbehorende website.

Specificaties

ISBN13:9789012396493
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:530
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:15-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord

Redactie en auteurs

Ten geleide

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst

De nummers verwijzen naar de onderdeelnummers van de commentaren

Wetboek van Strafrecht, zie Deel 1
Algemene inleiding / 1
C.1 Causaliteit
C.2 Opzet en Culpa
C.3 Misdrijven en overtredingen

Boek 1: Algemene Bepalingen
Titel I. Omvang van de werking van de Strafwet / 2-13
Titel II. Straffen / 14-23
Titel IIA. Maatregelen. Afdeling 1. Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijkverkregen voordeel en schadevergoeding / 24-26
Titel IIA. Maatregelen. Afdeling 2. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingsteling / 27-29
Titel IIA. Maatregelen. Afdeling 3. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders / 30
Titel III. Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid / 31-32
Titel IV. Poging en voorbereiding / 33
Titel V. Deelneming aan strafbare feiten / 34-39
Titel VI. Samenloop en strafbare feiten / 40-41
Titel VII. Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven alleen op klacht vervolgbaar / 42
Titel VIII. Verval van het recht tot strafvordering en van de straf / 43-52
Titel VIIIA. Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen / 53-71
Titel IX. Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen / 72 en 86

Boek 2: Misdrijven
Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat / 73-83
Titel II. Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid / 84-85
Titel III. Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere internationaal beschermde personen / 87-91
Titel IV. Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten / 92- 101
Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde / 102-116
Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht / 117-140
Titel XVII. Schending van geheimen / 195
Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid / 196-208
Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht / 209-214
Titel XIXA. Afbreking van zwangerschap / 215
Titel XX. Mishandeling / 216-219
Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld / 220
Titel XXII. Diefstal en stroperij / 221-222
Titel XXIII. Afpersing en afdreiging / 223
Titel XXIV. Verduistering / 224
Titel XXV. Bedrog / 225-238
Titel XXVI. Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden / 239-240
Titel XXVII. Vernieling of beschadiging / 241-245
Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven / 246-255
Titel XXIX. Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven / / 256-265
Titel XXX. Begunstiging / 266-270
Titel XXXA.Witwassen / 271-274

Boek 3: Overtredingen
Boek 3: Overtredingen
Titel I. Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen / 276-282
Titel II. Overtredingen betreffende de openbare orde / 283-288
Titel III. Overtredingen betreffende het openbaar gezag / 289-291
Titel IV. Overtredingen betreffende de burgerlijke staat / 292
Titel VII. Overtredingen betreffende de veldpolitie / 293
Titel VIII. Ambtsovertredingen / 294-300
Titel IX. Scheepvaartovertredingen / 301

Algemene slotbepaling / 302

Bijzondere wetten

Wet op de economische delicten
Inleiding / 1
Titel I. Van de economische delicten / 2-6
Titel II. Van de straffen en maatregelen / 7-15
Titel III. Van de opsporing / 16
Titel IV. Van voorlopige maatregelen / 17-19
Titel V. Van handelingen in strijd met straffen en maatregelen / 20
Titel VI. Van de afdoening buiten geding / 21
Titel IX. Van het hoger beroep / 22

Opiumwet / 23-54

Wet wapens en munitie
Inleiding / 55
§ 1. Algemene bepalingen / 56-61
§ 2. Erkenning / 62
§ 3. Bepalingen voor wapens van categorie I / 63
§ 4. Binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van de categorieën II en III / 64
§ 5. Vervoer van wapens en munitie van de categorieën II en III / 65
§ 6. Voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie van de categorieën II, III en IV / 66-68
§ 7. Overdracht en verkrijging van wapens en munitie van de categorieën II, III en IV / 69-70
§ 8. Veiligheidseisen / 71-72
§ 11a. Opsporing / 73
§ 12. Strafbepalingen / 74

Wegenverkeerswet 1994
Inleiding / 75
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen / 76
Hoofdstuk II. Verkeersgedrag
§ 1. Gedragsregels / 76-81
Hoofdstuk IX. Handhaving / 82
Hoofdstuk XI. Strafbepalingen / 83-86

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Inleiding / 87
Hoofdstuk I. Begripsbepalingen & Hoofdstuk II. Toepassingsgebied van de wet / 88
Hoofdstuk III. Administratieve sanctie / 89-90
Hoofdstuk IV. Administratief beroep en bezwaar bij de officier van justitie / 91
Hoofdstuk V. Beroep bij de kantonrechter van de rechtbank / 92
Hoofdstuk VI. Hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden / 93
Hoofdstuk VIII. De inning van de administratieve sanctie / 94-96

Penitentiaire beginselenwet
Inleiding / 97
Hoofdstuk II. Doelstelling, beheer en toezicht / 98-101
Hoofdstuk III. Bestemming / 102-104
Hoofdstuk IV. Selectie en selectieprocedure / 105
Hoofdstuk IVA. Inrichtingen voor stelselmatige daders / 106
Hoofdstuk IX. Disciplinaire straffen / 107
Hoofdstuk X. Informatie, hoor- en mededelingsplicht en dossier / 108
Hoofdstuk XI. Beklag / 109
Hoofdstuk XII. Beroep tegen de uitspraak van de beklagcommissie / 110
Hoofdstuk XIII. Beroep inzake plaatsing, overplaatsing, deelname aan een penitentiair programma, verlof en strafonderbreking / 111
Hoofdstuk XV. Bijzondere bepalingen met betrekking tot veroordeelden ten aanzien van wie artikel 13 of 19 van het wetboek van strafrecht is toegepast / 112

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Inleiding / 113
Doelstelling, Bestemming en beheer en Toezicht / 114-119
Plaatsing en overplaatsing / 120
Disciplinaire straffen / 121-122
Verlof en proefverlof / 123
Beklag en Beroep / 124

Reglement verpleging ter beschikking gestelden
Inleiding / 125
Verlenging tbs / 126
Verlof en proefverlof / 127
Voorwaardelijke beëindiging tbs / 128
Vereisten aan inrichtingen / 129
Gratiewet / 130

Algemene wet inzake Rijksbelastingen: Hoofdstuk IX.

Strafrechtelijke bepaling / 131

Wet Tijdelijk Huisverbod / 132

Alfabetisch trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Commentaar Strafrecht