Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Uitvaartwezen Compact

editie 2015-2016

Paperback Nederlands 2016 9789012396738
Niet leverbaar.

Samenvatting

'Uitvaartwezen Compact, editie 2015/2016' is een praktisch naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in de uitvaartbranche. Op duidelijke en eenvoudige wijze worden de Wet op de lijkbezorging en aanpalende regelgeving toegelicht.

Deze handzame uitgave besteedt daarnaast aandacht aan allerlei aanverwante onderwerpen waarmee de uitvaartbranche in de dagelijkse praktijk te maken heeft, zoals erfrecht, opdracht tot uitvaartverzorging, orgaandonatie, euthanasie, milieuaspecten, kosten lijkschouwing en verzekeringen. De uitgave wordt jaarlijks geactualiseerd.

Specificaties

ISBN13:9789012396738
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:174
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:2-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over W. Klootwijk

W. Klootwijk is tientallen jaren werkzaam geweest in het notariaat.

Andere boeken door W. Klootwijk

Inhoudsopgave

Voorwoord en leeswijzer / 5

1. Lijkbezorging / 13
1.1 Definitie lijk / 13
1.2 Aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand / 14
1.2.1 Doodgeboren kind / 14
1.2.2 Kind dat binnen drie dagen overlijdt, terwijl nog geen geboorteakte is opgemaakt / 14

2. Algemene voorschriften voor lijkbezorging / 15
2.1 Lijkschouwing / 15
2.1.1 Gemeentelijk lijkschouwer / 15
2.1.2 De behandelend geneeskundige / 17
2.2 Bevoegdheid lijkschouwer / 18
2.3 De verklaring van overlijden / 18
2.3.1 Euthanasie en hulp bij zelfdoding / 19
2.3.2 De instelling, samenstelling en bevoegdheden van de regionale toetsingscommissie / 20
2.3.3 Overig overlijden door een niet-natuurlijke oorzaak / 22
2.3.4 Schouwing indien een minderjarig kind overlijdt / 22
2.4 Doodsbriefjes A en B / 23
2.5 Verlof tot begraving of crematie / 23
2.6 Identificatie / 25
2.7 Termijn van begraving of crematie / 26
2.8 Voorziening in de lijkbezorging / 27
2.8.1 De rol van de uitvaartondernemer / 29
2.9 Wilsbeschikking / 29
2.10 Overheidszorg / 31
2.10.1 De kosten / 31

3. Opbaring / 35
3.1 Algemeen / 35
3.2 Het gebruik van uitvaartcentra door andere uitvaartondernemers / 35

4. Begraving / 37
4.1 Begraving / 37
4.2 Register / 37
4.3 Soorten graven / 37
4.3.1 Particuliere graven / 38
4.3.2 Algemene graven / 39
4.4 Verwaarlozing van graven / 39
4.5 Overgangsrecht / 40

5. Opgraving en ruiming van lijken / 41
5.1 Opgraving van lijken / 41
5.1.1 Crematie van een opgegraven lijk / 46
5.1.2 Strafbaarheid / 47
5.1.3 Bezwaar en beroep / 47
5.2 Ruiming van graven / 47

6. Begraafplaatsen / 51
6.1 De inrichting van begraafplaatsen / 51
6.1.1 Grafkelders / 51
6.2 De wijze van begraven / 52
6.3 Gemeentelijke begraafplaatsen / 52
6.3.1 Tijdstip van begraving / 52
6.3.2 Gemeentelijke begraafplaatsen in een andere gemeente / 52
6.3.3 Overgangsrecht / 53
6.4 Bijzondere begraafplaatsen / 53
6.4.1 Kerkgenootschappen / 53
6.4.2 Aanleggen of uitbreiden van bijzondere begraafplaatsen / 54
6.4.3 Begraven op eigen grond / 54
6.4.4 Beroep / 57
6.5 Sluiting en opheffing van begraafplaatsen / 57
6.6 Geslotenverklaring van een begraafplaats / 57
6.7 Opheffing van een begraafplaats / 58
6.8 Eigendom van grafmonumenten / 59
6.9 Catering op begraafplaatsen / 61

7. Crematie / 63
7.1 Algemene bepalingen / 63
7.2 Crematoria / 63
7.2.1 Een bijzonder crematorium / 64
7.3 Gelegenheid tot cremeren / 66
7.4 De inrichting van een crematorium / 66
7.5 Berging van as / 67
7.5.1 Bewaring van as / 67
7.5.2 Bestemmingen van as / 68
7.5.2.1 Conflicten over de bestemmingen van as / 68
7.6 Strafbaarheid / 72
7.7 As uit het buitenland / 72
7.8 Bijzetting van een asbus / 73
7.9 Een bewaarplaats van asbussen welke is gelegen buiten een crematorium of begraafplaats / 73
7.10 Strafbaarheid / 74
7.11 Ruiming van een asbus / 74
7.12 Het verstrooien van as / 75
7.12.1 Incidentele asverstrooiing / 75
7.12.2 Verstrooien op binnenwateren / 76

8. Bijzondere wijzen van lijkbezorging / 77
8.1 Ontleding / 77
8.1.1 Verlof ontleding / 77
8.1.2 Strafbaarheid / 78
8.2 Overlijden aan boord van Nederlandse schepen / 78

9. Balseming van lijken en sectie / 81
9.1 Balseming van lijken / 81
9.2 Sectie / 82
9.2.1 Sectie in het belang van de volksgezondheid of naar aanleiding van een ongeval met een luchtvaartuig / 84
9.2.2 Nadere voorschriften in verband met sectie / 84
9.3 Niet-natuurlijke dood / 84

10. Vervoer van lijken uit Nederland naar het buitenland en uit het buitenland naar Nederland / 87
10.1 Algemeen / 87
10.2 Vervoer van lijken van en naar landen die partij zijn bij de Overeenkomst van Straatsburg / 88
10.3 Vervoer van lijken van en naar landen welke geen partij zijn van de Overeenkomst van Straatsburg / 90
10.4 Vervoer van lijken afkomstig uit Nederland, België of Luxemburg / 90
10.5 Lijken die Nederland worden binnengebracht / 90
10.5.1 Termijn / 90
10.5.2 Verlof tot begraving / 91
10.5.3 Registratienummer / 91
10.5.4 De kist of ander omhulsel / 92
10.5.5 Ontleding van een lijk uit het buitenland / 92
10.6 De wijze waarop wordt gehandeld met lijken van personen, overleden op installaties ter zee / 92
10.7 De wijze waarop wordt gehandeld met lijken van de Nederlandse krijgsmacht in landen buiten Nederland / 94

11. Overgangsrecht en Algemene termijnenwet / 97
11.1 Overgangsrecht (art. 83, 84, 85, 86 Wlb) / 97
11.2 Algemene termijnenwet (art. 89 Wlb) / 97

12. Koninklijk Huis / 99

13. Mortuariumgebruik en mortuariumzorg na overlijden van een patiënt in een ziekenhuis / 101
13.1 Noodzakelijke laatste verzorging / 101
13.2 Niet-noodzakelijke laatste verzorging / 103

14. De opdracht tot uitvaartverzorging / 105
14.1 Opdracht aan de uitvaartondernemer / 105
14.1.1 Wie betaalt de uitvaart? / 106
14.2 Het hanteren van algemene voorwaarden / 112
14.2.1 Voordelen aan het hanteren van algemene voorwaarden / 113
14.2.2 Nadelen aan het hanteren van algemene voorwaarden / 113
14.3 Hoofdpunten van de wettelijke regeling / 113
14.3.1 Informatieplicht / 114
14.3.2 Gevolgen van het niet-nakomen van de informatieverplichting / 114
14.4 Inhoud / 114
14.5 Deponering van algemene voorwaarden / 118

15. Brancheorganisaties / 119
15.1 Organisaties / 119
15.1.1 Landelijke Vereniging van Crematoria / 119
15.1.2 Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche / 119
15.1.3 Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen / 119
15.1.4 Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg / 119
15.1.5 Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) / 120
15.1.6 Nardus / 120
15.1.7 Vesalius – Nederlandse Vereniging voor Obductie Assistenten en Mortuariumfunctionarissen / 120
15.2 Klachtregelingen / 120
15.2.1 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen / 120
15.2.1.1 Taak en bevoegdheid van de Ombudsman / 121
15.2.1.2 Ontvankelijkheid klager / 121
15.2.1.3 Depot / 122
15.2.1.4 Minnelijke regeling of uitspraak / 122
15.2.1.5 Nakomingsgarantie / 123

16. Uitvaartverzekeringen / 125
16.1 Algemeen / 125
16.1.1 Zuivere natura-uitvaartverzekering / 125
16.1.2 Sommenverzekering / 126
16.1.3 Depositostorting / 126
16.2 Relatie uitvaartverzekeraar – uitvaartondernemer / 127
16.3 De rol van de uitvaartondernemer / 128

17. Lijkbezorging en de Wet op de orgaandonatie / 131
17.1 De Wet op de orgaandonatie / 131
17.2 Het intreden van de dood / 132
17.3 Orgaandonatie en niet natuurlijke dood / 132
17.3.1 Verklaringen A en B / 133
17.4 Balseming / 133

18. Erfrecht / 135
18.1 Wat is erfrecht? / 135
18.2 Werkzaamheden te verrichten zo snel mogelijk na overlijden / 135
18.3 Codicil / 136
18.4 Executeur / 136
18.5 De kosten van lijkbezorging / 136
18.6 Werkzaamheden na de begrafenis of crematie / 137
18.7 Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving / 140
18.8 Erfbelasting / 141

Bijlage 1 Verklaring van overlijden / 143

Bijlage 2 Graven / 145

Bijlage 3 Opgraving en ruiming / 146

Bijlage 4 Begraafplaatsen / 147

Bijlage 5 Crematoria / 148

Bijlage 6 Berging, bestemming en bewaring van as / 149

Bijlage 7 Ontleding / 151

Bijlage 8 Overlijden aan boord van een Nederlands schip / 153

Bijlage 9 Balseming van lijken / 154

Bijlage 10 Sectie / 155

Bijlage 11 Vervoer van lijken uit Nederland/Vervoer van lijken naar Nederland / 156

Bijlage 12 Erfrecht / 157

Afkortingen / 159

Literatuurlijst / 161

Adressenlijst / 163

Trefwoordenregister / 167

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Uitvaartwezen Compact