Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek WVW - Wegenverkeerswet 1994

Paperback Nederlands 2016 9789012397001
Niet leverbaar.

Samenvatting

In deze twintigste druk van het 'Zakboek WVW' treft u de tekst aan van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de voor de uitvoering van die wet relevante bepalingen uit het Kentekenreglement, het Reglement rijbewijzen, de Regeling voertuigen en de Algemene wet bestuursrecht.

Tevens is de tekst van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 opgenomen. Het zakboek WVW is geënt op de onderwijspraktijk. Elk artikel wordt ter zake kundig toegelicht.

Specificaties

ISBN13:9789012397001
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:390
Uitgever:Sdu
Druk:20
Verschijningsdatum:13-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Handleiding bij het lezen van dit zakboek 11

Herziening van de wegenverkeerswetgeving 12

Lijst van afkortingen 17

I Algemene bepalingen 19

Ia De Dienst Wegverkeer 31
Paragraaf 1 Algemeen 31
Paragraaf 2 Taken van de Dienst Wegverkeer 31
Paragraaf 3 De organen 34
Paragraaf 4 Inrichting en bedrijfsvoering 37
Paragraaf 5 Personeel van de organisatie 37
Paragraaf 6 Financiële bepalingen 37
Paragraaf 7 Overige bepalingen 39

Ib Het CBR 41

Ic Toezicht op keuringsinstellingen en onderzoeksgerechtigden 47

II Verkeersgedrag 49
Paragraaf 1 Gedragsregels 49
Paragraaf 2 Verkeerstekens en maatregelen op of aan de weg 79
Paragraaf 3 Vaststelling bebouwde kom 84

IIA Aanwijzing bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring vereist is 85

III Toelating en goedkeuring 87
Paragraaf 1 Algemene bepalingen 87
Paragraaf 2 Typegoedkeuring en goedkeuring productieprocessen van voertuigen en voertuigonderdelen 87
Paragraaf 2a Goedkeuring productieprocessen 92
Paragraaf 3 Individuele goedkeuring 95
Paragraaf 4 Mededienstbaarheid toelatingskeuring aan andere wetten 95
Paragraaf 4a. Toestemming onderdelen en uitrustingstukken 95
Paragraaf 5 Verbodsbepalingen 97
Paragraaf 6 Toepasselijkheid van dit hoofdstuk op de goedkeuring voor het gebruik buiten de weg 98

IV Kentekens en kentekenbewijzen 99
Paragraaf 1 Kentekenplicht 99
Paragraaf 2 Kentekens 107
Paragraaf 3 Registratie van kentekens 111
Paragraaf 4a Inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling 121
Paragraaf 4b Kentekenbewijzen 131
Paragraaf 4c Erkenningsregeling tenaamstelling 138
Paragraaf 5 Erkenningsregeling bedrijfsvoorraad 140
Paragraaf 5a Erkenningsregeling exportdienstverlening 142
Paragraaf 6 Schorsing 144
Paragraaf 7 Kentekenplaten 146

IVA Registratie van fietsen en andere mobiele objecten 151

IVB Tellerstanden 153

V Gebruik van voertuigen op de weg 155
Paragraaf 1 Algemene bepalingen 155
Paragraaf 2 Periodieke keuringsplicht 156
Paragraaf 3 Aanvraag en afgifte van keuringsbewijzen 162
Paragraaf 4 Geldigheid keuringsbewijzen 164
Paragraaf 5 Erkenningsregeling periodieke keuring 164
Paragraaf 6 Herkeuring en deskundigenonderzoek 168
Paragraaf 6a Erkenningsregeling systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg 169
Paragraaf 7 Wijziging in de constructie van voertuigen 171
Paragraaf 8 Erkenningsregeling wijziging constructie voertuigen 171
Paragraaf 9 Keuring na verval tenaamstelling 173
Paragraaf 9a Erkenningsregeling keuring van schadevoertuigen 174

VI Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 175
Afdeling 1 Rijbewijsplicht 175
Afdeling 2 Eisen ten aanzien van het geven van rijonderricht 192
Afdeling 3 Algemene voorwaarden met betrekking tot de verkrijging van rijbewijzen 199
Afdeling 4 Aanvraag van rijbewijzen 203
Afdeling 5 Afgifte van rijbewijzen 204
Afdeling 6 Geldigheidsduur 222
Afdeling 7 Verlies van geldigheid 223
Afdeling 8 Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen 231
Afdeling 8a Registratie van gegevens in verband met de oplegging van een alcoholslotprogramma 232
Afdeling 9 Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 235
Afdeling 10 Bromfietscertificaat (vervallen) 272

VIA Interoperabiliteit van elektronische heffingssystemen 273
Paragraaf 1 Algemene bepalingen 273
Paragraaf 2 Technologische eisen 273
Paragraaf 3 Europese elektronische tolheffingsdienst 273
Paragraaf 4 Nadere regelgeving 273

VIB Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer 275

VII Vrijstelling en ontheffing 277

VIIAVakbekwaamheid bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg 283
Paragraaf 1 Algemene bepalingen 283
Paragraaf 2 Getuigschrift van vakbekwaamheid en getuigschrift van nascholing 284

VIII Kosten 293

IX Handhaving 295

X Last onder bestuursdwang 323

XI Strafbepalingen 331

XII Civiele aansprakelijkheid 341

XIII Slotbepalingen 343

Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht rijbewijscategorieën en leeftijden voor en na 19 januari 2013 en vanaf 14 november 2014 345
Bijlage 2 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 359
Bijlage 3 Instructie afhandeling verkeersongevallen 379

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek WVW - Wegenverkeerswet 1994