Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Vreemdelingencirculaire 2000 - Editie 2015-2

Paperback Nederlands 2015 9789012397087
Niet leverbaar.

Samenvatting

De pocket 'Vreemdelingencirculaire 2000' bevat de integrale geconsolideerde tekst van de Vreemdelingencirculaire 2000, delen A, B, C en D. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid register.

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt uitgegeven onder redactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en verschijnt ieder half jaar in de vorm van een pocket.

Specificaties

ISBN13:9789012397087
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:316
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:1-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave
Afkortingenlijst /
DEEL A
A1 Toegang / 3
1 Inleiding / 3
2 Bevoegdheid / 4
3 Voorwaarden / 5
4 Bewijsmiddelen / 5
4.1 Document voor grensoverschrijding / 5
4.2 Afgifte van bijzondere doorlaatbewijzen aan de grens / 6
4.3 Visum / 6
4.4 Reisdoel / 6
4.5 Middelen van bestaan / 6
4.6 Deponeren retourticket en garantiesom / 8
4.7 Garantstelling door derde / 9
4.8 Aannemelijk maken Nederlanderschap / 9
4.9 Procedure vervallen en inhouding document voor grensoverschrijding / 9
4.10 Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland / 10
4.11 Diplomatieke en consulaire koeriers / 11
4.12 Passagierende zeelieden / 11
4.13 Adoptiekind, adoptiefkind en pleegkind / 11
5 Visa / 12
5.1 Wijzigen van visa / 12
5.2 Kosten van visa / 14
5.3 Terugkeervisa / 14
5.4 Visum voor verblijf van langere duur (mvv) (type D) / 15
6 Vrije termijn / 15
7 Toezicht aan de buitengrens / 15
7.1 Controle / 15
7.2 Toegang onder voorwaarden / 15
7.3 Weigeren van toegang / 17
7.4 Ondersteuning van doorgeleiding via Nederland bij verwijdering door de lucht / 19
8 Bijzondere categorieën / 19
9 Verplichtingen voor vervoerders / 21
A2 Toezicht / 24
1 Inleiding / 24
2 Staande houden, overbrengen en ophouden / 24
3 Onderzoek identiteit en verblijfsstatus / 25
4 Rechtsbijstand / 26
5 Verhoor / 26
6 Verlenging en einde ophouding / 27
7 Kennisgeving aan derden / 27
8 Bevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten / 28
9 Binnentreden / 29
10 Verplichtingen in het kader van toezicht / 29
10.1 Verlenen van medewerking aan identificatie / 29
10.2 Verplichting tot het verstrekken van gegevens / 30
10.3 Meldplicht / 30
10.4 Borgsom / 31
10.5 Veiligheidsfouillering / 32
11 Toezicht op bewijsmiddelen / 32
12 Signaleringen / 32
12.1 Inleiding / 32
12.2 Opneming van signaleringen / 33
12.3 Aanvang termijn signalering / 33
12.4 Gevolgen signalering bij het aantreffen aan de grens of binnen Nederland / 34
12.5 Signaleringen en verblijfstitels/verblijfsaanvragen / 34
12.6 Aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 35
12.7 Bezit geldige verblijfstitel en signalering / 35
12.8 Opheffing van signaleringen / 35
12.9 Toegang verlenen ondanks signalering / 36
13 Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten / 36
A3 Vertrek en uitzetting / 36
1 Inleiding / 36
2 Zelfstandig vertrek / 37
3 Vertrektermijnen / 38
4 Reisdocumenten / 39
4.1 Aanvragen van een geldig document voor grensoverschrijding / 39
4.2 Contact met de diplomatieke vertegenwoordiging / 40
4.3 Moment van aanvraag / 40
4.4 Gedragslijn als geen geldig document voor grensoverschrijding kan worden verkregen / 40
4.5 Gebruik van een EU-staat / 40
4.6 Het stellen van aantekeningen in geldige documenten voor grensoverschrijding van de vreemdeling / 41
4.7 Het inhouden van bewijsmiddelen / 41
5 Vertrek met behulp van de IOM / 42
6 Uitzetting / 42
6.1 Uitgeprocedeerde Amv’s / 42
6.2 Vertrek van gezinsleden uit Nederland / 43
6.3 Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht / 43
6.4 Uitzetting tijdens een (last minute) verblijfsaanvraag /43
6.5 Verantwoordelijkheid voor maatregelen uitzetting / 43
6.6 Aanlevering van de vreemdeling voor de uitzetting / 44
6.7 Informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitzetting / 44
6.8 Hulpmiddelen ten behoeve van uitzetting / 44
6.9 Overdracht in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 / 45
6.10 Bericht van vertrek of ontruiming / 45
6.11 Gedragslijn als uitzetting niet mogelijk is / 46
7 Geen uitzetting om gezondheidsredenen / 46
7.1 Schriftelijke kennisgeving / 47
7.2 Toepassing van artikel 64 Vw in afwachting van definitieve besluitvorming / 50
7.3 Medische aspecten parallel aan de asielprocedure / 51
7.4 Procedure bij zwangerschap/ bevalling / 52
7.5 Procedure bij tbc / 52
7.6 Procedure in geval van vreemdelingenbewaring / 53
7.7 Rechtsmiddelen / 53
8 Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming / 53
9 Verhaal van kosten van uitzetting / 53
10 Vreemdelingen in de strafrechtketen / 54
11 Internationale overeenkomsten over terug- en overname / 54
A4 Het inreisverbod en de ongewenstverklaring / 54
1 Inleiding / 54
2 Het inreisverbod / 55
2.1 Gronden voor het inreisverbod / 55
2.2 Geen inreisverbod / 55
2.3 Duur van het inreisverbod / 56
2.4 Procedurele aspecten / 56
2.5 Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod / 56
3 Ongewenstverklaring / 57
3.1 Gronden voor ongewenstverklaring / 57
3.2 Procedurele aspecten / 58
3.3 Voorbereiding van een besluit tot ongewenstverklaring / 58
3.4 Uitreiking van het besluit tot ongewenstverklaring / 59
3.5 Opheffing van de ongewenstverklaring / 59
3.6 Beoordeling van de aanvraag / 60
3.7 Tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring / 61
3.8 EU-/EER-onderdanen, Zwitserse onderdanen en familieleden / 62
A5 Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen / 63
1 Inleiding / 63
2 Algemeen / 63
2.1 Mededeling van vrijheidsontnemende maatregelen / 63
2.2 Aanmelding vreemdeling / 63
2.3 Het lichten van vreemdelingen / 64
2.4 Minderjarigen en gezinnen met minderjarigen / 64
3 Vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw / 65
3.1 Gronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw / 65
3.2 Gezinnen met minderjarigen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen / 66
4 Beschikbaar houden op grond van artikel 55, eerste lid, Vw / 67
5 Vrijheidsbeperking op grond van artikel 56 Vw / 67
6 Algemene voorwaarden voor bewaring / 68
6.1 Bewaring op grond van artikel 59 Vw / 68
6.2 Bewaring van Dublinclaimanten op grond van artikel 59a Vw / 68
6.3 Bewaring in verband met aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 59b Vw / 68
6.4 Gehoor / 70
6.5 Bijstand van een raadsman / 71
6.6 De vorm waarin de maatregel wordt opgelegd / 71
6.7 Hernieuwde vrijheidsontneming op een andere bewaringsgrond / 71
6.8 De duur / 71
6.9 Voorlopige voorziening / 72
6.10 Tenuitvoerlegging / 72
6.11 Plaatsing in een justitiële inrichting / 72
6.12 Het overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentie / 72
6.13 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk vonnis tijdens de vrijheidsontneming / 73
6.14 Beëindiging vrijheidsontneming / 73
7 De behandeling van het beroep / 73
A6 Registratie en identificatie / 74
1 Het Protocol Identificatie en Labeling / 74
DEEL B
B1 Regulier algemeen / 75
1 Inleiding / 75
2 Erkenning als referent / 75
2.1 De erkenning als referent / 75
2.2 Schorsen en intrekken van de erkenning als referent / 76
3 Aanvraagprocedures / 77
3.1 Biometrische gegevens / 77
3.2 Aanvraag tot erkenning als referent / 77
3.3 TEV-procedure / 77
3.4 Overige aanvraagprocedures voor een verblijfsvergunning regulier / 80
4 Afwijzingsgronden verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd / 83
4.1 Mvv-vereiste / 83
4.2 Geldig document voor grensoverschrijding / 84
4.3 Middelen van bestaan / 84
4.4 Openbare orde en nationale veiligheid / 87
4.5 Medisch onderzoek / 88
4.6 Niet voldoen aan de beperking / 88
4.7 Inburgeringsvereiste / 88
4.8 Onjuiste gegevens / 89
4.9 Illegaal verblijf / 89
5 De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd / 90
5.1 Algemeen / 90
5.2 Aantekening beroep algemene middelen / 90
5.3 Wijziging van de aan de verblijfsvergunning verbonden beperking / 90
5.4 Voorschriften / 90
5.5 Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning / 91
6 Het verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd / 91
6.1 Toetsing aanvraag van het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning / 91
6.2 Gronden voor het niet-verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd / 92
6.3 Gronden voor intrekking verblijfsvergunning bepaalde tijd / 94
7 Rechtsmiddelen / 94
7.1 Het indienen van rechtsmiddelen / 94
7.2 Het opschorten van de werking van het (afwijzende) besluit / 94
7.3 Het verzoek om een voorlopige voorziening / 95
8 Bewijsmiddelen / 95
8.1 Algemeen / 95
8.2 Bewijsmiddelen aanvraag tot erkenning / 96
8.3 Bewijsmiddelen aanvragen voor een verblijfsvergunning regulier / 97
8.4 Bewijsmiddelen / 101
9 Handhaving / 101
9.1 Bestuurlijke boete / 101
9.2 Verhalen van de kosten van uitzetting op de referent / 103
B2 Uitwisseling / 103
1 Inleiding / 103
2 Beleidsregels / 104
2.1 Algemeen / 104
2.2 WHS/WHP / 104
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 104
4 Bewijsmiddelen / 105
4.1 Algemeen / 105
4.2 Au pair / 105
4.3 Whs/whp / 105
B3 Studie / 106
1 Inleiding / 106
2 Beleidsregels / 106
2.1 Hoger onderwijs / 106
2.2 Middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs / 106
2.3 Middelen van bestaan / 106
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 107
4 Verlenging en intrekking / 107
5 Bewijsmiddelen / 107
B4 Arbeid tijdelijk / 108
1 Inleiding / 108
2 Lerend werken / 108
2.1 Beleidsregels / 108
2.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 108
2.3 Bewijsmiddelen / 109
3 Seizoenarbeid / 109
3.1 Beleidsregels / 109
3.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 109
3.3 Bewijsmiddelen / 110
B5 Arbeid regulier / 110
1 Inleiding / 110
2 Arbeid in loondienst / 110
2.1 Beleidsregels / 110
2.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 112
2.3 Bewijsmiddelen / 112
3 Grensoverschrijdende dienstverlening / 114
3.1 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 114
3.2 Bewijsmiddelen / 114
4 Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel / 114
4.1 Beleidsregels / 114
4.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 115
4.3 Bewijsmiddelen / 115
5 Zoekperiode / 115
B6 Kennis en talent / 115
1 Inleiding / 115
2 Beleidsregels / 116
2.1 Algemeen / 116
2.2 Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst / 116
2.3 Arbeid als kennismigrant / 116
2.4 Wetenschappelijk onderzoek in de zin van Richtlijn 2005/71/EG / 117
2.5 Arbeid als zelfstandige / 117
2.6 Houder van een Europese blauwe kaart / 118
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 119
3.1 Beperking / 119
3.2 Arbeidsmarktaantekening / 120
3.3 Geldigheidsduur / 120
4 Bewijsmiddelen / 121
4.1 Algemeen / 121
4.2 Het zoeken naar en verrichten van arbeid, al dan niet in loondienst / 121
4.3 Arbeid als kennismigrant / 122
4.4 Wetenschappelijk onderzoek in de zin van Richtlijn 2005/71/EG / 123
4.5 Arbeid als zelfstandige / 123
4.6 Houder van een Europese blauwe kaart in de zin van Richtlijn 2009/50/EG / 124
5 Verlenging / 125
5.1 Arbeid als kennismigrant / 125
5.2 Houder van een Europese blauwe kaart in de zin van richtlijn 2009/50/EG / 125
B7 Gezinsmigratie / 126
1 Inleiding / 126
2 Algemene beleidsregels / 126
2.1 Middelen van bestaan / 126
2.2 Referent met tijdelijk verblijfsrecht / 128
3 Specifieke beleidsregels / 128
3.1 Huwelijk en (geregistreerd) partnerschap / 128
3.2 Minderjarige kinderen / 129
3.3 In Nederland geboren kinderen / 131
3.4 Gezinshereniging bij minderjarige houder verblijfsvergunning asiel / 131
3.5 Gezinsleden van een verblijfsvergunninghouder medische behandeling / 131
3.6 Buitenlandse adoptiekinderen en adoptiefkinderen / 132
3.7 Buitenlandse pleegkinderen / 133
3.8 Familie- of gezinsleven als bedoeld in Artikel 8 EVRM / 135
4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 135
5 Bewijsmiddelen / 136
B8 Humanitair tijdelijk / 139
1 Inleiding / 139
2 Eergerelateerd en huiselijk geweld / 139
2.1 Beleidsregels / 139
2.2 Verlenging en intrekking / 140
2.3 Bewijsmiddelen / 14
3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel / 141
3.1 Beleidsregels / 141
3.2 Verlenging en intrekking / 142
3.3 Bewijsmiddelen / 143
3.4 Afspraken ketenpartners / 143
4 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken / 144
4.1 Beleidsregels / 144
4.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 146
4.3 Bewijsmiddelen / 146
4.4 Verlenging en intrekking / 146
5 Verblijfsvergunning voor remigratie op grond van artikel 8 Remigratiewet / 146
5.1 Beleidsregels / 146
5.2 Verlenging / 147
5.3 Bewijsmiddelen / 147
5.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 147
6 Amv die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken / 147
6.1 Beleidsregels / 147
6.2 Vertrek kan buiten de schuld van de amv niet worden gerealiseerd binnen de maximale termijn van drie jaar na laatste verblijfsaanvraag / 148
6.3 Verlening en intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van het buitenschuldbeleid voor amv's / 149
6.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 149
7 Overgangsrecht / 150
7.1 Overgangsrecht naar aanleiding van wijziging beleid voor amv's per 1 juni 2013 / 150
8 Verblijfsvergunning in afwachting van verzoek ex artikel 17 RWN / 150
8.1 Beleidsregels / 150
8.2 Verlenging / 150
8.3 Bewijsmiddelen / 151
8.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 151
9 Medische behandeling / 151
9.1 Beleidsregels / 151
9.2 Overgangsrecht / 155
9.3 Beperking, arbeidsmarktaantekening, en geldigheidsduur / 155
9.4 Bewijsmiddelen / 155
10 Verwesterde schoolgaande minderjarige vrouwen / 156
10.1 Beleidsregels voor de hoofdpersoon / 156
10.2 Beleidsregels voor de gezinsleden van de hoofdpersoon / 157
10.3 Verlenging en intrekking / 157
10.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 157
11 Plaatsing in een pleeggezin of instelling in Nederland / 158
11.1 Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond 158 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) / 158
11.2 Beperking, arbeidsmarktbeperking en geldigheidsduur / 158
11.3 Verlenging en intrekking / 158
11.4 Bewijsmiddelen / 159
B9 Humanitair niet-tijdelijk / 159
1 Inleiding / 159
2 Oud-Nederlanders / 159
2.1 In Nederland geboren en getogen oud-Nederlanders / 159
2.2 Buiten Nederland geboren oud-Nederlanders / 159
2.3 Oud-Nederlanders (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, d en f, RWN) / 159
3 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken / 160
4 Terugkeeroptie op grond van artikel 8 Remigratiewet / 160
5 Terugkeeroptie (minderjarige vreemdelingen) / 160
6 Langdurig verblijvende kinderen / 160
6.1 Voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning / 160
6.2 Contra-indicaties / 161
6.3 Overige vereisten / 162
7 Verblijfsvergunning na eerder verblijf als minderjarige vreemdeling in het kader van verblijf als familie- of gezinslid / 162
8 Verblijfsvergunning na verblijf als familie- of gezinslid / 163
8.1 Algemene verblijfsvoorwaarden / 163
8.2 Bijzondere voorwaarden na een (huwelijks)relatie / 164
8.3 Bijzondere voorwaarden na verruimde gezinshereniging / 164
8.4 Verblijfsvergunning na overlijden van de referent / 164
8.5 Gezinsleden van houders van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ verleend na verblijf in het kader van medische behandeling / 164
8.6 Verblijf wegens bijzondere individuele omstandigheden na verblijf als familie- of gezinslid / 165
9 Na verblijf in het kader van medische behandeling / 165
10 Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen / 165
11 Na verblijf als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd geweld of van (dreigend) huiselijk geweld / 166
12 Na verblijf als slachtoffer of slachtoffer-aangever van mensenhandel / 167
13 Na verblijf als getuige-aangever van mensenhandel / 167
14 Privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM / 167
14.1 Privéleven / 167
14.2 Inmenging / 167
14.3 Belangenafweging / 167
15 Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) / 167
16 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 167
17 Verlenging en intrekking / 169
18 Bewijsmiddelen / 169
18.1 Algemeen / 169
18.2 Verblijfsspecifiek / 171
B10 EU-recht en Internationale Verdragen / 172
1 Inleiding / 172
2 Het recht van de Europese Unie / 172
2.1 Inleiding / 172
2.2 Beleidsregels / 173
2.3 Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf / 175
2.4 Bewijsmiddelen / 177
3 Internationale Verdragen / 177
3.1 Inleiding / 177
3.2 Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand / 178
3.3 Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers / 178
4 Associatieovereenkomst EG – Turkije, aanvullend protocol EG – Turkije en Besluit 1/80 / 178
4.1 Inleiding / 178
4.2 Beleidsregels / 179
4.3 Beperking, arbeidsmarktaantekening, voorschrift en geldigheidsduur / 180
4.4 Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf / 180
4.5 Bewijsmiddelen / 181
B11 Bijzonder verblijf / 181
1 Inleiding / 181
2 Beleidsregels / 182
3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur / 184
4 Bewijsmiddelen / 184
5 Verlenging / 185
5.1 Vermogende vreemdeling / 185
5.2 Bewijsmiddelen / 186
B12 De verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd / 186
1 Inleiding / 186
2 Beleidsregels / 186
2.1 De duur van het verblijf in Nederland / 186
2.2 De aard van het verblijfsrecht / 187
2.3 Middelen van bestaan / 187
2.4 Openbare orde of nationale veiligheid / 187
2.5 Hoofdverblijf / 187
2.6 Inburgeringsvereiste / 187
2.7 Bijzondere categorieën verblijfsvergunning onbepaalde tijd / 188
2.8 Intrekking verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd / 189
3 Bewijsmiddelen / 189
DEEL C
C1 Asiel algemeen / 190
1 Inleiding / 190
2 Aanvraagprocedures / 190
2.1 Algemeen / 190
2.2 De rust- en voorbereidingstermijn / 191
2.3 De algemene asielprocedure / 194
2.4 De verlengde asielprocedure / 196
2.5 De grensprocedure / 196
2.6 De Dublinprocedure/ 197
2.7 De procedure bij een tweede of volgende aanvraag / 198
2.8 De procedure bij een aanvraag vanuit vreemdelingenbewaring /
2.9 Eerste – en nader gehoor / 200
2.10 Voornemenprocedure / 202
2.11 Het geven van de beschikking / 203
3 De procedure bij intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd / 204
4 Beoordelen van de asielaanvraag / 205
4.1 Volgorde van toetsing / 205
4.2 Verstrekken onjuiste gegevens/fraude / 205
4.3 Documenten / 206
4.4 De geloofwaardigheid / 207
4.5 Ambtshalve toets / 210
4.6 Beoordeling van opvolgende aanvragen tot een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 210
4.7 Hervestigingscriteria / 211
C2 De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 211
1 Inleiding / 211
2 Algemene beleidsregels ten aanzien van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 212
3 Internationale bescherming / 212
3.1 Algemeen / 212
3.2 Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a Vw, vluchtelingschap / 213
3.3 Ernstige schade als bedoeld in artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b Vw / 218
3.4 Bescherming autoriteiten en beschermingsalternatief / 221
4 Nationale bescherming / 224
4.1 Artikel 29, tweede lid, onder a, b of c, Vw, afgeleide verblijfsvergunning / 224
5 Niet in behandeling nemen / 226
6 Niet-ontvankelijk / 228
6.1 Bescherming in andere EU-lidstaat / 228
6.2 Erkend als vluchteling of bescherming in een derde land / 228
6.3 Veilig derde land / 229
6.4 Opvolgende aanvraag zonder nieuwe elementen of bevindingen / 229
6.5 Reeds in bezit van verblijfsvergunning op grond van artikel 29, eerste lid, Vw / 230
7 Gegrond, ongegrond en kennelijk ongegrond / 230
7.1 Aangelegenheden die niet ter zake doen / 230
7.2 Veilig land van herkomst / 230
7.3 Misleiden omtrent identiteit of nationaliteit en/of informatie achterhouden / 230
7.4 Waarschijnlijk, te kwader trouw, een identiteits- of reisdocument vernietigd of zich daarvan ontdaan / 231
7.5 Kennelijk inconsequente en tegenstrijdige, kennelijk valse of duidelijk onwaarschijnlijke verklaringen / 231
7.6 Uitzetting of overdracht uitstellen of verijdelen / 232
7.7 Opvolgende aanvraag die niet niet-ontvankelijk is verklaard / 232
7.8 Zonder gegronde reden niet zo snel mogelijk gemeld / 232
7.9 Weigeren vingerafdrukken / 232
7.10 Openbare orde of nationale veiligheid / 232
7.11 Onder dwang uitgezet wegens openbare veiligheid of openbare orde / 237
8 Buiten behandeling stellen / 238
9 Nadere bepalingen over de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 238
10 Verlenging en intrekking verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / 238
10.1 De vreemdeling heeft onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achtergehouden die tot afwijzing van de aanvraag zouden hebben geleid / 238
10.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag blijkt alsnog van toepassing / 239
10.3 Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid / 239
10.4 De grond voor verlening is komen te vervallen / 240
10.5 De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd / 242
10.6 De huwelijks- of gezinsband is verbroken / 242
11 Rechtsmiddelen / 242
C3 Moratoria / 244
1 Inleiding / 244
2 Besluitmoratorium / 244
3 Vertrekmoratorium / 244
C4 Tijdelijke bescherming / 245
1 Inleiding / 245
2 Tijdelijke bescherming / 245
C5 Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 245
1 Inleiding / 245
2 Procedurele regels verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 246
3 Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 247
4 Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / 247
C6 Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen / 247
1 Inleiding / 247
2 Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen / 247
C7 Landgebonden beleid / 248
1 Landgebonden asielbeleid algemeen / 248
2 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan / 248
3 Het asielbeleid ten aanzien van Angola / 251
4 Het beleid ten aanzien van Armenië / 252
5 Het beleid ten aanzien van Azerbeidzjan / 253
6 Het beleid ten aanzien van Bosnië Herzegovina / 255
7 Het asielbeleid ten aanzien van Burundi / 256
8 Het asielbeleid ten aanzien van China / 258
9 Het beleid ten aanzien van Colombia / 259
10 Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC (Democratische Republiek Congo) / 260
11 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea / 262
12 Het asielbeleid ten aanzien van Guinee / 263
13 Het asielbeleid ten aanzien van Irak / 265
14 Het asielbeleid ten aanzien van Iran / 267
15 Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust / 268
16 Het asielbeleid ten aanzien van Jemen / 269
17 Het asielbeleid ten aanzien van Libië / 271
18 Het asielbeleid ten aanzien van Mongolië / 272
19 Het asielbeleid ten aanzien van Nepal / 274
20 Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria / 275
21 Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan / 276
22 Het asielbeleid ten aanzien van Russische Federatie / 278
23 Het asielbeleid ten aanzien van Sierra Leone / 279
24 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië / 281
25 Het asielbeleid ten aanzien van Sri Lanka / 283
26 Het asielbeleid ten aanzien van Sudan / 285
27 Het asielbeleid ten aanzien van Syrië / 287
28 Het asielbeleid ten aanzien van Turkije / 288
29 Het asielbeleid ten aanzien van Uganda / 289
DEEL D
D1 De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen / 292
1 Inleiding / 292
2 Beleidsregels / 292
2.1 De duur van het ononderbroken verblijf in Nederland / 292
2.2 De aard van het verblijfsrecht / 292
2.3 Middelen van bestaan / 292
2.4 Openbare orde of nationale veiligheid / 293
2.5 Inburgeringsvereiste / 293
2.6 Intrekking EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen / 293
Trefwoordenregister / 295

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vreemdelingencirculaire 2000 - Editie 2015-2