Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Uyt saecke des doots

Het belastbare feit van de erfbelasting begrepen, hervormd en toegepast.

Paperback Nederlands 2016 9789012397100
Niet leverbaar.

Samenvatting

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de rector magnificus, prof.mr. C.J.J.M. Stolker, in het openbaar verdedigd op woensdag 13 januari 2016.

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen, zo luidt het uitgangspunt van de Successiewet 1956. De beperking tot erfrechtelijke verkrijgingen is vanouds een drijfveer geweest om buiten het erfrecht om vermogen over te dragen aan de erfgenamen. Dat ontgaansgedrag heeft geresulteerd in een uiterst complex belastbaar feit, waarbij het wettelijke uitgangspunt is verruimd met allerlei fictief erfrechtelijke verkrijgingen. Onderzocht wordt of dit belastbare feit aanpassing behoeft.

Allereerst wordt uit een rechtshistorische analyse afgeleid dat de wetgever een economische benadering van het belastbare feit voorstaat. Tegelijkertijd wordt verklaard waarom die benadering in de wettekst slechts in beperkte mate tot uitdrukking komt. Om dat gebrek te helen, wordt gezocht naar de invulling van een nieuw belastbaar feit. Daarbij wordt veelvuldig inspiratie geput uit rechtsvergelijkend en rechtshistorisch materiaal. De resultante is een vijftal voorwaarden waaraan een verkrijging moet voldoen om belastbaar te zijn met erfbelasting. Die voorwaarden worden aan de hand van de beginselen van behoorlijke wetgeving uitgewerkt tot een wetsvoorstel. Tenslotte wordt dat voorstel toegepast op verschillende casus om de positieve werking ervan aan te tonen.

Specificaties

ISBN13:9789012397100
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:198
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:13-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Erfrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1 Inleiding / 9
1.1 Onderwerp / 9
1.2 Problematiek / 11
1.2.1 Aanleiding voor het onderzoek / 11
1.2.2 Erfrecht / 12
1.2.3 Publiekrecht / 15
1.2.4 Huwelijksvermogensrecht / 15
1.2.5 Bewijsregeling / 17
1.2.6 Rentebijschrijving vordering / 17
1.2.7 Vruchtgebruik / 19
1.2.8 Overeenkomst met werking bij overlijden / 21
1.2.9 Giften / 23
1.2.10 Derdenbeding / 23
1.2.11 Vrijval pensioen- of lijfrenteverplichting / 24
1.2.12 Afgezonderd particulier vermogen / 25
1.2.13 Natuurlijke verbintenis / 26
1.3 Uitgangspunten / 27
1.3.1 Inleiding / 27
1.3.2 Heffing van erfbelasting / 27
1.3.3 Bedoeling van de wetgever / 27
1.3.4 Beginselen van behoorlijke wetgeving / 28
1.3.5 Reikwijdte / 28
1.4 Onderzoeksvraag / 29
1.5 Onderzoeksmethode en opzet / 30
1.5.1 Werkwijze / 30
1.5.2 Bedoeling van de wetgever / 31
1.5.2.1 Algemeen / 31
1.5.2.2 Wetgever / 31
1.5.2.3 Bronnen / 32
1.5.2.4 Interpretatie / 33
1.5.3 Beginselen van behoorlijke wetgeving / 33
1.5.3.1 Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen / 33
1.5.3.2 Doeltreffendheid en doelmatigheid / 34
1.5.3.3 Subsidiariteit en evenredigheid / 35
1.5.3.4 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid / 36
1.5.3.5 Onderlinge afstemming / 36
1.5.3.6 Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid / 37
1.5.3.7 Verhouding tussen de beginselen / 38
1.5.4 Rechtshistorie en rechtsvergelijking / 39
1.5.4.1 Gebruik / 39
1.5.4.2 Relevante rechtshistorische bronnen / 39
1.5.4.3 Relevante bronnen van rechtsvergelijking / 41
1.5.5 Opzet / 42

2 Juridisch of economisch belastbaar feit? / 45
2.1 Inleiding / 45
2.2 Oorsprong erfbelasting (1591-1805) / 46
2.2.1 Ad fontes / 46
2.2.2 Erfbelasting in de Republiek / 49
2.2.2.1 Object / 49
2.2.2.2 Subject / 51
2.2.2.3 Grondslag en tarief / 52
2.2.3 Belastbare feit / 53
2.3 Invoering van een algemene erfbelasting (1805-1917) / 56
2.3.1 De omwenteling / 56
2.3.2 Boedel als vertrekpunt / 60
2.3.3 De eerste fictiebepalingen / 62
2.4 Naar een economische benadering (1917-2009) / 65
2.4.1 Levensverzekeringen en giften / 65
2.4.2 Successiewet 1956 / 69
2.4.3 Status-quo tot op heden / 71
2.5 Conclusie / 74

3 Naar een nieuw belastbaar feit / 77
3.1 Inleiding / 77
3.2 Verkrijging / 79
3.2.1 Boedel- of verkrijgingsbelasting? / 79
3.2.2 Verkrijging staat centraal / 80
3.3 Goederen / 83
3.3.1 Voorwerp van de verkrijging / 83
3.3.2 Recht op inkomen? / 84
3.3.3 Verkrijging van goederen / 87
3.4 Ten gevolge van overlijden / 88
3.4.1 Uyt saecke des doots / 88
3.4.2 Onderscheid met de schenkbelasting / 89
3.4.3 Werkgroep-Moltmaker / 93
3.4.3.1 Voorstel werkgroep / 93
3.4.3.2 Eenjaarstermijn / 94
3.4.3.3 Rechtshandelingen met werking bij overlijden / 96
3.4.4 Vicesima hereditatum / 97
3.5 Toerekening aan erflater / 100
3.5.1 Boedelperspectief / 100
3.5.2 Onttrekking aan het vermogen / 101
3.5.3 Vrijgevigheid vereist? / 104
3.5.4 Aansluiting bij het erfrecht / 108
3.5.5 Autonome fiscale norm / 110
3.5.6 Opsommingsmethode / 113
3.6 Voordeel / 114
3.6.1 Geen genot, toch belasting? / 114
3.6.2 Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno / 120
3.6.3 Belasting naar draagkracht? / 123
3.6.4 Heffingssystematiek / 127
3.6.5 Forfaitaire waardebepaling / 129
3.6.6 Defiscalisering / 132
3.6.7 Indeling naar economische kenmerken / 134
3.6.8 Samenloop met inkomstenbelasting / 138
3.7 Voorstel Successiewet / 140
3.8 Conclusie / 144

4 Toepassing / 147
4.1 Inleiding / 147
4.2 Heffingsgevolgen / 148
4.2.1 Erfrecht / 148
4.2.1.1 Algemeen / 148
4.2.1.2 Wettelijk erfrecht / 149
4.2.1.3 Verdeling / 150
4.2.1.4 Vruchtgebruik / 151
4.2.1.5 Voorwaardelijke verkrijgingen / 151
4.2.2 Huwelijksvermogensrecht / 152
4.2.3 Giften / 154
4.2.4 Natuurlijke verbintenis / 156
4.2.5 Afgezonderd particulier vermogen / 156
4.2.6 Overige verkrijgingen / 157
4.3 Wijzigingen ten opzichte van het positieve recht / 158
4.3.1 Art. 1 SW 1956 / 158
4.3.2 Art. 6 SW 1956 / 160
4.3.3 Art. 7 SW 1956 / 160
4.3.4 Art. 8 SW 1956 / 160
4.3.5 Art. 9 SW 1956 / 161
4.3.6 Art. 10 SW 1956 / 162
4.3.7 Art. 11 SW 1956 / 163
4.3.8 Art. 12 SW 1956 / 164
4.3.9 Art. 13 SW 1956 / 165
4.3.10 Art. 13a SW 1956 / 166
4.3.11 Art. 16 SW 1956 / 166
4.3.12 Art. 21 SW 1956 / 167
4.3.13 Art. 33, onder 12o , tweede volzin, SW 1956 / 168
4.4 Conclusie / 168

5 Conclusie / 171
5.1 Samenvatting / 171
5.2 Aanbevelingen / 174
5.3 Vervolgonderzoek / 175

6 Summary On account of death (Uyt saecke des doots) / 177

7 Geraadpleegde literatuur / 185

8 Dankwoord / 191

9 Curriculum vitae / 193

Trefwoordenregister / 195

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Uyt saecke des doots