Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

JHG EU-Handvest selecties

Paperback Nederlands 2016 9789012397230
Niet leverbaar.

Samenvatting

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geeft in vijftig artikelen de grondrechten die gelden in de Europese Unie ten aanzien van waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtspleging. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is het EU-Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten, mits zij het Unierecht ten uitvoer brengen.

Er is inmiddels al veel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin het EU-Handvest is uitgelegd en ook de nationale rechterlijke instanties passen in toenemende mate het EU-Handvest toe in nationale procedures. Hoewel veel vragen al beantwoord zijn, is het EU-Handvest nog vol in ontwikkeling en blijven er vragen over de reikwijdte van het EU-Handvest, de interpretatie van nieuwe grondrechtbepalingen uit het Handvest, de beperkingen die mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest en de verhouding tot het EVRM. Uiteindelijk is het vooral aan de rechter om het EU-Handvest uit te leggen: niet alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar ook de nationale rechter heeft in toenemende mate met het Handvest van doen.

Met de publicatie van de tweede editie van deze annotatiebundel JHG geven wij een verdere aanzet tot de discussie en ontwikkelingen rond de Grondrechtenbescherming in de Europese Unie en de nationale rechtspraktijk. Met deze Selecties blijven we de ontwikkelingen in de driehoek Luxemburg-Brussel-Straatsburg en in de Nederlandse rechtspraak volgen.

De bundel wil een handvat bieden aan de jurist in de academie en de praktijk. De Selecties bevatten (in retroperspectief) geannoteerde rechterlijke uitspraken van na 21 februari 2013 waarin het Handvest aan de orde komt, verspreid over verschillende rechtsgebieden, waaronder het constitutioneel recht, het douanerecht, het gelijke behandelingsrecht, het privacyrecht, het strafrecht, het vreemdelingenrecht en andere delen van het bestuursrecht.

Specificaties

ISBN13:9789012397230
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:224
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:25-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Europees recht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord / 9
Leeswijzer JHG / 11
1 Grenzen aan de toepassing van nationale grondrechten in geval van samenloop met het EU-Handvest / 19
2 De Siragusa-criteria over het toepassingsbereik van het EU-Handvest: constructieve ambiguïteit? / 45
3 Het toepassingsgebied van het EU-Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: ‘ERT-uitvoering’ / 63
4 ‘Ieder voordeel heb zijn nadeel’: de toepassing van het Unierechtelijke non-discriminatiebeginsel op nationaal pensioenrecht in het kader van de verlening van EU-landbouwsteun / 81
5 Rijden onder invloed en de voortdurende worsteling van nationale rechters met het toepassingsbereik van het EU-Handvest / 99
6 Europees Hof spreekt zich uit tegen massale communicatiesurveillance / 115
7 Google onderuit in Luxemburg: eenrecht op verwijdering uit zoekresultaten / 141
8 Het Hof van Justitie en de ‘minutieuze’ interpretatie van de inzage in persoonsgegevens en toepassing van het EU-Handvest / 175
9 Recht op behoorlijk bestuur en het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging / 203
10 HetDublinmechanisme engeschondenwederzijds vertrouwen. Plichten voor de overdragende staat, maar geen rechten voor de asielzoeker? / 231
11 Overdracht van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is in strijd met het EU-Handvest / 245
12 Effectieve rechtsbescherming tegen verwijderingsmaatregelen – het arrest ZZ en de steeds indringender implicaties van artikel 47 EUHandvest / 261
13 Van rechterlijke dialoog naar ‘checks and balances’: ontwikkelingen in de rechtspraak over het ‘Europese’ ne bis in idem-beginsel / 283
14 De aansprakelijkheid van ISP’s en illegaal downloaden van films: botsende grondrechten voor het Hof van Justitie / 305
15 Als de regels de handicap zijn. De medische versus de sociale benadering van lichamelijke beperkingen, een nieuw beginsel van Europees gehandicaptenrecht en een gemiste kans het Unierechtelijke gehandicaptenbegrip eenvormig uit te leggen / 325
16 De doorwerking van bepalingen van het EU-Handvest en richtlijnen – laveren tussen piketpaaltjes door onbekend terrein / 351
HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE
UNIE / 373
TOELICHTINGEN BIJ HET HANDVEST VAN DE GROND
RECHTEN / 387
Auteurslijst / 413
Trefwoordenregister / 415

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        JHG EU-Handvest selecties