Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Onderneming en strafbaar feit

Paperback Nederlands 2017 9789012397414
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Dit praktijkcahier beoogt hen die mogelijk te maken krijgen met de combinatie van ‘onderneming’ en ‘strafbaar feit’, te voorzien van het meest essentiële materiaal in een eenvoudig te consumeren vorm.

Lange tijd ging de aandacht van justitie hoofdzakelijk uit naar de klassieke individuele criminaliteit. De laatste jaren zijn echter ook bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Soms voor moedwillig strafbaar handelen, soms doordat individuele medewerkers hun werkgever in problemen brachten. Soms ook doordat voorbij werd gezien aan een bepaling, verscholen in een woud van regels waaraan het bedrijfsleven niet alleen onderworpen is, maar dat ook nog goeddeels strafrechtelijk wordt gesanctioneerd.

De impact van een strafrechtelijk onderzoek is doorgaans groot. Het kan leiden tot reputatieschade, omzetverlies, een verstoorde bedrijfsvoering en veel interne onrust. Het gemiddelde bedrijf beleeft een strafzaak dan ook als een existentiële crisis.

De praktijk van de strafrechtspleging in zaken waarin ondernemingen betrokken zijn, wijkt aanzienlijk af van de reguliere strafrechtspleging. Specialisatie op dit terrein - ondernemingsstrafrecht - is inmiddels een feit en gerechtvaardigd. Het is echter geen afgebakend gebied binnen de rechtsgeleerdheid; het is veeleer een patchwork van juridica die liggen op het terrein van het strafrecht en daarbuiten.

Specificaties

ISBN13:9789012397414
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:152
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:20-3-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 9
Afkortingen / 11

1 De onderneming en het strafbare feit – ondernemingsstrafrecht / 13
1.1 Inleiding: afbakening / 13
1.1.1 Relevantie corporate governance en intern onderzoek / 13
1.2 Complementariteit / 15
1.3 Keten van gebeurtenissen / 16
1.4 Diffuse verantwoordelijkheid / 17
1.5 Grensoverschrijdend / 17
1.6 Gelaagde en complexe normstelling / 18
1.7 Materieel recht dominant / 19
1.8 Functioneel daderschap en rechtspersonen / 19
1.9 Conclusie / 19
2 Betrokkenen: positie, rol en taak / 21
2.1 Introductie / 21
2.2 Het bestuur / 21
2.3 De raad van commissarissen / 24
2.4 De General Counsel / 24
2.5 De werknemer / 25
2.6 De externe counsel / 26
2.7 De externe accountant / 29
3 Aansprakelijkheid onderneming en leiding / 31
3.1 Inleiding / 31
3.2 Toepassingsbereik strafrechtelijke toerekening rechtspersoon / 31
3.2.1 Rechtspersoon / 31
3.2.2 De publiekrechtelijke rechtspersoon / 32
3.2.3 Buitenlandse rechtspersonen / 34
3.2.4 Delicten vatbaar voor daderschap door rechtspersonen / 34
3.3 Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersoon / 35
3.3.1 Verband functioneel daderschap / 35
3.3.2 Toerekening aan rechtspersoon / 35
3.4 Cumulatie vervolgingsmogelijkheden / 37
3.5 Aansprakelijkheid van opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden / 38
3.5.1 Opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden / 38
3.5.2 Verhouding feitelijk leidinggeven en vormen van aansprakelijkheid van deelnemers / 41
3.6 De rechtspersoon en inwendige persoonlijke omstandigheden / 42
3.7 Strafuitsluitingsgronden rechtspersoon / 44
4 De rechtspersoon in het strafproces / 47
4.1 Inleiding / 47
4.2 Toezicht als voorfase / 47
4.2.1 Toezicht op de naleving / 48
4.2.2 Opsporing / 50
4.2.3 Sfeerovergang: toezicht gaat over in opsporing / 52
4.2.4 Sfeerovergang: voortgezette toepassing / 53
4.2.5 Sfeercumulatie: toezicht én opsporing / 53
4.2.6 Een beperking: misbruik van recht / 53
4.2.7 De inlichtingenvordering, de medewerkingsplicht en het nemo tenetur-beginsel / 54
4.3 Inbeslagneming en steunbevoegdheden / 57
4.3.1 Inbeslagneming / 58
4.3.2 Beklag tegen beslag / 60
4.3.3 Betreden van plaatsen ter inbeslagneming / 64
4.3.4 Bevriezen van plaatsen / 65
4.3.5 Bevel tot uitlevering van voorwerpen / 65
4.3.6 Doorzoeking van bedrijfsruimtes / 66
4.3.7 Doorzoeking ter vastlegging van gegevens / 67
4.3.8 Netwerkzoeking / 67
4.3.9 Het bevel toegang tot geautomatiseerd werk en het bevel decryptie / 67
4.3.10 Richtsnoeren voor de advocaat bij een doorzoeking / 67
4.4 Opvragen stukken / 69
4.5 Onderzoek rechter-commissaris / 70
4.5.1 Onderzoekshandelingen op vordering van de officier van justitie / 70
4.5.2 Onderzoekshandelingen op verzoek van de verdachte / 71
4.5.3 Onderzoekshandelingen ambtshalve door de rechter-commissaris / 71
4.5.4 De regiebijeenkomst / 71
5 Rollen van de rechtspersoon in het strafproces / 73
5.1 Rechtspersoon als verdachte tijdens het strafproces / 73
5.1.1 Vertegenwoordiging van een rechtspersoon in het strafproces / 73
5.1.2 Verschoningsrecht van getuigen in een zaak tegen de rechtspersoon / 75
5.1.3 De bevoegdheid tot het instellen van een rechtsmiddel / 75
5.2 Rechtspersoon en mensenrechten / 76
5.3 Rechtspersoon als slachtoffer/benadeelde / 77
5.3.1 Voeging benadeelde partij / 77
5.3.2 Artikel 12 Sv-procedure / 78
5.3.3 Aangifte / 79
6 Afdoeningsmodaliteiten en vervolgingsbeleid / 83
6.1 Algemene inleiding / 83
6.2 Buitengerechtelijke afdoening / 83
6.2.1 Algemene voordelen buitengerechtelijke afdoening / 83
6.2.2 Sepot / 84
6.2.3 Transactie / 85
6.2.4 Strafbeschikking / 87
6.2.5 Ontnemingsschikking / 88
6.2.6 Verklaring Omtrent het Gedrag / 90
6.2.7 Tips & tricks / 90
6.3 Vervolgingsbeleid in de praktijk / 93
6.3.1 Richtlijnen en aanwijzingen OM / 93
6.3.2 Oriëntatiepunten rechterlijke macht / 93
6.4 Afdoeningsperikelen bij beëindiging of structuurwijziging rechtspersoon / 94
6.5 Samenloop in de vervolging van rechtspersonen en leidinggevenden/ opdrachtgevers tegen de achtergrond van het ne bis in idembeginsel / 97
6.6 Afdoeningsperikelen tegen de achtergrond van het una via-beginsel / 99
6.7 Dagvaardingsperikelen / 100
7 Strafrechtelijke sancties en overige gevolgen van strafvervolging / 103
7.1 Inleiding / 103
7.2 Geldboete / 103
7.2.1 Wettelijk kader / 103
7.2.2 Richtsnoeren inzake hoogte geldboete / 105
7.2.3 Vaststelling geldboete in de praktijk / 107
7.2.4 Verweren inzake (hoogte) geldboete / 108
7.3 Overige commune sancties en maatregelen / 110
7.4 Bijzondere sancties en maatregelen op grond van de WED / 110
7.5 Niet-strafrechtelijke consequenties van betrokkenheid bij strafzaak / 111
7.5.1 Reputatieschade / 111
7.5.2 Weigering/intrekking vergunningen/subsidies en uitsluiting van aanbestedingen / 112
7.5.3 Verklaring Omtrent het Gedrag / 113
7.5.4 Schadeclaims / 113
7.5.5 Contractuele gevolgen en meldingsplichten / 114
7.5.6 Civielrechtelijke verbodenverklaring en ontbinding / 115

Literatuur / 117
Auteurs en redactie / 119
Trefwoordenregister / 121
Jurisprudentieregister / 123
Wetsartikelenregister / 129

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Onderneming en strafbaar feit