Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Handboek Arbowet 2016-2017

Arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

Paperback Nederlands 2016 9789012397469
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Het Handboek Arbowet biedt per wetsartikel een heldere toelichting op de Arbowet. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Onderwerpen als risico-inventarisatie en -evaluatie, verzuimbegeleiding, bedrijfshulpverlening en deskundige ondersteuning (al dan niet door een arbodienst) komen aan bod.

Door de volledigheid en de objectiviteit is het Handboek Arbowet toonaangevend en een onmisbare informatiebron voor ondernemers, opleiders, bestuurders, juristen, P&O’ers, or-leden, werknemers en adviseurs.

Samen met de Handboeken Arbobesluit, Arboregeling en Arbobeleidsregels biedt dit boek een compleet overzicht van alle arborechten en -verplichtingen in Nederland.
Deze reeks vormt dé standaard voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789012397469
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:340
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:9-4-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over Jakob Hofsteenge

Mr. J.A. Hofsteenge is coördinerend wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

Andere boeken door Jakob Hofsteenge

Inhoudsopgave

INHOUD 5

TEN GELEIDE 11

INLEIDING 13

1 Algemeen 13
1.1 Inleiding 13
1.2 Uitgangspunt 13
1.3 Het algemene kader voor het arbobeleid 13

2 Algemene principes voor het arbobeleid 14
2.1 Inleiding 14
2.2 Algemene doelvoorschriften 14
2.3 Doelvoorschriften gericht op specifieke risico’s 15
2.4 Concrete doelvoorschriften 15

3 De systeembepalingen 16
3.1 De stappen in elk gestructureerd arbobeleid 16
3.2 De risico-inventarisatie en -evaluatie 17
3.3 Het plan van aanpak 17
3.4 Uitvoering organiseren 18
3.5 Evaluatie en bijstelling 18
3.6 Kleine werkgevers 18

4 De inschakeling van deskundigheid 19
4.1 Inleiding 19
4.2 Deskundigheid op het gebied van preventie en bescherming 19
4.2.1 De preventiemedewerker 19
4.2.2 Maatwerk aanvullende deskundigheid bij specifieke preventie- en beschermingstaken 20
4.2.3 Vangnetconstructie 20
4.2.4 Waarborgen 21
4.3 Deskundigheid op het gebied van bedrijfshulpverlening 21
4.4 Informatierecht voor deskundige werknemers en personen, bedrijfs hulpverleners en arbodiensten 21
4.5 Certificatie 22

5 Samenwerking en overleg binnen het bedrijf 23

6 Toezicht, handhaving en sanctionering 25
6.1 Inleiding 25
6.2 Overheidshandhaving en zelfwerkzaamheid 25
6.3 Inspectieprioriteiten Inspectie SZW 26
6.4 Wijze van inspecteren door de Inspectie SZW 26
6.5 Handhavinginstrumentarium 27
6.5.1 Inleiding 27
6.5.2 De bestuurlijke boete 27
6.5.3 Bevel tot stillegging van werk in verband met de veiligheid 28
6.5.4 Bevel tot stillegging van werk in verband met recidive 29
6.5.5 Last onder bestuursdwang 29
6.5.6 Openbaarmaking gegevens 29
6.5.7 Strafrecht 29

7 Het systeem van de Arbeidsomstandighedenwetenregelgeving 30
7.1 Inleiding 30
7.2 De Arbeidsomstandighedenwet 30
7.3 Het Arbeidsomstandighedenbesluit 31
7.4 De Arbeidsomstandighedenregeling 31
7.5 Arbocatalogi 31
7.6 De Beleidsregels boeteoplegging arbeids omstandighedenwetgeving en Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico’s zware ongevallen 2015 31
7.7 De Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten 32
7.8 Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen 32

A ARBOWET 33

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 35
Artikel 1 Definities 39
Artikel 2 Uitbreiding toepassingsgebied 55

HOOFDSTUK II ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID 59
Artikel 3 Arbobeleid 65
Artikel 4 Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking 75
Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s 76
Artikel 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 88
Artikel 7 Informatie aan het publiek 93
Artikel 8 Voorlichting en onderricht 97
Artikel 9 Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 103
Artikel 10 Voorkomen van gevaar voor derden 107
Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers 111

HOOFDSTUK III SAMENWERKING, OVERLEG, BIJZONDERE RECHTEN VAN DE ONDER-NEMINGSRAAD, DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING EN DE BELANGHEBBENDE WERKNEMERS EN DE REGELING VAN DE DESKUNDIGE BIJSTAND 117

Artikel 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers 123
Artikel 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming 132
Artikel 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming 139
Artikel 14a Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming 152
Artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening 157
Artikel 15a Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten 161

HOOFDSTUK IV BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 163

Artikel 16 Nadere regels met betrekking tot arbeids omstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied 169
Artikel 17 Maatwerk door werkgevers en werknemers 191
Artikel 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 192
Artikel 19 Verschillende werkgevers 195
Artikel 20 Certificatie 199
Artikel 21 Informatievoorziening 208
Artikel 22 Aanwijzingen 209
Artikel 23 Taakverwaarlozing 210

HOOFDSTUK V TOEZICHT EN AMBTELIJKE BEVELEN 211

Artikel 24 Ambtenaren belast met het toezicht 217
Artikel 25 Toezicht op instellingen 228
Artikel 26 Geheimhouding 229
Artikel 27 Eis tot naleving 230
Artikel 28 Stillegging van het werk 234
Artikel 28a Bevel tot stillegging van werk in verband met recidive 239
Artikel 28b Bestuursdwang 244
Artikel 29 Werkonderbreking 247
Artikel 29a Gegevensuitwisseling 250
Artikel 29b Openbaarmaking van door toezicht op de naleving verkregen gegevens 255

HOOFDSTUK VI VRIJSTELLINGEN, ONTHEFFINGEN EN BEROEP 261

Artikel 30 Vrijstelling en ontheffing 265
Artikel 31 Beroep 270

HOOFDSTUK VII SANCTIES 275
Inleiding 281
Artikel 32 Strafbepaling 288
Artikel 33 Overtredingen 289
Artikel 33a Aanduiding pleger beboetbaar feit 294
Artikel 34 Hoogte bestuurlijke boete en recidive 295
Artikel 35 Informatie, zwijgrecht en cautie 298
Artikel 36 Boeterapport 301
Artikel 37 Boetebeschikking 302
Artikel 38 Inlichtingenplicht jegens de boeteoplegger 304
Artikel 39 Aanmaning 305
Artikel 40 Invordering 306
Artikel 41 Vervaltermijn 307
Artikel 42 Wijziging boetebedrag 308
Artikel 43 Terugbetaling 309

HOOFDSTUK VIII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 311

Artikel 44 Kosten 315
Artikel 45 Evaluatie 316
Artikel 46 Citeertitel 317

B BIJLAGEN 319
1 Gecertificeerde interne en externe arbodiensten 321
2 Adressen 341
3 Arbo-sites 343
4 Lijst van gebruikte afkortingen 349

TREFWOORDENREGISTER 351

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Arbowet 2016-2017