Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek Arbobesluit 2016-2017

Arborechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

Paperback Nederlands 2016 9789012397476
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Het Handboek Arbobesluit is een toegankelijke informatiebron waarin het besluit helder wordt toegelicht. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels.

Door de volledigheid en de objectiviteit is dit Handboek Arbobesluit toonaangevend en een onmisbare informatiebron voor ondernemers, opleiders, bestuurders, juristen, P&O’ers, or-leden, preventiemedewerkers, arbodiensten en adviseurs.

Samen met de Handboeken Arbowet, Arboregeling en Arbobeleidsregels biedt dit boek een compleet overzicht van alle arborechten en -verplichtingen in Nederland.

Deze reeks vormt dé standaard voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789012397476
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:652
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:9-4-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

A ARBOBESLUIT 27

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 31

AFDELING 1 DEFINITIES 33

AFDELING 1A CERTIFICATIE 37
§ 1 Aanwijzing certificerende instelling op verzoek 37
§ 2 Algemene bepalingen inzake certificaten 39

AFDELING 2 SAMENWERKING, OVERLEG EN ONTSLAG- EN BENADELINGSBESCHERMING 41

AFDELING 3 ONDERWIJS 42

AFDELING 4 BURGERLIJKE OPENBARE DIENST 43

AFDELING 5 VERVOER 44

AFDELING 6 JUSTITIËLE INRICHTINGEN 45

AFDELING 7 DEFENSIE 46

AFDELING 8 JEUGDIGEN 48

AFDELING 9 ZWANGERE WERKNEMERS EN WERKNEMERS TIJDENS DE LACTATIE 49

AFDELING 10 PLAATSONAFHANKELIJKE ARBEID 50

HOOFDSTUK 2 ARBOZORG EN ORGANISATIE VAN DE ARBEID 55

AFDELING 1 ELEKTRONISCHE MELDING 57

AFDELING 1A MELDING BEROEPSZIEKTEN 57

AFDELING 2 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE TER VOORKOMING EN BEPERKING VAN ZWARE ONGEVALLEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN 57

AFDELING 3 ARBODIENSTEN EN DESKUNDIGEN 63
§ 1 Definities 63
§ 2 Arbodiensten en deskundigen 64
§ 3 Uitzonderingen 66

AFDELING 4 PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING 66

AFDELING 5 BOUWPROCES 67

AFDELING 6 WINNINGSINDUSTRIEËN IN DAGBOUW, ONDERGRONDS OF MET BEHULP VAN BORINGEN 70

AFDELING 6A WINNINGSINDUSTRIEËN MET BEHULP VAN BORINGEN 72

AFDELING 7 NACHTARBEID 74

AFDELING 8 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEËN
WERKNEMERS 74
§ 1 Vervoer 74
§ 2 [Vervallen per 01-07-2012] 74

HOOFDSTUK 3 INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN 75

AFDELING 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 77
§ 1 Definities en toepasselijkheid 77
§ 2 Algemene verplichtingen van de werkgever 77
§ 2a Explosieve atmosferen 79
§ 2b Voor de gezondheid schadelijke atmosferen 82
§ 3 Voorzieningen in noodsituaties 83
§ 4 Inrichtingseisen 84
§ 5 Ontspanningsruimten en andere voorzieningen 87

AFDELING 2 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN BOUWPLAATSEN 88

AFDELING 3 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN WINNINGSINDUSTRIEËN IN DAGBOUW, ONDERGRONDS OF MET BEHULP VAN BORINGEN 90

AFDELING 3A AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN WINNINGSINDUSTRIEËN
IN DAGBOUW 91

AFDELING 3B AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN ONDERGRONDSE
WINNINGSINDUSTRIEËN 91

AFDELING 3C AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN WINNINGSINDUSTRIEËN
MET BEHULP VAN BORINGEN 93

AFDELING 4 [VERVALLEN PER 01-01-2007] 96

AFDELING 5 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEËN
WERKNEMERS 96
§ 1 Onderwijs 96
§ 2 Vervoer 97
§ 3 Justitiële inrichtingen 97
§ 4 Jeugdigen 98
§ 5 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 98

HOOFDSTUK 4 GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA 99

AFDELING 1 GEVAARLIJKE STOFFEN 101
§ 1 Definities en toepasselijkheid 101
§ 2 Zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie 101
§ 3 Grenswaarden, arbeidshygiënische strategie en ventilatie 105
§ 4 Maatregelen bij specifieke omstandigheden 106
§ 5 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 109
§ 6 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht 110

AFDELING 2 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN KANKERVERWEKKENDE OF MUTAGENE STOFFEN EN KANKERVERWEKKENDE
PROCESSEN 111
§ 1 Definities en toepasselijkheid 111
§ 2 Schriftelijke beoordeling en vastlegging van gegevens 111
§ 3 Grenswaarden en voorkomen of beperken van blootstelling 112
§ 4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 114

AFDELING 3 [VERVALLEN PER 19-04-2002] 115

AFDELING 4 [VERVALLEN PER 01-01-2007] 115

AFDELING 5 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN ASBEST 115
§ 1 Definities en toepasselijkheid 115
§ 2 [Vervallen per 08-03-2005] 116
§ 3 Voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten 116
§ 4 Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten 119
§ 5 Extra aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten 122
§ 6 Certificatie 122
§ 7 [Vervallen per 28-07-2006] 124

AFDELING 6 SPECIFIEKE GEZONDHEIDSSCHADELIJKE STOFFEN 124

AFDELING 7 VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN 126

AFDELING 8 [VERVALLEN PER 01-01-2007] 126

AFDELING 9 BIOLOGISCHE AGENTIA 126
§ 1 Definities en toepasselijkheid 126
§ 2 Risico-inventarisatie en -evaluatie en gevolgen categorie-indeling 127
§ 3 Maatregelen met betrekking tot de blootstelling 128
§ 4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 130
§ 5 De ondernemingsraad 131
§ 6 Toezicht 132
§ 7 Bijzondere bepalingen in verband met andere dan microbiologisch diagnostische arbeid in de gezondheidszorg en in de diergeneeskunde 133
§ 8 Speciale maatregelen in laboratoria, ruimten voor proefdieren en industriële procédés 133
§ 9 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht 134

AFDELING 10 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEËN WERKNEMERS 134
§ 1 Vervoer 134
§ 2 Jeugdigen 135
§ 3 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 135
§ 4 [Vervallen per 01-07-2012] 136

HOOFDSTUK 5 FYSIEKE BELASTING 137

AFDELING 1 FYSIEKE BELASTING 139

AFDELING 2 BEELDSCHERMWERK 140

AFDELING 3 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEËN
WERKNEMERS 141
§ 1 Vervoer 141
§ 2 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 141
§ 3 [Vervallen per 01-07-2012] 142

HOOFDSTUK 6 FYSISCHE FACTOREN 143

AFDELING 1 TEMPERATUUR EN LUCHTVERVERSING 145

AFDELING 2 VERLICHTING 145

AFDELING 3 LAWAAI 146
§ 1 Algemeen 146
§ 2 Voorschriften met betrekking tot lawaai 146

AFDELING 3A TRILLINGEN 151
§ 1 Algemeen 151
§ 2 Voorschriften met betrekking tot trillingen 151

AFDELING 4 STRALING 154

AFDELING 4A KUNSTMATIGE OPTISCHE STRALING 154
§ 1 Algemeen 154
§ 2 Voorschriften met betrekking tot kunstmatige optische straling 155

AFDELING 5 WERKEN ONDER OVERDRUK 159

AFDELING 5A AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN ONDERGRONDSE WINNINGSINDUSTRIEËN 163

AFDELING 5B AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN WINNINGSINDUSTRIEËN MET BEHULP VAN BORINGEN 163

AFDELING 6 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEËN WERKNEMERS 164
§ 1 [Vervallen per 15-02-2006] 164
§ 2 Justitiële inrichtingen 164
§ 3 Jeugdigen 164
§ 4 Zwangere werknemers 165
§ 5 [Vervallen per 01-07-2012] 165
§ 6 Onderwijs 165

HOOFDSTUK 7 ARBEIDSMIDDELEN EN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN 167

AFDELING 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIE 169

AFDELING 2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 169

AFDELING 3 ARBEIDSMIDDELEN MET EEN BESTURINGSSYSTEEM 172

AFDELING 4 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN SPECIFIEKE ARBEIDSMIDDELEN EN WERKZAAMHEDEN 174
§ 1 Afstemming 174
§ 2 Voorschriften voor mobiele arbeidsmiddelen 174
§ 2a Voorschriften voor arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten of personen 176
§ 2b Voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte 179
§ 3 Voorschriften bij het laden en lossen van schepen 183

AFDELING 5 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWPLAATSEN 185
§ 1 Afstemming 185
§ 2 Arbeidsmiddelen op de bouwplaats 185

AFDELING 5A AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN WINNINGSINDUSTRIEËN
IN DAGBOUW, ONDERGRONDS OF MET BEHULP VAN
BORINGEN 186

AFDELING 6 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEËN WERKNEMERS 187
§ 1 Vervoer 187
§ 2 Jeugdige werknemers 187
§ 3 [Vervallen per 01-07-2012] 187

HOOFDSTUK 8 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING 189

AFDELING 1 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 191

AFDELING 2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING 192

AFDELING 3 [VERVALLEN PER 01-11-1999] 192

AFDELING 4 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEËN
WERKNEMERS 192
§ 1 [Vervallen per 01-11-1999] 192
§ 2 Vervoer 192
§ 3 [Vervallen per 01-07-2012] 193

HOOFDSTUK 9 VERPLICHTINGEN, STRAFBARE FEITEN, OVERTREDINGEN, BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN EN OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 195

AFDELING 1 AANDUIDING NORMADRESSATEN VAN DE BIJ OF KRACHTENS
DIT BESLUIT VASTGESTELDE VERPLICHTINGEN 197

AFDELING 2 STRAFBARE FEITEN EN OVERTREDINGEN 201
§ 1 Strafbare feiten 201
§ 2 Overtredingen 201

AFDELING 3 BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN 203
§ 1 Bestuursdwang en preventieve stillegging van werk 203
§ 2 Vrijstelling of ontheffing 204
§ 3 Eis tot naleving 207

AFDELING 3A OPENBAARMAKING INSPECTIEGEGEVENS 208

AFDELING 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 209
§ 1 [Vervallen per 01-01-2007] 209
§ 2 [Vervallen per 01-01-2007] 209
§ 3 Overgangsrecht 209
§ 4 Slotbepalingen 211

B TOELICHTING 213

DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING 215
§ 1 Inleiding 217
§ 2 Noodzaak Arbeidsomstandighedenbesluit 221
§ 3 Structuur van het Arbeidsomstandighedenbesluit 221
§ 3.1 Algemeen 221
§ 3.2 De hoofdstukindeling 222
§ 3.2.1 Algemeen 222
§ 3.2.2 Korte aanduiding van de inhoud van de hoofdstukken 222
§ 3.2.3 Indeling en volgorde van de hoofdstukken 223
§ 4 Algemene aspecten in verband met de toegankelijkheid van het besluit 223
§ 4.1 Identieke volgorde binnen de hoofdstukken 223
§ 4.2 Wijze van afstemming 224
§ 5 Inhoud van het Arbeidsomstandighedenbesluit 224
§ 5.1 Algemeen 224
§ 5.2 Internationale verplichtingen 224
§ 5.3 Actualisering 224
§ 5.3.1 Algemeen 224
§ 5.3.2 Vervallen verplichting: uitzicht 225
§ 5.3.3 Op andere wijze geregelde onderwerpen 225
§ 5.4 Niveau van arbeidsbescherming 225
§ 6 De bijzondere sectoren en bijzondere categorieen werknemers 227
§ 7 Specifieke raakvlakken met de in de Arbeids omstandighedenwet geregelde onderwerpen en in die wet voorkomende begrippen 227
§ 7.1 De inventarisatie en evaluatie van risico’s 227
§ 7.2 De overleg- en informatieverplichtingen 228
§ 7.3 Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek 228
§ 7.4 Certificatie 229
§ 7.5 De redelijkerwijsclausule 229
§ 8 De Arbeidsomstandighedenwet 1998 230
§ 9 Het aangepaste Arbeidsomstandighedenbesluit 233
§ 9.1 Strafbaarstelling 234
§ 9.2 Certificatie in het Arbeidsomstandighedenbesluit 236
§ 9.3 Registratieplicht gevaarlijke stoffen 237
§ 9.4 Enige andere aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit 239
§ 10 De Arbeidsomstandighedenregeling 239
§ 11 De Arbobeleidsregels 239
§ 11.1 Globale doelvoorschriften 239
§ 11.2 Beleidsregels 240
§ 12 Enige onderwerpen nader beschouwd 240
§ 12.1 Globale doelvoorschriften 240
§ 12.2 Beperkte delegatie 240
§ 12.3 De relatie tussen het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit 240
§ 12.4 De relatie tussen het Arbeidsomstandighedenbesluit en de regelgeving voor de mijnbouwsector 241
§ 13 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit vanaf 1 januari 2007 241
§ 13.1 Inleiding 242
§ 13.2 Handhaving 246
§ 13.3 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2008 248
§ 13.4 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2009 249
§ 13.5 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2010 250
§ 13.6 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2011 255
§ 13.7 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2012 255
§ 13.8 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2013 257
§ 13.9 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2014 262
§ 13.10 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit tot 1 januari 2015 265
§ 13.11 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit per 1 januari 2016 272

DEEL 2 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 287

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN WERKINGSSFEER 289
De indeling van hoofdstuk 1 291
Afdeling 1 (Definities) 202
Afdeling 1a (Certificatie) 295
Afdelingen 2 (De bijzondere sectoren, alsmede: samenwerking, overleg en ontslag- en
tot en met 7 benadelingsbescherming) 301
Indeling van de bijzondere sectoren 301
1. De Arbowet en het onderwijs 301
2. De Arbowet en de burgerlijke openbare dienst 305
3. De Arbowet en het vervoer 307
4. De Arbowet en de justitiële inrichtingen 309
5. De Arbowet en defensie 309
6. De Arbowet en de mijnbouw 310
Bijzondere categorieën werknemers 310
Afdeling 8 (Jeugdige werknemers) 311
Afdeling 9 (Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) 314
Afdeling 10 (Plaatsonafhankelijke arbeid) 316

HOOFDSTUK 2 ARBOZORG EN ORGANISATIE VAN DE ARBEID 327
De indeling van hoofdstuk 2 329
Inleiding 329
Afdeling 1 (Elektronische melding) 330
Afdeling 1A (Melding beroepsziekten) 330
Afdeling 2 (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen) 331
Afdeling 3 (Arbodiensten en deskundigen) 334
Certificaten 336
Afdeling 4 (Psychosociale arbeidsbelasting) 345
Bedrijfshulpverlening 345
Afdeling 5 (Bouwproces) 346
Arbeidsomstandigheden in de bouw 346
Afdeling 6 (Winningsindustrie in dagbouw, ondergronds of met behulp van
boringen) 350
Afdeling 6a (Winningsindustrieën met behulp van boringen) 350
Afdeling 7 (Nachtarbeid) 350
Afdeling 8 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) 351

HOOFDSTUK 3 INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN 353
De indeling van hoofdstuk 3 355
Arbobesluit en Bouwbesluit 356
Arbobesluit en mijnbouw 357
Explosieve atmosferen 357
Afdeling 1 (Algemene voorschriften) 358
Afdeling 2 (Aanvullende voorschriften bouwplaatsen) 379
Afdeling 3 (Aanvullende voorschriften winingsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen) 381
Afdeling 3a (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw) 381
Afdeling 3b (Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën) 381
Afdeling 3c (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen) 381
Afdeling 4 (Vervallen) 381
Afdeling 5 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) 381
Paragraaf 1 (Onderwijs) 381
Paragraaf 2 (Vervoer) 382
Paragraaf 4 (Jeugdigen) 382
Paragraaf 5 (Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) 382

HOOFDSTUK 4 GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA 383
De indeling van hoofdstuk 4 385
Inleiding 385
Afdeling 1 (Gevaarlijke stoffen) 391
Afdeling 2 (Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en
kankerverwekkende processen) 414
Afdeling 3 (Vervallen) 420
Afdeling 4 (Vervallen) 420
Afdeling 5 (Aanvullende voorschriften asbest) 420
Paragraaf 6 (Certificatie) 431
Afdeling 6 (Specifieke gezondheidsschadelijke stoffen) 435
Afdeling 7 (Vluchtige organische stoffen) 438
Afdeling 7 (Vervallen) 438
Afdeling 8 (Vervallen) 438
Afdeling 9 (Biologische agentia) 438
Afdeling 10 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) 445
Paragraaf 1 (Vervoer) 445
Paragraaf 2 (Jeugdigen) 446
Paragraaf 3 (Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) 448

HOOFDSTUK 5 FYSIEKE BELASTING 449
De indeling van hoofdstuk 5 451
Fysieke belasting 451
Handmatig tillen op de werkplek 452
Afdeling 1 (Fysieke belasting) 454
Afdeling 2 (Beeldschermwerk) 457
Afdeling 3 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) 461
Paragraaf 1 (Vervoer) 461
Paragraaf 2 (Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) 461

HOOFDSTUK 6 FYSISCHE FACTOREN 463
De indeling van hoofdstuk 6 465
Fysische factoren nader beschouwd 465
Wat zijn fysische factoren? 465
Afdeling 1 (Temperatuur en luchtverversing) 466
Afdeling 2 (Verlichting) 468
Afdeling 3 (Lawaai) 469
Afdeling 3a (Trillingen) 478
Afdeling 4 (Straling) 484
Afdeling 4a (Kunstmatige optische straling) 484
Afdeling 5 (Werken onder overdruk) 493
Afdeling 5a (Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën) 500
Afdeling 5b (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen) 500
Afdeling 6 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) 500
Paragraaf 3 (Jeugdigen) 500
Paragraaf 4 (Zwangere werknemers) 500

HOOFDSTUK 7 ARBEIDSMIDDELEN EN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN 503
De indeling van hoofdstuk 7 505
Inleiding 505
Afdeling 1 (Toepasselijkheid en definitie) 507
Afdeling 2 (Algemene voorschriften) 508
Afdeling 3 (Arbeidsmiddelen met een besturingssysteem) 514
Afdeling 4 (Aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden) 515
Paragraaf 1 (Afstemming) 516
Paragraaf 2 (Voorschriften voor mobiele arbeidsmiddelen) 516
Paragraaf 2a (Voorschriften voor arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten of personen) 516
Paragraaf 2b (Voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte) 520
Paragraaf 3 (Voorschriften bij het laden en lossen van schepen) 524
Afdeling 5 (Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen) 527
Paragraaf 2 (Arbeidsmiddelen op de bouwplaats) 527
Afdeling 5a (Aanvullende voorschriften winnings industrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen) 528
Afdeling 6 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) 528
Paragraaf 2 (Jeugdige werknemers) 528

HOOFDSTUK 8 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSEN GEZONDHEIDSSIGNALERING 531
De indeling van hoofdstuk 8 533
Afdeling 1 (Persoonlijke beschermingsmiddelen) 533
Persoonlijke beschermingsmiddelen als ultimum remedium 533
Afdeling 2 (Veiligheids- en gezondheidssignalering) 538
Afdeling 3 (Vervallen) 538
Afdeling 4 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) 538
Paragraaf 2 (Vervoer) 538

HOOFDSTUK 9 VERPLICHTINGEN, STRAFBARE FEITEN, OVERTREDINGEN,
BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN EN OVERGANGS- EN
SLOTBEPALINGEN 541
De indeling van hoofdstuk 9 543
Afdeling 1 (Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde
verplichtingen) 543
Afdeling 2 (Strafbare feiten en overtredingen) 545
Afdeling 3 (Bestuursrechtelijke bepalingen) 546
Afdeling 3a (Openbaarmaking inspectiegegevens) 549
Afdeling 4 (Overgangs- en slotbepalingen) 552
Paragraaf 3 (Overgangsrecht) 552
Paragraaf 4 (Slotbepalingen) 554

C BIJLAGEN 557
Bijlage 1 Overzicht internationale arboverplichtingen 559
Bijlage 2 Checklist nadere voorschriften Arbeidsomstandighedenbesluit 564
Bijlage 3 Checklist bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers 566
Bijlage 4 Vastgestelde beleidsregels 568
Bijlage 5 Bijlagen bij EG-richtlijnen 569

– Bijlagen I en II bij richtlijn nr. 90/269/EEG (Richtlijn handmatig hanteren
van lasten) 570
– Bijlagen I en II bij richtlijn nr. 90/394/EEG (Carcinogenenrichtlijn) 572
– Bijlagen I, III, IV, V, VI en VII bij richtlijn nr. 90/679/EEG (Richtlijn
biologische agentia) 573
– Bijlagen I en II bij richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen) 591
– Bijlage I bij richtlijn nr. 92/85/EEG (Richtlijn zwangere
werkneemsters) 593
– Bijlage bij richtlijn nr. 94/33/EEG (Richtlijn jongeren) 595
– Bijlage II bij richtlijn nr. 98/24/EG (Richtlijn chemische agentia) 597
– Bijlage bij richtlijn nr. 2002/44/EG (Richtlijn trillingen) 598
– Bijlage I en II bij richtlijn nr. 2006/25/EG (Richtlijn optische straling) 600
– Szw-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 615
– Szw-lijst van mutagene stoffen 629
– Szw-niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen 631
Bijlage 6 Adressen 645

TREFWOORDENREGISTER 647

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Arbobesluit 2016-2017