Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

ARAR verklaard 2019/1

Inclusief BBRA'84, Bestuursprocesrecht en AW

Paperback Nederlands 2018 9789012403641
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Niet leverbaar.
71,51

Samenvatting

Deze uitgave bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid.

Naast de integrale teksten van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 is in ARAR Verklaard een uiteenzetting opgenomen over het Bestuursprocesrecht. Zo heeft u niet alleen altijd de juiste artikelen van de AW, het ARAR en het BBRA’84 bij de hand, maar wordt u tevens geholpen bij de interpretatie en toepassing ervan. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen u snel de informatie te vinden die u zoekt. De toelichtingen van de Ambtenarenwet, het ARAR en het BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 3 oktober 2018.

ARAR verklaard is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren, zoals leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, rechtspositiemedewerkers, leden van de ondernemingsraad en bezwarencommissies en, niet te vergeten, rijksambtenaren zelf.

Specificaties

ISBN13:9789012403641
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:476
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:28-12-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Ambtenarenrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord van de auteurs 3
Voorwoord van de uitgever 5
Lijst met afkortingen 13
Wijzigingen ten opzichte van de achtentwintigste druk ARAR verklaard 15
Bestuursrecht op hoofdlijnen 17

1 Inleiding 17
2 Begrippen 17
2.1 Bestuursorgaan 17
2.2 Belanghebbende 18
2.3 Besluit 19
3 Bevoegdheden 20
3.1 Delegatie en mandaat 21
3.2 Mogelijkheden van bevoegdheden 22
4 Tot stand komen van een besluit 24
4.1 Fasen van besluitvorming 25
4.2 Besluiten op basis van een advies 27
5 Bezwaarschrift 28
5.1 Aanvang van de procedure 28
5.2 Termijn van bezwaar 29
5.3 Vorm en inhoud bezwaarschrift 30
5.4 Indienen van een voorlopig bezwaarschrift 30
5.5 Behandeling van het bezwaar 32
5.6 De hoorverplichting 32
5.7 Het horen, antwoordkaartmethode 33
5.8 Behandeling van het bezwaar door de commissie ex art. 7:13 Awb 33
5.9 Toetsing door de commissie 34
5.10 Procesbelang 35
5.11 Beslissen op het bezwaar 36
6 Beroep 37
6.1 De bodemprocedure 37
6.2 Aanvang van de bodemprocedure 38
6.3 Inhoud beroepschrift 38
6.4 Hanteren van de figuur van het voorlopige beroep 39
6.5 Beroepstermijn 39
6.6 Inhoud en vorm van een beroepschrift, relativiteitsvereiste (art. 8:69a) 40
6.7 Uitspraak rechtbank en de gevolgen 40
6.8 Bestuurlijke lus 41
6.9 Definitieve geschillenbeslechting 42
6.10 Regiezitting 44
6.11 Verzoekschriftprocedure titel 8.4 Awb 45
7 Voorlopige voorziening 45
7.1 Kortsluiting 47
8 Hoger beroep 47
8.1 Judiciële lus (art. 8:113 Awb) 48
8.2 Incidenteel hoger beroep (art. 8:110-8:112 Awb) 48
8.3 Gronden voor het hoger beroep 48
9 Herziening 49
10 De sollicitant 51
11 Griffierechten en proceskosten 52
11.1 Griffierechten 52
11.2 Proceskosten 53
12 Gevolgen van het niet tijdig beslissen 54
12.1 Dwangsom bij niet tijdig beslissen 55
12.1.1 Een besluit op aanvraag 55
12.1.2 Beslissing op bezwaar 56
12.1.3 Beslissing op bezwaar na vernietiging door rechtbank 56
12.2 Overschrijden van een redelijke termijn 58
Ambtenarenwet (AW) 61
Titel I Algemene bepalingen art. 1-114 63
Titel II Beslag, terugvordering, verrekening en korting art. 115-124 69
Titel III Bepalingen van materieel recht art. 125-126 79
Titel IIIA Bepalingen voor ambtenaren die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt art. 127-127e 93
Titel IV Overgangs- en slotbepalingen art. 128 99
§ 1 Overgangsbepalingen art. 129-133 99
§ 2 Slotbepalingen art. 134-137 99
Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) 101
Hoofdstuk I Algemene bepalingen art. 1-4 103
Hoofdstuk Ia Elektronische berichtgeving art. 4a1 109
Hoofdstuk II Aanstelling en loopbaanvorming art. 4a-13 111
§ 1 De aanstelling art. 4a-7 111
§ 2 Voorwaarden voor aanstelling art. 8-11 120
§ 3 De akte van aanstelling en andere bescheiden art. 12-12d 126
§ 4 Loopbaanvorming art. 13 128
Hoofdstuk III Bezoldiging art. 14-20e 129
Hoofdstuk IV Dienst- en werktijden art. 21-21i 137
Hoofdstuk V Vakantie en verlof art. 22-34g 145
§ 1 Vakantie art. 22-31 145
§ 2 Verlof art. 32-34g 155
Hoofdstuk VI Bedrijfsgeneeskundige begeleiding, rechten en verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid art. 35-49 191
§ 1 Definities en bevoegdheden art. 35-35a 191
§ 2 Arbeidsgezondheidskundige be- geleiding en het medisch advies art. 36-36d 197
§ 3 Aanspraken tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid art. 37-42 204
§ 4 Verplichtingen en sancties art. 43-44 226
§ 5 Bijzondere situaties art. 45-48 226
§ 6 Overige bepalingen art. 48a-48b 230
Hoofdstuk VII [Vervallen] art. 49-49q 233
Hoofdstuk VIIbis Van werk naar werk art. 49r-49aaa 235
§ 1 Algemene bepalingen art. 49r-49w 235
§ 2 Het begeleidingstraject van werk naar werk art. 49x-49dd 244
§ 3 Voorzieningen VWNW-kandidaten art. 49ee-49ss 254
§ 4 Individuele keuzes VWNW-kandidaten art. 49tt 264
§ 5 De rijksbrede commissie art. 49uu 267
§ 6 Slotbepalingen art. 49vv-49aaa 269
Hoofdstuk VIIa Overige rechten en verplichtingen van den ambtenaar art. 50-79 271
Hoofdstuk VIIb [Vervallen] art. 79a-79e 311
Hoofdstuk VIII Disciplinaire straffen art. 80-84 313
Hoofdstuk IX [Vervallen] art. 85-89 325
Hoofdstuk X Schorsing en ontslag art. 90-104a 327
Hoofdstuk XI Het overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren art. 105-122 365
§ 1 Het overleg met de Sectorcom- missie overleg rijkspersoneel art. 105-112 365
§ 2 Het departementaal overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren art. 113-122 376
Hoofdstuk XIa [Vervallen] art. 123-129b 381
Hoofdstuk XII Slot- en overgangsbepalingen art. 129-134 383
1984 (BBRA ’84) 397
Hoofdstuk I Algemene bepalingen art. 1-3 399
Hoofdstuk II Bepalingen betreffende het salaris art. 4-12 403
Hoofdstuk IIA [Vervallen] art. 12a-12b 419
Hoofdstuk III Bepalingen betreffende toelagen art. 13-20 419
Hoofdstuk IIIA Bepalingen betreffende de eindejaarsuitkering art. 20a 429
Hoofdstuk IV Bepalingen betreffende de vakantie-uitkering art. 21-22 431
Hoofdstuk IVA Bepalingen betreffende de toeslag art. 22a-22e 433
Hoofdstuk V Bepalingen betreffende vergoedingen voor extra diensten art. 23 437
Hoofdstuk VI Bepalingen betreffende het bevoegde gezag art. 24-25 441
Hoofdstuk VIa Rijksschoonmaakorganisatie art. 25a-25d 443
Hoofdstuk VIb Arbeidsbeperkten art. 25aa-25ab 449
Hoofdstuk VII Slotbepalingen art. 26-28 451
Bijlagen A, B, C en D 453
Literatuur 461
Trefwoordenregister 463

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        ARAR verklaard 2019/1