Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Duurzaam Wonen

KNB Preadviezen 2019

Paperback Nederlands 2019 9789012404839
Niet leverbaar.

Samenvatting

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ten minste 49 procent lager zijn dan in 1990. Eén van de maatregelen die nodig zijn om dat doel te bereiken, is de verduurzaming van 1,5 miljoen bestaande woningen.

Alleen al dat voorbeeld laat zien dat de energie transitie een forse impact zal hebben op de woningmarkt en – dus ook – op de notariële praktijk. Het bestuur van de KNB en de redactie van het WPNR willen met deze preadviezen over Duurzaam wonen een bijdrage leveren aan de juridische aspecten van de energietransitie.

De acht preadviezen, verzorgd door in totaal veertien deskundigen, verkennen daartoe waar de notariële duurzaamheidsuitdagingen in de komende jaren liggen, plaatsen die in het perspectief van de grotere duurzaamheidsagenda en doordenken privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscaalrechtelijke vragen die in het licht van de energietransitie van een antwoord moeten worden voorzien.

Specificaties

ISBN13:9789012404839
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:256
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:18-6-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Algemene inleiding 15
Prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen en mr. dr. F.J. Vonck

I Duurzaamheid in internationaal en
Europees perspectief 21
Mr. dr. B. Akkermans
1 Inleiding 21
2 Een internationaal perspectief op duurzaamheid 23
2.1 Een chronologisch overzicht van internationale ontwikkelingen 24
2.2 Wat betekent duurzaamheid in internationaal perspectief? 31
3 Duurzaamheid in Europees perspectief 34
3.1 Een chronologisch overzicht van Europese ontwikkelingen 34
3.2 Wat betekent duurzaamheid in Europees perspectief? 39
3.2.1 Europees beleid over de circulaire economie 40
3.3 De toekomst van het Europees beleid inzake duurzaamheid 44
4 Het EVRM en duurzaamheid 46
5 Conclusie 47

II Het recht en de transitie naar duurzaam wonen 51
Mr. dr. B. Hoops
1 Inleiding 51
2 Obstakels voor de (energie)transitie naar duurzaam wonen 52
3 Juridische drempels opheffen 56
3.1 Verhuur van warmtepompen, zonnepanelen en -collectoren en het goederenrecht 56
3.1.1 Bestanddeelvorming en verticale natrekking als obstakel 57
3.1.2 Beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen als uitweg 60
3.1.3 Wegneemrecht als laatste hoop? 62
3.2 Financiering van duurzame innovaties 62
3.3 Aanleg en/of verhuur van ondergrondse warmtepompen en WKO-installaties 63
3.4 Duurzame innovaties in het insolventierecht 65
3.4.1 De huurder van warmtevoorzieningen in de schuldsanering 65
3.4.2 Het faillissement van de verhuurder 67
3.5 Appartementsrechten en besluitvorming in VvE’s 68
3.6 Huur van woonruimte 70
3.7 Publiekrechtelijke beperkingen 73
3.7.1 Bestemmingsplannen 74
3.7.2 Rijksmonumenten 74
3.7.3 Vergunningen en welstandstoetsing 75
4 Verplichtingen opleggen 75
4.1 Nieuwbouw 76
4.2 Bestaande woningen 76
4.2.1 Publiekrechtelijke grondslagen 77
4.2.2 Erfpacht, andere beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen 77
4.2.3 Appartementsrechten 78
5 Prikkels scheppen 78
5.1 Transparantie 78
5.2 Subsidies 79
5.3 Vervuiling belasten 81
6 Slotbeschouwing 82

III Duurzaam wonen: de rol van het bestemmingsplan en het toekomstige omgevingsplan 87
Mr. J.J. Karens, prof. dr. ir. A.G. Bregman en prof. mr. dr. K.J. de Graaf Karens, Bregman en De Graaf
1 Inleiding 87
2 Kenmerken van ruimtelijk bestuursrecht 88
3 De uitdaging voor het ruimtelijke ordeningsrecht 91
4 Bestemmingsplan: duurzame nieuwbouw 93
5 Bestemmingsplan: verduurzaming bestaande gebouwen 96
6 Verhouding bestemmingsplan tot algemene regels: het Bouwbesluit 2012 97
7 Het bestemmingsplan in de transitie naar de Omgevingswet 100
7.1 Crisis- en herstelwet 101
7.2 Het omgevingsplan van de Omgevingswet en duurzaamheid 103
7.3 Algemene regels en maatwerk onder de Omgevingswet 104
7.4 Gebodsbepalingen in het omgevingsplan 105
8 Een breder perspectief: gebiedsontwikkeling 107
9 Ruimtelijk ordeningsrecht, duurzaam wonen en de notariële praktijk 109
10 Conclusies 112

IV De energietransitie: organisatie van verduurzamingsprojecten in de private sector 115
Mr. dr. H. Koster
1 Inleiding 115
1.1 Reductie van CO2-uitstoot 115
1.2 De bebouwde omgeving 116
1.3 Energiecommunityvorming 117
2 De energietransitie in Nederland 118
2.1 Het Ontwerp van het Klimaatakkoord algemeen 118
2.2 Het Ontwerp van het Klimaatakkoord en de bebouwde omgeving 119
2.3 Het Ontwerp van het Klimaatakkoord en de mobiliteit 119
2.4 Het Ontwerp van het Klimaatakkoord en de industrie 120
2.5 Het Ontwerp van het Klimaatakkoord en elektriciteit 120
2.6 Relevante Nederlandse wetgeving 121
3 De organisatie van verduurzamingsprojecten in de private sector 121
3.1 EU-ontwikkelingen 121
3.2 Vereniging van eigenaars 126
3.3 Energiecoöperatie 129
3.4 Energie joint venture-bv 136
4 Afronding 138

V Verduurzaming in de notariële praktijk: het standaardmodel opstalakte zonnepaneleninstallatie 141
Mr. A.H.G. Wilod Versprille en mr. M. Wever
1 Algemene inleiding Wilod Versprille en Wever 141
1.1 Verduurzaming, een noodzaak 141
1.2 Elektriciteit 142
1.3 Opbouw elektriciteitsrekening 143
1.4 Subsidie 144
1.4.1 Saldering 144
1.4.2 Postcoderooscoöperatie 145
1.4.3 SDE+ 146
1.5 Plaatsen van zonnepanelen 147
1.6 Eigendomsvraagstuk roerend/onroerend 148
1.7 Huur of opstalrecht 150
1.8 Onzelfstandig recht van opstal/kwalitatieve verbintenis 152
1.9 Model opstalakte 153
2 De essentie/vooraf en definities 154
2.1 Gebouwgebonden zonnepanelen zonder lease 154
2.2 Hypotheekhouder 155
2.3 Considerans (A) 156
2.4 Definities (B) 157
3 Vestiging opstalrecht (C) 157
3.1 Vestiging 157
3.2 Overgang risico 158
3.3 Gebruik door derden 158
4 Voorwaarden opstalrecht (D) 159
4.1 Inhoud van het recht 159
4.2 Omvang van het opstalrecht 160
4.3 Aard van het opstalrecht 161
4.4 Retributie 162
4.5 Bestemming en duurzaamheidslabels 163
4.6 Onderhoud 164
4.7 Wijze van gebruik dak en omliggend dak en terrein 164
4.8 Verzekering 165
4.9 Overdraagbaarheid opstalrecht 165
4.10 Einde van het opstalrecht 166
4.11 Hypotheekhouder opstalrecht en einde 168
4.12 Wegneemrecht en plicht/vergoedingsrecht 168
4.13 Kettingbeding 171
4.14 Informatierecht hypotheekhouder opstalrecht 171
5 Rangwisseling/fiscaliteit en varia 171
5.1 De rangwisseling 171
5.2 Fiscale bepaling (E) 172
5.3 Templates 173
6 Slot 174

VI Objectgebonden financiering: wat zijn de mogelijkheden? 175
Mr. M.E.A. van Loenhoud en mr. dr. F.J. Vonck Van Loenhoud en Vonck
1 Inleiding 175
2 Objectgebonden financiering door middel van erfpacht 177
2.1 Inleiding 177
2.2 De erfpachtcanon als kwalitatieve verbintenis 178
2.3 Hypotheekrechten van vóór de erfpachtfinanciering 179
2.4 Erfpachtfinanciering als vorm van huurkoop 181
2.5 Verschillen met objectgebonden hypothecaire financiering 182
2.5.1 Algemeen 182
2.5.2 Overgang van aansprakelijkheid 183
2.5.3 Rangwisseling tussen verschillende financiers 183
2.5.4 Verhaal door de objectgebonden financier 184
2.5.5 Verhaal door andere schuldeisers 186
3 Objectgebonden financiering bij appartementencomplexen 187
4 Grondrente onder het BW (oud) 189
4.1 Inleiding 189
4.2 Historie en rechtskarakter 189
4.3 Executie en verhaal 190
4.4 Afkoop 191
4.5 Knelpunten bij het recht van grondrente 193
5 Naar een (her)introductie van objectgebonden financiering? 194
5.1 De analogie met de kwalitatieve verplichting 194
5.1.1 Inleiding 194
5.1.2 Beperking van gebonden personen; uitbreiding van de materiële verplichting 195
5.1.3 Art. 6:252 BW als zekerheidsrecht? 198
5.2 Het hypotheekrecht als logischer handvat 200
5.3 Waarom wachten tot 2022? 201
6 Conclusie 202

VII De slimme, open stad: de menselijke
maat in de datagedreven stad van 2050 205
Prof. mr. dr. H.D. Ploeger en dr. ir. B. van Loenen
1 Inleiding Ploeger en Van Loenen 205
2 De slimme, duurzame, circulaire stad 205
3 Datarevolutie 207
4 Trends 208
5 Dystopie 2050: de datadictatuur 212
6 De open stad: een datademocratie 214
7 Op weg naar de slimme en open stad van 2050: onderzoeksrichtingen 216
7.1 Juridisch 217
7.2 Governance 219
7.3 Gebruiker 219
8 De notaris 220
9 Samenvatting en conclusies 223
10 Nawoord en verantwoording 224

VIII Duurzaam wonen: fiscale aspecten 227
Mr. J-W. Beijk en prof. dr. R.N.G. van der Paardt
1 Inleiding Beijk en Van der Paardt 227
2 De btw-regels bij vastgoed in hoofdlijnen 227
3 Roerend- of onroerend goed 228
4 Overdrachtsbelasting 230
5 Vrijstelling overdrachtsbelasting bij samenloop met btw-heffing 231
5.1 Algemeen 231
5.2 Overdracht in bouw- en handelsfase 231
5.3 Samenloop bij roerende zaken 232
6 Beperkte rechten: de gevolgen voor de heffing van overdrachtsbelasting en btw 233
6.1 Gelijkstelling met levering eigendom 233
6.2 Beperkt recht ziet op ondergrond/bestaand gebouw 233
6.3 Maatstaf van heffing 234
6.4 Btw-heffing beperkte rechten 235
7 Opstalrecht zonnepanelen en WKO-installaties 236
7.1 Verschuldigdheid OVB 236
7.2 Achterlaten opstallen bij beëindiging beperkt recht 236
7.3 Btw bij nieuwe gebouwen of een nieuw bouwterrein 237
7.4 Vrijstellingen 238
7.5 Aanbeveling 239
8 Zonnepanelen en btw 239
8.1 Particuliere eigenaren 239
8.2 VvE’s en coöperaties 240
8.3 Verhuur van zonnepanelen en/of WKO-installaties 242
8.4 Aanbeveling 242
9 De eigen woning: gevolgen voor onroerendezaakbelasting en inkomstenbelasting 243
9.1 Lening voor de zonnepanelen: renteaftrek en gesubsidieerde goedkope leningen 245
9.2 Aanbeveling 245
10 Energiebelasting 246
10.1 Algemeen 246
10.2 Faciliteiten 247
10.3 Eigen productie 247
10.4 De salderingsregeling 247
10.5 Aanbeveling 248
10.6 Postcoderoosregeling 248
10.7 Vrijstelling voor levering elektriciteit aan huurders 249
11 Milieu-investeringsregelingen (MIA, EIA, Vamil, SDE+) 249
11.1 EIA 249
11.2 MIA 250
11.3 VAMIL 250
11.4 SDE+ 251
11.5 Vergelijking particulieren-ondernemers 251
11.6 Aanbeveling 252
12 Conclusie 252

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Duurzaam Wonen