Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Wegwijs in de Inkomstenbelasting 2021

Paperback Nederlands 2021 9789012406987
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In Wegwijs in de Inkomstenbelasting wordt op toegankelijke wijze de inkomstenbelasting beschreven. Na een algemene introductie in de inkomstenbelasting wordt eerst gekeken naar de partnerregeling en de toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Daarna worden de drie boxen van de Wet IB 2001 behandeld. Ook wordt ingegaan op de arbitragemogelijkheden tussen de boxen. De persoonsgebonden aftrek en de heffingskortingen komen aan de orde, alsmede de buitenlandse belastingplicht. Ook aan de dividendbelasting wordt kort aandacht besteed.

Wegwijs in de Inkomstenbelasting is uitstekend geschikt als studieboek voor fiscale opleidingen aan heao’s en andere daarmee vergelijkbare (praktijk)opleidingen. Ook voor diegenen die regelmatig met de inkomstenbelasting te maken hebben, zoals accountants, verzekeringsadviseurs en notarissen, is dit boek een prima handleiding.

Specificaties

ISBN13:9789012406987
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:428
Uitgever:Sdu
Druk:14
Verschijningsdatum:12-8-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over S.P.M. Kramer

Mr. S.P.M. Kramer is promovendus bij het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)/Maastricht University en als docent belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Tevens is hij als gastdocent belastingrecht verbonden aan University of Curaçao (UoC).

Andere boeken door S.P.M. Kramer

Over Eric Ros

Mr.dr. E.W. Ros is universitair docent belastingrecht aan de Erasmus School of Law.

Andere boeken door Eric Ros

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de veertiende druk / 13
Lijst van afkortingen / 15
1 Wegwijs in de Inkomstenbelasting / 17
1.1 Functies van de belastingheffing / 17
1.2 Opbouw rond de inkomstenbelasting / 19
1.2.1 Kwalitatieve uitvoering / 19
1.2.2 Perceptiekosten / 20
1.3 Vormgeving inkomstenbelastingheffing / 20
1.3.1 Woonplaats / 21
1.3.2 Belastbaar inkomen / 22
1.3.3 Opbouw belastbaar inkomen Wet IB 2001 / 24
1.4 Uitvoering inkomstenbelasting / 27
1.5 Aangifte / 28
1.6 Enkele kanttekeningen / 30
2 Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenwonenden / 31
2.1 Inleiding / 31
2.2 Belastingheffing op basis van individuele of gezinsdraagkracht / 32
2.3 Belastingheffing van gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden/partnerregeling / 34
2.4 Verzelfstandigde inkomensbestanddelen/gemeenschappelijke inkomensbestanddelen / 39
2.4.1 Regeling Wet IB 1964 / 39
2.4.2 Regeling Wet IB 2001 / 40
2.5 Toerekening / 40
2.5.1 Toerekening niet-verzelfstandigde inkomensbestanddelen en aftrekposten (Wet IB 1964) / 40
2.5.2 Toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en bestanddelen vermogensrendementsgrondslag onder de Wet IB 2001 / 41
2.5.3 Toerekening inkomen minderjarige kinderen / 42
2.6 Toerekening van inkomen aan de meewerkende partner bij winst uit onderneming c.q. bij dienstbetrekking / 43
3 De ondernemer / 47
3.1 Inleiding / 47
3.2 Wie is ondernemer? / 47
3.2.1 Algemeen / 47
3.2.2 Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap: fiscale transparantie / 51
3.2.3 Faciliteiten voor winst uit onderneming en urencriterium / 52
3.3 Winst / 54
3.3.1 Fiscaal winstbegrip en bedrijfseconomisch winstbegrip / 54
3.3.2 Totaalwinst, jaarwinst en eindafrekeningswinst / 55
3.3.3 MKB-winstvrijstelling / 59
3.4 Totaalwinst / 59
3.4.1 Vermogensetikettering / 59
3.4.2 Onttrekkingen / 61
3.4.3 Gemengde kosten / 62
3.4.4 Objectieve vrijstellingen / 63
3.5 Regime voor de zeescheepvaart (tonnagebelasting) / 69
3.6 Jaarwinst / 70
3.6.1 Normale jaarwinst, stakingswinst en eindafrekeningswinst / 70
3.6.2 Goed koopmansgebruik: hoofdregel / 70
3.6.3 Balanscontinuïteit en foutenleer / 72
3.6.4 Waardering activa en passiva / 73
3.7 Stakingswinst / 94
3.7.1 Overlijden / 94
3.7.2 Ontbinding van huwelijk / 95
3.7.3 Overdracht en liquidatie / 95
3.7.4 Voortgezet ondernemerschap en nagekomen bedrijfsbaten en -lasten / 98
3.8 Doorschuiffaciliteiten / 100
3.8.1 Overlijden / 100
3.8.2 Ontbinding van huwelijk / 101
3.8.3 Doorschuiving naar ondernemers / 101
3.8.4 Inbreng van de onderneming in een bv of nv en de terugkeer uit de nv of bv / 102
3.8.5 Omzetting stakingswinst in lijfrente / 105
3.9 Oudedagsreserve / 105
3.10 Ondernemersaftrek / 106
3.10.1 De zelfstandigenaftrek / 107
3.10.2 Aftrek speur- en ontwikkelingswerk / 107
3.10.3 Meewerkaftrek / 108
3.10.4 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid / 108
3.10.5 Stakingsaftrek / 108
3.11 Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling / 109
3.11.1 Investeringsaftrek / 109
3.11.2 Desinvesteringsbijtelling / 111
4 Inkomsten uit arbeid / 113
4.1 Historie / 113
4.2 Inkomsten uit arbeid / 114
4.3 Plaats van de loonbelasting in het heffingssysteem / 115
4.3.1 De scharnierbepaling / 116
4.3.2 Loonbelasting wel of geen eindheffing / 116
4.4 Trefwoorden / 118
4.4.1 Werknemer / 119
4.4.2 Inhoudingsplichtige / 126
4.4.3 Loon / 127
4.4.4 De directeur-grootaandeelhouder / 140
4.5 Heffingssysteem / 141
4.5.1 Formele aspecten / 143
4.5.2 Eindheffing loonbelasting / 145
5 Resultaat uit overige werkzaamheden / 149
5.1 Resultaat uit een werkzaamheid / 149
5.1.1 Algemeen / 149
5.1.2 Bepaling van het resultaat / 150
5.2 Werkzaamheid / 151
5.2.1 Algemeen / 151
5.2.2 Arbeid / 152
5.2.3 Deelname aan het economische verkeer / 152
5.2.4 Voordeel beogen en redelijkerwijs te verwachten / 153
5.2.5 Normaal vermogensbeheer / 155
5.3 Terbeschikkingstellingsregeling / 158
5.3.1 Terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden / 159
5.3.2 Terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een onderneming
of een werkzaamheid / 181
5.3.3 Terbeschikkingstelling van een werkruimte in eigen of gehuurde woning / 186
5.4 Lucratief belang / 187
5.4.1 Achtergrond en plaats in systeem van de wet / 187
5.4.2 Aan een lucratief belang gestelde voorwaarden / 188
5.4.3 Specifieke winstbepalingsregels voor lucratieve belangen / 190
5.5 Overgang werkzaamheid in onderneming en omgekeerd / 193
5.6 Overgang terbeschikkingstelling aan een onderneming of werkzaamheid naar terbeschikkingstelling aan een aanmerkelijkbelangvennootschap en omgekeerd / 194
5.7 Betalingsfaciliteit / 194
5.8 Overgangsrecht / 195
5.9 Schema regelingen / 195
6 De eigen woning / 197
6.1 Inleiding / 197
6.2 Inkomsten uit eigen woning / 197
6.2.1 De eigen woning als bron van inkomen / 197
6.2.2 De Wet waardering onroerende zaken / 198
6.2.3 Het eigenwoningforfait / 199
6.2.4 Bijzondere regelingen / 204
6.2.5 Bijzondere situaties bij de toepassing van het eigenwoningforfait / 207
6.2.6 Andere rechten dan eigendom / 209
6.2.7 Monumentenwoningen / 212
6.2.8 Kamerverhuur / 213
6.2.9 Kapitaalverzekering eigen woning / 214
6.2.10 Banksparen / 222
6.2.11 Aftrekbare kosten eigen woning / 223
6.2.12 De bijleenregeling / 229
7 Periodieke uitkeringen / 235
7.1 Algemeen / 235
7.2 Familierechtelijke periodieke uitkeringen / 237
7.2.1 Algemeen / 237
7.2.2 Alimentatie / 237
7.2.3 Periodieke alimentatie-uitkeringen / 238
7.2.4 Afkoop alimentatie door middel van een bedrag ineens / 240
7.2.5 Alimentatievervangende uitkeringen / 240
7.2.6 Kinderalimentatie / 242
7.2.7 Aftrekbare kosten / 242
7.3 Publiekrechtelijke periodieke uitkeringen / 243
7.4 Lijfrenteverzekeringen / 243
7.4.1 Algemeen / 243
7.4.2 Lijfrentebegrip / 243
7.4.3 Inkomsten uit een lijfrente / 244
7.4.4 Soorten lijfrenten / 244
7.4.5 Lijfrenten als aanvulling op een pensioentekort / 244
7.4.6 Toegelaten aanbieders / 245
7.4.7 Omvang lijfrentepremieaftrek bij pensioentekort / 246
7.4.8 Omzetting fiscale oudedagsreserve (FOR) in lijfrente / 249
7.4.9 Omzetting stakingswinst in een lijfrente / 249
7.4.10 Lijfrentespaarrekening en lijfrentebeleggingsrecht / 250
7.4.11 Nettolijfrente/nettopensioen / 252
7.5 Negatieve inkomensvoorzieningen / 252
7.5.1 Algemeen / 252
7.5.2 Premieteruggaaf / 253
7.5.3 Handelen in strijd met de voorwaarden lijfrentepremieaftrek / 253
7.5.4 Emigratie / 255
8 Inkomen uit aanmerkelijk belang / 259
8.1 Rangorderegeling onder de Wet IB 2001 / 259
8.2 Voorwaarden voor aanmerkelijk belang / 260
8.3 Economisch en juridisch eigendom van aandelen / certificaten van aandelen / 262
8.4 Reguliere voordelen / 264
8.5 Vervreemdingsvoordelen / 266
8.6 Doorschuifregelingen / 274
8.7 Fictief salaris / 275
8.8 Financieringsrente aanmerkelijkbelangaandelen / 276
8.9 Emigratie, immigratie en remigratie / 276
8.10 Overgangsrecht / 277
9 Inkomen uit sparen en beleggen / 279
9.1 Inleiding / 279
9.2 Systeem inkomen uit sparen en beleggen / 280
9.2.1 Rangorderegeling / 280
9.2.2 Systematiek box 3 / 281
9.2.3 Sfeerovergangen en antimisbruikregelingen / 283
9.3 Vermogensrendementsgrondslag / 284
9.3.1 Bezittingen / 285
9.3.2 Schulden / 290
9.4 Vrijstellingen / 292
9.4.1 Bossen, natuurterreinen en landgoederen (art. 5.7 Wet IB 2001) / 293
9.4.2 Voorwerpen van kunst en wetenschap (art. 5.8 Wet IB 2001) / 293
9.4.3 Rechten op roerende zaken krachtens erfrecht (art. 5.9 Wet IB 2001) / 294
9.4.4 Bepaalde rechten o.a. op kapitaalsuitkeringen (art. 5.10
Wet IB 2001) / 294
9.4.5 Kortlopende termijnen van inkomsten en verplichtingen / 294
9.4.6 Groene beleggingen / 294
9.4.7 Nettolijfrente/nettopensioen / 295
9.5 Waardering / 295
9.6 Overgangsrecht / 297
10 Capita selecta / 303
10.1 Het genietingstijdstip en het tijdstip van aftrek van kosten / 303
10.1.1 Het genietingstijdstip van inkomsten / 303
10.1.2 Het tijdstip van aftrek van kosten / 308
10.2 De persoonsgebonden aftrek / 309
10.2.1 Inleiding / 309
10.2.2 Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen / 310
10.2.3 Uitgaven voor specifieke zorgkosten / 311
10.2.4 Weekenduitgaven voor gehandicapten / 314
10.2.5 Scholingsuitgaven / 315
10.2.6 Uitgaven voor monumentenpanden / 315
10.3 Aftrekbare giften / 316
10.4 Verliesverrekening / 319
10.5 De heffingskortingen / 321
10.6 Middeling / 323
11 Belastingarbitrage / 325
11.1 Inleiding / 325
11.2 Belastingdruk in boxen / 326
11.2.1 Belastingdruk box 1: inkomen uit werk en woning / 326
11.2.2 Belastingdruk box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang / 327
11.2.3 Belastingdruk box 3: inkomen uit sparen en beleggen / 328
11.2.4 Vergelijking belastingdruk / 330
11.3 Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen / 330
11.3.1 Ter beschikking stellen aan onderneming of werkzaamheid / 331
11.3.2 Ter beschikking stellen aan aanmerkelijkbelangvennootschap / 331
11.3.3 Antiboxshoppingbepalingen / 333
11.4 Allocatie van schulden / 333
11.5 Dividendbeleid / 335
11.6 Beoordeling robuustheid van de Wet IB 2001 / 336
12 Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen / 337
12.1 Inkomstenbelastingheffing / 337
12.1.1 Heffing over wereldinkomen versus Nederlands inkomen / 337
12.1.2 Vaststelling woonplaats / 338
12.1.3 Emigratie en afrekening / 339
12.1.4 Buitenlands belastingplichtigen en Nederlands inkomen / 341
12.2 Nederlandse belastingverdragen / 351
12.2.1 Ontstaan van dubbele belasting / 351
12.2.2 Belastingverdragen / 352
12.3 Wijze van voorkoming van dubbele belasting door Nederland ten aanzien van zijn inwoners / 358
12.3.1 Inleiding / 358
12.3.2 Credit- of verrekeningsmethode / 358
12.3.3 Exemption- of vrijstellingsmethode / 362
12.3.4 Aftrekmethode / 363
13 Dividendbelasting / 365
13.1 Heffing over opbrengst van aandelen / 365
13.2 Objectieve bron / 365
13.3 Maatschappelijke ontwikkelingen / 366
13.4 Rechtsgrond dividendbelasting / 367
13.5 Heffingssubject / 367
13.6 Heffingsobject / 370
13.7 Fusieagio / 374
13.8 Inkoop van eigen aandelen / 376
13.9 Vrijstellingen / 378
13.10 Vermindering / 379
13.11 Teruggaaf / 380

Bijlagen / 381
Bijlage 1 / 383
Bijlage 2 / 409
Bijlage 3 / 417

Trefwoordenregister / 419

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de Inkomstenbelasting 2021