Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Paperback Nederlands 2022 9789012407045
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting is een uitgave waarin de problematiek van de vennootschapsbelasting centraal staat. Bij het schrijven van deze uitgave heeft vooropgestaan de lezer in begrijpelijke taal inzicht te verschaffen in deze problematiek. Hiertoe zijn ook cijfervoorbeelden toegevoegd. De in de uitgave opgenomen jurisprudentie, resoluties en wetswijzigingen zijn bijgewerkt tot en met 16 juli 2021.

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting is geschikt voor fiscale opleidingen van universiteiten, hogescholen en daarmee vergelijkbare onderwijsvormen. Bovendien is de uitgave uitermate geschikt voor hen die werkzaam zijn in de (fiscale) praktijk.

In Wegwijs in de Vennootschapsbelasting komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
de plaats van de VPB in het Nederlandse en Europese (belasting)recht;
subjectieve belastingplicht;
overheidsondernemingen;
winstbepaling; renteaftrekbeperkingen (waaronder de earningsstrippingmaatregel);
maatregelen tegen hybride mismatches;
innovatiebox;
coöperatieregime;
bestedingsreserve;
afrekeningsbepalingen;
deelnemingsvrijstelling (waaronder de gewijzigde liquidatieverliesregeling);
deelnemingsverrekening;
CFC-lichamen;
bedrijfsfusie, juridische splitsing en fusie, omzetting en terugkeerregeling;
fiscale eenheid (waaronder de spoedreparatie fiscale eenheid);
objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten;
giftenaftrek;
verliescompensatie;
aanslag en aansprakelijkheid;
beleggingsinstellingen;
verzekeringsondernemingen.

Specificaties

ISBN13:9789012407045
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1416
Uitgever:Sdu
Druk:17
Verschijningsdatum:13-1-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen / 21
1 De vennootschapsbelasting in Nederland en Europa / 25
1.1 Inleiding / 25
1.1.1 Lichamen en winst / 25
1.1.2 Het klassieke stelsel / 26
1.1.3 De rechtsgrond van de VPB / 27
1.2 Andere stelsels / 27
1.2.1 Inleiding / 27
1.2.2 IB-verrekeningsstelsels / 28
1.2.3 VPB-verrekeningsstelsels / 28
1.2.4 Overige stelsels / 29
1.3 Europa / 30
1.3.1 Inleiding / 30
1.3.2 Positieve integratie (harmonisatie) / 30
1.3.3 Negatieve integratie (discriminatie en belemmering) / 34
1.4 Belastingontwijking / 37
1.5 Rechtsbronnen van de VPB / 39
1.6 Rulingpraktijk / 39
1.7 De geschiedenis van de Nederlandse VPB / 41
2 De subjectieve belastingplicht / 45
Deel A / Algemene aspecten van de subjectieve belastingplicht / 45
2A.1 Belastingplicht / 45
2A.2 Lichamen / 46
2A.2.1 Het begrip lichaam / 46
2A.2.2 Buitenlandse samenwerkingsverbanden / 47
2A.3 Nederland / 49
2A.3.1 Inleiding / 49
2A.3.2 Nederland in Europa / 50
2A.3.3 De Nederlandse exclusieve economische zone / 51
2A.4 De vestigingsplaats van lichamen / 53
2A.4.1 Inleiding / 53
2A.4.2 Art. 4 AWR / 53
2A.4.3 Art. 2, lid 4, Wet VPB 1969 / 56
2A.4.4 Art. 2, lid 8, Wet VPB 1969 / 59
Deel B / De subjectieve binnenlandse belastingplicht / 60
2B.1 Inleiding / 60
2B.2 Begin en einde van de binnenlandse belastingplicht / 61
2B.2.1 Overzicht / 61
2B.2.2 Voorperiode / 63
2B.3 De belastingplichtige lichamen / 64
2B.3.1 Inleiding / 64
2B.3.2 Art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 / 64
2B.3.3 Art. 2, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 75
2B.3.4 Art. 2, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 77
2B.3.5 Art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 78
2B.3.6 Art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / 78
2B.3.7 Art. 2, lid 1, onderdeel f, Wet VPB 1969 / 94
2B.3.8 Art. 2, lid 1, onderdeel g, Wet VPB 1969 / 98
2B.3.9 Het Europees Economisch Samenwerkingsverband / 98
2B.3.10 Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 / 99
2B.4 Art. 4 Wet VPB 1969 / 100
2B.4.1 Inleiding / 100
2B.4.2 Art. 4 onderdeel a, Wet VPB 1969 / 102
2B.4.3 Art. 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 104
2B.4.4 Amateursportverenigingen / 106
Deel C / De subjectieve buitenlandse belastingplicht / 107
2C.1 Inleiding / 107
2C.2 Begin en einde van de subjectieve buitenlandse belastingplicht / 108
2C.3 Art. 3 Wet VPB 1969 / 108
2C.3.1 Art. 3, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 / 108
2C.3.2 Art. 3, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 111
2C.3.3 Art. 3, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 111
2C.3.4 Art. 3, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 113
2C.3.5 Art. 3, lid 2, Wet VPB 1969 / 113
2C.3.6 Art. 3, lid 3, Wet VPB 1969 / 114
2C.3.7 De begrippen vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger / 114
Deel D / Subjectieve vrijstellingen / 118
2D.1 Subjectieve vrijstellingen / 118
2D.2 Art. 5 Wet VPB 1969 / 119
2D.2.1 Landgoederen / 119
2D.2.2 Invaliditeits-, ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenfondsen / 120
2D.2.3 Lichamen werkzaam in de zorgsector / 123
2D.2.4 Art. 5, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 125
2D.2.5 Ziekenhuisverplegingsfondsen en ziektekostenverzekeraars / 126
2D.2.6 Uitvoerders sociale verzekeringswetten / 126
2D.2.7 Openbare leeszalen en bibliotheken / 126
2D.3 Art. 6 Wet VPB 1969 / 126
2D.4 De vrijgestelde beleggingsinstelling / 129
2D.4.1 Inleiding / 129
2D.4.2 Voorwaarden / 130
2D.4.3 Fiscale positie van de VBI / 138
2D.4.4 Fiscale positie van de aandeelhouder in de VBI / 139
2D.4.5 Aangifteplicht tijdens de VBI-status / 141
2D.4.6 Statusverlies (van de VBI) / 141
Deel E / Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen / 142
2E.1 Inleiding / 142
2E.2 Subjectieve belastingplicht overheidsondernemingen / 143
2E.2.1 Inleiding / 143
2E.2.2 Directe overheidsondernemingen / 143
2E.2.3 Indirecte overheidsondernemingen / 150
2E.2.4 Art. 3, lid 3, Wet VPB 1969 / 151
2E.2.5 Art. 6b Wet VPB 1969 / 151
2E.3 Objectvrijstellingen voor overheidsondernemingen / 155
2E.3.1 Inleiding / 155
2E.3.2 Objectvrijstellingen voor directe overheidsondernemingen / 156
2E.3.3 Objectvrijstellingen voor indirecte overheidsondernemingen / 169
2E.3.4 Objectvrijstellingen voor art. 6b-lichamen / 171
2E.4 Activiteiten waarvoor geen belastingplicht ontstaat / 171
2E.5 Enkele (andere) opmerkingen over de winstberekening van overheidsondernemingen / 172
2E.5.1 Inleiding / 172
2E.5.2 Ontstaan van belastingplicht / het opstellen van een openingsbalans en vermogensetikettering / 173
2E.5.3 Ontstaan van belastingplicht / waardering op de openingsbalans / 174
2E.5.4 Winstberekening / 178
2E.5.5 Bestuurlijke herindeling en herschikking / 179
3 De algemene regels van de winstbepaling bij binnenlandse belastingplichtigen / 181
3.1 Belastbaar bedrag en boekjaar / 181
3.1.1 Belastbaar bedrag / 181
3.1.2 Boekjaar / 182
3.1.3 Functionele valuta / 183
3.2 Winstberekening voor de VPB / 185
3.2.1 Verwijzing naar de Wet IB 2001 / 185
3.2.2 Jaarwinst / 186
3.3 Kapitaalstortingen / 187
3.3.1 Inleiding / 187
3.3.2 Vormen van kapitaalinbreng / 187
3.3.3 Inbreng van kapitaal bij de oprichting van een bv of nv / 206
3.3.4 Kapitaal versus geldlening / 212
3.4 Onttrekkingen en winstuitdelingen / 221
3.4.1 Onttrekkingen versus kosten / 221
3.4.2 Onttrekkingen / 222
3.4.3 Winstuitdelingen / 226
3.4.4 Voorbeelden van winstuitdelingen / 245
3.4.5 Art. 10, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 257
3.4.6 Art. 10, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 258
3.4.7 Art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 259
3.4.8 Art. 10, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / 259
3.4.9 Art. 10, lid 1, onderdeel f, Wet VPB 1969 / 261
3.4.10 Art. 10, lid 1, onderdeel g, Wet VPB 1969 / 261
3.4.11 Art. 10, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / 261
3.4.12 Art. 10, lid 1, onderdeel i, Wet VPB 1969 / 262
3.4.13 Art. 10, lid 1, onderdeel j, Wet VPB 1969 / 263
3.4.14 Art. 10, lid 1, onderdeel k, Wet VPB 1969 / 268
3.4.15 Terugbetaling van kapitaal / 269
3.4.16 Inkoop van eigen aandelen / 270
3.4.17 Het regime voor de onzakelijke geldlening / 277
3.4.18 De aandeelhouder als onzakelijke borg / 296
3.5 Bijzondere regels / 301
3.5.1 Inleiding / 301
3.5.2 Art. 8 Wet VPB 1969 / 301
3.5.3 Dooruitdelingsfaciliteit (art. 8a Wet VPB 1969) / 305
3.5.4 Intercompany pricing (art. 8b Wet VPB 1969) / 306
3.5.5 Art. 8c Wet VPB 1969 / 327
3.5.6 Art. 8d Wet VPB 1969 / 329
3.5.7 Art. 12abis Wet VPB 1969 / 329
3.6 Art. 9 Wet VPB 1969 / 330
3.6.1 Inleiding / 330
3.6.2 Art. 9, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 / 330
3.6.3 Art. 9, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 331
3.6.4 Art. 9, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 333
3.6.5 Art. 9, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 335
3.6.6 Art. 9, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / 337
3.6.7 Art. 9, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / 338
3.6.8 Art. 9a Wet VPB 1969 / 340
3.7 Commissarisbeloning (art. 11 Wet VPB 1969) / 343
3.7.1 Inleiding / 343
3.7.2 De civielrechtelijke positie van de commissaris / 343
3.7.3 Art. 11 Wet VPB 1969 / 344
3.8 Het herinvesteringsreservelichaam / 347
3.8.1 Inleiding / 347
3.8.2 De werking van art. 12a Wet VPB 1969 / 348
3.9 De bestedingsreserve / 353
3.9.1 Inleiding / 353
3.9.2 Art. 12 Wet VPB 1969 / 354
3.9.3 Samenloop art. 12 Wet VPB 1969 en de vrijstelling van art. 6 Wet VPB 1969 / 356
4 Renteaftrekbeperkingen en de regeling tegen hybride mismatches / 361
4.1 Inleiding / 361
4.2 Winstdrainage / 363
4.2.1 Inleiding / 363
4.2.2 Art. 10a, lid 1, 2 en 8, Wet VPB 1969 / 365
4.2.3 De tegenbewijsregeling / 385
4.2.4 Verbonden personen / 407
4.2.5 Art. 10a, lid 1, Wet VPB 1969 en het Europese recht / 414
4.2.6 De crediteur van een art. 10a-lening / 416
4.3 Renteloze of laagrentende concernleningen / 416
4.3.1 Inleiding / 416
4.3.2 Art. 10b, eerste volzin, Wet VPB 1969 / 418
4.3.3 Art. 10b, tweede volzin, Wet VPB 1969 / 423
4.4 Thin capitalisation (onderkapitalisatie) / 424
4.5 Earningsstrippingmaatregel / 425
4.5.1 Inleiding / 425
4.5.2 Art. 15b Wet VPB 1969 / 427
4.5.3 Flankerende bepalingen en overgangsrecht / 441
4.5.4 Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars / 444
4.6 Maatregelen tegen hybride mismatches / 444
4.6.1 Inleiding / 444
4.6.2 Het begrip ‘hybride mismatch’ / 445
4.6.3 De totstandkoming van de Wet ATAD 2 / 445
4.6.4 De wijze waarop hybride mismatches worden bestreden in afdeling 2.2A
van de Wet VPB 1969 / 446
4.6.5 Situaties waarin hybride mismatches worden bestreden / 448
4.6.6 Enkele begrippen / 464
4.6.7 Samenloop met art. 10a Wet VPB 1969 / 470
4.6.8 De documentatieverplichting / 470
4.6.9 Opbrengst van de maatregel / 472
5 De innovatiebox en het coöperatieregime / 475
5.1 Inleiding / 475
5.2 De innovatiebox / 477
5.2.1 Inleiding / 477
5.2.2 Voorwaarden / 478
5.2.3 Drempel / 497
5.2.4 Optioneel forfait voor kwalificerende voordelen / 502
5.2.5 Afgewezen of ingetrokken aanvraag voor een octrooi of kwekersrecht / 504
5.2.6 Bijkomende regels / 505
5.2.7 Administratieve regels / 505
5.2.8 Overgangsrecht / 506
5.3 Het bijzondere regime voor coöperaties / 506
5.3.1 Inleiding / 506
5.3.2 Winstberekening bij coöperaties / 508
5.3.3 Aftrekbare uitdelingen / 511
5.3.4 Voorbeeld / 520
6 De deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / 527
6.1 Inleiding / 528
6.1.1 De werking van de deelnemingsvrijstelling, de deelnemingsverrekening en de CFC-regeling / 528
6.1.2 Korte historie en rechtsgronden van de deelnemingsvrijstelling en de deelnemingsverrekening / 530
6.2 Het begrip deelneming / 534
6.2.1 Inleiding / 534
6.2.2 Een deelneming in een vennootschap op aandelen / 535
6.2.3 Een deelneming in een fonds voor gemene rekening / 550
6.2.4 Een deelneming in een coöperatie / 550
6.2.5 Een deelneming in een open commanditaire vennootschap / 550
6.2.6 Onder een deelneming begrepen bezittingen / 551
6.2.7 Fictieve deelnemingen / 552
6.2.8 Een belang in een vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij / 555
6.2.9 Aflopende deelnemingen / 555
6.2.10 Deelnemingen die als voorraad worden gehouden / 556
6.2.11 Welke lichamen kunnen een deelneming hebben? / 559
6.2.12 Wanneer wordt een deelneming verkregen? / 560
6.3 Voordelen uit deelnemingen waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt / 560
6.3.1 Inleiding / 560
6.3.2 De waardering van een deelneming / 561
6.3.3 Uit hoofde van een deelneming / 565
6.3.4 Dividend / 571
6.3.5 Koersresultaten / 574
6.3.6 Compartimentering / 575
6.3.7 Opties / 597
6.3.8 Earn-outregelingen, prijsaanpassingen en antispeculatiebedingen / 600
6.3.9 Valutaresultaten op rechtshandelingen die verband houden met een deelneming / 606
6.3.10 Voordelen uit het lidmaatschap van een coöperatie / 610
6.3.11 Art. 13, lid 18, Wet VPB 1969 / 610
6.3.12 Art. 13, lid 17, Wet VPB 1969 / 611
6.4 Deelnemingskosten en deelnemingsvrijstelling / 616
6.4.1 Inleiding / 616
6.4.2 Andere kosten dan aan- en verkoopkosten / 617
6.4.3 Aankoopkosten / 617
6.4.4 Verkoopkosten / 623
6.5 Fiscale concernfinancieringsaspecten / 625
6.5.1 Inleiding / 625
6.5.2 Leningen / 625
6.5.3 Kapitaalinbreng / 626
6.5.4 BNB 1988/217* en art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 626
6.5.5 Art. 13b Wet VPB 1969 / 627
6.5.6 Art. 13ba Wet VPB 1969 / 637
6.6 Omzetting van een vaste inrichting in een deelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt / 665
6.7 Het liquidatieverlies / 666
6.7.1 Inleiding / 666
6.7.2 Ontbinding van een lichaam / 668
6.7.3 De reikwijdte van de liquidatieverliesregeling / 669
6.7.4 De berekening van het liquidatieverlies / 678
6.8 De deelnemingsverrekening / 716
6.8.1 Inleiding / 716
6.8.2 De beleggingsdeelneming / 717
6.8.3 De kwalificerende beleggingsdeelneming / 724
6.8.4 De belastingheffing over de voordelen uit de niet-kwalificerende beleggingsdeelneming / 750
6.8.5 Herwaarderingsverplichting (art. 13a Wet VPB 1969) / 756
6.9 De CFC-maatregel van art. 13ab Wet VPB 1969 / 758
6.9.1 Inleiding / 758
6.9.2 De opzet van art. 13ab Wet VPB 1969 / 759
6.9.3 Het gecontroleerde lichaam / 760
6.9.4 Besmette voordelen en de toerekening van de besmette voordelen / 767
6.9.5 Een negatief saldo aan besmette voordelen uit een gecontroleerd lichaam / 771
6.9.6 Verrekening van winstbelasting die drukt op de besmette voordelen van het gecontroleerde lichaam / 772
6.9.7 Geen toepassing van de bijtelling van besmette voordelen indien het gecontroleerde lichaam een wezenlijke economische activiteit uitoefent / 774
6.9.8 Bijkomende bepalingen / 776
7 Bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie, omzetting en terugkeer / 783
Deel A / Inleiding / 783
7A.1 Inleiding / 783
7A.2 Fusies / 784
7A.2.1 Inleiding / 784
7A.2.2 De fusie via aandelenoverdracht / 784
7A.3 Afstoting of verzelfstandiging / 789
7A.4 De Fusierichtlijn / 790
7A.5 Omzetting / 791
7A.6 Terugkeer uit de nv of bv / 791
Deel B / De bedrijfsfusie / 792
7B.1 Inleiding / 792
7B.2 Art. 14 Wet VPB 1969 / 794
7B.2.1 Inleiding / 794
7B.2.2 De geruisloze bedrijfsfusie van art. 14, lid 1, Wet VPB 1969 / 806
7B.2.3 De geruisloze bedrijfsfusie van art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 823
7B.2.4 Standaardvoorwaarde 7 bij art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 831
7B.2.5 Het opgeofferde bedrag van de overdrager in de overnemer / 833
7B.3 Bijzondere onderwerpen / 833
7B.3.1 Inleiding / 833
7B.3.2 Overdracht aan een nieuw opgericht in Nederland gevestigd lichaam / 834
7B.3.3 Overdracht van een onderneming door een natuurlijk persoon aan een nv
of bv gevolgd door overdracht aan een dochter-nv of -bv / 835
7B.3.4 Overdracht van een buitenlandse vaste inrichting / 836
7B.3.5 Overdracht van een Nederlandse vaste inrichting / 836
7B.3.6 Bedrijfsopvolging op de voet van art. 14 Wet VPB 1969 / 837
7B.3.7 Verliesoverdracht rond de bedrijfsfusie / 840
7B.3.8 Samenloop bedrijfsfusie en fiscale eenheid / 841
7B.4 Voorbeeld van een bedrijfsfusie met toepassing van art. 14 Wet VPB 1969 / 841
Deel C / De juridische splitsing / 844
7C.1 Privaatrechtelijke aspecten van de juridische splitsing / 845
7C.1.1 Inleiding / 845
7C.1.2 De Nederlandse juridische splitsing / 845
7C.2 VPB-gevolgen van de juridische splitsing / 851
7C.2.1 Inleiding / 851
7C.2.2 De juridische splitsing met geruis / 852
7C.2.3 Geruisloze juridische splitsing / 866
7C.3 De juridische splitsing en overnamerente / 910
7C.4 Samenloop juridische splitsing en fiscale eenheid / 910
7C.5 Voorbeeld van een geruisloze juridische splitsing met toepassing van art. 14a Wet VPB 1969 / 910
Deel D / De juridische fusie / 915
7D.1 Privaatrechtelijke aspecten van de juridische fusie / 915
7D.1.1 Inleiding / 915
7D.1.2 De Nederlandse juridische fusie / 915
7D.2 VPB-gevolgen van de juridische fusie / 920
7D.2.1 Inleiding / 920
7D.2.2 De juridische fusie met geruis / 921
7D.2.3 Geruisloze juridische fusie / 925
7D.3 De juridische fusie en overnamerente / 929
7D.4 Samenloop juridische fusie en fiscale eenheid / 930
7D.5 Voorbeeld van een geruisloze juridische fusie met toepassing van art. 14b
Wet VPB 1969 / 930
Deel E / Omzetting van rechtspersonen / 933
7E.1 Algemeen / 933
7E.2 Vijf omzettingen / 934
7E.2.1 Inleiding / 934
7E.2.2 Omzetting van een nv of bv in een coöperatie / 935
7E.2.3 Omzetting van een coöperatie in een nv of bv / 935
7E.2.4 Omzetting van een nv of bv in een stichting / 941
7E.2.5 Omzetting van een stichting in een nv of bv / 941
7E.2.6 Omzetting van een coöperatie in een stichting / 942
Deel F / Omzetting van een nv of bv in een IB-onderneming (terugkeerregeling) / 942
7F.1 Inleiding / 943
7F.2 Art. 14c Wet VPB 1969 / 944
7F.2.1 Inleiding / 944
7F.2.2 De vereisten voor toepassing van art. 14c Wet VPB 1969 / 944
7F.2.3 Gevolgen toepassing art. 14c Wet VPB 1969 / 958
7F.2.4 Bijzondere aspecten / 964
7F.3 IB-aspecten (terugkeerreserve) / 967
7F.3.1 Inleiding / 967
7F.3.2 De vorming van de terugkeerreserve / 968
8 De fiscale eenheid / 977
Deel A / Inleiding / 977
8A.1 Art. 15 en 15a Wet VPB 1969 / 977
8A.2 Het karakter van de fiscale eenheid / 979
8A.2.1 Algemeen / 979
8A.2.2 De positie van de dochtermaatschappijen of ledenmaatschappijen gedurende de fiscale eenheid / 981
8A.3 Voor- en nadelen van een fiscale eenheid / 982
8A.4 Afsluiting / 984
Deel B / De fiscale eenheid van art. 15 Wet VPB 1969 / 984
8B.1 Inleiding / 984
8B.2 De vereisten voor een fiscale eenheid ex art. 15 Wet VPB 1969 / 986
8B.2.1 Inleiding / 986
8B.2.2 Vereiste 1. Alleen de in art. 15, lid 4, Wet VPB 1969 genoemde lichamen kunnen een fiscale eenheid vormen / 987
8B.2.3 Vereiste 2. De in de fiscale eenheid deelnemende maatschappijen dienen in
Nederland gevestigd te zijn / 990
8B.2.4 Vereiste 3. De moedermaatschappij bezit de gehele juridische en
economische eigendom van 95% van de aandelen in de
dochtermaatschappij / 995
INHOUDSOPGAVE
8B.2.5 Vereiste 4. De tijdvakken waarover de belasting wordt geheven, moeten
samenvallen. / 1005
8B.2.6 Vereiste 5. Voor het bepalen van de winst moeten bij alle maatschappijen dezelfde bepalingen van toepassing zijn, tenzij de minister van Financiën anders bepaalt. / 1007
8B.2.7 Vereiste 6. De aandelen in een dochtermaatschappij mogen niet als voorraad worden gehouden. / 1009
8B.2.8 Vereiste 7. Door de moeder- en dochtermaatschappij(en) moet een verzoek worden gedaan voor de totstandkoming van een fiscale eenheid / 1009
8B.2.9 Fiscale eenheid en vaste inrichting / 1011
8B.2.10 Kortdurende fiscale eenheden / 1015
8B.3 Regels rond de voeging van een fiscale eenheid / 1016
8B.3.1 Inleiding / 1016
8B.3.2 Het voegingstijdstip / 1016
8B.3.3 De vermogensopstellingen bij het begin van de fiscale eenheid / 1017
8B.3.4 Waardering van activa en passiva / 1018
8B.3.5 Herwaardering bij de totstandkoming van een fiscale eenheid / 1022
8B.3.6 Nog niet-uitgewerkte aanspraken en voorwaardelijke
verplichtingen / 1027
8B.3.7 Toepassing innovatiebox en CFC-maatregel na voeging / 1027
8B.3.8 Aankoopkosten / 1028
8B.3.9 Latente liquidatieverliezen op het voegingstijdstip / 1029
8B.3.10 Voorlopige aanslagen / 1035
8B.3.11 Verliesverrekening rond het voegingstijdstip / 1035
8B.4 Verliesverrekening rond het voegingstijdstip / 1035
8B.4.1 Inleiding / 1035
8B.4.2 De winstsplitsing / 1036
8B.4.3 Het verloop van de verliesverrekening over het voegingstijdstip heen / 1048
8B.4.4 Vooruitwenteling van art. 15b-rente over het voegingstijdstip (art. 15aha
Wet VPB 1969) / 1062
8B.5 Regels tijdens het bestaan van de fiscale eenheid / 1068
8B.5.1 Inleiding / 1068
8B.5.2 Art. 15ac Wet VPB 1969 / 1068
8B.5.3 De aftrekbeperking voor overnameholdingrente (art. 15ad Wet VPB 1969
(oud) zoals deze tot 2019 gold / 1083
8B.5.4 Art. 10a, lid 4, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 1084
8B.5.5 Art. 26 Wet VPB 1969 / 1084
8B.5.6 Regels rond de fiscale eenheid in de Invorderingswet 1990 / 1084
8B.5.7 Enkele regels uit het Besluit FE 2003 / 1088
8B.5.8 Het heffingsobject bij een fiscale eenheid met een vaste inrichting / 1089
8B.5.9 Overige aangelegenheden / 1103
8B.6 Het einde van de fiscale eenheid / 1105
8B.6.1 Inleiding / 1105
8B.6.2 Beëindiging van een fiscale eenheid / 1106
8B.6.3 Het ontvoegingstijdstip / 1110
8B.6.4 De vermogensopstellingen / 1111
8B.7 Materiële gevolgen van het einde van een fiscale eenheid voor de VPB / 1112
8B.7.1 Inleiding / 1112
8B.7.2 Art. 15aj Wet VPB 1969 / 1113
8B.7.3 Art. 15ai Wet VPB 1969 / 1128
8B.7.4 Investeringsaftrek en ontvoeging / 1145
8B.7.5 Art. 12a Wet VPB 1969 en ontvoeging / 1145
8B.8 Verrekening van verliezen over het ontvoegingstijdstip / 1146
8B.8.1 Inleiding / 1146
8B.8.2 Verrekening bij een dochtermaatschappij / 1146
8B.8.3 Verrekening bij een moedermaatschappij / 1154
8B.8.4 De vooruitwenteling van art. 15b-rente na ontvoeging (art. 15ahb Wet
VPB 1969) / 1157
8B.9 Samenloop fiscale eenheid, fusie en juridische splitsing / 1160
8B.9.1 Inleiding / 1160
8B.9.2 Art. 14 Besluit FE 2003 / 1161
8B.9.3 Art. 17 Besluit FE 2003 / 1165
8B.9.4 Art. 18 Besluit FE 2003 / 1167
8B.9.5 Doorschuiving art. 15ai-claim en juridische fusie / 1167
8B.10 Overgangsrecht / 1169
8B.11 Zusters-fiscale eenheid en tussenmaatschappij-fiscale eenheid / 1169
8B.11.1 Inleiding / 1169
8B.11.2 De zusters-fiscale eenheid / 1170
8B.11.3 De tussenmaatschappij-fiscale eenheid / 1173
8B.11.4 Het einde van een zusters-fiscale eenheid / 1177
8B.11.5 Het einde van een tussenmaatschappij-fiscale eenheid / 1178
8B.11.6 Flankerende maatregelen / 1178
8B.12 Wet spoedreparatie fiscale eenheid / 1187
8B.12.1 Inleiding / 1187
8B.12.2 Art. 10a Wet VPB 1969 / 1188
8B.12.3 Art. 13, lid 9 tot en met 15, Wet VPB 1969 / 1194
8B.12.4 Art. 13, lid 17, Wet VPB 1969 / 1198
8B.12.5 Art. 13a Wet VPB 1969 / 1199
8B.12.6 Art. 20a Wet VPB 1969 / 1199
8B.12.7 Art. 15ba Wet VPB 1969 / 1206
Deel C / De fiscale eenheid van art. 15a Wet VPB 1969 / 1209
8C.1 Inleiding / 1209
8C.2 De vereisten voor een fiscale eenheid ex art. 15a Wet VPB 1969 / 1210
8C.2.1 Inleiding / 1210
8C.2.2 Juridische en economische verwevenheid / 1210
8C.2.3 Gelijke heffingstijdvakken / 1212
8C.2.4 De nadere voorwaarden moeten zijn vervuld / 1212
8C.2.5 Gelijke winstregimes / 1213
8C.2.6 Geen aftrek van uitgedeelde verlengstukwinst / 1213
8C.2.7 De lichamen van art. 15a Wet VPB 1969 / 1213
8C.2.8 Tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting / 1214
8C.2.9 Het verzoek / 1214
9 Emigratie, eindafrekening en objectvrijstelling / 1215
Deel A / Emigratie en eindafrekening / 1215
9A.1 Inleiding / 1215
9A.2 Art. 15c Wet VPB 1969 / 1216
9A.2.1 Inleiding / 1216
9A.2.2 Art. 15c, lid 1, Wet VPB 1969 / 1216
9A.2.3 Art. 15c, lid 2, Wet VPB 1969 / 1224
9A.3 Art. 15d Wet VPB 1969 / 1225
Deel B / De objectvrijstelling / 1225
9B.1 Inleiding / 1225
9B.2 Art. 15e Wet VPB 1969 (de objectvrijstelling) / 1226
9B.2.1 Inleiding / 1226
9B.2.2 Het bereik van de objectvrijstelling / 1227
9B.2.3 De berekening van de vrij te stellen voordelen / 1228
9B.2.4 Laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen / 1229
9B.2.5 Objectvrijstelling en CFC-vaste inrichtingen / 1229
9B.2.6 Overige bepalingen (art. 15e Wet VPB 1969) / 1231
9B.3 Art. 15g Wet VPB 1969 (laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen) / 1232
9B.4 Art. 15h Wet VPB 1969 (verrekening buitenlandse winstbelasting) / 1233
9B.4.1 Inleiding / 1233
9B.4.2 Positief saldo / 1234
9B.4.3 Negatief saldo / 1235
9B.5 Art. 15i Wet VPB 1969 (het stakingsverlies) / 1236
9B.5.1 Aftrek van het stakingsverlies / 1236
9B.5.2 Bijtelling van het stakingsverlies / 1237
9B.5.3 Beschikking / 1238
9B.6 Art. 15j Wet VPB 1969 (voortzetting activiteiten door verbonden lichaam) / 1238
9B.6.1 De regeling van art. 15j Wet VPB 1969 / 1238
9B.6.2 Doorschuiving stakingsverlies bij voeging en ontvoeging / 1239
9B.6.3 Stakingsverliezen en de liquidatieverliesregeling van art. 13d en 13e Wet
VPB 1969 / 1241
10 De giftenaftrek / 1245
10.1 Inleiding / 1245
10.2 Giften met een zakelijk karakter / 1246
10.3 Giften zonder een zakelijk karakter (art. 16 Wet VPB 1969) / 1246
10.3.1 Het begrip giften / 1246
10.3.2 Het jaar van aftrek / 1247
10.3.3 Schriftelijke bescheiden / 1247
10.3.4 De begunstigde instellingen / 1248
10.3.5 Giften op instigatie van de aandeelhouder / 1249
10.3.6 Relatie tussen art. 16 en art. 9a Wet VPB 1969 / 1250
10.3.7 Cijfervoorbeelden van de giftenaftrek / 1250
11 De objectieve buitenlandse belastingplicht / 1253
11.1 Inleiding / 1253
11.2 Belastbare winst uit Nederlandse onderneming / 1254
11.2.1 Inleiding / 1254
11.2.2 Nederlandse onderneming / 1254
11.2.3 Winstbepaling van vaste inrichtingen / 1264
11.3 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang / 1273
11.3.1 Inleiding / 1273
11.3.2 Aanmerkelijk belang / 1276
11.3.3 Een in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde beleggingsinstelling / 1276
11.3.4 De antimisbruikbepaling / 1276
11.3.4 Geen Nederlands ondernemingsvermogen / 1280
11.3.5 Bepaling van het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang / 1280
11.3.6 Het belastingtarief / 1281
11.3.7 Anti-ontgaansbepaling / 1281
11.4 Belastbare winst uit een BES-vaste inrichting / 1281
11.5 Het tarief / 1282
12 De verliescompensatie / 1285
12.1 Inleiding / 1285
12.2 Historie van de verliesverrekening in de Wet VPB 1969 / 1287
12.3 Het begrip verlies, termijnen van verliesverrekening en kwijtscheldingswinst / 1289
12.3.1 Het begrip verlies / 1289
12.3.2 Termijnen van verliesverrekening / 1290
12.3.3 Kwijtscheldingswinst en verliesverrekening / 1292
12.4 Beleggingsinstelling en verliesverrekening / 1293
12.5 De beperking van verliesverrekening bij houdster- en concernfinancieringsmaatschappijen zoals deze gold tot 2019 / 1293
12.6 Formele aspecten / 1294
12.6.1 Vaststelling van het verlies / 1294
12.6.2 Terugwenteling / 1296
12.6.3 Vooruitwenteling / 1299
12.7 Uitsluiting van verliesverrekening (art. 20a Wet VPB 1969) / 1301
12.7.1 Inleiding / 1301
12.7.2 Vooruitwenteling en belangenwijziging / 1302
12.7.3 Terugwenteling en belangenwijziging / 1329
12.7.4 Art. 20a en de fiscale eenheid / 1332
13 Het tarief van de vennootschapsbelasting / 1335
13.1 Het algemene tarief / 1335
13.2 Afwijkende tarieven / 1336
13.2.1 Beleggingsinstellingen ex art. 28 Wet VPB 1969 / 1336
13.2.2 Afkoop enz. van pensioen-, VUT- en loondervingsuitkeringen / 1336
13.2.3 Groene instellingen / 1337
14 Aanslag en aansprakelijkheid / 1339
14.1 De aanslag / 1339
14.2 De voorheffingen / 1342
14.2.1 Inleiding / 1342
14.2.2 Verrekening van voorheffingen / 1344
14.2.3 Nederlandse dividend- en kansspelbelasting zonder voorheffingskarakter / 1345
14.3 De invorderingswet / 1349
14.3.1 Termijnen / 1349
14.3.2 Aansprakelijkheid op basis van de Invorderingswet 1990 / 1350
15 De beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969 (FBI) / 1353
15.1 Hoofdlijnen van de regeling / 1353
15.2 Voorwaarden voor statusverwerving / 1353
15.2.1 Inleiding / 1353
15.2.2 De voorwaarden voor statusverkrijging / 1354
15.2.3 Statusverwerving / 1361
15.3 Winstbepaling / 1362
15.3.1 Herbeleggingsreserve / 1362
15.3.2 Belastbaar bedrag, voor uitdeling beschikbare winst en uitdelingstekort / 1362
15.3.3 Deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / 1365
15.3.4 De afrondingsreserve / 1365
15.3.5 Tegemoetkomingen ter zake van bronbelasting / 1366
15.4 Statusverlies / 1366
16 De verzekeringsondernemingen / 1369
16.1 Inleiding / 1369
16.2 Belastingplicht voor de Wet VPB 1969 / 1369
16.3 Specifieke regels voor levensverzekeraars en naturauitvaartverzekeraars / 1370
16.3.1 Inleiding / 1370
16.3.2 Enkele begrippen / 1370
16.3.3 Subjectieve vrijstelling voor natura-uitvaartverzekeraars / 1372
16.3.4 Fiscale winstbepaling van levensverzekeraars en naturauitvaartverzekeraars / 1372
16.3.5 De egalisatiereserve voor levensverzekeraars / 1375
16.4 Specifieke regels voor schadeverzekeraars / 1378
16.4.1 Inleiding / 1378
16.4.2 Voorziening Verzekeringsverplichtingen en schadereserve / 1379
16.4.3 De subjectieve vrijstelling voor schadeverzekeraars / 1380
16.4.4 De egalisatiereserve voor schadeverzekeraars / 1380
16.4.5 De calamiteitenreserve / 1382
16.4.6 Bijzondere regeling voor storm-, hagel-, krediet- of molestverzekeraars / 1382

Jurisprudentieregister / 1383
Trefwoordenregister / 1407

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de Vennootschapsbelasting