Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel B

Paperback Nederlands 2021 9789012407755
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Deze uitgave is bedoeld als studieboek voor fiscale opleidingen aan universiteiten en hoger beroepsonderwijs. De uitgave kan tevens goede diensten bewijzen in de fiscale praktijk. De uitgave bestaat uit twee delen: deel A Internationaal Belastingrecht en deel B Europees en Internationaal Belastingrecht.

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht geeft inzicht in:
- internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele belasting, zowel op het gebied van inkomen en vermogen als van successie en schenking;
- internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst gebruik;
- Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen;
- internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter bescherming van de rechten van belastingplichtigen in de vorm van non-discriminatiebepalingen en onderling overleg- en arbitragemaatregelen;
- internationale en Europeesrechtelijke wederzijdse bijstandverleningsbepalingen;
- internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie;
- de invloed van het internationaal publiekrecht op de uitleg van belastingverdragen.

Specificaties

ISBN13:9789012407755
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:346
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:30-12-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over I.J.J. Burgers

Mw. prof. dr. I.J.J. Burgers is hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en hoogleraar Economics of Taxation (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door I.J.J. Burgers

Over R.P.C. Adema

Mr. dr. R.P.C. Adema is als universitair docent Internationaal Belastingrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder is hij als fiscalist werkzaam bij Deloitte en maakt hij deel uit van Deloitte’s FSI Tax Group in Amsterdam.

Andere boeken door R.P.C. Adema

Over G.F. Boulogne

Dr. G.F. Boulogne is belastingadviseur bij BDO en hij is docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door G.F. Boulogne

Over Harm Mark Pit

Mr. dr. H.M. Pit is werkzaam bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.

Andere boeken door Harm Mark Pit

Inhoudsopgave

Voorwoord Deel B: Europees Belastingrecht en Samenloop Internationaal en
Europees Belastingrecht / 13
Lijst van gebruikte afkortingen / 15
DEEL B.I EUROPEES BELASTINGRECHT
8 Het vakgebied Europees belastingrecht: een nadere toelichting op doel en inhoud / 21
8.1 De ‘eigen middelen’ van de Europese Unie / 21
8.2 Unificatie, harmonisatie, coördinatie en non-discriminatie / 25
8.2.1 Hard law / 25
8.2.2 Soft law / 26
8.2.3 Voorstellen voor harmonisatie van de vennootschapsbelasting / 27
8.3 Harmonisatie van indirecte belastingen / 32
8.4 Harmonisatie van directe belastingen / 33
8.5 Non-discriminatie naar nationaliteit en de vier vrijheden / 36
8.6 Primair Unierechtelijk antimisbruikbeginsel / 37
8.6.1 Inleiding / 37
8.6.2 Belastingfraude / 37
8.6.3 Belastingmisbruik / 38
8.6.4 Jurisprudentie / 40
8.7 Staatssteun / 43
8.7.1 Inleiding / 43
8.7.2 Voorwaarden staatssteun / 43
8.7.3 Uitzonderingen op het verbod op staatssteun / 44
8.7.4 Onderzoek niet-aangemelde staatssteun / 45
8.8 Arbitrage / 49
8.9 Regels met betrekking tot wederzijdse bijstand bij inlichtingen en invordering / 49
9 Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht / 51
9.1 Inleiding / 51
9.2 Specifieke bepalingen in het VEU en het VWEU inzake belastingverdragen / 52VE
9.3 Specifieke bepalingen in bilaterale belastingverdragen inzake het VEU en het VWEU / 54
9.4 EU-regelgeving ter aanvulling op bilaterale belastingverdragen / 56
9.5 Definities en concepten uit belastingverdragen als voorbeeld voor EU-recht / 57
9.6 EU-recht als voorbeeld voor internationaal belastingrecht / 58
9.7 Uitleg internationaal belastingrecht door het HvJ / 58
9.8 OESO en EU buigen zich vaak over dezelfde problematiek / 59
9.9 Gemeenschappelijke regelingen / 64
9.10 Op weg naar een Europees belastingverdrag? / 64
9.11 Voornemens van de Europese Commissie voor EU-soft/hard law als aanvulling op internationaal belastingrecht / 65
10 Harmonisatiebepalingen op het gebied van de directe belastingen / 69
10.1 De Moeder-dochterrichtlijn / 69
10.1.1 Doelstelling / 69
10.1.1.1 Wegnemen van dubbele heffing / 69
10.1.1.2 Voorkomen van belastingontgaan / 70
10.1.2 Middelen / 70
10.1.3 Definities / 72
10.1.4 Antimisbruikbepalingen / 74
10.1.5 Verhouding van de richtlijn tot de Nederlandse methoden ter voorkoming van dubbele belasting in de nationale heffingswet en regelingen ter voorkoming van dubbele belasting / 75
10.2 De Fusierichtlijn / 76
10.2.1 Doelstelling / 76
10.2.2 Middelen / 76
10.2.3 Definities / 77
10.2.4 Antimisbruikbepalingen / 78
10.2.5 Driehoekssituaties / 78
10.3 De Rente-royaltyrichtlijn / 79
10.3.1 Doelstelling / 79
10.3.2 Definities / 79
10.3.3 Voorstel tot wijziging / 80
10.3.4 Vrijstelling aan de bron / 80
10.3.5 Niet van toepassing / 81
10.3.6 Thincapitalisationregelgeving niet strijdig met de Rente-royaltyrichtlijn / 81
10.4 De Antibelastingontwijkingsrichtlijn / 81
10.5 Belastingheffing op pensioenen / 85
10.6 Uitwisseling en bekendmaking van (fiscale) informatie en samenwerking tussen belastingdiensten / 87
DEEL B.II SAMENLOOP TUSSEN INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELASTINGRECHT
11 Non-discriminatie en meestbegunstiging / 91
11.1 Inleiding / 91
11.1.1 Non-discriminatie / 91
11.1.2 Meestbegunstiging / 93
11.2 Art. 24 OESO-Modelverdrag / 94
11.2.1 Non-discriminatie naar nationaliteit / 94
11.2.2 Statenlozen / 95
11.2.3 Non-discriminatie van vaste inrichtingen / 95
11.2.4 Non-discriminatie ingeval de crediteur inwoner is van de andere verdragsstaat / 97
11.2.5 Non-discriminatie naar inwonerschap van kapitaalgerechtigden in een
onderneming / 98
11.2.6 Toepassing non-discriminatiebepaling op belastingen van elke soort en benaming / 99
11.3 Door Nederland gesloten belastingverdragen / 100
11.3.1 Verdragsbeleid / 100
11.3.2 Afwijkingen in door Nederland gesloten belastingverdragen / 101
11.4 Meestbegunstigingsclausules in bilaterale belastingverdragen / 104
11.5 Art. 26 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten / 107
11.6 Art. 14 jo. art. 1 Protocol Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens / 108
11.7 Non-discriminatiebepalingen in het VWEU / 114
11.8 Jurisprudentie / 130
12 Schadelijke en eerlijke belastingconcurrentie / 139
12.1 Europese maatregelen / 139
12.1.1 De EU-Code of Conduct Group / 139
12.1.2 Uitbreiding van onderzoek naar schadelijke belastingmaatregelen naar afhankelijke en geassocieerde landen / 140
12.1.3 EU-criteria voor schadelijke belastingconcurrentie / 140
12.1.4 Het onderzoek van het Primarolo-Comité (1998) / 140
12.1.5 Mededeling inzake good governance op fiscaal terrein / 142
12.1.6 Tax Good Governance-beginselen / 143
12.1.7 Platform for Tax Good Governance / 144
12.1.8 Actieplan voor een effectievere aanpak van belastingfraude en agressieve taxplanning / 144
Gemeenschappelijke definitie belastingparadijs: Good governance-criteria / 144
12.1.8.2 EU-zwarte lijst / 145
12.1.8.3 Naar een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie / 145
12.2 OESO-maatregelen / 148
12.2.1 Het OECD Forum on Harmful Tax Practices en OESO-standaard inzake
fiscale transparantie en effectieve uitwisseling van inlichtingen / 148
12.2.2 Ook derde landen / 148
12.2.3 Aanpak belastingparadijzen / 148
12.2.4 OESO-definitie van schadelijke belastingconcurrentie / 149
12.2.5 Van voorkomen schadelijke belastingconcurrentie naar bewerkstelligen van eerlijke belastingconcurrentie en een fair share / 150
12.2.6 BEPS Action 5 Countering Harmful Tax Practices More Effectively, taking into Account Transparency and Substance / 151
12.2.6.1 Transparantie / 151
12.2.6.2 Preferentiële regimes: Uitbreiding definitie schadelijke belastingconcurrentie / 151
12.3 Ter illustratie: aanpassing Nederlandse rulingbeleid naar aanleiding van
internationale governance-acties en Nederlandse ‘zwarte lijst’ / 152
12.3.1 Aanpassing naar aanleiding van Primarolo-rapport / 152
12.3.2 Notitie Beschrijving stand van zaken APA-/ATR-praktijk 2017: aanpassing naar aanleiding van BEPS Actie 5 (2015) en EU Actieplan voor een effectievere aanpak van belastingfraude en agressieve taxplanning (2015) / 153
12.3.3 Aanpassing Nederlandse rulingbeleid per 1 juli 2019 / 154
12.3.4 Nederlandse zwarte lijst / 155
13 Onderling overleg en arbitrage / 157
13.1 Inleiding / 157
13.2 OESO-Modelverdrag / 159
13.2.1 Inleiding / 159
13.2.2 Geschiedenis onderling overleg en arbitrageprocedure onder het OESO Modelverdrag / 160
13.2.2.1 Ontwikkelingen door de jaren heen / 160
13.2.2.2 Recente ontwikkelingen: Action 14 van het BEPS-project / 161
13.2.3 Soorten onderling overleg / 163
13.2.3.1 Onderling overleg in een specifiek geval / 163
13.2.3.2 Interpretatieve onderlinge overeenkomsten / 170
13.2.3.3 Legislatieve onderlinge overeenkomsten / 173
13.2.4 Overige aspecten van de onderlingoverlegprocedure / 174
13.2.4.1 Communicatie gedurende de onderlingoverlegprocedure / 174
13.2.4.2 Manual on Effective Mutual Agreement (MEMAP) / 175
13.2.4.3 Landeninformatie over het beleid inzake en de toepassing van de onderlingoverlegprocedure / 175
13.2.5 Arbitrage / 176
13.2.5.1 Inleiding / 176
13.2.5.2 Arbitragebepaling onder het OESO-Modelverdrag / 176
13.2.5.3 Arbitragebepaling onder het multilaterale instrument / 179
13.2.5.4 Opname arbitragebepalingen in belastingverdragen / 184
13.3 VN-Modelverdrag / 186
13.4 Europese regelingen / 187
13.4.1 EU-Arbitrageverdrag / 187
13.4.1.1 Achtergrond, aanleiding en aanname / 187
13.4.1.2 Inbedding van het verdrag in de Europese en internationale rechtsorde / 189
13.4.1.3 Toepassingsbereik / 191
13.4.1.4 Procedurele werking / 192
13.4.1.5 Verbeteringen van het EU-Arbitrageverdrag: gedragscode / 198
13.4.1.6 Toepassing van het verdrag in de praktijk / 200
13.4.2 Arbitragerichtlijn / Wet fiscale arbitrage / 201
13.4.2.1 Achtergrond, aanleiding en aanname / 201
13.4.2.2 Toepassingsbereik / 202
13.4.2.3 Procedurele werking / 204
13.4.2.4 Samenloop met andere rechtsmiddelen / 214
13.4.2.6 Inwerkingtreding en implementatie in Nederlandse wetgeving / 215
13.5 Nederlandse verdragspraktijk / 217
13.5.1 Nederlands verdragsbeleid / 217
13.5.2 Nederlands uitvoeringsbeleid inzake onderling overleg en arbitrage / 219
13.5.3 Door Nederland gesloten verdragen met een arbitragebepaling / 219
13.5.3.1 Inleiding / 219
13.5.3.2 Soorten arbitragebepalingen / 220
13.5.3.3 Toepassing arbitragebepalingen / 222
13.5.3.4 Uitwisseling van inlichtingen tijdens de arbitrageprocedure / 223
14 Internationale bijstandsverlening / 225
14.1 Inleiding / 227
14.2 Nationale informatieverplichtingen / 228
14.3 Inlichtingenuitwisseling: art. 26 OESO-Modelverdrag / 229
14.3.1 Groot inlichtingenverkeer / 229
14.3.2 Geen inperking door art. 1 en 2 OESO-Modelverdrag / 229
14.3.3 Voorzienbaar relevante informatie / 230
14.3.4 Gebruik voor andere doeleinden / 230
14.3.5 Methoden van uitwisseling / 231
14.3.6 Geheimhoudingsplicht / 232
14.3.7 Weigeringsgronden / 233
14.3.8 Gebrek aan eigenbelang en bankgeheim niet toegestaan als weigeringsgrond / 233
14.3.9 Rangorde / 233
14.3.10 Tijdslimiet / 234
14.4 Good Governance inzake transparantie en gegevensuitwisseling / 234
14.4.1 De OESO-standaard voor transparantie en gegevensuitwisselingsbepalingen / 234
14.4.2 Peer Reviews ter controle op de uitvoering van de EOIR en de AEOI / 235
14.4.3 Automatische uitwisseling van Country-by-Country Reporting / 236
14.5 Bilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse bijstand bij heffing / 236
14.5.1 Verdragsbeleid / 236
14.5.2 Door Nederland gesloten belastingverdragen / 237
14.5.2.1 Bilaterale belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting en belastingontgaan / 237
14.5.2.2 Specifieke inlichtingenuitwisselingsverdragen / 239
14.5.2.3 Bevoegde autoriteit/personen / 240
14.5.2.4 Successieverdragen / 240
14.6 EU-regelingen inzake informatie-uitwisseling door belastingautoriteiten / 241
14.6.1 Inleiding / 241
14.6.2 Reikwijdte van de EU-Bijstandsrichtlijn / 243
14.6.3 Vormen van bijstandsverlening / 244
14.6.3.1 Reikwijdte en voorwaarden verplichte automatische uitwisseling van
inlichtingen / 244
14.6.3.2 Reikwijdte en voorwaarden verplichte spontane uitwisseling van inlichtingen / 248
14.6.4 Begrenzing van de uitwisseling van inlichtingen / 248
14.6.5 Geheimhoudingsplicht / 249
14.6.6 Rangorde / 249
14.6.7 Andere vormen van administratieve samenwerking dan inlichtingenuitwisseling / 249
14.6.8 Implementatie van de Richtlijn in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB) / 250
14.7 Het WABB-verdrag en informatie-uitwisseling / 250
14.7.1 Inleiding / 250
14.7.2 Reikwijdte van het WABB-verdrag / 252
14.7.3 Vormen van bijstandsverlening / 252
14.7.4 Grenzen aan de verplichting tot het verlenen van bijstand / 253
14.7.5 Geheimhouding / 254
14.7.6 Voorbehouden / 254
14.7.7 Rangorde / 255
14.8 OESO-Inlichtingenuitwisselingsmodelverdrag / 255
14.8.1 Inleiding / 255
14.8.2 Reikwijdte / 256
14.8.3 Definities / 256
14.8.4 Vormen van bijstandsverlening / 257
14.8.5 Grenzen aan bijstandsverlening / 257
14.8.6 Geheimhouding / 257
14.5.8.7 Tax Exchange Information Agreements (TIEA’s) / 258
14.9 Initiatieven van Zwitserland en de Verenigde Staten: Rubik-overeenkomsten, FATCA en IGA’s / 258
14.9.1 Zwitserland: Rubik-overeenkomsten / 258
14.9.2 FATCA / 258
14.9.3 Diverse landen: Intergovernmental Agreements (IGA’s) / 259
14.10 Wederzijdse bijstand bij invordering: art. 27 OESO-Modelverdrag / 259
14.10.1 Inleiding / 259
14.10.2 Reikwijdte / 260
14.10.3 Grenzen / 260
14.11 EG/EU-Richtlijnen inzake wederzijdse bijstand bij invordering / 260
14.11.1 Inleiding / 260
14.11.2 Reikwijdte / 261
14.11.3 Vormen van bijstandsverlening / 262
14.11.4 Grenzen / 263
14.11.5 Implementatie Richtlijn 2010/24/EU in Wet wederzijdse bijstand bij de
invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen / 263
14.12 Het WABB-verdrag en wederzijdse bijstand bij invordering / 264
14.13 Wederzijdse bijstand bij invordering in door Nederland gesloten belastingverdragen / 264
14.13.1 Verdragsbeleid / 264
14.13.2 Afwijkingen van het OESO-Modelverdrag / 264
Annex – Jurisprudentie EU-verkeersvrijheden / 267

Literatuurlijst / 323
Aanschrijvingenregister / 331
Jurisprudentieregister / 333
Trefwoordenregister / 341

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel B