Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Mediation in arbeidszaken

Paperback Nederlands 2022 9789012407809
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Mediation blijkt in arbeidszaken een succesvolle methode om conflicten in de relatie werkgever-werknemer, tussen werknemers onderling of binnen de medezeggenschap op te lossen of te voorkomen. Mediation is zowel passend indien partijen de arbeidsrelatie in stand willen houden als voor de situatie dat het de voorkeur heeft om op zorgvuldige wijze tot een voor beide partijen acceptabele beëindigingsovereenkomst te komen. Het is een bij uitstek geschikt middel om een gezamenlijk gedragen oplossing te bereiken.

Mediation in arbeidszaken verstrekt basiskennis over mediation in arbeidszaken. Aan de orde komen onderwerpen als: wat is mediation, en wat zijn specifieke aspecten bij mediation in arbeidszaken, het wettelijk kader, waarop moet je letten als het gaat om een zieke werknemer, en als het een exit mediation betreft, hoe om te gaan met collectieve geschillen en met een meerpartijenmediation en hoe wikkel je een arbeidsmediation zorgvuldig af.

Mediation in arbeidszaken is niet alleen bedoeld voor mediators, maar ook voor HR-functionarissen, juristen, advocaten en andere personen die te maken hebben met arbeidsconflicten.

Dit boek is ontstaan uit een samenvoeging van de boeken Mediation in arbeidsconflicten en Arbeidsrecht en mediation.

Specificaties

ISBN13:9789012407809
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:160
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:1-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Mediation / ADR

Expertrecensies (1)

Arbeidsrecht en mediation
Joke Verplanke | 11 november 2013
'Arbeidsrecht en mediation' van de hand van Eva Knipschild en Anika Bongers is bedoeld voor iedere professional die zich met arbeidsrecht bezighoudt. Het boek geeft kennis en inzicht over mediation in de juridische context. Het boek beperkt zich tot individuele arbeidsconflicten met een (potentieel) juridisch kader.
Lees verder

Lezersrecensies

4.0 van de 5
2 stemmen
0
2
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Monique van de Griendt

Monique van de Griendt is directeur en oprichter van Dialogue, een managementadviesbureaugespecialiseerd in leiderschap, samenwerken en vaardighedenontwikkeling. Van de Griendt is tevens een ervaren coach en mediator en publiceert regelmatig over management en mediation. Samen met coauteur Christ’l Dullaert schreef zij drie boeken.

Andere boeken door Monique van de Griendt

Over Eva Schutte

Eva Schutte heeft zich als advocaat/mediator volledig toegelegd op (de begeleiding van) zakelijke mediations. Zij was jarenlang als partner verbonden aan een groot advocatenkantoor. Sinds 2011 is zij mede-oprichter/partner van ReulingSchutteDeWaard, een niche kantoor op het gebied van ADR.

Andere boeken door Eva Schutte

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 11
Gebruikte afkortingen / 13

1 Inleiding mediation / 15
1.1 Inleiding / 15
1.2 Wat is mediation? / 15
1.3 De principes van mediation / 16
1.3.1 Algemeen / 16
1.3.2 Vrijwilligheid / 16
1.3.3 Vertrouwelijkheid / 17
1.4 Het verloop van mediation / 19
1.4.1 Het kiezen van een mediator / 19
1.4.2 De intake / 20
1.4.3 Het verdere verloop van de mediation / 21
1.4.4 De betrokkenheid van de advocaat / 22
1.4.5 Verslagen en afronding / 23
1.5 Wanneer kan (verwijzing naar) mediation succesvol zijn? / 24
1.5.1 Succesindicatoren en contra-indicaties: algemeen / 24
1.6 Voor- en nadelen van mediation / 25
1.7 De organisatie van mediation in Nederland / 26

2 Specifieke aspecten van arbeidszaken / 29
2.1 Inleiding / 29
2.2 Wat wordt bedoeld met arbeidszaken? / 29
2.3 Vrijwilligheid / 30
2.4 Partijen aan de mediationtafel / 31
2.5 Machtsongelijkheid / 32
2.6 Kosten van de mediation / 33
2.7 Vertrouwelijkheid / 35
2.8 Individuele intake/caucus / 37
2.9 Exittraject / 40
2.10 Interne mediator / 41
2.11 Eindbericht en geheimhouding / 41
2.12 Evaluatie werkafspraken / 42
2.13 Rol van advocaten en adviseurs / 42

3 Oorzaken en achtergrond van geschillen in organisaties / 45
3.1 Inleiding / 45
3.2 Het belang van kennis van oorzaken en achtergrond van geschillen in organisaties / 45
3.3 Systeemtheorie / 46
3.3.1 Wat is een systeem? / 46
3.3.2 Wederzijdse beïnvloeding / 46
3.3.3 Systemische ordeningsprincipes / 47
3.3.4 Problemen in een organisatie / 48
3.3.5 Acties bij problemen op het systemisch niveau / 50
3.3.6 Transformatieve aanpak / 51
3.4 Soorten geschillen in organisaties / 52
3.4.1 Zakelijke aspecten / 52
3.4.2 Relationele aspecten / 53
3.4.3 Intrapersoonlijke aspecten / 54
3.4.4 Combinaties / 55
3.5 Mediation bij grensoverschrijdend gedrag / 55

4. Wettelijk kader / 57
4.1 Inleiding / 57
4.2 Kennis van het wettelijk kader in relatie tot mediation / 57
4.3 Ontslagrecht / 58
4.3.1 Drie ontslagroutes / 58
4.3.2 UWV-procedure / 59
4.3.3 Ontbindingsprocedure / 60
4.3.4 (Hoger) beroep tegen beslissing rechter en UWV / 61
4.3.5 Beëindiging met wederzijds goedvinden / 62
4.4 Vergoedingen en voorzieningen bij beëindiging van de arbeidsrelatie / 63
4.4.1 Transitievergoeding / 63
4.4.2 Billijke vergoeding / 66
4.4.3 Vervangende voorziening voor transitievergoeding in cao en samenloop met andere rechtspositionele voorzieningen / 66
4.4.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector / 67
4.4.5 De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen / 68
4.5 Werkloosheidswet / 68
4.5.1 Recht op WW / 68
4.5.2 Fictieve opzegtermijn / 69
4.5.3 Hoogte WW-uitkering / 70
4.5.4 Accepteren van passend werk / 70
4.5.5 Verwijtbaar werkloos / 70
4.6 Wettelijke regelgeving bij ziekmelding / 71
4.6.1 Loon bij arbeids(on)geschiktheid / 71
4.6.2 Wet verbetering poortwachter en Ziektewet / 72
4.7 Werkkostenregeling / 74
4.8 Gelijkebehandelingswetgeving / 75
4.9 Arbeidsomstandighedenwet / 75

5 Mediation en de zieke werknemer / 77
5.1 Inleiding / 77
5.2 Mediation en de zieke werknemer / 77
5.3 De bedrijfsarts als verwijzer / 78
5.4 Beoordeling door de bedrijfsarts / 79
5.5 Partijen aan de mediationtafel / 81
5.6 Gedrag aan de mediationtafel / 82
5.7 De rol van een vertrouwenspersoon en andere derden / 82
5.8 Mogelijke oplossingen in het kader van mediation / 83
5.9 Verslaglegging en geheimhouding / 85

6 Exitmediation / 87
6.1 Inleiding / 87
6.2 Wat is exitmediation? / 87
6.3 Procedurele aandachtspunten bij exitmediation / 88
6.3.1 Strategisch inzetten van mediation / 88
6.3.2 Verschillende insteek / 88
6.3.3 Overeenkomsten exitmediation en echtscheidingsmediation / 89
6.3.4 Mediation als instrument / 90
6.4 Exitmediation en de zieke werknemer / 92
6.5 Inhoudelijke aandachtspunten bij exitmediation / 93
6.5.1 De beëindigingsovereenkomst / 93
6.5.2 Het tijdstip van beëindiging van de arbeidsovereenkomst / 93
6.5.3 De vergoeding / 94
6.5.4 Kosten voor opleiding, outplacement / 96
6.5.5 Kosten van rechtsbijstand / 96
6.5.6 Concurrentie- en relatiebedingen / 97
6.5.7 Afscheid en communicatie / 98
6.5.8 Samenloop met andere regelingen zoals cao’s en rechtspositieregelingen / 99
6.5.9 Afwikkeling arbeidscontract / 99
6.5.10 Openbaarheid beëindigingsovereenkomst / 99
6.5.11 Juridische consequenties / 100
6.5.12 Wettelijke bedenktermijn / 100

7 Collectieve geschillen / 101
7.1 Inleiding / 101
7.2 Wat zijn collectieve geschillen? / 101
7.3 Specifieke aandachtspunten bij mediation van collectieve geschillen / 102
7.3.1 Onderwerpen in collectieve geschillen / 102
7.3.2 Beroep bij de Ondernemingskamer / 102
7.3.3 Partijen aan de mediationtafel en mandaat / 103
7.3.4 Omgaan met de achterban/managen van verwachtingen / 104
7.3.5 Individuele gesprekken/caucus / 104
7.3.6 Communicatie en informatie tussen centrale en lokale ondernemingsraden / 105
7.3.7 Eéndagsmediation / 106
7.3.8 Premediation en preventieve mediation / 106

8 Meerpartijenmediation / 107
8.1 Inleiding / 107
8.2 Wanneer is sprake van meerpartijenmediation? / 107
8.3 Inzicht in groepsdynamica / 107
8.4 Fasen in het groepsontwikkelingsproces / 108
8.4.1 De voorfase en preventieve mediation / 108
8.4.2 De oriëntatiefase / 109
8.4.3 De machts- en affectiefase / 109
8.4.4 De fase van de autonome groep / 110
8.4.5 De afsluitingsfase / 110
8.4.6 Verhouding tussen de verschillende fasen / 111
8.5 Specifieke aandachtspunten bij meerpartijenmediation / 111
8.5.1 De voorbereiding / 111
8.5.2 Partijen aan de mediationtafel / 112
8.5.3 Individuele gesprekken / 113
8.5.4 Huiswerk / 114
8.5.5 Werken in subgroepen / 116
8.5.6 Omgaan met de achterban / 117
8.5.7 Vaardigheden en technieken bij meerpartijenmediation / 117
8.5.8 Verslaglegging / 118
8.5.9 Nazorg / 118
8.6 Valkuilen / 118
8.7 Co-mediation / 119
8.8 Werken met instrumenten / 120
8.8.1 Hoe instrumenten in te zetten? / 120
8.8.2 Kernkwaliteiten / 121
8.8.3 Belbin-teamrollen voor mediators / 123

9 Vastlegging van in mediation gemaakte afspraken / 125
9.1 Inleiding / 125
9.2 Taak van de mediator: het vastleggen van de afspraken / 125
9.3 Juridisch kader / 125
9.4 De inhoud van de overeenkomst / 127
9.5 Vastlegging tussentijdse afspraken / 132

10 Praktijkvragen over vrijwilligheid en vertrouwelijkheid in arbeidsmediations / 133
10.1 Inleiding / 133
10.2 Vragen met betrekking tot de vrijwilligheid van mediation / 133
10.3 Vragen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van mediation / 138

Bijlage 1. Checklist intake / 145
Bijlage 2. Checklist exit / 147

Literatuurlijst / 149
Over de auteurs / 153
Trefwoordenregister / 155

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Mediation in arbeidszaken