Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Vademecum Notariaat 2022

Paperback Nederlands 2022 9789012408158
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Vademecum Notariaat 2022 bevat zowel de Wet op het notarisambt (Wna) als alle voor de notariële beroepsgroep geldende beleidsregels en verordeningen, zomede de bijgewerkte tekst van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Alle in de bundel opgenomen wet- en regelgeving - bij elkaar ruim 50 - is bijgewerkt tot en met 13 april 2022. De teksten in de bundel zijn voorzien van praktische toelichtingen. De bij de toelichtingen opgenomen teksten zijn een letterlijke weergave van de Kamerstukken, zodat daarin voorkomende schrijf- en taalfouten niet zijn gecorrigeerd.

Het Vademecum Notariaat in boekvorm blijkt onverminderd gewenst bij notarissen, kandidaat-notarissen, klerken, paralegals en studenten.

Specificaties

ISBN13:9789012408158
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:600
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:7-7-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Notarieel recht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over E.H.F. Haantjes

Mr. E.H.F. Haantjes is professional support lawyer notariaat bij NautaDutilh. Hij is tevens de vaste redacteur van de Wet & Geschiedenis reeks.

Andere boeken door E.H.F. Haantjes

Inhoudsopgave

Voorwoord / 9
Wet op het notarisambt / 11
Administratieverordening / 179
Beleid vrijstelling/puntentoekenning bevordering
vakbekwaamheid / 193
Beleidsregel fiattering uitbetalingen / 197
Beleidsregel integere beroepsuitoefening / 201
Beleidsregel nevenbetrekkingen / 205
Beleidsregel provisie / 209
Beleidsregel tijdstip uitbetaling van gelden / 213
Besluit ondernemingsplan notaris / 215
Besluit op het notarisambt / 229
Mandaatbesluit 2013 / 247
Mandaatsbesluit onderwijs en examen / 251
Model archiefbeheersregels Ringen KNB / 253
Model reglement ringbestuur / 261
Onderwijs- en examenreglement opleiding kandidaatnotarissen / 265
Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kandidaatnotaris / 275
Regeling op het notarisambt / 283
Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats / 297
Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats / 301
Reglement aktepapier / 305
Reglement algemene ledenvergadering / 311
Reglement beeldmerk / 315
Reglement benoeming en aftreden van de leden van het bestuur / 317
Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BUD) / 321
Reglement bevordering vakbekwaamheid / 325
Reglement Bezwarencommissie KNB besluiten / 331
Reglement contanten 2019 / 337
Reglement financiële commissie / 339
Reglement gebruik WID-scanner / 341
Reglement Geschillencommissie Notariaat / 345
Reglement inzake de financiële bijdragen / 363
Reglement inzake werkwijze bestuur / 367
Reglement inzake werkwijze Commissie toegang notariaat / 373
Reglement omtrent de werkwijze van de kamers voor het notariaat (zoals bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Besluit op het notarisambt) / 377
Reglement op de kwaliteit / 385
Reglement rechercheren registergoederen / 391
Reglement royementen / 395
Reglement stage / 397
Reglement vacaturecommissie / 401
Reglement Verslagstaten 2010 / 403
Stageverordening / 409
Verordening aktepapier / 417
Verordening benoeming notariële leden kamers voor het notariaat / 421
Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 / 425
Verordening bevordering vakbekwaamheid / 451
Verordening commissie van toezicht / 453
Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015 / 457
Verordening Klachten- en geschillenregeling / 473
Verordening ledenraad 2015 / 479
Verordening op de kwaliteit / 487

Bijlage bij de Verordening op de kwaliteit: Criteria Intercollegiale Toetsing / 499
Verordening opleiding kandidaat-notarissen / 501
Verordening overdracht protocol / 505
Verordening ringen / 519
Vrijstellingenreglement opleiding kandidaat-notarissen / 527
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 531

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vademecum Notariaat 2022