Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Jaarboek medezeggenschap FNV Bouw 2006/2007

Ingenaaid Nederlands 2006 9789013034998
Niet leverbaar.

Samenvatting

Het Jaarboek medezeggenschap FNV Bouw geeft een overzicht van regelgeving die van invloed is op de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen van werknemers in de sectoren afbouw, bouw, meubel en houtindustrie, waterbouw en woningcorporaties. De CAO's voor de sectoren afbouw, bouw, meubel en houtindustrie, waterbouw en woningcorporaties zijn hierin betrokken.

Specificaties

ISBN13:9789013034998
Taal:Nederlands
Bindwijze:ingenaaid
Aantal pagina's:361
Druk:1

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Niko Manshanden

Zijn loopbaan begon Niko Manshanden op 15-jarige leeftijd als onderhoudstimmerman, deed in de avonduren de middelbare school en volgde daarna de HBO voor leraar. Na op de Universiteit volwasseneneducatie en arbeidsverhoudingen te hebben gestudeerd werd hij OR-trainer en adviseur. Hij heeft bij verschillende OR-opleidingsinstituten gewerkt en begon met andere arbo-deskundigen in 1994 bij het toenmalig FNV Formaat het arboteam. In 1996 haalde hij een Master of Science op het gebied van arbeidsomstandigheden (Universiteit van Amsterdam, Cornonel laboratorium). In 2000 stapte hij over naar het beleidswerk rond medezeggenschap bij voormalig FNV Bouw. Niko schrijft boeken, artikelen in OR-bladen, brochures en organiseert congressen, themadagen en workshops. En hij coördineerde de OR-telefoon, adviseerde vakbondsbestuurders en was projectleider en adviseur van het bureau OR Advies van voormalig FNV Bouw. Manshanden is MZ-adviseur en werkte tot juli 2020 bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering. Hij zat in de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Ook heeft hij in het bestuur van stichting SCOOR gezeten. Verder was hij in 2013 oprichter van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz). Onderzoek, schrijven, opleiden, advieswerk en workshops geven zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, sociale innovatie rond technologisering, functiewaardering en beloning. Hij werkt het zodanig uit dat het in arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, hanteerbaar is. Dat doet hij tegenwoordig via zijn bureau MZ-smart.

Andere boeken door Niko Manshanden

Inhoudsopgave

Voorwoord

DEEL I ARBEIDSVOORWAARDEN
1 Werktijden
1.1 De Arbeidstijdenwet
1.2 Werk- en rusttijden
1.3 Jaarroosters
1.4 24-uurs- of consignatiediensten
1.5 Overwerk
1.6 Roostervrije of ATV-dagen
1.7 Vakantie en andere verlofregelingen

2 Arbeid en zorg

3 Levensloop

4 Reiskosten en reisuren

DEEL II ARBEIDSORGANISATIE
5 Arbeidsmarktregelingen
5.1 Werk maken van werkgelegenheid
5.2 Uitbesteding en onderaanneming
5.3 Collegiale in- en uitleen
5.4 Uitzendkrachten
5.5 ZZP'ers
5.6 Doelgroepenbeleid

6 Personeelsbeleid
6.1 Aanname en ontslag
6.2 Functiewaardering
6.3 Loopbaanbeleid
6.4 Ouderenbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid
6.5 Scholingsbeleid
6.6 Vakopleidingsbeleid
6.7 Functioneringsgesprekken
6.8 Beoordelingsgesprekken en prestatiebeloning
6.9 Spaarloon en winstdeling

7 Werken in het buitenland en buitenlandse werknemers

8 Financieel beleid

9 Reorganisatie en fusie
9.1 Inleiding
9.2 Vormen van reorganisatie en fusie

10 Kwaliteitszorg en certificering

DEEL III ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
11 Arbobeleid
11.1 De Arbeidsomstandighedenwet
11.2 De Arbeidsinspectie
11.3 De risico-inventarisatie en -evaluatie
11.4 Voorlichting en onderricht
11.5 De arbodienstverlening (maatwerk- en vangnetregeling) en de preventiemedewerker
11.6 De commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW-commissie)
11.7 Veiligheid en gezondheid op de bouwplaats

12 Gezondheid en werk
12.1 Arbeidsinhoud
12.2 Werkdruk
12.3 Lichamelijke belasting
12.4 Chemische arbeidsbelasting
12.5 Stof en vezels
12.6 Lawaai
12.7 Trillingen
12.8 Verlichting
12.9 Klimaat
12.10 Voorzieningen op het werk
12.11 Beeldschermwerk
12.12 Agressie op de werkplek
12.13 Veiligheid en werk

DEEL IV ARBEIDSONGESCHIKTHEID
13 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
13.1 Wetgeving ten aanzien van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
13.2 Ziekteverzuimbeleid
13.3 Gedragsregels, controlevoorschriften en sancties bij ziekte
13.4 Herverzekeren of eigen risico dragen
13.5 Ziekteverzuimregistratie en privacy

14 Reïntegratie van (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapte werknemers

DEEL V ARBEIDSVERHOUDINGEN
15 Werkoverleg

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Jaarboek medezeggenschap FNV Bouw 2006/2007