Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Voorraadwaardering

Paperback Nederlands 2015 9789013102192
Niet leverbaar.

Samenvatting

Hoe ziet u een balans? Ziet u die als een instrument om (primair) de werkelijke waarde van de voorraden weer te geven, dus als een waardebepalende balans? Of ziet u de balans als een afgeleid product om tot een juiste winstbepaling over de verkoop van de voorraden te kunnen komen, dus een winstbepalende balans?

Voorraadwaardering gaat in op de winstbepalende balans en welke beslissingen u kunt nemen over de winstbepaling. Het zwaartepunt ligt op de bepaling van de fiscale winst op voorraden. Als uitgangpunt hanteert de auteur het begrip ‘goed koopmansgebruik’. Wilt u aan dit begrip inhoud geven, dan is het noodzakelijk om kennis te hebben van de opvattingen die daarvoor bestaan in het jaarrekeningrecht en de bedrijfseconomische literatuur. Die vindt u dan ook ruimschoots terug in dit boek.

Specificaties

ISBN13:9789013102192
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:232
Druk:7
Verschijningsdatum:1-8-2012
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Gérard Kampschöer

Gérard Kampschöer werkte als accountant en inspecteur bij de belastingdienst en was hoofd van de afdeling Fusies en Bedrijfsconcentraties bij het ministerie van Financiën. Tegenwoordig is hij werkzaam bij het vaktechnisch bureau van PwC Belastingadviseurs. Daarnaast is hij hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Belastingrecht aan Nyenrode Business Universiteit.

Andere boeken door Gérard Kampschöer

Inhoudsopgave

Voorwoord

HOOFDSTUK 1
Winstbepaling en (voorraad)waardering
1.1 Inleiding
1.2 Bedrijfseconomische opvattingen t.a.v. winstbepaling en (voorraad)waardering
1.3 Fiscaalrechtelijke invulling winstbepaling en (voorraad)waardering
1.4 Vennootschapsrechtelijke invulling winstbepaling en (voorraad)waardering

HOOFDSTUK 2
Voorraadbegrip en kostprijsvoorraad
2.1 Inleiding
2.2 Bedrijfseconomische begripsomschrijving van voorraden
2.2.1 Inleiding
2.2.2 Definitie voorraad
2.2.3 Elementen van de kostprijs van voorraad
2.2.3.1 Aanschaffingsprijs voorraad
2.2.3.2 Vervaardigingsprijs voorraad
2.3 Fiscaalrechtelijke begripsomschrijving van voorraden
2.3.1 Inleiding
2.3.2 Definitie voorraad
2.3.2.1 Definitie voorraad in de jurisprudentie
2.3.2.2 Definitie voorraad in de literatuur
2.3.2.3 Onderscheid ten opzichte van andere activa
2.3.2.3.1 Verschil voorraad ten opzichte van bedrijfsmiddel
2.3.2.3.2 Verschil voorraad ten opzichte onderhanden werk
2.3.2.3.3 Verschil voorraad ten opzichte van transitorische kosten
2.3.2.3.4 Herkwalificatie voorraad
2.3.3 Elementen van de kostprijs van voorraad
2.3.3.1 Aanschaffingsprijs voorraad
2.3.3.2 Vervaardigingsprijs voorraad
2.4 Vennootschapsrechtelijke begripsomschrijving van voorraden
2.4.1 Inleiding
2.4.2 Definitie voorraad
2.4.2.1 Definitie voorraad in de wet
2.4.2.2 Definitie voorraad in de overige regelgeving
2.4.2.3 Onderscheid ten opzichte van andere activa
2.4.2.3.1 Verschil voorraad ten opzichte van vast actief
2.4.2.3.2 Overgang van vast actief naar voorraad
2.4.2.3.3 Verschil voorraad ten opzichte onderhanden werk
2.4.3 Elementen van de kostprijs van voorraad
2.4.3.1 Aanschafprijs voorraad
2.4.3.2 Vervaardigingsprijs voorraad

HOOFDSTUK 3
Bedrijfseconomische opvattingen t.a.v. voorraadwaardering bij nominalistische winstbepaling
3.1 Inleiding
3.2 Nominalistische winstbepaling
3.3 Bedrijfseconomische opvattingen t.a.v. prijsgrondslagen m.b.t. voorraadwaardering
3.4 Nominalistische winstbepaling op basis van historische kosten
3.5 Nominalistische winstbepaling op basis van vervangingswaarde
3.6 Nominalistische winstbepaling op basis van directe opbrengstwaarde

HOOFDSTUK 4
Bedrijfseconomische opvattingen t.a.v. voorraadwaardering bij substantialistische winstbepaling
4.1 Inleiding
4.2 Substantialistische winstbepaling
4.3 Bedrijfseconomische opvattingen t.a.v. prijsgrondslagen m.b.t. voorraadwaardering
4.4 Substantialistische winstbepaling op basis van vervangingswaarde
4.5 Substantialistische winstbepaling op basis van historische kosten
4.5.1 Substantialistische winstbepaling op basis van het ijzeren-voorraad-stelsel
4.5.2 Substantialistische winstbepaling op basis van het lifo-voorraad-stelsel
4.5.3 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van het fifo-voorraadstelsel
4.6 Substantialistische winstbepaling op basis van de directe opbrengstwaarde

HOOFDSTUK 5
Fiscaalrechtelijke invulling t.a.v. voorraadwaardering bij nominalistische winstbepaling
5.1 Inleiding
5.2 Nominalistische winstbepaling
5.3 Totaalwinst
5.4 Jaarwinst
5.4.1 Jaarwinst op basis van historische kosten
5.4.2 Jaarwinst op basis van historische kosten of lagere vervangingswaarde
5.4.3 Jaarwinst op basis van historische kosten of lagere directe opbrengstwaarde
5.4.4 Jaarwinst op basis van hogere vervangingswaarde of directe opbrengstwaarde

HOOFDSTUK 6
Fiscaalrechtelijke invulling t.a.v. voorraadwaardering bij substantialistische winstbepaling
6.1 Inleiding
6.2 Totaalwinst
6.3 Jaarwinst
6.3.1 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van historische kosten
6.3.2 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van het ijzeren-voorraad-stelsel
6.3.2.A Bedoeling en grondslag
6.3.2.B Omvang van de normale voorraad
6.3.2.C Waardering van de normale voorraad
6.3.2.D Samenstelling van de normale voorraad
6.3.2.E Halffabricaten en gereed product
6.3.2.F Mancoreserve
6.3.2.G Afsluitende opmerkingen met betrekking tot het ijzeren-voorraad-stelsel
6.3.3 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van het lifo-voorraad-stelsel
6.3.4 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van het fifo-voorraad-stelsel
6.3.5 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van vervangingswaarde of directe opbrengstwaarde

HOOFDSTUK 7
Vennootschapsrechtelijke invulling t.a.v. voorraadwaardering bij nominalistische winstbepaling
7.1 Inleiding
7.2 Dutch GAAP
7.2.1 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van historische kosten
7.2.2 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van historische kosten of lagere vervangingswaarde
7.2.3 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van historische kosten of lagere directe opbrengstwaarde
7.2.4 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van vervangingswaarde of directe opbrengstwaarde
7.3 IFRS
7.3.1 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van historische kosten
7.3.2 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van historische kosten of lagere vervangingswaarde
7.3.3 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van historische kosten of lagere directe opbrengstwaarde
7.3.4 Nominalistische jaarwinstbepaling op basis van directe opbrengstwaarde

HOOFDSTUK 8
Vennootschapsrechtelijke invulling t.a.v. voorraadwaardering bij substantialistische winstbepaling
8.1 Inleiding
8.2 Dutch GAAP
8.2.1 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van het lifo-voorraad-stelsel
8.2.2 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van vervangingswaarde
8.2.3 Substantialistische jaarwinstbepaling op basis van opbrengstwaarde
8.3 IFRS

HOOFDSTUK 9
Voor inflatie geneutraliseerde winstbepaling en fiscale voorraadaftrek
9.1 Inleiding
9.2 Inflatie neutrale winstbepaling volgens Hofstra
9.3 Fiscale voorraadaftrek

BIJLAGEN
-Bijlage 1 Besluit fiscale voorraadwaardering
Besluit voorraadwaardering herzien (2009) Staatssecretaris van Financiën 31 augustus 2009, nr. CPP2009/1029M.
-Bijlage 2 Besluit Actuele Waarde
Besluit actuele waarde (2005) Minister van Justitie 14 juni 2005 Stb-2005-321.
-Bijlage 3 Richtlijn 220 voor de Jaarverslaggeving van voorraden (RJ 220)
Richtlijn 220 (aangepast 2006) van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2007.
-Bijlage 4 International Accounting Standard 2 (IAS 2)
EN–EU IAS 2-2007 EC staff consolidated version as of 16 September 2009.

Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Voorraadwaardering