Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De zorgplicht van scholen

De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen

Gebonden Nederlands 2013 9789013115352
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Het volgen en geven van onderwijs is niet zonder risico. In alle sectoren van het onderwijs vinden jaarlijks duizenden ongevallen plaats. Pesten, misbruik en geweld zijn steeds meer (openlijk) voorkomende fenomenen op scholen. En ook de kwaliteit van het onderwijs staat de laatste jaren in toenemende mate onder druk en vormt steeds vaker een geschil tussen school en ouders. Dit zijn risico's voor leerlingen en aansprakelijkheidsrisico's voor scholen.

Nederlandse scholen hebben een civielrechtelijke zorgplicht jegens hun leerlingen. Schending van deze zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid van een school jegens een leerling die als gevolg daarvan schade lijdt. Hoe ver deze zorgplicht in juridische zin reikt en wat de zorgplicht voor scholen en leerlingen concreet meebrengt aan te leveren inspanningen en gerechtvaardigde verwachtingen, is in Nederland nog niet op fundamentele wijze onderzocht, zodat hierover nog veel onbeantwoorde vragen leven. Het is deze zorgplicht die in dit boek centraal staat, waarmee de bestaande lacune wordt gevuld.

Allereerst komt de grondslag van de zorgplicht van scholen aan bod. Daarbij wordt een viertal algemene uitgangspunten geformuleerd en wordt de zorgplicht afgebakend naar tijd en plaats. Centraal in het boek staat de analyse van de zorgplicht, gerubriceerd naar de vier, op scholen meest voorkomende categorieën situaties: ongevallen, bewegingsonderwijs en sportbeoefening, pesten, misbruik en geweld en ten slotte de kwaliteit van het onderwijs.

Om tot deze analyse van de zorgplicht te komen, wordt systematisch alle relevante wetgeving en jurisprudentie in deze categorieën uiteengezet, zodat het boek niet alleen voor de wetenschap interessant is, maar tevens voor scholen en ouders, voor de rechtspraktijk en voor de verzekeringsbranche. Het boek beoogt een naslagwerk te zijn voor eenieder die in aanraking komt met de aansprakelijkheid van scholen jegens leerlingen.

Specificaties

ISBN13:9789013115352
Trefwoorden:onderwijs, zorgplicht
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:547
Druk:1
Verschijningsdatum:6-3-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Brechtje Maria Paijmans

Brechtje Paijmans (1975) is advocaat sinds 2002. Zij is gedurende 11 jaar verbonden geweest aan gerenommeerde kantoren in Utrecht en Rotterdam en richtte in 2013 het niche-kantoor Doelen Advocatuur op. In mei 2013 promoveerde Brechtje Paijmans voorts tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Zij verrichtte tussen 2006 en 2012, naast haar werkzaamheden als advocaat, promotieonderzoek naar de aansprakelijkheid van scholen en schreef in die periode het proefschrift 'De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen'. Het proefschrift is als boek uitgegeven door uitgeverij Kluwer, in de serie Recht en Praktijk, contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Andere boeken door Brechtje Maria Paijmans

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

1. Inleiding en verantwoording
1.1 Het onderwerp van het onderzoek
1.2 Het aansprakelijkheidsrisico van scholen
1.3 De zorgplicht van scholen; een open norm
1.4 Probleemstelling van het onderzoek
1.5 Belang van het onderzoek
1.6 Methode van het onderzoek
1.7 Afbakening van het onderzoek
1.8 Plan van behandeling
1.9 Terminologie

2. Onderwijsrechtelijke achtergrond
2.1 Inleiding
2.2 Onderwijswetten door de jaren heen – in vogelvlucht
2.3 Stelsels van scholen
2.4 Leerplicht
2.5 Toezicht door de overheid
2.6 Rechtsverhouding; onderwijsovereenkomst?
2.7 Toelating, schorsing en verwijdering
2.8 Klachtrecht en de zorgplicht
2.9 Conclusie

3. Historische achtergrond
3.1 Inleiding
3.2 De Romeinse tijd
3.3 De Groot en Van der Linden
3.4 Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland
3.5 Code Civil/Wetboek Napoleon
3.6 Burgerlijk Wetboek 1838
3.7 Kwalitatieve aansprakelijkheid van de schoolonderwijzer
3.8 Conclusie

4. De zorgplicht van scholen: inleiding
4.1 Inleiding
4.2 Begripsbepalingen
4.3 Zorgvuldigheidsnorm en zorgplichten onderscheiden?
4.4 Maatman
4.5 De grondslag van een zorgplicht
4.6 De grondslag van de zorgplicht van scholen:
4.7 Vier uitgangspunten voor de zorgplicht van scholen
4.8 Aanvang en einde van de zorgplicht van scholen
4.9 Conclusie

5. De zorgplicht van scholen: ongevallen
5.1 Inleiding
5.2 Regelgeving
5.3 Jurisprudentie
5.4 Toetsingscriteria voor scholen bij ongevallen
5.5 Achtergrond: 'toezicht'
5.6 Achtergrond: doorwerking publiekrecht en zelfregulering
5.7 De zorgplicht van scholen: ongevallen
5.8 Conclusie


6. De zorgplicht van scholen: bewegingsonderwijs en sportbeoefening
6.1 Inleiding
6.2 Regelgeving
6.3 Jurisprudentie
6.4 Achtergrond: zorgplicht van een beroepsbeoefenaar
6.5 De zorgplicht van scholen: bewegingsonderwijs en sportbeoefening
6.6 Conclusie

7. De zorgplicht van scholen: pesten, misbruik en geweld
7.1 Inleiding
7.2 Regelgeving
7.3 Jurisprudentie
7.4 Achtergrond: onrechtmatig 'nalaten'
7.5 De zorgplicht van scholen: pesten, misbruik en geweld
7.6 Conclusie

8. De zorgplicht van scholen: de kwaliteit van het onderwijs
8.1 Inleiding
8.2 Regelgeving
8.3 Jurisprudentie
8.4 Achtergrond: beleidsvrijheid en terughoudende toetsing
8.5 De zorgplicht van scholen: de kwaliteit van het onderwijs
8.6 Conclusie

9. De zorgplicht van scholen: de balans
9.1 Inleiding
9.2 Bestaan en grondslag van de zorgplicht
9.3 Reikwijdte van de zorgplicht: aanvang en einde
9.4 Reikwijdte van de zorgplicht; vier uitgangspunten
9.5 Reikwijdte van de zorgplicht; per categorie
9.6 De zorgplicht bij ongevallen
9.7 De zorgplicht tijdens bewegingsonderwijs en sportbeoefening
9.8 De zorgplicht bij pesten, misbruik en geweld
9.9 De zorgplicht voor de kwaliteit van het onderwijs
9.10 Conclusie

Engelse samenvatting
Literatuurlijst
Jurisprudentieregister
Curriculum vitae

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De zorgplicht van scholen