Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013122107. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013168273
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 418Hoogste positie: 20
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het opstellen van het jaarverslag vergt kennis van de Richtlijnen die hiervoor bepaald worden. Deze vernieuwde uitgave van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving vormt precies het overzichtelijke en toegankelijke naslagwerk dat je hierbij nodig hebt.

Voor het opmaken van de jaarrekening voor een kleine onderneming is het van belang om te beschikken over de juiste kennis omtrent de opgestelde Richtlijnen die je dient te volgen. De jaarlijks terugkerende uitgave van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, opgesteld door de Raad van Jaarverslaggeving, biedt je hierbij het noodzakelijke houvast. De bundel helpt je stapsgewijs om de jaarrekening in goede orde op te stellen.

Deze vernieuwde editie bevat een gestructureerd overzicht van alle Richtlijnen en is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023. De wettelijke regelingen zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW zijn als uitgangspunt genomen. Een onmisbare uitgave om de jaarrekening en het jaarverslag ieder jaar weer op correcte wijze op te stellen.

Jaarverslaggeving actueel
In deze vernieuwde editie is de inhoud volledig herzien en zijn belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Middels de verticale streep in de kantlijn bij de alinea’s zie je direct welke zaken ten opzichte van jaareditie 2021 inhoudelijk zijn gewijzigd. Zie ‘Ten geleide bij editie 2022’ voor de verwerkte wijzigingen.

Specificaties

ISBN13:9789013168273
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:360
Druk:1
Verschijningsdatum:10-10-2022
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / 11
Ten geleide bij editie 2022 / 15

Afdeling M MICRORECHTSPERSONEN / 19
M1 Microrechtspersonen / 21
§ M1.1 Algemene uiteenzettingen / 21
§ M1.2 Presentatie en toelichting / 23
§ M1.3 Verwerking en waardering / 24
§ M1.4 Openbaarmaking / 25

Afdeling A ALGEMEEN / 27
A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten / 29
§ A1.1 Inleiding / 29
§ A1.2 Status van de Richtlijnen / 32
§ A1.3 Doelstellingen en uitgangspunten / 33
A2 Verwerking en waardering / 36
§ A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 36
§ A2.2 Prijsgrondslagen / 39
§ A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 43
§ A2.4 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties / 48
§ A2.5 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 50
A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel / 53
§ A3.1 Stelselwijzigingen / 53
§ A3.2 Schattingswijzigingen / 56
§ A3.3 Foutherstel / 57
A4 Gebeurtenissen na balansdatum / 60
A5 Verbonden partijen (vervallen) / 64
A6 Openbaarmaking / 65
A7 Overige gegevens (vervallen) / 68
A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies / 69

Afdeling B JAARREKENING / 71
B1 Immateriële vaste activa / 73
B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen / 80
§ B2.1 Materiële vaste activa / 80
§ B2.2 Vastgoedbeleggingen / 88
B3 Financiële vaste activa en consolidatie / 92
§ B3.1 Financiële vaste activa / 92
§ B3.2 Fusies en overnames / 100
§ B3.3 Consolidatie / 101
§ B3.4 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties / 103
B4 Voorraden / 105
§ B4.1 Algemeen / 105
§ B4.2 Onderhanden projecten in opdracht van derden / 108
B5 Vorderingen en overlopende activa / 109
§ B5.1 Vorderingen / 109
§ B5.2 Overlopende activa / 110
§ B5.3 Onderhanden projecten / 111
B6 Effecten / 117
B7 Liquide middelen / 119
B8 Eigen vermogen / 120
B9 Verplichtingen/Schulden / 129
§ B9.1 Algemeen / 129
§ B9.2 Langlopende schulden / 131
§ B9.3 Kortlopende schulden / 132
§ B9.4 Overlopende passiva / 132
B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen / 134
§ B10.1 Voorzieningen / 134
§ B10.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen / 139
B11 Leasing / 142
B12 Financiële instrumenten / 146
B13 Winst-en-verliesrekening / 149
B14 Personeelsbeloningen / 154
B15 Belastingen naar de winst / 162
B16 Rente / 169
B17 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun / 171
B18 Toelichting / 174
§ B18.1 Algemeen / 174
§ B18.2 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 176
§ B18.3 Dienstverlening uit hoofde van concessies / 177

Afdeling C BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN / 179
C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven / 181
§ C1.1 Algemene uiteenzettingen / 181
§ C1.2 Verwerking en waardering / 183
§ C1.3 Presentatie en toelichting / 185
§ C1.4 Bijzondere onderwerpen / 187
§ C1.5 Overgangsbepaling / 189
C2 Kleine fondsenwervende organisaties / 191
§ C2.1 Algemene uiteenzettingen / 191
§ C2.2 Verwerking en waardering / 192
§ C2.3 Presentatie en toelichting / 193
§ C2.4 Bijzondere onderwerpen / 197
Bijlage 1 Model balans / 199
Bijlage 2 Model van baten en lasten / 200
C3 Kleine zorgaanbieders / 201
§ C3.1 Algemene uiteenzettingen / 201
§ C3.2 Verwerking en waardering / 205
§ C3.3 Presentatie / 205
§ C3.4 Toelichting / 208
§ C3.5 Bijzondere onderwerpen / 209
Bijlage 1 Model voor de toelichting op de balans / 211

Afdeling D BIJLAGEN / 213
D1 Wetteksten / 215
§ D1.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 217
§ D1.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 257
§ D1.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 267
D2 Modellen en besluiten / 269
§ D2.1 Besluit modellen jaarrekening / 271
§ D2.2 Besluit actuele waarde / 279
§ D2.3 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen / 290
§ D2.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het besluit actuele waarde, het besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 295
§ D2.5 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 305
§ D2.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 306
D3 Handreikingen / 315
§ D3.1 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen / 317
Bijlage / 325
§ D3.2 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen / 328
Bijlage / 337
D4 Inrichtings- en publicatievoorschriften voor kleine rechtspersonen / 340

Registers / 347
Register wetsartikelen / 349
Onderwerpenregister / 351

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2022