Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013124019. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, ,

Het Nederlands strafprocesrecht

Gebonden Nederlands 2021 9789013163629
Voormalig top 100Totaal 57 dagen
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze titel geeft een vrijwel compleet overzicht van het Nederlands strafprocesrecht en geldt als het meest actuele handboek dat zowel het onderwijs als de rechtspraktijk bedient. Deze 10e druk is volledig geactualiseerd met de wetgeving die uiterlijk op 1 februari 2021 in werking is getreden, evenals de rechtspraak en literatuur.

Het Nederlandse strafprocesrecht biedt een breed overzicht van het Nederlands strafprocesrecht. Hierbij komen de algemene achtergronden, bronnen en uitgangspunten van het strafprocesrecht aan bod, evenals de verschillende fasen van het strafprocesrecht. In deze editie zijn bovendien de vele ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak in de afgelopen jaren verwerkt. Wat betreft de rechtspraak kan worden gedacht aan de ontwikkelingen rondom het ondervragingsrecht bij getuigen.

Maar ook wordt stilgestaan bij thema#s als de rechtmatigheid van de inzet van bepaalde opsporingsmethoden en vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek. Deze 10e druk van dit handboek is geheel geactualiseerd aan de hand van wetgeving, rechtspraak en literatuur. In het oog springen onder meer: de Wet USB de Wet Computercriminaliteit III de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid Ook wordt op veel plaatsen een blik vooruit geworpen op een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering.

Het Nederlands strafprocesrecht biedt hiermee een vrijwel compleet overzicht van het Nederlands strafprocesrecht. Daarmee is deze titel van grote waarde voor zowel het onderwijs als de rechtspraktijk. Dit handboek is daarnaast ook interessant voor iedereen met een algemene interesse in het Nederlandse strafprocesrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013163629
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1132
Druk:10
Verschijningsdatum:3-6-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Geert Corstens

Geert Corstens is tot 1 november 2014 president van de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor was hij onder meer officier van justitie in Arnhem, hoogleraar straf(proces)recht en raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad.

Andere boeken door Geert Corstens

Over Matthias Borgers

Matthias Borgers (1973) is na afronding van zijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht in 1996 als onderzoeker-in-opleiding gaan werken bij de Katholieke Universiteit Brabant (nu: Universiteit van Tilburg). In 2001 is hij daar cum laude gepromoveerd op een proefschrift over de ontnemingsmaatregel. Nadien is hij werkzaam geweest als advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag) en als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1 maart 2006 is hij als hoogleraar straf(proces)recht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In de periode 2008-2011 was hij, als portefeuillehouder onderzoek, lid van het faculteitsbestuur. Thans is hij voorzitter van de afdeling Strafrecht & Criminologie.

Andere boeken door Matthias Borgers

Inhoudsopgave

Lijst van enige afkortingen / XVII
Lijst van verkort aangehaalde werken / XIX

DEEL 1
Inleidende beschouwingen / 1

HOOFDSTUK I
Plaatsbepaling en doel strafproces(recht) / 3
1 Strafrecht als sanctierecht / 3
2 De verhouding strafprocesrecht – materieel strafrecht / 7
3 Doeleinden van het strafproces(recht), spanningen / 8
4 Consensuele procedures in plaats van klassieke afdoeningswijzen / 14
5 Naar een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering / 15

DEEL 2
Uitgangspunten en beginselen, personen en organen en hun beleid / 21

HOOFDSTUK II
Bronnen van het Nederlands strafprocesrecht / 23
1 Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel / 23
2 Bij de wet voorzien / 25
3 Strafvordering / 27
4 De exclusiviteit van de wettelijke regeling / 30
5 Interpretatie van strafprocessuele voorschriften / 33
6 De wet als bron van strafprocesrecht / 34
7 Beleidsregels / 36
8 Verdragen en EU-recht / 37
9 Ongeschreven recht / 42
10 Overgangsrecht / 44

HOOFDSTUK III
Uitgangspunten en beginselen van het Nederlandse strafprocesrecht / 47
1 Inleiding / 47
2 Klassieke uitgangspunten / 48
3 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht / 58

HOOFDSTUK IV
Personen en organen in de strafrechtspleging / 71
1 Inleiding / 71
2 Het slachtoffer: begripsbepaling en rechtspositie / 71
3 Het slachtoffer: aangiftebevoegdheid en klachtrecht / 79
4 Het slachtoffer: schadevergoeding en spreekrecht / 87
5 De verdachte / 97
6 De‘vroegverdachte’ en bij ‘aanwijzingen’ betrokkene / 108
7 De raadsman / 108
8 De politie / 117
9 Het openbaar ministerie / 120
10 De procureur-generaal bij de Hoge Raad / 130
11 De rechter / 132
12 De griffier / 140
13 De getuige / 141
14 De deskundige / 153
15 De tolk en de vertaler / 163
16 De reclassering / 166
17 De minister / 167

HOOFDSTUK V
Competentieverdeling / 169
1 Inleiding / 169
2 Rechterlijke competentieverdeling: absolute competentie / 170
3 Rechterlijke competentieverdeling: relatieve competentie / 176
4 Rechterlijke competentieverdeling: interne competentie / 184
5 Competentieverdeling van het openbaar ministerie / 188
6 Competentieverdeling van de opsporingsautoriteiten / 189

HOOFDSTUK VI
Vervolgbaarheid / 191
1 Inleiding / 191
2 Rechtsmacht / 194
3 Minderjarigen onder twaalf jaar / 202
4 Overheden / 203
5 Ne bis in idem / 205
6 Overgedragen strafzaak / 219
7 Overlijden verdachte / 220
8 Verjaring / 221
9 Transactie / 227
10 Strafbeschikking / 228
11 Buitenvervolgingstelling, kennisgeving niet-verdere vervolging, verklaring dat de zaak geëindigd is / 229
12 Bedreigde getuige en afgeschermde getuige / 231
13 Wetssystematische vervolgingsbeletselen / 232
14 Verdragsrechtelijke vervolgingsbeletselen / 233
15 Aan ongeschreven recht ontleende vervolgingsbeletselen / 234
16 Schorsing van de vervolging / 235

HOOFDSTUK VII
Het procesdossier / 239
1 Betekenis en belang van het procesdossier / 239
2 De inhoud van het procesdossier / 241
3 De samenstelling van het procesdossier / 251
4 De kennisneming van processtukken en de verkrijging van afschriften / 262

DEEL 3
Loop van het strafgeding / 277

HOOFDSTUK VIII
Procedure in raadkamer / 279

HOOFDSTUK IX
Opsporingsonderzoek / 287
1 Centrale begrippen / 287
2 Het begin van de opsporing / 306
3 Opsporingsmethoden / 312
4 Verhoor van de verdachte / 314
5 Verhoor van de getuige / 334
6 Deskundigenonderzoek / 334
7 Technisch opsporingsonderzoek / 341
8 Confrontatie / 343
9 Fotograferen, filmen en ANPR / 347
10 Gebruik van in het verleden verzamelde informatie / 350
11 Vorderen van gegevens / 354
12 Gebruik van informatie uit het buitenland / 362
13 Aangifte- en inlichtingenplichten / 362
14 Cameratoezicht / 362
15 Gebruik van controlebevoegdheden ten behoeve van de opsporing / 363

HOOFDSTUK X
Onderzoek door de rechter-commissaris / 377
1 Van gerechtelijk vooronderzoek naar onderzoek door de rechtercommissaris / 377
2 De taak en de positie van de rechter-commissaris in het vooronderzoek / 381
3 De rechter-commissaris / 386
4 Toezicht op de voortgang en de volledigheid van de opsporing / 387
5 Het verrichten en uitbesteden van onderzoekshandelingen / 389
6 Algemene bepalingen over het verhoor van verdachten, getuigen en deskundigen / 397
7 Het verhoor van de verdachte / 403
8 De observatie van de verdachte / 404
9 Het verhoor van de getuige / 406
10 Het inschakelen van deskundigen / 421
11 Dwangmiddelen en rechter-commissaris / 428
12 De beëindiging van het onderzoek door de rechter-commissaris / 428
13 Onderzoek door de rechter-commissaris na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting / 430

HOOFDSTUK XI
Vrijheidsbenemende dwangmiddelen / 433
1 Inleiding: begripsbepaling en algemene uitgangspunten / 433
2 Staande houden / 439
3 Aanhouden / 442
4 Ophouden voor onderzoek / 450
5 Inverzekeringstelling / 454
6 Voorlopige hechtenis: algemeen / 461
7 Voorlopige hechtenis: voorwaarden / 469
8 Voorlopige hechtenis: uitvoerbaarheid, schorsing en opheffing / 484
9 Voorlopige hechtenis: rechtsmiddelen en tenuitvoerlegging / 498
10 Voorlopige hechtenis: schadevergoeding / 500
11 Maatregelen in het belang van het onderzoek / 505

HOOFDSTUK XII
Niet-vrijheidsbenemende dwangmiddelen / 509
1 Inleiding / 509
2 Opnemen van vertrouwelijke communicatie / 509
3 Onderzoek van communicatie via een aanbieder van een communicatiedienst / 513
4 Observatie / 523
5 Informanten / 527
6 Stelselmatige inwinning van informatie / 529
7 Infiltratie / 533
8 DNA-onderzoek en bloedtest / 542
9 Beslag en doorzoeking: begripsbepaling en beslaggronden / 557
10 Beslag en doorzoeking: (steun)bevoegdheden / 563
11 Beslag en doorzoeking: verschoningsrechten / 575
12 Beslag en doorzoeking: formaliteiten, bewaring, teruggave en beklag / 585
13 Bevoegdheden met betrekking tot geautomatiseerde werken / 595
14 Onderzoek aan de kleding en aan en in het lichaam / 606
15 Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding bij aanwijzingen van terrorisme / 609
16 De schouw / 611
17 Betreden van plaatsen / 612
18 Inkijken / 617
19 Verslaglegging bijzondere opsporingsbevoegdheden / 619
20 Mededeling bijzondere opsporingsbevoegdheden / 622
21 Bewaring, vernietiging, hergebruik en ontoegankelijkmaking resultaten bijzondere opsporingsbevoegdheden / 623

HOOFDSTUK XIII
Beslissingen omtrent de vervolging en de voortzetting ervan / 627
1 Gronden voor de vervolgings- en sepotbeslissing / 627
2 Modaliteiten vervolgings- en sepotbeslissing / 633
3 Strafbeschikking / 638
4 Termijnen / 645
5 Verklaring dat de zaak is geëindigd / 653
6 Bezwaarschrift tegen de dagvaarding / 654
7 Beklag over niet (verdere) vervolging / 658

HOOFDSTUK XIV
De dagvaarding / 673
1 Noodzaak en functies van de dagvaarding / 673
2 De tenlasteleggingsfunctie / 674
3 Wijziging, inclusief aanvulling van de tenlastelegging / 681
4 Samengestelde tenlasteleggingen / 684
5 De summiere tenlastelegging / 688
6 De bijkomende informatiefunctie / 689
7 Taal dagvaarding / 691
8 Rechtsgevolg van de dagvaarding / 693

HOOFDSTUK XV
Onderzoek ter terechtzitting / 695
1 Algemeen / 695
2 De rechter, het openbaar ministerie, de verdachte en diens raadsman / 697
3 Het proces-verbaal / 708
4 Openbaarheid / 711
5 Aanvang van het onderzoek / 717
6 Contradictoir of bij verstek / 719
7 Voeging en splitsing / 727
8 Regiezittingen / 728
9 Preliminaire verweren / 729
10 Voordracht van de zaak / 730
11 Verhoor van de verdachte / 731
12 Verhoor van getuigen / 732
13 Inschakeling van deskundigen / 753
14 Reclassering / 755
15 Benadeelde partij / 756
16 Spreekgerechtigde / 758
17 Inschakeling van tolken en vertalers / 760
18 Voorlezing van stukken / 763
19 Stukken van overtuiging / 767
20 Requisitoir / 767
21 Pleidooi / 770
22 Repliek, dupliek en laatste woord / 771
23 Nadere ondervraging en voorlezing / 773
24 Onderbreking en schorsing / 773
25 Nader onderzoek / 779
26 Verwijzing naar de politierechter / 784
27 Sluiting onderzoek / 784
28 Heropening onderzoek en verwijzing naar de rechter-commissaris / 786
29 Afwijkende procedure: politierechter / 787
30 Afwijkende procedure: kantonrechter / 792

HOOFDSTUK XVI
Strafrechtelijk bewijsrecht / 795
1 Inleiding / 795
2 Feiten en omstandigheden van algemene bekendheid / 802
3 Eigen waarneming van de rechter / 805
4 Verklaring van de verdachte / 808
5 Verklaring van de getuige: inleiding / 820
6 Verklaring van de getuige: testimonium de auditu / 825
7 Verklaring van de getuige: bijzondere getuigen / 839
8 Verklaring van de getuige: bewijsminimumregel / 848
9 Verklaring van de deskundige / 858
10 Schriftelijke stukken / 860
11 Onrechtmatig verkregen bewijs: inleiding / 868
12 Onrechtmatig verkregen bewijs: algemene gezichtspunten / 879
13 Onrechtmatig verkregen bewijs: strafvermindering / 882
14 Onrechtmatig verkregen bewijs: bewijsuitsluiting / 883
15 Onrechtmatig verkregen bewijs: niet-ontvankelijkverklaring / 887
16 Onrechtmatig verkregen bewijs: overige opmerkingen, reflectie en vooruitblik / 889
17 Motivering van de bewijsbeslissing: algemeen / 900
18 Motivering van de bewezenverklaring: bijzondere motiveringseisen / 910
19 De bewijsbeslissing: bewezenverklaring of vrijspraak / 921

HOOFDSTUK XVII
Beraadslaging en einduitspraak / 923
1 Het beslissingsschema van de artikelen 348 en 350 / 923
2 Op grondslag van de tenlastelegging / 926
3 Naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting / 934
4 De volgorde van de vragen van de artikelen 348 en 350 / 935
5 Samenhang tussen voorvragen en hoofdvragen / 936
6 Waarom en waartoe motiveren? / 937
7 De eerste voorvraag: geldigheid van de dagvaarding / 940
8 De tweede voorvraag: bevoegdheid van de rechter / 949
9 De derde voorvraag: ontvankelijkheid van de officier van justitie / 950
10 De vierde voorvraag: schorsing van de vervolging / 950
11 Beslissing en motivering naar aanleiding van de voorvragen / 950
12 De tweede hoofdvraag: kwalificatie / 951
13 De derde hoofdvraag: strafuitsluitingsgronden / 956
14 De vierde hoofdvraag: welke straf of maatregel? / 960
15 De uitspraak / 973
16 Bijkomende beslissingen / 977

HOOFDSTUK XVIII
Rechtsmiddelen / 985
1 Inleiding / 985
2 Hoger beroep / 993
3 Beroep in cassatie / 1020
4 Rechtsmiddelen tegen beschikkingen / 1047
5 Aanwenden, intrekkenenafstanddoenvangewonerechtsmiddelen / 1050
6 Cassatie in het belang van de wet / 1058
7 Herziening / 1061

Trefwoordenregister / 1093

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het Nederlands strafprocesrecht