Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Leidraad overdrachtsbelasting

Paperback Nederlands 2015 9789013125276
Niet leverbaar.

Samenvatting

Sinds de vorige druk van dit boek hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan, waaronder de aanscherping van de regelingen aangaande de verkrijging van een belang in een vastgoedlichaam (tegenwoordig genaamd ‘onroerendezaakrechtspersoon’), alsmede de in de afgelopen jaren gepubliceerde jurisprudentie en beleidsmaatregelen.

De tekst werd geactualiseerd en waar nodig herschreven. Onveranderd bleef echter de opzet van het boek, te weten een leidraad voor studenten, notarissen, belastingadviseurs en andere praktijkjuristen die een goed inzicht wensen te verkrijgen in de structuur en inhoud van de overdrachtsbelasting.

Specificaties

ISBN13:9789013125276
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:253
Druk:6
Verschijningsdatum:1-10-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over P.E. Halprin

Mr. P.E. Halprin studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn loopbaan bij Loyens & Loeff in Amsterdam en was later voor ditzelfde kantoor werkzaam in Frankfurt am Main, Duitsland. Sinds 2008 is hij als advocaat-belastingkundige verbonden aan het Amsterdamse kantoor van Baker & McKenzie, een groot internationaal kantoor van advocaten, belastingadviseurs en notarissen.

Andere boeken door P.E. Halprin

Over C.M. van Veelen

Mw. mr. C.M. van Veelen studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie is zij als belastingadviseur gespecialiseerd in de omzetbelasting gaan werken bij Loyens & Volkmaars (thans Loyens & Loeff), waar zij zich in 2003 is gaan specialiseren in de btw- en overdachtsbelastingaspecten van vastgoed. Sinds 1 december 2010 is zij werkzaam bij PwC te Amsterdam, waar zij deel uitmaakt van het vastgoedteam.

Andere boeken door C.M. van Veelen

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XV

HOOFDSTUK 1
Algemene beschouwingen / 1
Voorlopers van de Wet op belastingen van rechtsverkeer / 1
1. Rechtsverkeerbelastingen: korte historie / 1
2. Formaliteit van de registratie: korte historie / 1
3. De Registratiewet 1917: oorsprong / 2
4. De Zegelwet 1917 / 2
De Wet op belastingen van rechtsverkeer / 3
5. De wet van 1970 / 3
6. Aanleiding voor de nieuwe wetgeving / 4
7. De uitdrukking ‘rechtsverkeer’ / 4
8. Waarde / 5
9. Toepasselijkheid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen / 5
10. Uitvoeringsvoorschriften / 6
11. Betekenis van gepubliceerde departementale beslissingen / 7
12. Rechtsvinding / 8
Ingrijpende wetswijzigingen / 10
13. Ingrijpende wetswijzigingen: algemeen / 10
14. Herziening Burgerlijk Wetboek (1992) / 11
15. Wet Constructiebestrijding (1995) / 12
16. Wet terugsluis opbrengst reparatievoorstel-btw (1995) / 13
17. Andere belangrijke wijzigingen / 14
17a. Gereserveerd / 15
17b. Toelichting Overdrachtsbelasting / 15
18. Schematisch overzicht overdrachtsbelasting / 16

HOOFDSTUK 2
De overdrachtsbelasting / 19
Belastbaar feit; verkrijging / 19
19. Belastbaar feit: algemeen / 19
20. Het begrip ‘verkrijging’ / 19
21. Gereserveerd / 21
22. Economische eigendom: de wettelijke definitie van 1995-1999 / 21
23. Economische eigendom: de wettelijke definitie vanaf 12 november 1999 / 22
23a. Economische eigendom: certificering / 24
24. Economische eigendom: nader beschouwd aan de hand van voorbeelden / 27
25. Economisch eigendom: verhouding tot juridische eigendom / 32
25a. Economische eigendom: verhouding tussen art. 2 lid 2 en art. 4 / 32
26. Verkrijging: nadere afbakening / 34
Uitgezonderde verkrijgingen / 34
27. Verkrijging krachtens boedelmenging (art. 3 lid 1, onderdeel a) / 34
28. Verkrijging krachtens erfrecht (art. 3 lid 1, onderdeel a) / 35
29. Verkrijging krachtens verjaring (art. 3 lid 1, onderdeel a) / 38
30. Verkrijging krachtens verdeling (art. 3 lid 1, onderdeel b) / 38
31. Verdelingen: algemeen (art. 3 lid 1, onderdeel b, art. 7, 12 en 15 lid 1, onderdeel f en g) / 38
32. Verdelingen: situatie sinds 1 januari 1992 / 40
33. Begrip ‘verdeling’ / 41
34. Verdelingen: voorbeelden / 43
35. Verkrijging krachtens natrekking (art. 3 lid 1, onderdeel c) / 43
Onroerende zaken / 44
36. Onroerende zaken / 44
37. Fictieve onroerende zaken: algemeen (art. 4 en 10) / 46
38. Verkrijging van aandelen in vastgoedlichamen/onroerendezaakrechtspersonen / 48
39. Aanmerkelijk belang / 57
40. Verbonden personen en lichamen en andere van belang zijnde criteria / 59
41. Lidmaatschapsrechten (art. 4 lid 1, onderdeel b) / 64
42. Aangifte. Inlichtingen (art. 4 lid 9) / 65
Rechten. Uitgezonderde rechten / 66
43. Rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen (art. 2) / 66
44. Hypotheek- en pandrecht / 66
45. Grondrente / 67
46. Bezit / 67
47. Zekerheidsoverdracht / 67
48. Verkrijging, wijziging en opzegging van beperkte rechten: algemeen (art. 2, 5 en 6 lid 1 en 2 en art. 9 lid 2) / 68
Tijdstip van de verkrijging / 68
49. Tijdstip van de verkrijging: hoofdregel / 68
50. Leveringsakte (art. 8 lid 1) / 69
51. Akte van verdeling / 70
52. Niet ingeschreven akten / 70
53. Opschortende voorwaarde (art. 8 lid 2) / 71
54. Bijzondere situaties. Huurkoop (art. 6 lid 3) / 71
55. Nietigheid (art. 8 lid 3) / 72
Maatstaf van heffing / 72
56. Heffingsmaatstaf: algemeen / 72
Waarde / 72
57. Waarde in het economische verkeer (art. 52) / 72
58. Waarde eigen woning / 75
Tegenprestatie / 76
59. Waarde van de tegenprestatie / 76
60. Verkoopregulerende bedingen (art. 9 lid 5) / 81
61. Huur en pacht / 82
62. Kwalitatieve verbintenissen / 83
63. Ruiling / 83
64. A-B-C-contracten / 84
65. Verkrijging economische eigendom gevolgd door verkrijging juridische eigendom en omgekeerd (art. 9 lid 4) / 85
66. Maatstaf van heffing gelijk aan de kostprijs (art. 9 lid 6) / 88
Maatstaf van heffing: wettelijke aanpassingen op de hoofdregel / 88
67. Wettelijke aanpassingen: algemeen (art. 9 en 10) / 88
68. Rechten van erfpacht, opstal en beklemming. Erfdienstbaarheden / 89
69. Kapitalisatie van canon, retributie en huur / 90
70. Omzetting van een beperkt recht (art. 9 lid 2) / 91
71. Duurverlenging / 91
72. Duurverkorting / 91
73. Wijziging schuldplichtigheid (art. 9 lid 2 slot) / 91
74. Eigendom bezwaard met een beperkt recht (art. 11 lid 2) / 92
75. Vruchtgebruik. Recht van gebruik en bewoning / 93
76. Einde voorbehouden vruchtgebruik en recht van gebruik en bewoning / 95
77. Verdeling: algemeen (art. 7 en 12 lid 1 en 2) / 96
78. Verdeling: vrije medegerechtigdheid (art. 7 en 12 lid 1 en 2) / 97
79. Toedeling onder algemene titel (art. 12 lid 1 en 2) / 97
Opvolgende overdrachten (art. 13) / 98
80. Elkaar opvolgende verkrijgingen / 98
Tarief (art. 14) / 100
81. Het tarief / 100
82. Ruiling van landerijen / 101
83. Samenloop met kapitaalsbelasting / 101
83a. Tariefsverlaging voor woningen / 101
Vrijstellingen / 102
84. Vrijstellingen: algemeen (art. 15) / 102
85. Beroep op vrijstelling / 102
86. Vergoeding lager dan de waarde (art. 15 lid 4) / 103
Samenloop met omzetbelasting (art. 15 lid 1, onderdeel a) / 105
87. Verband overdrachtsbelasting-omzetbelasting: algemeen / 105
88. Belastbaar feit voor de omzetbelasting / 106
89. Het begrip ‘ondernemer’ voor de omzetbelasting / 107
90. Het begrip ‘goederen’ voor de omzetbelasting / 107
91. Het begrip ‘diensten’ voor de omzetbelasting / 108
92. Levering van vastgoed: regime voor de omzetbelasting / 109
93. Levering van vastgoed: situatie voor 11 juli 1997 / 109
94. Bouwterrein / 111
95. Gebouw en het erbij behorende terrein / 114
96. Overig vastgoed / 116
97. Opteren voor een met omzetbelasting belaste levering / 117
98. Verhuur van vastgoed / 117
99. Cumulatie van omzetbelasting en overdrachtsbelasting / 118
100. Levering van vastgoed in de bouw- en handelsfase / 120
101. Levering van vastgoed: optie / 124
102. Levering van vastgoed: dienst / 126
103. Economische eigendomsoverdracht / 126
104. A-B-C-contracten / 128
105. Andere verwijzingen naar de omzetbelasting / 129
106. Verband overdrachtsbelasting-omzetbelasting: slotopmerkingen / 130
Bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer (art. 15 lid 1, onderdeel b) / 134
107. Algemeen / 134
108. Verkrijging / 135
109. Het begrip ‘onderneming’ / 135
110. Dienstbaar / 136
111. Familiekring / 136
112. Voortzettingseis / 137
112a. Departementaal beleid voor bedrijfsoverdrachten binnen de familiesfeer / 138
Verkrijging door en van publiekrechtelijke lichamen (art. 15 lid 1, onderdeel c) / 141
113. Verkrijging door publiekrechtelijke lichamen / 141
114. Verkrijging van publiekrechtelijke lichamen / 142
Samenloop met schenkingsrecht (art. 15 lid 1, onderdeel d) (oud) / 142
115. Samenloop met schenkingsrecht / 142
116. Gereserveerd / 142
117. Gereserveerd / 142
Verkrijging krachtens inbreng en omzetting (art. 15 lid 1, onderdeel e) / 142
118. Algemeen / 142
119. De begrippen ‘inbreng’ en ‘omzetting’ / 144
120. Het begrip ‘onderneming’ / 144
121. Inbreng in personenvennootschappen / 145
122. Omzetting van een onderneming in een kapitaalvennootschap / 147
123. Inbreng tegen toekenning van aandelen / 149
124. Oneigenlijke inbreng / 150
125. Gereserveerd / 152
126. Bedrijfsfusies / 152
127. Gereserveerd / 152
128. Gereserveerd / 152
Verdeling en vereffening van vennootschapsvermogen (art. 15 lid 1, onderdeel f) / 152
129. Algemeen / 152
130. Verdeling vermogen personenvennootschappen / 153
131. Verdeling vermogen personenvennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal / 155
132. Vereffening vermogen NV of BV / 155
133. Verdeling vermogen van verenigingen / 156
Verdeling na gezamenlijke verkrijging (art. 15 lid 1, onderdeel g) / 156
134. Algemeen / 156
135. Gezamenlijke verkrijging / 158
136. Samenwoners / 158
137. Tijdstip van de gezamenlijke verkrijging / 159
138. Tijdstip van verdeling / 159
139. Gerechtigdheid van de samenwoners / 159
140. Toedeling / 159
140a. Herverkaveling / 160
Verkrijging bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15 lid 1, onderdeel h) / 161
141. Algemeen / 161
142. Verhouding tussen de verschillende vrijstellingen / 162
143. Juridische fusie algemeen (art. 5bis UB) / 163
144. Juridische fusie met onroerendezaakrechtspersoon (art. 5bis UB) / 166
145. Bedrijfsfusie (art. 5a UB) / 169
146. Interne reorganisatie (art. 5b UB) / 171
147. Juridische splitsing (art. 5c UB) / 182
148. Juridische fusie ANBI’s en bepaalde verenigingen (art. 5d UB) / 184
149. Voorwaardelijke vrijstelling, ontstaan belastingschuld / 185
150-153 Gereserveerd / 186
Aanbrengen van een zaak (art. 15 lid 1, onderdeel i) / 186
154. Aanbrengen van een zaak: algemeen / 186
155. Aanbrengen van een zaak: vereisten / 186
Uitbedongen zaken (art. 15 lid 1, onderdeel j en lid 2 en 3) / 187
156. Inhoud van de regeling / 187
Onderwijsvrijstelling (art. 15 lid 1, onderdeel k) / 188
157. Inhoud van de regeling / 188
Ruilverkaveling en verwante regelingen (art. 15 lid 1, onderdeel l) / 188
158. Inhoud van de regeling / 188
Bureau beheer landbouwgronden (art. 15 lid 1, onderdeel m) / 188
159. Inhoud van de regeling / 188
Omzetting van een rechtspersoon (art. 15 lid 1, onderdeel n (oud)) / 189
160. Inhoud van de thans vervallen regeling / 189
161. Stedelijke herstructurering:woningcorporaties (art.15 lid 1, onderdeel n) / 189
161a. Stedelijke herstructurering: wijkontwikkelingsmaatschappijen (art. 15 lid 1, onderdeel o) / 190
161b. Stedelijke herstructurering: voltooiing (art. 15 lid 1, onderdeel oa) / 190
Monumentenvrijstelling (art. 15 lid 1, onderdeel p) (oud) / 191
162. Monumentenvrijstelling / 191
163. (Gereserveerd) / 191
Cultuurgrondvrijstelling (art. 15 lid 1, onderdeel q) / 191
164. Cultuurgrondvrijstelling: algemene opmerkingen / 191
165. Cultuurgrondvrijstelling: inhoud van de regeling / 192
166. Cultuurgrondvrijstelling: bedrijfsmatige exploitatie / 192
167. Cultuurgrondvrijstelling: tienjaarseis / 192
168. Cultuurgrondvrijstelling: overheidsbeleid / 193
169. Gereserveerd / 194
170. Gereserveerd / 194
Herstel (art. 15 lid 1, onderdeel r) / 194
171. Herstel: algemeen / 194
172. Herstel: vervulling van een ontbindende voorwaarde / 194
173. Herstel: nietigheid of vernietiging / 194
174. Herstel: niet-nakoming / 195
Natuurgrondvrijstelling (art. 15 lid 1, onderdeel s) / 195
175. Natuurgrondvrijstelling: algemeen; tienjaarseis / 195
176. Natuurgrond vrijstelling: het begrip ‘natuurgrond’ / 196
Hervestiging van een landbouwbedrijf in verband met overheidsbeleid (art. 15 lid 1, onderdeel t (oud)) / 196
177. Hervestiging van een landbouwbedrijf / 196
Verkrijging door Staatsbosbeheer (art. 15 lid 1, onderdeel u) / 196
178. Verkrijging door Staatsbosbeheer / 196
Verplaatsing landbouwbedrijf vanuit Landinrichtingswetgebied (art. 15 lid 1, onderdeel v) / 197
179. Verplaatsing van een landbouwbedrijf / 197
Hervestiging van een glastuinbouwbedrijf (art. 15 lid 1, onderdeel w) / 197
180. Hervestiging van een glastuinbedrijf / 197
Erfrechtelijke wilsrechten (art. 15 lid 1, onderdeel x) / 197
180a. Erfrechtelijke wilsrechten / 197
Netwerken (art. 15 lid 1, onderdeel y) / 198
180b. Inhoud van de regeling / 198
Wijze van heffing (art. 16, 17 en 18) / 200
181. Belastingplichtige: de verkrijger / 200
182. Verkrijgingen die blijken uit een notariële akte / 200
183. Akten van zaakwaarnemers-administrateurs / 201
184. Onderhandse akten van verkrijging / 202
185. Aansprakelijkheid notaris voor overdrachtsbelasting / 202
186. Aansprakelijkheid vervreemder voor overdrachtsbelasting / 203
Teruggave van belasting (art. 19) / 203
187. Teruggave van belasting: algemeen / 203
188. Vervulling van een ontbindende voorwaarde / 204
189. Nietigheid of vernietiging / 205
190. Ontbinding wegens niet-nakoming / 207
191. Afwikkeling van een verzoek om teruggaaf / 207
192. Samenloop met art. 13 / 207

Literatuuropgave / 209
Bijlagen
Wet op de belastingen van rechtsverkeer (uittreksel) / 211
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (uittreksel) / 225
Chronologisch register van wetten, besluiten en jurisprudentie / 237
Trefwoordenregister / 245

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Leidraad overdrachtsbelasting