Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Hoofdzaken schenk- en erfbelasting 2014

Estate planning in de 21e eeuw

Paperback Nederlands 2014 9789013126495
Niet leverbaar.

Samenvatting

In de adviespraktijk speelt de schenk- en erfbelasting een steeds belangrijkere rol.

Veel erflaters in spe realiseren zich dat bij hun overlijden afgerekend zal moeten worden met de fiscus. De verschuldigde erfbelasting kan het familiekapitaal behoorlijk opslokken. Het tarief voor de schenk- en erfbelasting is progressief opgebouwd. Tussen ouders en kinderen loopt het tarief op van 10% tot 20%. Bij grote nalatenschappen moet dus een substantieel gedeelte van het vermogen worden afgestaan aan de fiscus.

In 'Hoofdzaken Schenk- en erfbelasting' wordt een overzicht gegeven van de regelgeving op het terrein van de schenk- en erfbelasting die geldt per 1 januari 2014.

Specificaties

ISBN13:9789013126495
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:208
Druk:1
Verschijningsdatum:13-8-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Erfrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord
1 Erfrecht in vogelvlucht
1.1 Wettelijk erfrecht
1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap
1.3 Wettelijke verdeling
1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting
1.3.2 Wettelijke verdeling in testament
1.3.3 Defiscalisering voor de inkomstenbelasting
1.4 Wilsrechten
1.4.1 Overzicht wilsrechten
1.5 Wettelijke rechten
1.6 Belang van het maken van een testament
1.7 Onterving en legitieme portie
1.7.1 Positie kind/legitimaris
1.7.2 Imputatieregeling en inferieure makingen
1.7.3 Berekening legitieme portie en inkorting
1.8 Inbreng van schenkingen in nalatenschap
1.9 Executeur, bewind en voogdijregeling
1.10 Vaststellen van nalatenschap
1.11 Verwerpen of aanvaarden van nalatenschap?
2 Belang van huwelijksgoederenregime
2.1 Gemeenschap of huwelijkse voorwaarden
2.2 Verschillende typen huwelijkse voorwaarden
2.2.1 ‘Koude uitsluiting’
2.2.2 Opheffen huwelijkse voorwaarden
2.2.3 Amsterdams verrekenbeding
2.3 Wijziging huwelijkse voorwaarden om fiscale redenen
2.4 Wederkerig finaal verrekenbeding
2.5 Gevolgen verdeling huwelijksgemeenschap voor erfbelasting
2.6 Gevolgen uitsluitingsclausule voor erfbelasting
3 Inleiding schenk- en erfbelasting
3.1 Overzicht structuur Successiewet 1956
3.2 Fiscale woonplaats
3.3 Tarieven
3.3.1 Begrip partner
3.3.2 Aanverwanten en bloedverwanten
3.3.3 Stief- en pleegkinderen
3.4 Vrijstellingen erfbelasting
3.4.1 Overzicht vrijstellingen erfbelasting
3.4.2 Partnervrijstelling en pensioenimputatie
3.4.3 Lopende termijnen
3.4.4 Verkrijging door anbi/sbbi
3.5 Vrijstellingen schenkbelasting
3.5.1 Schenking van ouders aan kinderen
3.5.2 Tijdelijke verruiming vrijstelling
3.5.3 Verwerving eigen woning en hiermee gelijkgestelde doelen
3.5.4 Schenking onder ontbindende of opschortende voorwaarde
3.5.5 Schenking in verband eigen woning verlaagt ‘leencapiteit’
3.5.6 Schenking in verband met ‘dure’ studie van een kind
3.5.7 Overgangsregeling schenking van ouders aan kinderen
3.5.8 Overige schenkingen
3.5.9 Geheel vrijgestelde schenkingen
3.6 Verkrijging vrij van recht
3.7 Doen van aangifte
4 Schenkbelasting
4.1 Schenkingsbegrip
4.2 Spreiding van schenkingen
4.3 Samentelling van schenkingen
4.4 Schenking door middel van notariële schuldigerkenning
4.5 Geldleningen tegen te lage rente
4.5.1 Direct opeisbare geldlening
4.5.2 Leningen met vaste looptijd
4.6 Voorwaardelijke schenking
4.6.1 Schenking onder ontbindende voorwaarde (herroepelijke schenking)
4.6.2 Schenking onder opschortende voorwaarde
4.7 Vervroegde aflossing niet-opeisbare schuld
4.8 Schenking door vennootschappelijk verblijvings- of overnamebeding
4.9 Wijziging huwelijksgoederenregime
5 Erfbelasting
5.1 Overzicht fictief erfrechtelijke verkrijgingen
5.2 Algemene erfrechtelijke ficties
5.3 Huwelijksgoederenrechtelijke ficties
5.4 Omzetten van eigendom in vruchtgebruik (artikel 10 SW)
5.4.1 Reikwijdte artikel 10 sw
5.4.2 Invloed huwelijksgoederenregime op fictiebepaling
5.4.3 Recht van gebruik en ‘metterwoonclausule’ bij overdracht van woning
5.5 Verkrijging op grond van overeenkomst bij overlijden (artikel 11 SW)
5.6 Levensverzekeringen en derdenbedingen (artikel 13 SW)
5.6.1 Verkrijging uit levensverzekering
5.6.2 Partnerverklaring
5.6.3 Verkrijging krachtens derdenbeding
5.7 Pensioen-bv’s (artikel 13a SW)
5.8 Afgezonderde particuliere vermogens (artikel 16 SW)
6 Waarderingsregels
6.1 Hoofdregel: waarde economische verkeer
6.2 Onroerende zaken
6.3 Effecten
6.4 Ondernemingsvermogen
6.5 Belastingschulden en -latenties
6.6 Periodieke uitkeringen
6.7 Vruchtgebruik en bloot eigendom
6.7.1 Vruchtgebruik met interingsbevoegdheid
6.7.2 Tweetrapsmaking
6.8 Vorderingen en schulden
6.8.1 Rechtens afdwingbare schulden en kosten uitvaart
6.8.2 Direct opeisbare vorderingen en leningen
6.8.3 Niet-direct opeisbare vorderingen
7 Overzicht diverse testamentsvormen
7.1 Langstlevendetestament (‘langstlevende al’)
7.1.1 Renteclausule
7.1.2 Bovenmatige rente: fictieve verkrijging
7.1.3 Optimaliseren rente?
7.1.4 Enkelvoudige of samengestelde rente?
7.1.5 Gevolgen voor inkomstenbelasting
7.2 Vruchtgebruiktestament
7.2.1 Vergelijking met langstlevendetestament
7.2.2 Optimale verdeling (turboverdeling)
7.2.3 Zaaksvervanging
7.2.4 Interings- en vervreemdingsbevoegdheid
7.2.5 Tweetrapsmaking
7.2.6 Ik-vader-testament en keuzelegaat
7.2.7 Gevolgen voor inkomstenbelasting
7.2.8 Uitstel betaling erfbelasting bij vruchtgebruik eigen woning
7.2.9 (Super)turbo-vruchtgebruiktestament
7.3 Combinatietestament
7.3.1 Vormgeving combinatietestament
7.3.2 Handmatige ventielbepaling versus renteclausule
7.4 Testamenten met kleinkinderen
7.4.1 Ik-opa-testament
7.4.2 Toepassing artikel 10 sw op ik-opa-testament?
7.4.3 Uitgesteld legaat aan kleinkind
7.4.4 Vruchtgebruiktestament met (klein)kinderen
7.5 Testamenten bij kinderloze echtparen/samenwoners en alleenstaanden
8 Bedrijfsopvolgingsregeling
8.1 Hoofdlijnen bedrijfsopvolgingsregeling
8.2 Kwalificerend ondernemingsvermogen
8.3 Objectieve onderneming
8.4 Invloed huwelijksgoederenregime
8.4.1 Optimale verdeling gemeenschap van goederen (turboverdeling)
8.4.2 Turboverdeling bij vruchtgebruik
8.4.3 Overlijden echtgenoot van ondernemer
8.5 Positie medeverkrijgers
8.6 Gevolgen bedrijfsopvolging voor inkomstenbelasting
8.6.1 Overlijden ib-ondernemer
8.6.2 Overlijden aanmerkelijkbelanghouder
8.7 Berekening bedrijfsopvolgingsfaciliteit
8.8 Toepassing BOF per ondernemingsvorm
8.8.1 Toepassing bof bij personenvennootschappen
8.8.2 Toepassing bof bij tbs-panden
8.8.3 Toepassing bof bij vennootschappen (bv/nv)
8.8.4 Beleggingsvermogen bij vennootschappen
8.8.5 Holdingstructuren
8.8.6 Preferente aandelen
8.8.7 Certificaten van aandelen
8.9 Schenken van ondernemingsvermogen
8.9.1 Overdracht ib-onderneming
8.9.2 Overdracht aanmerkelijkbelangaandelen
8.9.3 Indirecte aandelenoverdracht
8.9.4 Verkoop en kwijtschelding koopsom
8.10 Voortijdig staken onderneming
Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen
Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV 2000-2005)
Bijlage III Herleiding enkelvoudige naar samengestelde intrest
Bijlage IV Herleiding enkelvoudige naar samengestelde intrest
Curriculum Vitae auteur
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdzaken schenk- en erfbelasting 2014