Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Leasing

Juridische, fiscale en accountancy aspecten van equipment leasing in Nederland

Paperback Nederlands 2015 9789013126785
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Equipment leasing is een kredietproduct met verschillende facetten. Het belangrijkste facet is de vaste verbinding tussen de leaseovereenkomst en de investering in - dan wel het gebruik van - een specifiek object. In de meeste gevallen gaat het bij leasing om duurzame bedrijfsmiddelen met een voorspelbaar waardeverloop gedurende een reeks van jaren.

Het is de expertise van de leasemaatschappij de voorspelbaarheid van het waardeverloop van een object om te zetten in een leaseovereenkomst met een voor haar aanvaardbaar risicoprofiel. In veel gevallen zal dit risicoprofiel afwijken van hetgeen bij een regulier bankkrediet gebruikelijk is. Precies daarin ligt de meerwaarde van het product van de leasemaatschappij.

Drie andere facetten van het leaseproduct zijn juridisch, accountancytechnisch en fiscaal van aard. Die facetten staan niet in een vaste verhouding tot elkaar. De ene keer weegt de juridische component zwaar, de andere keer ligt het accent op de accountancy aspecten of dient de transactie te voldoen aan de zware fiscale regels om gevrijwaard te zijn voor de gevolgen van het bodemrecht. De accenten kunnen verschuiven en daarmee verschuift het karakter van de leaseovereenkomst.

Leasing is een handleiding en biedt praktische kennis om de verschillende vormen van leasing te onderscheiden en toe te passen. Het geeft een actueel overzicht van de relevante jurisprudentie en van wet- en regelgeving op dit specifieke terrein. Speciale aandacht gaat uit naar het toezicht door De Nederlandsche Bank in relatie tot de risico’s van witwassen en fraudepreventie.

In algemene termen gaat de auteur in op de ‘compliance functie’ binnen een leasemaatschappij als financieel dienstverlener. De taken en verantwoordelijkheden van die functie worden aangegeven, alsmede de mogelijke sancties bij ‘non-compliance’. Het product leasing wordt geplaatst in de context van een snel veranderende marktomgeving en van nog snellere regelgeving: een hoogst actuele publicatie.

Specificaties

ISBN13:9789013126785
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:284
Druk:1
Verschijningsdatum:23-6-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1. Achtergronden en ontwikkelingen van het product leasing
1.1 Achtergronden van het product leasing
1.2 Ontwikkelingen van het product leasing
1.3 Hoofdvormen van leasing (korte samenvatting)
1.4 Belang van een juiste kwalificatie

Hoofdstuk 2. Redenen om te leasen
2.1 Voor de vraagzijde van de markt
2.1.1 Autoleasing
2.1.2 Equipment leasing
2.2 Voor de aanbodzijde van de markt
2.2.1 Equipment leasing
2.2.2 Kantorennet van de banken
2.2.3 Vendorlease-programma’s
2.2.4 ‘Captive’ leasemaatschappij
2.2.5 Overige aanbieders
2.2.6 Directe marktbenadering door de leasemaatschappij

Hoofdstuk 3. Beperkingen van leasing
3.1 Roerende zaken
3.2 Voorspelbaar waardeverloop
3.3 Snel verouderende equipment
3.4 Specifieke zaken
3.5 Leasen van software
3.6 Onroerende zaken
3.7 Alternatieven voor leasing

Hoofdstuk 4. De juridische positie van de lessor bij non-betaling van de lessee
4.1 Algemeen juridisch kader insolventierecht
4.2 Surseance van betaling
4.3 Wet continuïteit ondernemingen (I) – ‘pre-pack’
4.4 Wet continuïteit ondernemingen (II)
4.5 Leaseovereenkomsten in het licht van faillissement en surseance
4.6 Schadevergoeding bij tussentijdse beëindiging van een leaseovereenkomst?
4.7 Huurprijs roerende zaken boedelschuld?
4.8 Bodemverhuur
4.9 Afkoelingsperiode tijdens faillissement en surseance
4.10 Afkoelingsperiode en bodembeslag
4.11 Art. 22bis Invorderingswet 1990
4.11.1 Inleiding
4.11.2 Art. 22bis Invorderingswet 1990
4.11.3 Leidraad Invordering 2008: uitzonderingen meldingsplicht ex art. 22bis lid 2 Invorderingswet 1990
4.12 Positie van de lessor tegenover bewindvoerder, curator en rechter-commissaris

Hoofdstuk 5. Operationele leasing
5.1 Kenmerken van de overeenkomst
5.2 Restwaarderisico’s
5.2.1 Terugkoopverplichtingen
5.2.2 Koopopties
5.2.3 Overname van de vordering
5.2.4 Remarketingovereenkomst
5.3 Operationele service lease/autoleasing/wagenparkbeheer
5.3.1 Marktbeschrijving
5.3.2 Aanbod van autoleasing
5.3.3 Karakter van de dienstverlening

Hoofdstuk 6. Voor leasing relevante wet- en regelgeving
6.1 Vennootschapsbelasting
6.2 Omzetbelasting bij leasing/BTW-Leaseregeling 2007
6.3 Accountancy regels
6.3.1 RJ 292 en IAS/IFRS 17
6.3.2 Verwerking financiële lease
6.3.3 Verwerking operationele lease
6.3.4 IASB/FASB Exposure Draft Lease 2013 (ED 2013)
6.3.5 Toch weer aanpassingen op de Exposure Draft Lease 2013
6.3.6 Wat betekenen de nieuwe lease-accounting voorstellen voor de lessee?
6.3.7 Wat betekenen de nieuwe lease-accounting voorstellen voor de lessor?
6.3.8 Gevolg: drie categorieën activa
6.3.9 Bezwaren van de lease-industrie: ‘Nice to have, but not required’
6.3.10 Lessor en lessee tegelijk
6.3.11 Conclusie
6.4 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
6.4.1 Inleiding
6.4.2 Historie
6.4.3 Huidige praktijk met de identificatieverplichting ex WWFT
6.4.4 ‘Customer due diligence’ (CDD)
6.4.5 Verschillende risiconiveaus
6.4.6 Cliënten en producten met verhoogd integriteitrisico
6.4.7 Identificatie en verificatie van cliënten
6.4.8 Vermoeden van witwassen en financiering van criminaliteit
6.4.9 Rechtsgeldige vertegenwoordiging van de cliënt
6.4.10 Uiteindelijke belanghebbende (UBO)
6.4.11 Doel en aard zakelijke relatie
6.4.12 Uitbesteding van het cliëntenonderzoek
6.4.13 Monitoring van de cliënt
6.4.14 Vastlegging gegevens en bewaarplicht
6.4.15 Melden van ongebruikelijk transacties
6.4.16 ‘Code of conduct’ van de Nederlandse leasemaatschappijen

Hoofdstuk 7. Bodem(voor)recht van de fiscus
7.1 Inleiding
7.2 Historie
7.3 Inhoud van het Leasebesluit
7.4 Toelichting
7.4.1 Economische levensduur
7.4.2 Vaststellen van restwaarde, koop- en/of verlengingsopties
7.4.3 Wat wordt verstaan onder specifieke leaseobjecten?
7.4.4 Afdekken van restwaarderisico’s bij derden
7.4.5 Hogere restwaarde bij looptijden langer dan vijf jaar
7.5 Leasebesluit in relatie tot de Leidraad Invordering
7.6 Art. 22bis Invorderingswet 1990
7.7 Ten slotte

Hoofdstuk 8. Financiële lease
8.1 Eigen karakter leaseovereenkomst in verhouding tot huur en huurkoop
8.2 Juridische kwalificatie
8.2.1 Huurkoop
8.2.2 Huurkoop of leaseovereenkomst?
8.2.3 Huurkoop: aard van de overeenkomst
8.2.4 Wettelijke vereisten aan de huurkoopovereenkomst
8.2.5 De strekkingsbepaling van art. 7A:1576h lid 2 BW
8.2.6 Huurkoop in faillissement
8.2.7 Huurkoop in surseance van betaling
8.2.8 Omzetbelasting en overige fiscale aspecten bij huurkoop
8.2.9 Bescherming van de consument?
8.3 Geldlening met bezitloos pandrecht

Hoofdstuk 9. ‘Sale-and-lease-back’-overeenkomsten
9.1 Accountancy aspecten
9.2 Accountancy aspecten in ED 2013 Leasing
9.3 Juridische aspecten: fiduciaverbod
9.4 Fiduciaverbod: marktwaarde versus aankoopprijs
9.5 Invorderingsaspecten bij ‘sale-and-lease-back’

Hoofdstuk 10. Vendorlease-programma’s
10.1 Inleiding
10.2 Juridische modaliteiten
10.3 Overname van vendorlease contracten
10.3.1 Contractoverneming
10.3.2 ‘Undisclosed’ overnemen
10.4 Bevoorschotting van leaseportefeuilles
10.5 Onderscheid operationele en financiële leaseovereenkomsten
10.5.1 Operationele lease
10.5.2 Financiële lease
10.6 Surseance en/of faillissement van de cliënt van de vendor
10.7 Surseance en/of faillissement van de vendor
10.8 IFRS 15 ‘Revenue recognition’

Hoofdstuk 11. ‘Compliance’: het organiseren van toezicht en preventie
11.1 Inleiding
11.2 Wettelijke regeling van ‘compliance’
11.3 Interne toezichtpraktijk/Richtlijnen Europese Bank Autoriteit (EBA)
11.4 Inrichting van de compliance functie
11.5 Extra ‘line of defense’: leveranciersrisico’s bij vendorlease arrangementen?
11.6 Externe consequenties van ‘non-compliance’
11.7 Voorkomen van corruptie

Bijlagen
1. Besluit leaseregeling
2. Vragen en antwoorden inzake leaseregeling
3. Artikel 22bis Invorderingswet
4. Wijziging Leidraad Invordering 2008 (artikel 22bis IW)
5. Belastingdienst
6. Schema bodemvoorrecht versus bodemrecht
7. BTW-Leaseregeling
8. Schema uitvoering toezicht op de WWFT
9. Gedragslijn lease industrie inzake WWFT
10. Begrippenlijst
Samenvatting

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Leasing