Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Gebonden Nederlands 2015 9789013126990
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het huwelijksvermogensrecht, maar met uitzondering van de maatregelen betreffende de kinderbescherming. Voorts behandelt dit boek het erfrecht volgens Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Aan de orde komen onder meer:
- bloed- en aanverwantschap
- naamrecht
- woonplaats
- burgerlijke stand
- huwelijk
- geregistreerd partnerschap
- huwelijksvermogensrecht
- echtscheiding en scheiding van tafel en bed
- beëindiging geregistreerd partnerschap en feitelijke scheiding
- levensonderhoud
- afstamming
- adoptie
- minderjarigheid
- gezag over minderjarige kinderen
- omgang en informatie
- curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap
- afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden
- erfrecht

Specificaties

ISBN13:9789013126990
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:446
Druk:6
Verschijningsdatum:10-3-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

3.0 van de 5
2 stemmen
1
0
0
0
1

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Martin-Jan van Mourik

Prof. mr. M.J.A. van Mourik is als partner verbonden aan Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen en Arnhem. De auteur is redacteur van het WPNR.

Andere boeken door Martin-Jan van Mourik

Inhoudsopgave

Afkortingen / XXV
Verkort aangehaalde literatuur / XXVII
HOOFDSTUK 1
Algemene inleiding / 1
1.1 De plaats van het personen- en familierecht binnen het Burgerlijk
Wetboek / 1
1. Personen- en familierecht / 1
2. Burgerlijk Wetboek / 1
1.2 De verhouding tussen het personen- en familierecht enerzijds en het
huwelijksvermogens- en erfrecht anderzijds / 2
3. Familie(vermogens)recht / 2
1.3 De betekenis van het verdragenrecht voor het personen- en
familierecht / 3
4. EVRM / 3
5. IVBPR / 5
6. Andere verdragen / 5
1.4 Bijzondere wetten / 6
7. Personen- en familierecht niet alleen in Boek 1 BW / 6
1.5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / 7
8. Familieprocesrecht / 7
1.6 Plan van behandeling / 8
9. Te behandelen onderwerpen uit het personen- en familierecht / 8
1.7 Andere literatuur betreffende het personen- en familierecht,
huwelijksvermogensrecht en erfrecht / 9
10. Bibliografie / 9
IX
HOOFDSTUK 2
Algemene bepalingen / 11
2.1 Rechtsbevoegdheid / 11
11. Rechtsbevoegdheid in verhouding tot handelingsbevoegdheid en
handelingsbekwaamheid / 11
2.2 Ongeboren kind / 11
12. Fictief bestaan van ongeboren kind / 11
2.3 Bloed- en aanverwantschap / 12
13. Belang van bloed- en aanverwantschap / 12
14. Juridische en biologische bloedverwantschap; graad van
bloedverwantschap / 13
15. Aanverwantschap; graad van aanverwantschap / 14
HOOFDSTUK 3
Het recht op de naam / 15
3.1 Inleiding / 15
16. Het vernieuwde naamrecht / 15
3.2 Voornamen / 16
17. Verkrijging van voornamen / 16
18. Wijziging van voornamen / 17
3.3 Geslachtsnaam / 17
19. Geslachtsnaam van het kind / 17
20. Geslachtsnaam van de (gewezen) echtgenoot of (gewezen) geregistreerde
partner / 21
21. Bewijs van de geslachtsnaam / 23
22. Wijziging van de geslachtsnaam en vaststelling van een geslachtsnaam of
voornamen / 23
23. Het voeren van de naam van een ander / 25
HOOFDSTUK 4
Woonplaats / 27
4.1 Inleiding / 27
24. Het belang van de regeling van de woonplaats / 27
4.2 De woonplaats van een natuurlijk persoon en van
een rechtspersoon / 28
25. De woonplaats van een natuurlijk persoon / 28
26. De woonplaats van een rechtspersoon / 28
Inhoudsopgave
X
4.3 Verlies en verplaatsing van woonstede / 28
27. Verlies van woonstede / 28
28. Verplaatsing van woonstede / 29
4.4 Afgeleide of afhankelijke woonplaats / 29
29. Afgeleide woonplaats van een minderjarige en van een onder curatele
gestelde / 29
30. Afgeleide woonplaats bij bewind / 30
31. Afgeleide woonplaats bij mentorschap / 30
32. Voortduren van afgeleide woonplaats / 31
4.5 Sterfhuis / 31
33. De betekenis van het sterfhuis / 31
4.6 Kantoor of filiaal / 31
34. Woonplaats in verband met kantoor of filiaal / 31
4.7 Gekozen woonplaats / 32
35. Wanneer is het mogelijk een woonplaats te kiezen? / 32
HOOFDSTUK 5
Burgerlijke stand / 33
5.1 Inleiding / 33
36. Indeling van de regelgeving met betrekking tot de burgerlijke stand / 33
5.2 De ambtenaar van de burgerlijke stand / 34
37. De ambtenaar van de burgerlijke stand / 34
5.3 De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan / 34
38. De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan / 34
5.4 Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten / 35
39. Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten / 35
5.5 De akten van geboorte en van overlijden en de akten houdende
attestaties de vita / 36
40. De akten van geboorte en van overlijden en de akten houdende attestaties
de vita / 36
5.6 De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van
afschriften en uittreksels / 39
41. De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften
en uittreksels / 39
5.7 De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand / 40
42. De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand / 40
Inhoudsopgave
XI
5.8 De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de
verbetering van de daarin voorkomende akten en latere
vermeldingen / 41
43. De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering
van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen / 41
5.9 Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de
burgerlijke stand of tot een andere verrichting / 42
44. Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de
burgerlijke stand of tot een andere verrichting / 42
5.10 Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte
van geboorte / 43
45. Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte / 43
HOOFDSTUK 6
Het huwelijk / 47
6.1 Inleiding / 47
46. Wat is een huwelijk? / 47
6.2 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk / 50
47. Materiële of inwendige vereisten en formele of uitwendige vereisten / 50
48. Leeftijdsvereiste / 50
49. Geen gestoorde geestvermogens / 51
50. Verbod van bi- en polygamie / 51
51. Toestemmingsvereiste / 53
52. Geen te nauwe bloedverwantschap / 55
53. Geen geregistreerd partnerschap / 56
6.3 Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk
moeten voorafgaan / 56
54. Voornemen in het huwelijk te treden / 56
55. Beëdigde verklaring / 57
56. Hertrouwen van een ouder die met het gezag is belast / 57
57. Trouwbeloften / 57
6.4 Stuiting van het huwelijk / 58
58. Wat is stuiting? / 58
59. Bevoegdheid en verplichting tot stuiting / 59
60. Vorm van de stuiting / 60
61. Opheffing van de stuiting / 60
62. Rechtsgevolgen van de stuiting / 60
63. Bekendheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand met
huwelijksbeletselen / 61
Inhoudsopgave
XII
6.5 De voltrekking van het huwelijk / 61
64. De formaliteiten rondom de voltrekking van het huwelijk / 61
6.6 Nietigverklaring van een huwelijk / 63
65. Terminologie / 63
66. Personen die bevoegd zijn de nietigverklaring van het huwelijk te
verzoeken / 63
67. Gronden voor nietigverklaring van het huwelijk / 64
68. Rechtsgevolgen van nietigverklaring van het huwelijk / 67
6.7 Omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap
(oud) / 68
68a. Hoe wordt een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap?
(oud) / 68
6.8 Bewijs van het bestaan van het huwelijk / 69
69. Hoe wordt het bestaan van een huwelijk bewezen? / 69
HOOFDSTUK 7
Het geregistreerd partnerschap / 71
7.1 Inleiding / 71
70. Wat is een geregistreerd partnerschap? / 71
71. Belangrijkste verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd
partnerschap / 72
7.2 Inhoud van de wettelijke regeling / 73
72. Voorwaarden voor de registratie / 73
73. Rechtsgevolgen van de registratie voor de verhouding tussen de
geregistreerde partners onderling / 74
74. Het einde van het geregistreerd partnerschap / 76
7.3 Evaluatie van de Wet geregistreerd partnerschap en van de Wet
openstelling huwelijk / 81
74a. Bestaansreden van het geregistreerd partnerschap naast het voor iedereen
opengestelde huwelijk / 81
HOOFDSTUK 8
Huwelijksvermogensrecht / 83
8.1 Inleiding / 83
75. Overzicht / 83
76. Toepassingsgebied / 84
8.2 Rechten en verplichtingen van echtgenoten / 85
77. Dwingend recht / 85
Inhoudsopgave
XIII
78. Getrouwheid, hulp en bijstand; verschaffing van het nodige (art. 1:81) / 85
79. De reikwijdte van art. 1:81 / 85
80. Verzorging en opvoeding; levensonderhoud en studie / 86
81. Samenwoning / 87
81a. Recht op informatie / 87
81b. Vergoedingsrechten en -plichten / 88
8.3 Kosten van de huishouding / 91
82. Inleiding / 91
83. Aansprakelijkheid, draagplicht en verhaalbaarheid / 91
84. Draagplicht / 92
85. Verhaalbaarheid / 92
86. De draagplicht ten aanzien van de kosten van de huishouding / 92
87. De bijdrageplicht ten aanzien van de kosten van de huishouding / 93
88. Aansprakelijkheid voor de kosten van de huishouding / 94
89. Feitelijke scheiding en kosten van de huishouding / 94
90. Gevolgen van niet-naleving van de wettelijke of de overeengekomen
regeling / 95
91. Huishoudgeld / 96
8.4 Bestuur / 96
92. Inleiding / 96
93. Bestuursbevoegdheid / 97
94. Bestuursregeling / 98
95. Bestuur en zaaksvervanging / 99
96. Goederen dienstbaar aan beroep of bedrijf / 99
97. Overschrijding van bestuursbevoegdheid / 100
98. Overlaten van bestuur / 100
99. Derdenbescherming / 101
100. Bestuursopdracht door de rechtbank / 102
101. Opheffing van de gemeenschap bij rechterlijke beschikking / 103
102. Vergoedingsrechten en -plichten / 103
8.5 Beperking van handelingsbevoegdheid / 104
103. Inleiding / 104
104. Bescherming van het woonmilieu / 105
105. Feitelijke scheiding / 106
106. Bescherming tegen vrijgevigheid / 107
107. Bescherming tegen zekerheidstelling / 108
108. Vereenzelviging NV/BV / 109
109. Bescherming tegen koop op afbetaling / 109
110. Vormvereiste / 110
111. Vernietiging / 110
8.6 De wettelijke gemeenschap van goederen / 112
112. Inleiding / 112
Inhoudsopgave
XIV
113. Huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap / 113
114. De omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen; goederen / 114
114a. Zaaksvervanging / 117
115. De omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen; schulden / 117
116. Verhaalbaarheid, uitwinning, vergoedingen / 119
116a. Verjaring / 120
117. Bestuur / 120
118. Ontbinding / 121
119. Aansprakelijkheid na ontbinding; afstand van de gemeenschap / 122
8.7 Huwelijkse voorwaarden in het algemeen / 123
120. Inleiding / 123
121. De aard van de overeenkomst / 124
122. Vormvereisten; derdenbescherming / 125
123. Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk / 126
124. Reparatiehuwelijk / 127
125. Dwingende wetsbepalingen, goede zeden, openbare orde / 127
126. Schuldeisers; Dozy-clausule / 128
8.8 Keuzestelsels / 129
127. Inleiding / 129
128. De gemeenschap van vruchten en inkomsten (oud) / 131
129. De gemeenschap van winst en verlies (oud) / 132
130. Analoge toepassing van de art. 1:124-126 (oud) / 132
131. Overgangsrecht / 133
132. Het wettelijk deelgenootschap (oud) / 133
133. Koude uitsluiting / 134
134. Verrekenstelsels / 136
135. Periodiek verrekenbeding / 137
136. Finaal verrekenbeding / 140
137. De verrekenplicht van de bestuurder-grootaandeelhouder / 141
8.9 Aanbreng ten huwelijk / 142
138. Bewijsregeling / 142
8.10 Ontbinding, vereffening en verdeling / 143
139. Ontbinding / 143
140. Vereffening / 144
141. Verdeling / 144
142. Pensioenverevening / 145
HOOFDSTUK 9
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed / 147
9.1 Inleiding / 147
143. Overzicht / 147
Inhoudsopgave
XV
144. Duurzame ontwrichting / 148
145. Rechtspleging / 149
146. Pensioenverweer; billijke voorziening / 150
9.2 Alimentatie / 151
147. Alimentatie en pensioenverevening / 151
148. Alimentatie; vaststelling door de rechter / 151
149. Behoefte / 153
150. Draagkracht / 154
151. Alimentatie; vaststelling bij overeenkomst / 155
152. Indexering / 156
153. Limitering van de duur / 156
154. Wijziging of intrekking / 158
155. Einde door hertrouwen of (geregistreerd) samenwonen / 158
155a. Betaaladres en invordering / 159
9.3 Bijzondere bepalingen / 159
156. Benadeling van de huwelijksgemeenschap / 159
157. Voortzetting bewoning / 160
HOOFDSTUK 10
Levensonderhoud / 163
10.1 Inleiding / 163
158. Levensonderhoud in het algemeen / 163
10.2 De tot onderhoud verplichte personen / 164
159. Bloed- en aanverwanten / 164
160. De verwekker van het niet-erkende kind; donorinseminatie / 165
161. De stiefouder / 166
162. De gezagsdrager / 166
10.3 Omvang van de verplichting / 167
163. Maatstaven; matiging / 167
164. In natura / 167
165. Voorrangsregeling / 168
166. Wijziging of intrekking; indexering / 168
10.4 Kosten van verzorging en opvoeding / 168
167. Inleiding / 168
168. Naar draagkracht / 169
169. Niet (behoorlijke) nakoming / 170
170. Erfgenamen / 170
171. Vaststelling en wijziging door de rechter; indexering / 171
172. Betaaladres en invordering / 171
Inhoudsopgave
XVI
HOOFDSTUK 11
Afstamming / 173
11.1 Inleiding / 173
173. De nieuwe regelgeving inzake het afstammingsrecht / 173
174. Het recht om te weten van wie men afstamt / 175
11.2 Algemene bepalingen / 177
175. Familierechtelijke betrekking / 177
176. Wie is moeder van een kind? / 179
177. Wie is vader van een kind? / 183
11.3 Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap
ontstane vaderschap of moederschap / 185
178. Het Kroon-arrest / 185
179. Ontkenningsmogelijkheden voor de vader, de moeder en het kind / 186
180. Ontkenningsmogelijkheden in geval van overlijden van de vader, van de
moeder of van het kind / 188
181. Rechtsgevolgen van de ontkenning / 189
11.4 Erkenning / 189
182. Wat is erkenning? / 189
183. Rechtsgevolgen van erkenning / 190
184. Wijzen van erkenning / 193
185. Nietigheid van de erkenning / 194
186. Vernietiging van de erkenning / 200
11.5 Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap / 201
187. Definitie en rechtsgevolgen van de gerechtelijke vaststelling van het
ouderschap / 201
188. Inhoud van de wettelijke regeling / 203
11.6 Inroeping of betwisting van staat / 207
189. Inroeping of betwisting van staat / 207
11.7 De bijzondere curator / 208
190. De bijzondere curator / 208
HOOFDSTUK 12
Adoptie / 209
12.1 Inleiding / 209
191. De nieuwe regelgeving inzake de adoptie / 209
12.2 Inhoud van de wettelijke regeling / 211
192. Wie kunnen adoptie verzoeken? / 211
Inhoudsopgave
XVII
193. Algemene grond voor beoordeling van adoptie en voorwaarden voor
adoptie / 213
194. De voornamen en de geslachtsnaam van het geadopteerde kind / 219
194a. De processuele bekwaamheid van de minderjarige ouder in zaken van
adoptie / 220
195. Rechtsgevolgen van de adoptie en tijdstip waarop deze intreden / 220
196. Herroeping van de adoptie en rechtsgevolgen van herroeping / 222
196a. Geen adoptierecht ad interim, maar handhaving van de mogelijkheid van
adoptie door de meemoeder / 222
HOOFDSTUK 13
Minderjarigheid / 227
13.1 Algemene bepalingen / 227
197. Wie zijn minderjarig? / 227
198. Rechtsgevolgen van minderjarigheid / 228
199. Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid van de
minderjarige / 231
13.2 Handlichting / 231
200. Wat is handlichting? / 231
201. Intrekking van de handlichting / 232
202. Publicatie van de handlichting en haar intrekking / 233
13.3 Raad voor de kinderbescherming / 233
203. Taak van de raad voor de kinderbescherming / 233
13.4 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag / 235
204. Gezagsregisters / 235
HOOFDSTUK 14
Het gezag over minderjarige kinderen / 237
14.1 Inleiding / 237
205. De nieuwe regelgeving inzake het gezag over minderjarige kinderen / 237
14.2 Algemene bepalingen / 240
206. Ouderlijk gezag en voogdij / 240
207. Wie zijn onbevoegd tot het gezag? / 241
208. Gezag wat de persoon van de minderjarige betreft / 241
209. Gezag wat het vermogen van de minderjarige betreft / 245
14.3 Ouderlijk gezag / 246
210. Het gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten huwelijk en het gezag
van één ouder na scheiding / 246
Inhoudsopgave
XVIII
210a. Het gezamenlijk gezag van ouders binnen een geregistreerd
partnerschap / 250
211. Het gezag van ouders anders dan na scheiding / 251
212. Gezag na meerderjarigverklaring / 254
213. Het bewind van de ouders / 255
14.4 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de gezagsuitoefening door
de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen / 258
214. Beëindiging van het gezamenlijk gezag / 258
215. Wijziging van beslissingen waarbij een ouder alleen met het gezag is
belast / 258
216. Aanvang van het gezag / 259
217. Onbevoegdheid tot het gezag / 259
218. Blokkaderecht van pleegouders / 260
14.5 Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een
ouder / 261
218a. Algemeen / 261
218b. Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een
ander dan een ouder / 261
219. Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een
ouder krachtens rechterlijke beslissing / 263
220. Rechtsgevolgen van gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een
ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing / 265
220a. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezamenlijk gezag van een
ouder tezamen met een ander dan een ouder / 266
14.6 Voogdij / 267
221. Voogdij in het algemeen / 267
222. Voogdij door een der ouders opgedragen / 270
223. Voogdij door de rechter opgedragen / 272
224. Ontslag van de voogdij / 272
225. Onbevoegdheid tot de voogdij / 273
226. Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige / 273
227. Het bewind van de voogd / 274
228. De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij / 279
HOOFDSTUK 15
Omgang en informatie / 281
15.1 Inleiding / 281
229. De nieuwe regelgeving inzake de omgang met minderjarige kinderen / 281
15.2 Inhoud van de wettelijke regeling / 282
230. Omgang tussen kind en ouder; ontzeggingsgronden / 282
Inhoudsopgave
XIX
231. Informatie- en consultatieverplichting van de ene jegens de andere
ouder / 284
232. Informatieverplichting van derden jegens de niet met het gezag belaste
ouder / 284
233. Begin van het omgangsrecht en wijziging van de omgangsregeling / 285
234. Omgang tussen kind en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking
tot het kind staat / 285
235. Informele rechtsingang van de minderjarige / 287
236. Omgangs- en informatieregeling in geval van gezamenlijke
gezagsuitoefening / 288
HOOFDSTUK 16
Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap / 291
16.1 Inleiding / 291
237. Drie rechtsfiguren ter bescherming van meerderjarigen / 291
238. Verhouding tot algemeen vermogensrecht / 293
16.2 Inhoud van de wettelijke regeling van de curatele / 295
239. Gronden voor ondercuratelestelling / 295
240. Door wie kan de curatele worden verzocht? / 296
241. Provisionele bewindvoerder / 297
242. Begin van de curatele en haar rechtsgevolgen / 299
243. Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid van de onder curatele
gestelde / 300
244. Wie wordt tot curator benoemd? / 302
245. Schakelbepalingen / 305
246. Einde van de curatele / 307
247. Publicatievoorschriften / 307
16.3 Inhoud van de wettelijke regeling van het meerderjarigenbewind / 309
248. Gronden voor onderbewindstelling / 309
249. Door wie kan instelling van het bewind worden verzocht? / 311
250. Bewind in plaats van curatele of bestuursopdracht / 312
251. Substitutie; uitbreiding en beperking van het bewind / 312
252. Wie wordt tot bewindvoerder benoemd? / 313
253. Publicatieverplichting en publicatiemogelijkheid / 314
254. Rechtsgevolgen van het bewind / 315
255. Handelingsbevoegdheid van de bewindvoerder en haar beperkingen / 319
256. Rechten en verplichtingen van de wederpartij; bescherming van de
wederpartij / 320
257. Aansprakelijkheid van de rechthebbende en van de bewindvoerder / 321
258. Rekening en verantwoording door de bewindvoerder; verslag van het
verloop van het bewind; beloning van de bewindvoerder / 322
259. Einde van de taak van de bewindvoerder; einde van het bewind / 323
Inhoudsopgave
XX
16.4 Inhoud van de wettelijke regeling van het mentorschap / 324
260. Gronden voor instelling van een mentorschap / 324
261. Door wie kan instelling van het mentorschap worden verzocht? / 325
262. Mentorschap in plaats van curatele / 325
263. Wie wordt tot mentor benoemd? / 326
264. Rechtsgevolgen van het mentorschap / 327
265. Aansprakelijkheid van de mentor en van de betrokkene / 330
266. Verslag van werkzaamheden van de mentor; kostenvergoeding en beloning
van de mentor / 331
267. Einde van de taak van de mentor; einde van het mentorschap / 332
HOOFDSTUK 17
Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 335
17.1 Onderbewindstelling in geval van afwezigheid / 335
268. Gronden voor onderbewindstelling / 335
269. Rechtsgevolgen van het afwezigenbewind / 336
270. Einde van het afwezigenbewind / 336
17.2 Personen wier bestaan onzeker is / 337
271. Wanneer is een persoon vermist? / 337
272. Erfdeel of legaat voor vermiste / 337
273. Verklaring van vermoedelijk overlijden en haar rechtsgevolgen / 338
274. Beperkingen ten aanzien van erfgenamen en legatarissen van degene die
vermoedelijk overleden is verklaard / 339
275. Staat van vóór het nieuwe huwelijk geboren kinderen en
gezagsvoorziening / 341
17.3 Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 342
276. Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 342
HOOFDSTUK 18
Erfrecht / 345
18.1 Inleiding / 345
277. Erfopvolging / 345
278. De nalatenschap / 346
279. Erfstelling, legaat, last / 346
280. Bestaanseis / 347
281. Uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling / 348
18.2 Erfopvolging bij versterf / 348
282. Ordening; parentelenstelsel / 348
283. Halfbroers en halfzusters / 350
284. Wettelijke verdeling / 350
Inhoudsopgave
XXI
285. De ‘deelgenoten’ en hun erfdelen / 352
286. Afwijking van de wettelijke regeling / 352
287. De vordering van de kinderen / 353
288. Ongedaanmaking / 354
289. Wilsrechten / 355
290. De ouderlijke boedelverdeling / 356
18.3 Andere wettelijke rechten / 358
291. Inleiding / 358
292. Gebruik van woning en inboedel / 359
293. Vruchtgebruik op woning en inboedel / 359
294. Verzorgingsvruchtgebruik op andere goederen / 360
295. Verzorgingsbehoefte / 360
296. Som ineens voor een kind / 361
297. Som ineens als billijke vergoeding voor verrichte arbeid / 362
298. Beroeps- of bedrijfsvoortzetting / 362
18.4 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen / 363
299. Rechtshandeling / 363
300. Uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen / 364
301. Aanwas / 366
302. ‘Het naaste bloed’ / 366
303. Testeerbevoegdheid / 366
304. Beperking voordeelgenieters / 367
305. Vormvereisten; codicil / 367
18.5 Soorten uiterste wilsbeschikkingen / 368
306. Gesloten stelsel / 368
307. Erfstelling / 369
308. Legaat / 369
309. Quasi-legaat / 370
310. Testamentaire last / 371
311. Voorwaardelijke makingen en tweetrapsmakingen / 371
18.6 De legitieme portie / 373
312. Dwingend recht / 373
313. Omschrijving van de legitieme portie / 374
314. Berekening van de legitieme portie / 374
315. Overgangsrecht / 375
316. In aanmerking te nemen giften / 376
317. Giften die niet als giften worden beschouwd / 377
318. Quasi-legaten / 377
319. Waardering van giften / 379
320. Berekening van de legitimaire aanspraak / 380
321. ‘Inferieure’ makingen aan een legitimaris / 380
322. Bedrijfsopvolging en bewind / 382
Inhoudsopgave
XXII
323. Inzage en inlichtingen voor de legitimaris / 382
324. De vordering van de legitimaris / 383
325. De niet-opeisbaarheidsclausule / 384
326. Inkorting van makingen / 384
327. Inkorting van giften / 385
328. Legitieme portie en stiefkinderen / 386
18.7 Executele en bewind / 386
329. Executele / 386
330. Testamentair bewind / 387
18.8 Gevolgen van erfopvolging; aanvaarding en verwerping / 389
331. Opvolging in goederen en schulden (‘saisine’) / 389
332. Aansprakelijkheid voor nalatenschapsschulden / 390
333. Boedelnotaris / 391
334. Boedelregister / 391
335. Verklaring van erfrecht / 392
336. Boedelvolmacht / 393
337. Aanvaarding en verwerping / 393
338. Vereffening / 394
18.9 Verdeling / 395
339. Inleiding / 395
340. Toerekening van schulden / 395
341. Inbreng van giften / 396
342. Waarde en waardering / 397
Jurisprudentieregister / 399
Wetsartikelenregister / 417
Trefwoordenregister / 445
Inhoudsopgave

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht