Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Parlementaire geschiedenis Arbitragewet

Gebonden Nederlands 2014 9789013127331
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze uitgave 'Parlementaire geschiedenis Arbitragewet 2014' bestaat uit drie delen. In Deel I is de parlementaire geschiedenis van de Wet van 2 juni 2014 tot wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht (Stb. 2014, 200) artikelsgewijs opgenomen.

In deel II zijn opgenomen de Voorstellen zoals die door Prof. mr. Albert Jan van den Berg in 2006 zijn aangeboden aan de Minister van Justitie. Deze voorstellen, zo is gebleken, zijn van grote invloed geweest op de uiteindelijke inhoud van de Arbitragewet 2015.

Ten slotte is in deel III opgenomen de Arbitragewet 1986 (zoals die tussentijds nog eens is gewijzigd in 2004). Van deze wet bestond tot dusverre geen uitgave van alle parlementaire stukken, terwijl daaraan - zo blijkt herhaaldelijk in de dagelijkse procespraktijk - grote behoefte bestaat en ook na 1 januari 2015 zal blijven bestaan, met het oog op arbitrale procedures waarop krachtens het Overgangsrecht het oude arbitragerecht van toepassing is.

Specificaties

ISBN13:9789013127331
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:928
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Arbitrage

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Toon van Mierlo

Prof.mr. A.I.M. van Mierlo (1957) is, na zijn studie en promotie aan de Universiteit van Nijmegen, aanvankelijk werkzaam geweest in de advocatuur te Den Haag en Amsterdam. Vanaf 1993 is hij hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sedert 2002 combineert hij die werkzaamheden met de advocatuur, thans bij NautaDutilh te Rotterdam.

Andere boeken door Toon van Mierlo

Inhoudsopgave

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS ARBITRAGEWET / I
WOORD VOORAF / V
VERKORTE INHOUDSOPGAVE / VII
TRANSPONERINGSTABEL WETTEKST 1986/2004 EN 2015 / XVII
INHOUDSOPGAVE DEEL I / 3
LIJST VAN VERWERKTE STUKKEN / 15
I WIJZIGING VAN BOEK 3, BOEK 6 EN BOEK 10 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET
VIERDE BOEK VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN VERBAND
MET DE MODERNISERING VAN HET ARBITRAGERECHT (ARBITRAGEWET 2015) / 17
I.1 ALGEMEEN / 17
VIERDE BOEK VAN HET WETBOEK VAN RECHTSVORDERING / 40
EERSTE TITEL – ARBITRAGE IN NEDERLAND / 40
EERSTE AFDELING – DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE / 40
I.2 ALGEMEEN / 40
I.3 ARTIKEL 1020 RV [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 40
I.4 ARTIKEL 1021 RV [BEWIJS VAN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 41
EERSTE AFDELING A – DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE EN DE BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER / 41
I.5 ALGEMEEN / 41
I.6 ARTIKEL 1022 RV [GEVOLGEN VOOR COMPETENTIE VAN DE RECHTER] / 42
I.7 ARTIKEL 1022A RV [BEWARENDE MAATREGELEN] / 42
I.8 ARTIKEL 1022B RV [BEWIJSMAATREGELEN] / 43
I.9 ARTIKEL 1022C RV [BEROEP OP OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 44
I.10 ARTIKEL 1023 RV [EISEN AAN PERSOON VOOR BENOEMING TOT ARBITER] / 48
I.11 ARTIKEL 1024 RV [COMPROMIS] / 48
I.12 ARTIKEL 1025 RV [ARBITRAAL BEDING] / 49
I.13 ARTIKEL 1026 RV [AANTAL ARBITERS] / 49
I.14 ARTIKEL 1027 RV [BENOEMING ARBITERS] / 50
I.15 ARTIKEL 1028 RV [BEVOORRECHTE POSITIE BIJ BENOEMING] / 53
I.16 ARTIKEL 1029 RV [AANVAARDING EN ONTHEFFING OPDRACHT] / 57
I.17 ARTIKEL 1030 RV [VERVANGING ARBITER] / 59
I.18 ARTIKEL 1031 RV [BEËINDIGING OPDRACHT] / 60
I.19 ARTIKEL 1032 RV [OVERLIJDEN VAN EEN PARTIJ] / 60
I.20 ARTIKEL 1033 RV [WRAKING] / 61
I.21 ARTIKEL 1034 RV [DISCLOSURE] / 63
I.22 ARTIKEL 1035 RV [WRAKINGSPROCEDURE] / 65
I.23 ARTIKEL 1035A RV [SECRETARIS VAN HET SCHEIDSGERECHT] / 69
TWEEDE AFDELING - HET ARBITRAAL GEDING / 70
I.24 ARTIKEL 1036 RV [WIJZE VAN GEDINGVOERING] / 70
VII
I.25 ARTIKEL 1037 RV [PLAATS VAN ARBITRAGE] / 72
I.26 ARTIKEL 1038 RV [IN PERSOON OF VERTEGENWOORDIGD] / 73
I.27 ARTIKEL 1038A RV [INDIENING MEMORIËN] / 74
I.28 ARTIKEL 1038B RV [MONDELINGE BEHANDELING] / 75
I.29 ARTIKEL 1038C RV [TEGENVORDERING] / 76
I.30 ARTIKEL 1038D RV [WIJZIGING VAN VORDERING EN TEGENVORDERING] / 77
I.31 ARTIKEL 1039 RV [BEWIJSRECHT] / 78
I.32 ARTIKEL 1040 RV [OVERLEGGING VAN BESCHEIDEN] / 79
I.33 ARTIKEL 1041 RV [VERHOOR GETUIGEN EN DESKUNDIGEN] / 81
I.34 ARTIKEL 1041A RV [GETUIGENVERHOOR] / 83
I.35 ARTIKEL 1042 RV [DESKUNDIGEN] / 84
I.36 ARTIKEL 1042A RV [PLAATSOPNEMING EN BEZICHTIGING] / 86
I.37 ARTIKEL 1043 RV [VERSCHIJNING VAN PARTIJEN] / 87
I.38 ARTIKEL 1043A RV [VERSTEK] / 88
I.39 ARTIKEL 1043B RV [VOORLOPIGE VOORZIENINGEN] / 89
I.40 ARTIKEL 1044 RV [INLICHTINGEN OVER BUITENLANDS RECHT] / 95
I.41 ARTIKEL 1045 RV [VOEGING, TUSSENKOMST EN VRIJWARING] / 95
I.42 ARTIKEL 1045A RV [VRIJWARING] / 97
I.43 ARTIKEL 1046 RV [SAMENVOEGING VAN ARBITRALE GEDINGEN] / 99
I.44 ARTIKEL 1047 RV [KWALITEITSARBITRAGE] / 103
I.45 ARTIKEL 1048 RV [TERMIJN WIJZEN VONNIS] / 104
I.46 ARTIKEL 1048A RV [RECHTSVERWERKING IN EEN ARBITRAAL GEDING] / 104
DERDE AFDELING - HET ARBITRAAL VONNIS / 107
I.47 ARTIKEL 1049 RV [SOORTEN VONNISSEN] / 107
I.48 ARTIKEL 1050 RV [HOGER BEROEP] / 108
I.49 ARTIKEL 1051 RV [ARBITRAAL KORT GEDING] / 109
I.50 ARTIKEL 1052 RV [BEVOEGDHEID VAN ARBITERS] / 109
I.51 ARTIKEL 1053 RV [ZELFSTANDIGE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 111
I.52 ARTIKEL 1054 [BESLISSINGSMAATSTAF; TOEPASSELIJK RECHT; HANDELSGEBRUIKEN] / 111
I.53 ARTIKEL 1055 RV [UITVOERBAARVERKLARING BIJ VOORRAAD] / 112
I.54 ARTIKEL 1056 RV [DWANGSOM] / 112
I.55 ARTIKEL 1057 RV [MEERDERHEID VAN STEMMEN; WEIGERING ONDERTEKENING;
INHOUD VONNIS] / 113
I.56 ARTIKEL 1058 RV [TOEZENDING VONNIS; NEDERLEGGING VONNIS; EINDE OPDRACHT] / 115
I.57 ARTIKEL 1059 RV [GEZAG VAN GEWIJSDE] / 121
I.58 ARTIKEL 1060 RV [HERSTEL EN/OF VERBETERING] / 122
I.59 ARTIKEL 1061 RV [AANVULLING] / 125
DERDE AFDELING A ARBITRAAL HOGER BEROEP / 127
I.60 ARTIKEL 1061A RV [SCHAKELBEPALING ARBITRAAL HOGER BEROEP] / 127
I.61 ARTIKEL 1061B RV [ARBITRAAL HOGER BEROEP] / 128
I.62 ARTIKEL 1061C RV [TERMIJN ARBITRAAL HOGER BEROEP] / 128
I.63 ARTIKEL 1061D RV [APPELABILITEIT] / 129
I.64 ARTIKEL 1061E RV [ARBITRAAL HOGER BEROEP BIJ SAMENVOEGING] / 131
I.65 ARTIKEL 1061F RV [ARBITRAAL HOGER BEROEP BIJ ONBEVOEGDVERKLARING] / 131
I.66 ARTIKEL 1061G RV [DWANGSOM IN ARBITRAAL HOGER BEROEP] / 134
Verkorte Inhoudsopgave
VIII
I.67 ARTIKEL 1061H RV [AANVULLING IN ARBITRAAL HOGER BEROEP] / 135
I.68 ARTIKEL 1061I RV [UITVOERBAARVERKLARING BIJ VOORRAAD] / 135
I.69 ARTIKEL 1061J RV [UITZONDERINGEN OP BINDENDE KRACHT] / 137
I.70 ARTIKEL 1061K RV [TENUITVOERLEGGING] / 138
I.71 ARTIKEL 1061L RV [VERNIETIGING EN HERROEPING] / 139
VIERDE AFDELING - DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ARBITRAAL VONNIS / 141
I.72 ARTIKEL 1062 RV [VERLENING EXEQUATUR] / 141
I.73 ARTIKEL 1063 RV [WEIGERING EXEQUATUR] / 143
VIJFDE AFDELING - DE VERNIETIGING EN DE HERROEPING VAN HET ARBITRAAL
VONNIS / 146
I.74 ARTIKEL 1064 RV [VERNIETIGING EN HERROEPING] / 146
I.75 ARTIKEL 1064A RV [VERNIETIGING] / 148
I.76 ARTIKEL 1065 RV [GRONDEN TOT VERNIETIGING] / 155
I.77 ARTIKEL 1065A RV [TERUGVERWIJZING] / 159
I.78 ARTIKEL 1066 RV [SCHORSING TENUITVOERLEGGING] / 164
I.79 ARTIKEL 1067 RV [GEVOLGEN VAN VERNIETIGING] / 164
I.80 ARTIKEL 1068 RV [GRONDEN TOT HERROEPING] / 165
ZESDE AFDELING – HET ARBITRAAL VONNIS, HOUDENDE EEN VERGELIJK TUSSEN DE
PARTIJEN / 166
I.81 ARTIKEL 1069 RV [SCHIKKING] / 166
ZEVENDE AFDELING – SLOTBEPALINGEN / 167
I.82 ARTIKEL 1070 RV [GEEN VOORZIENING TEGEN BESCHIKKING] / 167
I.83 ARTIKEL 1071 RV [GEEN ADVOCAATSTELLING VEREIST] / 168
I.84 ARTIKEL 1072 RV [AANWIJZING VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK] / 168
I.85 ARTIKEL 1072A RV [SCHAKELBEPALING] / 169
I.86 ARTIKEL 1072B RV [ELEKTRONISCHE MIDDELEN] / 169
I.87 ARTIKEL 1072C RV [OVERLIJDEN VAN PROCESPARTIJ] / 175
I.88 ARTIKEL 1073 RV [TOEPASSELIJK RECHT] / 176
TWEEDE TITEL - ARBITRAGE BUITEN NEDERLAND / 176
I.89 ARTIKEL 1074 RV [GEVOLGEN VOOR COMPETENTIE VAN RECHTER] / 176
I.90 ARTIKEL 1074A RV [BEWARENDE MAATREGELEN] / 177
I.91 ARTIKEL 1074B RV [BEWIJSMAATREGELEN] / 178
I.92 ARTIKEL 1074C RV [BIJSTAND RECHTER AAN BUITENLANDSE ARBITRAGE] / 179
I.93 ARTIKEL 1074D RV [BEROEP OP OVEREENKOMT TOT ARBITRAGE] / 180
I.94 ARTIKEL 1075 RV [ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING KRACHTENS VERDRAG] / 183
I.95 ARTIKEL 1076 RV [ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING BUITEN VERDRAG] / 185
HET BURGERLIJK WETBOEK / 188
BOEK 3 BURGERLIJK WETBOEK / 188
I.96 ARTIKEL 316 [STUITING VAN DE VERJARING DOOR DAAD VAN RECHTSVERVOLGING] / 188
I.97 ARTIKEL 319 [AANVANG NIEUWE VERJARINGSTERMIJN] / 190
BOEK 6 BURGERLIJK WETBOEK / 191
I.98 ARTIKEL 236 [ZWARTE LIJST] / 191
Verkorte Inhoudsopgave
IX
BOEK 10 BURGERLIJK WETBOEK / 198
I.99 ARTIKEL 166 [TOEPASSELIJK RECHT] / 198
I.100 ARTIKEL 167 [PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON OF STAATSONDERNEMING] / 201
BIJLAGEN
BIJLAGE I: CONCEPT REGELING EN TOELICHTING CONSULTATIE HERZIENING ARBITRAGEWET / 205
BIJLAGE I.A: CONCEPT REGELING WETSVOORSTEL HERZIENING ARBITRAGEWET / 207
BIJLAGE I.B: MEMORIE VAN TOELICHTING CONCEPT REGELING WETSVOORSTEL HERZIENING
ARBITRAGEWET / 233
BIJLAGE II: ADVIES VAN ADVIESCOMMISSIE VOOR BURGERLIJK PROCESRECHT / 281
BIJLAGE III: REACTIES OP DE CONSULTATIE HERZIENING ARBITRAGERECHT / 289
BIJLAGE III.A: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK (NVVR) / 291
BIJLAGE III.B: RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK (RVDR) / 299
BIJLAGE III.C: NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT (NAI) / 311
BIJLAGE III.D: RAAD VOOR ARBITRAGE VOOR DE BOUW (RVA) / 317
BIJLAGE III.E: PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA) / 325
BIJLAGE III.F: INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) / 331
BIJLAGE III.G: BOUWEND NEDERLAND / 337
BIJLAGE III.H: P.R.I.M.E. FINANCE (P.R.I.M.E.) / 353
BIJLAGE III.I: DE KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS (KBVG) / 357
BIJLAGE III.J: ALLEN & OVERY / 371
BIJLAGE III.K: E-COURT / 377
INHOUDSOPGAVE DEEL II / 379
II VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET VIERDE BOEK (ARBITRAGE)
COMMISSIE VAN DEN BERG (VOORSTELLEN VAN DEN BERG 2006) / 397
II.1 TEKST / 397
II.2 TOELICHTING / 398
VIERDE BOEK. ARBITRAGE / 403
EERSTE TITEL – ARBITRAGE IN NEDERLAND / 403
EERSTE AFDELING – DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE / 403
II.3 ARTIKEL 1020 [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 403
II.4 ARTIKEL 1021 [GELDIGHEID EN VORM VAN DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 404
TWEEDE AFDELING – DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE EN DE BEVOEGDHEID
VAN DE GEWONE RECHTER / 410
II.5 ARTIKEL 1022 [GEVOLGEN VOOR BEVOEGDHEID GEWONE RECHTER] / 410
II.6 ARTIKEL 1022A [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE, CONSERVATOIRE MAATREGELEN EN
KORT GEDING] / 411
II.7 ARTIKEL 1022B [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE EN VOORLOPIGE
BEWIJSMAATREGELEN] / 412
II.8 ARTIKEL 1022C [ONBEVOEGDVERKLARING INGEVAL VAN CONSERVATOIRE
MAATREGELEN, KORT GEDING EN VOORLOPIGE BEWIJSMAATREGELEN] / 413
II.9 ARTIKEL 1022D [GEEN VOORZIENING] / 415
Verkorte Inhoudsopgave
X
DERDE AFDELING – HET SCHEIDSGERECHT / 416
II.10 ARTIKEL 1023 [WIE TOT ARBITER KAN WORDEN BENOEMD] / 416
II.11 ARTIKEL 1024 [VERVALLEN] / 416
II.12 ARTIKEL 1025 [ARBITRAAL BEDING; HET AANHANGIG MAKEN VAN HET ARBITRAAL
GEDING] / 416
II.13 ARTIKEL 1026 [AANTAL ARBITERS] / 418
II.14 ARTIKEL 1027 [BENOEMING VAN ARBITERS] / 419
II.15 ARTIKEL 1028 [BEVOORRECHTE POSITIE VAN EEN DER PARTIJEN BIJ BENOEMING
VAN ARBITERS] / 421
II.16 ARTIKEL 1029 [AANVAARDING DOOR ARBITER VAN ZIJN OPDRACHT; ONTHEFFING
VAN OPDRACHT; ONAANVAARDBAAR TRAGE UITVOERING VAN OPDRACHT] / 422
II.17 ARTIKEL 1030 [VERVANGING VAN ARBITER] / 424
II.18 ARTIKEL 1031 [BEËINDIGING VAN OPDRACHT VAN SCHEIDSGERECHT] / 425
II.19 ARTIKEL 1032 [VERPLAATST] / 425
II.20 ARTIKEL 1033 [WRAKING VAN EEN ARBITER; GRONDEN] / 426
II.21 ARTIKEL 1034 [PLICHT TOT MEDEDELING VAN VERMOEDELIJKE WRAKINGSGRONDEN] / 427
II.22 ARTIKEL 1035 [WRAKING VAN EEN ARBITER; PROCEDURE] / 428
II.23 ARTIKEL 1035A [WRAKING VAN EEN SECRETARIS] / 433
VIERDE AFDELING – DE ARBITRALE GEDINGVOERING / 434
II.24 ALGEMEEN / 434
II.25 ARTIKEL 1035B [AANHANGIG MAKEN VAN HET ARBITRAAL GEDING] / 436
II.26 ARTIKEL 1036 [REGELS VOOR DE GEDINGVOERING IN HET ALGEMEEN] / 436
II.27 ARTIKEL 1037 [PLAATS VAN ARBITRAGE] / 439
II.28 ARTIKEL 1038 [VERTEGENWOORDIGING EN BIJSTAND] / 439
II.29 ARTIKEL 1038A [WISSELING VAN MEMORIËN] / 440
II.30 ARTIKEL 1038B [ZITTING] / 441
II.31 ARTIKEL 1038C [TEGENVORDERING] / 442
II.32 ARTIKEL 1038D [WIJZIGING VAN VORDERING] / 443
II.33 ARTIKEL 1039 [BEWIJS IN HET ALGEMEEN] / 443
II.34 ARTIKEL 1039A [OVERLEGGING VAN BESCHEIDEN] / 446
II.35 ARTIKEL 1040 [VERSTEK VAN EISER OF VERWEERDER] / 449
II.36 ARTIKEL 1041 [GETUIGEN EN DESKUNDIGEN] / 450
II.37 ARTIKEL 1041A [WEIGERACHTIGE GETUIGEN] / 453
II.38 ARTIKEL 1042 [DESKUNDIGEN BENOEMD DOOR HET SCHEIDSGERECHT] / 454
II.39 ARTIKEL 1042A [PLAATSOPNEMING EN BEZICHTIGING] / 456
II.40 ARTIKEL 1043 [BEVEL TOT PERSOONLIJKE VERSCHIJNING VAN PARTIJEN] / 457
II.41 ARTIKEL 1043A [VERSTEK VAN EISER OF VERWEERDER] / 458
II.42 ARTIKEL 1043B [VOORLOPIGE VOORZIENINGEN EN ARBITRAAL KORT GEDING] / 459
II.43 ARTIKEL 1044 [INWINNEN VAN INLICHTINGEN OVER BUITENLANDS RECHT EN
COMMUNAUTAIR MEDEDINGINGSRECHT] / 463
II.44 ARTIKEL 1045 [VOEGING EN TUSSENKOMST] / 466
II.45 ARTIKEL 1045A [VRIJWARING] / 468
II.46 ARTIKEL 1046 [SAMENVOEGING VAN ARBITRALE GEDINGEN] / 469
II.47 ARTIKEL 1047 [VIERDE AFDELING NIET VAN TOEPASSING OP
KWALITEITSARBITRAGE] / 473
Verkorte Inhoudsopgave
XI
II.48 ARTIKEL 1048 [TIJDSTIP WAAROP HET VONNIS WORDT GEWEZEN] / 474
II.49 ARTIKEL 1048A [INBREUK OP BEPALINGEN] / 475
VIJFDE AFDELING – HET ARBITRAAL VONNIS / 476
II.50 ARTIKEL 1049 [SOORTEN VONNIS] / 476
II.51 ARTIKEL 1050 [VERPLAATST] / 478
II.52 ARTIKEL 1051 [VERPLAATST] / 479
II.53 ARTIKEL 1052 [BEROEP OP DE ONBEVOEGDHEID VAN HET SCHEIDSGERECHT] / 479
II.54 ARTIKEL 1053 [ZELFSTANDIG BESTAAN VAN DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 484
II.55 ARTIKEL 1054 [NAAR REGELEN DES RECHTS; RECHTSKEUZE; ALS GOEDE MANNEN NAAR
BILLIJKHEID; HANDELSGEBRUIKEN] / 484
II.56 ARTIKEL 1055 [VERPLAATST] / 486
II.57 ARTIKEL 1056 [DWANGSOM] / 486
II.58 ARTIKEL 1057 [MEERDERHEIDSBESLISSING; WEIGERING VAN MINDERHEID HET VONNIS
TE ONDERTEKENEN; VORM EN INHOUD VAN HET VONNIS] / 487
II.59 ARTIKEL 1058 [VERZENDING VAN HET VONNIS AAN PARTIJEN; EINDE VAN DE OPDRACHT
VAN HET SCHEIDSGERECHT] / 491
II.60 ARTIKEL 1059 [BINDENDE KRACHT VAN HET VONNIS / 495
II.61 ARTIKEL 1060 [VERBETERING VAN HET VONNIS] / 498
II.62 ARTIKEL 1061 [AANVULLEND VONNIS] / 502
ZESDE AFDELING – ARBITRAAL HOGER BEROEP / 504
II.63 ARTIKEL 1061A [ARBITRAAL HOGER BEROEP] / 504
II.64 ARTIKEL 1061B [OVEREENKOMST TOT HOGER BEROEP] / 505
II.65 ARTIKEL 1061C [TERMIJN VOOR HOGER BEROEP] / 505
II.66 ARTIKEL 1061D [HOGER BEROEP VAN EEN GEDEELTELIJK EINDVONNIS EN EEN
TUSSENVONNIS] / 506
II.67 ARTIKEL 1061E [HOGER BEROEP INGEVAL VAN EEN SAMENGEVOEGD ARBITRAAL
GEDING] / 506
II.68 ARTIKEL 1061F [HOGER BEROEP INGEVAL VAN BEVOEGDVERKLARING EN
ONBEVOEGDVERKLARING] / 507
II.69 ARTIKEL 1061FF [DWANGSOM] / 508
II.70 ARTIKEL 1061G [AANVULLEND VONNIS EN HOGER BEROEP] / 509
II.71 ARTIKEL 1061H [UITVOERBAARVERKLARING BIJ VOORRAAD VAN VONNIS IN EERSTE
AANLEG] / 510
II.72 ARTIKEL 1061I [BINDENDE KRACHT VAN HET VONNIS] / 511
II.73 ARTIKEL 1061J [TENUITVOERLEGGING] / 511
II.74 ARTIKEL 1061K [RECHTSMIDDELEN] / 512
ZEVENDE AFDELING – DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ARBITRAAL VONNIS / 514
II.75 ARTIKEL 1062 [TOEKENNING VAN HET VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING] / 514
II.76 ARTIKEL 1063 [WEIGERING VAN HET VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING] / 516
ACHTSTE AFDELING – DE VERNIETIGING EN DE HERROEPING VAN HET ARBITRAAL
VONNIS / 518
II.77 ARTIKEL 1064 [RECHTSMIDDELEN] / 518
II.78 ARTIKEL 1064A [VERNIETIGING IN HET ALGEMEEN] / 518
II.79 ARTIKEL 1065 [GRONDEN VOOR VERNIETIGING] / 522
Verkorte Inhoudsopgave
XII
II.80 ARTIKEL 1065A [TERUGVERWIJZING NAAR SCHEIDSGERECHT] / 526
II.81 ARTIKEL 1066 [SCHORSING VAN TENUITVOERLEGGING] / 528
II.82 ARTIKEL 1067 [GEVOLGEN VAN VERNIETIGING] / 528
II.83 ARTIKEL 1068 [HERROEPING] / 529
NEGENDE AFDELING – HET ARBITRAAL VONNIS HOUDENDE EEN VERGELIJK TUSSEN
DE PARTIJEN / 531
II.84 ARTIKEL 1069 [SCHIKKING] / 531
TIENDE AFDELING – SLOTBEPALINGEN / 532
II.85 ARTIKEL 1069A [VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING] / 532
II.86 ARTIKEL 1069B [UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID] / 534
II.87 ARTIKEL 1070 [GEEN VOORZIENING TEGEN BESCHIKKINGEN VAN
VOORZIENINGENRECHTER] / 535
II.88 ARTIKEL 1071 [GEEN PROCUREURSBIJSTAND VEREIST IN BEPAALDE GEVALLEN] / 536
II.89 ARTIKEL 1072 [AANWIJZING BIJ OVEREENKOMST VAN BEVOEGDE
VOORZIENINGENRECHTER] / 537
II.90 ARTIKEL 1072A [VERZOEKSCHRIFTPROCEDURE] / 537
II.91 ARTIKEL 1072B [ONTVANGST VAN STUKKEN] / 538
II.92 ARTIKEL 1072BB [ELEKTRONISCHE VORM] / 539
II.93 ARTIKEL 1072C [OVERLIJDEN VAN EEN PARTIJ] / 541
II.94 ARTIKEL 1073 [TOEPASSING EERSTE TITEL OP ARBITRAGES BINNEN NEDERLAND;
BENOEMING VAN ARBITERS WANNEER PLAATS VAN ARBITRAGE ONBEKEND IS] / 542
TWEEDE TITEL – ARBITRAGE BUITEN NEDERLAND / 543
II.95 ARTIKEL 1074 [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE BUITEN NEDERLAND EN GEDING VOOR
NEDERLANDSE RECHTER] / 543
II.96 ARTIKEL 1074A [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE BUITEN NEDERLAND, CONSERVATOIRE
MAATREGELEN EN KORT GEDING] / 544
II.97 ARTIKEL 1074B [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE BUITEN NEDERLAND EN VOORLOPIGE
BEWIJSMAATREGELEN] / 544
II.98 ARTIKEL 1074C [ARBITRAGE BUITEN NEDERLAND EN ONWILLIGE GETUIGE] / 545
II.99 ARTIKEL 1074D [WEIGERING VAN VERZOEK OF VORDERING] / 545
II.100 ARTIKEL 1074E [GEEN VOORZIENING] / 547
II.101 ARTIKEL 1075 [ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN EEN BUITENLANDS ARBITRAAL
VONNIS ONDER TOEPASSING VAN EEN VERDRAG] / 547
II.102 ARTIKEL 1076 [ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN EEN BUITENLANDS ARBITRAAL
VONNIS ZONDER DAT EEN VERDRAG VAN TOEPASSING IS] / 548
OVERIGE VOORSTELLEN / 552
II.103 ARTIKEL IA [ALGEMENE VOORWAARDEN] / 552
II.104 ARTIKEL II / 552
II.105 ARTIKEL III / 553
II.106 ARTIKEL IV / 554
II.107 ARTIKEL V / 554
II.108 ARTIKEL VI / 554
Verkorte Inhoudsopgave
XIII
INHOUDSOPGAVE DEEL III / 553
III HERNIEUWDE VASTSTELLING VAN REGELS OMTRENT ARBITRAGE IN HET WETBOEK VAN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (ARBITRAGEWET 1986) / 577
III.1 ALGEMEEN / 577
VIERDE BOEK VAN HET WETBOEK VAN RECHTSVORDERING / 597
EERSTE TITEL – ARBITRAGE IN NEDERLAND / 597
EERSTE AFDELING – DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE EN DE BENOEMING VAN
DE ARBITER / 597
III.2 ARTIKEL 1020 RV [OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 597
III.3 ARTIKEL 1021 RV [BEWIJS VAN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 606
III.4 ARTIKEL 1022 RV [GEVOLGEN VAN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VOOR COMPETENTIE
VAN RECHTER] / 611
III.5 ARTIKEL 1023 RV [EISEN AAN PERSOON VOOR BENOEMING TOT ARBITER] / 616
III.6 ARTIKEL 1024 RV [COMPROMIS] / 621
III.7 ARTIKEL 1025 RV [ARBITRAAL BEDING] / 625
III.8 ARTIKEL 1026 RV [AANTAL ARBITERS] / 629
III.9 ARTIKEL 1027 RV [BENOEMING ARBITERS] / 632
III.10 ARTIKEL 1028 RV [BEVOORRECHTE POSITIE BIJ BENOEMING] / 639
III.11 ARTIKEL 1029 [AANVAARDING EN ONTHEFFING OPDRACHT] / 643
III.12 ARTIKEL 1030 RV [VERVANGING ARBITER] / 647
III.13 ARTIKEL 1031 RV [BEËINDIGING OPDRACHT] / 651
III.14 ARTIKEL 1032 RV [OVERLIJDEN VAN EEN PARTIJ] / 655
III.15 ARTIKEL 1033 RV [WRAKING] / 656
III.16 ARTIKEL 1034 RV [DISCLOSURE] / 659
III.17 ARTIKEL 1035 RV [WRAKINGSPROCEDURE] / 663
TWEEDE AFDELING – HET ARBITRAAL GEDING / 668
III.18 ARTIKEL 1036 RV [WIJZE VAN GEDINGVOERING] / 668
III.19 ARTIKEL 1037 RV [PLAATS VAN ARBITRAGE] / 671
III.20 ARTIKEL 1038 RV [IN PERSOON OF VERTEGENWOORDIGD] / 674
III.21 ARTIKEL 1039 RV [GELIJKE BEHANDELING; MONDELINGE BEHANDELING; GETUIGEN EN
DESKUNDIGEN; OVERLEGGING STUKKEN; BEWIJSRECHT] / 676
III.22 ARTIKEL 1040 RV [VERSTEK] / 678
III.23 ARTIKEL 1041 RV [GETUIGENVERHOOR] / 681
III.24 ARTIKEL 1042 RV [DESKUNDIGEN] / 686
III.25 ARTIKEL 1043 RV [VERSCHIJNING VAN PARTIJEN] / 691
III.26 ARTIKEL 1044 RV [INLICHTINGEN OVER BUITENLANDS RECHT] / 691
III.27 ARTIKEL 1045 RV [VOEGING, TUSSENKOMST EN VRIJWARING] / 693
III.28 ARTIKEL 1046 RV [SAMENVOEGING VAN ARBITRALE GEDINGEN] / 697
III.29 ARTIKEL 1047 RV [KWALITEITSARBITRAGE] / 704
III.30 ARTIKEL 1048 RV [TERMIJN WIJZEN VONNIS] / 706
DERDE AFDELING – HET ARBITRAAL VONNIS / 707
III.31 ARTIKEL 1049 RV [SOORTEN VONNISSEN] / 707
III.32 ARTIKEL 1050 RV [HOGER BEROEP] / 708
III.33 ARTIKEL 1051 RV [ARBITRAAL KORT GEDING] / 712
Verkorte Inhoudsopgave
XIV
III.34 ARTIKEL 1052 RV [BEVOEGDHEID VAN ARBITERS] / 720
III.35 ARTIKEL 1053 RV [ZELFSTANDIGHEID OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE] / 727
III.36 ARTIKEL 1054 RV [BESLISSINGSMAATSTAF; TOEPASSELIJK RECHT;
HANDELSGEBRUIKEN] / 729
III.37 ARTIKEL 1055 RV [UITVOERBAARVERKLARING BIJ VOORRAAD] / 733
III.38 ARTIKEL 1056 RV [UITVOERBAARVERKLARING BIJ VOORRAAD] / 734
III.39 ARTIKEL 1057 RV [MEERDERHEID VAN STEMMEN; WEIGERING ONDERTEKENING;
INHOUD VONNIS] / 736
III.40 ARTIKEL 1058 RV [TOEZENDING VONNIS; NEDERLEGGING VONNIS; EINDE
OPDRACHT] / 740
III.41 ARTIKEL 1059 RV [GEZAG VAN GEWIJSDE] / 743
III.42 ARTIKEL 1060 RV [HERSTEL EN/OF VERBETERING] / 745
III.43 ARTIKEL 1061 RV [AANVULLING] / 750
VIERDE AFDELING – DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ARBITRAAL VONNIS / 754
III.44 ARTIKEL 1062 RV [VERLENING EXEQUATOR] / 754
III.45 ARTIKEL 1063 RV [WEIGERING EXEQUATUR] / 760
VIJFDE AFDELING – DE VERNIETIGING EN DE HERROEPING VAN HET ARBITRAAL
VONNIS / 766
III.46 VOORSTEL VAN WET 2000 (26 855) / 766
III.47 ARTIKEL 1064 RV [VERNIETIGING EN HERROEPING] / 766
III.48 ARTIKEL 1065 RV [GRONDEN TOT VERNIETIGING] / 774
III.49 ARTIKEL 1066 RV [SCHORSING TENUITVOERLEGGING] / 782
III.50 ARTIKEL 1067 RV [GEVOLGEN VAN VERNIETIGING] / 784
III.51 ARTIKEL 1068 RV [GRONDEN TOT HERROEPING] / 785
ZESDE AFDELING – HET ARBITRAAL VONNIS, HOUDENDE EEN VERGELIJK TUSSEN DE
PARTIJEN / 790
III.52 ARTIKEL 1069 RV [SCHIKKING] / 790
ZEVENDE AFDELING – SLOTBEPALINGEN / 794
III.53 ARTIKEL 1070 RV [GEEN VOORZIENING TEGEN BESCHIKKING] / 794
III.54 ARTIKEL 1071 RV [GEEN ADVOCAATSTELLING VEREIST] / 795
III.55 ARTIKEL 1072 RV [AANWIJZING VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK] / 797
III.56 ARTIKEL 1073 RV [TOEPASSELIJK RECHT] / 798
TWEEDE TITEL – ARBITRAGE BUITEN NEDERLAND / 801
III.58 ARTIKEL 1074 RV [GEVOLGEN VAN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VOOR COMPETENTIE
VAN RECHTER] / 801
III.59 ARTIKEL 1075 RV [ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN VREEMDE ARBITRALE
VONNISSEN KRACHTENS VERDRAG] / 804
III.60 ARTIKEL 1076 RV [ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN VREEMDE ARBITRALE
VONNISSEN BUITEN VERDRAG] / 806
OVERIGE BEPALINGEN / 817
III.61 ARTIKEL II / 817
III.62 ARTIKEL III / 819
III.63 ARTIKEL IV / 821
Verkorte Inhoudsopgave
XV
III.64 ARTIKEL V / 823
III.65 ARTIKEL VI / 824
BIJLAGEN
BIJLAGE I.A: OORSPRONKELIJK WETSVOORSTEL / 827
BIJLAGE I.B: ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE / 839
BIJLAGE I.C: NADER RAPPORT / 843
Verkorte Inhoudsopgave
XVI

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Parlementaire geschiedenis Arbitragewet