Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013127553. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
e.a.

Elementair Formeel Strafrecht

Paperback Nederlands 2022 9789013167689
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze geactualiseerde uitgave schetst in heldere taal de strafvorderlijke praktijk en geeft een boeiende beschrijving van de procedurele kant van het strafrecht. Dit studieboek onderscheidt zich door gebruik te maken van handzame casussen, waarmee de lezer zijn opgedane kennis direct kan toetsen aan uit de rechtspraktijk afkomstige situaties.

Aan welke eisen moet een dagvaarding voldoen? Wat is de rol van de verschillende deelnemers aan het strafproces? Wat mag de rechter als bewijs gebruiken? Hoe ziet een vonnis eruit en op welke wijze kan het Openbaar Ministerie zelf straffen opleggen? Deze en andere vragen worden in Elementair Formeel Strafrecht op een kernachtige wijze besproken door een zeer ervaren strafrechter die al bijna dertig jaar in de praktijk werkzaam is.

Diverse onderwerpen worden op een inzichtelijke en gestructureerde wijze belicht op basis van recente rechtspraak en wetgeving. Denk aan:

het bewijsrecht
het onderzoek ter zitting
het strafvonnis
de strafbeschikking
de algemene rechtsbeginselen die daarbij een rol spelen
De student die voor het eerst kennismaakt met het strafrecht kan de kennis eenvoudig en doeltreffend eigen maken, dankzij de overzichtelijke indeling. Daarbij wordt doorlopend gebruik gemaakt van handzame casussen, zodat de student zijn opgedane kennis direct kan toetsen aan uit de rechtspraktijk afkomstig situaties.

Formeel Strafrecht actueel
Deze uitgave is geheel geactualiseerd aan de hand van het huidige Wetboek van Strafvordering en de daarop gebaseerde jurisprudentie van de Hoge Raad. Dit titel onderscheidt zich van andere edities door in heldere en eenvoudige taal de strafvorderlijke praktijk te schetsen.

Elementair Formeel Strafrecht is voor elke HBO en universitaire student van grote waarde. De titel kan daarnaast ook voor de meer gevorderde strafjurist een waardevolle rol vervullen, zeker als diegene snel de kern van een leerstuk of de relevante jurisprudentie wil raadplegen.

Specificaties

ISBN13:9789013167689
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:160
Druk:3
Verschijningsdatum:27-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD / V

HOOFDSTUK 1
Ons strafvorderlijk stelsel: kenmerken en beginselen / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Karakter Nederlandse strafproces / 1
1.3 Opportuniteitsbeginsel / 3
1.4 Beroepsrechters in plaats van juryrechtspraak/lekenrechtspraak / 6
1.5 Nemo tenetur en zwijgrecht / 7
1.6 Rechterlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid / 10
1.7 (Strafvorderlijk) legaliteitsbeginsel / 12
1.8 Geen procedure zonder verdenking / 14
1.9 Onschuldpresumptie / 14
1.10 Recht op rechtsbijstand / 16
1.11 Recht op vertaling / 20
1.12 Recht op processtukken / 21
1.13 Onmiddellijkheidsbeginsel en openbaarheid / 23
1.14 Ne bis in idem / 24
1.15 Beginselen van behoorlijke strafrechtspleging / 27

HOOFDSTUK 2
Verdachte en verdenking / 29
2.1 Wanneer kan iemand als verdachte worden aangemerkt? / 29
2.2 Strafbaar feit / 29
2.3 Het redelijke van het vermoeden / 30
2.4 Anonieme informatie als basis voor een redelijke verdenking / 33
2.5 Dwangmiddelen tegen de verdachte / 35
2.6 Rechten van de verdachte / 36
2.7 Verdachte in de vervolgingsfase / 37

HOOFDSTUK 3
Buitenrechtelijke afdoeningsmodaliteiten / 39
3.1 Algemeen / 39
3.2 Ad informandum-afdoening / 40
3.3 Sepot / 41
3.4 Transactie / 43
3.5 De strafbeschikking / 44

HOOFDSTUK 4
Vrijheidsbenemende dwangmiddelen / 47
4.1 Algemeen / 47
4.2 Staandehouding (art. 52 Sv) / 48
4.3 Aanhouden (art. 53-55a Sv) / 50
4.4 Ophouden voor onderzoek / 53
4.5 De inverzekeringstelling / 55
4.6 De voorlopige hechtenis / 56
4.6.1 Verdenking strafbaar feit als bedoeld in artikel 67 Sv / 58
4.6.2 Ernstige bezwaren / 58
4.6.3 Gronden / 58
4.6.4 Het anticipatiegebod / 61
4.6.5 Schorsing van de voorlopige hechtenis / 62
4.6.6 De procedure / 63
4.6.7 Rechtsmiddelen / 64

HOOFDSTUK 5
De dagvaarding / 67
5.1 Inleiding / 67
5.2 De oproepende functie van de dagvaarding / 69
5.3 De informerende functie van de dagvaarding / 70
5.4 De beschuldigende functie van de dagvaarding / 71
5.5 Gevolgen van een onduidelijke tenlastelegging / 74
5.6 De samengestelde tenlastelegging / 74
5.6.1 De cumulatieve tenlastelegging / 74
5.6.2 De primair-subsidiaire tenlastelegging / 75
5.6.3 De alternatieve tenlastelegging / 75
5.7 Wijziging en aanvulling van de tenlastelegging / 76
5.7.1 Mondelinge aanvulling tenlastelegging (art. 312 Sv) / 76
5.7.2 Wijziging tenlastelegging (art. 313 Sv) / 76
5.7.3 Vordering aanpassing omschrijving tenlastelegging (art. 314a Sv) / 78
5.8 Betekening van de dagvaarding / 79

HOOFDSTUK 6
De deelnemers aan het strafproces en het onderzoek ter terechtzitting / 83
6.1 Inleiding / 83
6.2 De deelnemers aan het strafproces / 84
6.2.1 De strafrechter / 84
6.2.2 De officier van justitie / 86
6.2.3 De raadsman / 86
6.2.4 De griffier / 89
6.2.5 De tolk / 90
6.2.6 De deskundige / 91
6.2.7 Het slachtoffer, de benadeelde partij en de spreekgerechtigde / 94
6.3 Het verloop van het onderzoek ter terechtzitting / 101
6.3.1 Aanvang zitting / 101
6.3.2 De kern van de zitting / 103
6.3.3 Het einde van de zitting / 106

HOOFDSTUK 7
Strafvorderlijk bewijs / 107
7.1 Algemeen / 107
7.2 Reikwijdte bewijsrecht / 107
7.3 De actieve rechter / 108
7.4 De rechterlijke overtuiging / 109
7.5 Het onmiddellijkheidsbeginsel / 110
7.6 De wettige bewijsmiddelen / 110
7.6.1 De eigen waarneming van de rechter / 111
7.6.2 Verklaringen van de verdachte / 113
7.6.3 Verklaringen van een getuige / 114
7.6.4 Verklaringen van een deskundige / 116
7.6.5 Schriftelijke bescheiden / 118
7.6.6 De verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt / 119
7.7 Feiten en omstandigheden van algemene bekendheid / 122
7.8 Bewijsminimumvoorschriften / 123
7.9 Vrije selectie en waardering / 125
7.10 De kennelijk leugenachtige verklaring / 126
7.11 De zwijgende verdachte en bewijs / 127
7.12 Schakelbewijs / 127
7.13 Bewijsbeslissing met redenen omkleed / 128
7.14 Vormverzuimen / 129

HOOFDSTUK 8
Het strafvonnis / 133
8.1 Inleiding / 133
8.2 De kop van het vonnis / 134
8.3 De tenlastelegging / 134
8.4 De voorvragen / 135
8.4.1 De geldigheid van de dagvaarding / 135
8.4.2 De bevoegdheid van de rechter / 136
8.4.3 De ontvankelijkheid van het OM / 137
8.4.4 De schorsing van de vervolging / 138
8.5 De hoofdvragen / 138
8.5.1 De bewijsvraag / 139
8.5.2 Kwalificatie / 140
8.5.3 Is de dader strafbaar? / 140
8.5.4 De strafoplegging / 141
8.6 Overige geschilpunten / 144
8.7 Vermelding van artikelen en dictum / 146

HOOFDSTUK 9
Rechtsmiddelen / 157
9.1 Algemeen / 157
9.2 Gewone rechtsmiddelen / 157
9.2.1 Verzet tegen een strafbeschikking / 157
9.2.2 Hoger beroep / 159
9.2.3 Het beroep in cassatie / 167
9.3 Buitengewone rechtsmiddelen / 168
9.3.1 Algemeen / 168
9.3.2 Herziening / 168
9.3.3 Cassatie in het belang der wet / 170

Trefwoordenregister / 173

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Elementair Formeel Strafrecht