Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013128024. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Wetteksten Financiële Dienstverlening 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166910
Voormalig top 100Totaal 84 dagen
Verkooppositie 4246Hoogste positie: 34
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Geeft een compleet overzicht van alle nieuwe Nederlandse wetgeving per 1 januari 2022. Dankzij de heldere indeling kunnen wetten eenvoudig en snel opgezocht worden. Ideaal voor financieel adviseurs, planners en FFP-studenten.

Voor professionals die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening is een duidelijk overzicht van actuele wetteksten binnen hun vakgebied onmisbaar. Dit geldt niet alleen voor een verzekeringsdeskundige of belastingadviseur, maar ook voor een accountmanager bij een bank of zelfstandige accountant. Deze titel biedt daarin uitkomst.

Wetteksten financiële dienstverlening 2022 bundelt alle actuele Nederlandse wetgeving voor de financieel dienstverlener anno 2022. Dankzij de heldere indeling kunnen wetten eenvoudig en snel opgezocht worden. Bovendien helpen de margekopjes de lezer om doelgericht tot de kern te komen van de relevante bepalingen binnen de wetteksten. De wetteksten zijn onder meer te gebruiken bij de FFP-examens en de voorbereiding op de (PE) examens Wft.

Deze wettenbundel is thema-overstijgend en bevat alle relevante wetten op het gebied van financieel advies of planning. In totaal zijn er zes delen in deze bundel opgenomen:
- Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten
- Belastingwetten
- Toeslagen
- Sociale zekerheid en toekomstvoorzieningen
- Pensioenwetgeving
- Financiële wetgeving
- Financiële dienstverlening actueel

De wetteksten in deze bundel weergeven de stand van zaken per 1 januari 2022. Wetteksten Financiële Dienstverlening 2022 is van grote waarde voor alle financieel adviseur en planners. De bundel wordt daarnaast ook veelvuldig gebruikt door vermogende particulieren, ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf, studenten aan FFP-opleidingen en vele anderen.

Specificaties

ISBN13:9789013166910
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:3056
Druk:1
Verschijningsdatum:9-3-2022
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

A. BURGERLIJK WETBOEK EN AANVERWANTE WETTEN
9 Boek 1. Personen- en familierecht
143 Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
147 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
151 Overgangsrecht huwelijksvermogensrecht 2018
155 Overgangsrecht Wet herziening partneralimentatie
161 Boek 2. Rechtspersonen
375 Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
447 Boek 4. Erfrecht
505 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek titel 5
513 Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
605 Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
795 Boek 7A. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
801 Wetboek van Koophandel

B. BELASTINGWETTEN
811 ALGEMENE WET
811 Algemene wet inzake rijksbelastingen
859 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
887 Besluit belasting- en invorderingsrente
895 INKOMSTENBELASTING
895 Wet inkomstenbelasting 2001
1078 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
1088 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
1113 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
1136 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
1140 Besluit geruisloze omzetting standaardvoorwaarden; toelichting
1167 LOONBELASTING
1167 Wet op de loonbelasting 1964
1222 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
1240 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
1271 VENNOOTSCHAPSBELASTING
1271 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
1376 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
1377 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
1383 Besluit geruisloze terugkeer (artikel 14c van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969). Standaardvoorwaarden en toelichting hierop
1411 Besluit beleggingsinstellingen
1417 DIVIDENDBELASTING
1417 Wet op de dividendbelasting 1965
1433 SUCCESSIEWET
1433 Successiewet 1956
1459 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
1467 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
1473 Natuurschoonwet
1483 BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER
1483 Wet op belastingen van rechtsverkeer
1499 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
1508 Registratiewet 1970
1517 INVORDERINGSWET
1517 Invorderingswet 1990
1545 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
1548 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
1575 WAARDERING ONROERENDE ZAKEN
1575 Wet waardering onroerende zaken
1586 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken

C. TOESLAGEN
1591 INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN
1591 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
1624 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
1626 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
1639 ZORGTOESLAG
1639 Wet op de zorgtoeslag
1645 HUURTOESLAG
1645 Wet op de huurtoeslag
1655 Besluit op de huurtoeslag
1659 Regeling huurtoeslaggrenzen 2022
1663 KINDEROPVANGTOESLAG
1663 Wet kinderopvang
1673 Besluit kinderopvangtoeslag
1678 Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag
1683 KINDGEBONDEN BUDGET
1683 Wet op het kindgebonden budget

D. SOCIALE ZEKERHEID EN TOEKOMSTVOORZIENINGEN
1691 Algemene Oudersdomswet
1719 Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
1735 Besluit inkomensondersteuning AOW-ers
1739 Algemene nabestaandenwet
1773 Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
1795 Wet arbeid en zorg
1825 Ziektewet
1883 Algemene Kinderbijslagwet
1903 Besluit uitvoering kinderbijslag
1909 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
1969 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
2031 Werkloosheidswet
2079 Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
2085 Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren
2089 Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
2113 Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
2133 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
2159 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
2185 Toeslagenwet
2205 Participatiewet
2271 Zorgverzekeringswet
2319 Regeling zorgverzekering
2333 Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
2339 Wet studiefinanciering 2000

E. PENSIOENWETGEVING
2401 Pensioenwet
2503 Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
2525 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
2575 Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
2605 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
2613 Regeling vaststelling regels pensioenberekening voor deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
2617 Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht
2621 Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981

F. FINANCIËLE WETGEVING
2631 Wet op het financieel toezicht
2781 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen WFT
2865 Tijdelijke regeling hypothecair krediet
2881 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
2923 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
2943 Wet op het consumentenkrediet

G. CAPITA SELECTA
2947 Overlevingstafel
2949 Register

H. OVERGANGSRECHT
143 Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
147 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
151 Overgangsrecht huwelijksvermogensrecht 2018
155 Overgangsrecht Wet herziening partneralimentatie

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wetteksten Financiële Dienstverlening 2022