Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013128260. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, , , e.a.

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht

Gebonden Nederlands 2021 9789013161250
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De commentaren in dit Tekst & Commentaar-deel bieden een snelle en betrouwbare oriëntatie op de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg. In deze 9e druk zijn de wetteksten en commentaren geactualiseerd, waaronder de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid samenhangend met de in 2020 uitgebroken COVID-19-pandemie.

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wetteksten. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De behoefte aan een gezaghebbend en verhelderend commentaar op wetten op het terrein van de gezondheidszorg blijft onverminderd groot. Het gaat immers om zeer uiteenlopende wetten, met soms moeilijk te doorgronden uitwerkingen en aanvullingen. Het is daarom voor de praktijkjurist niet altijd gemakkelijk snel greep te krijgen op de betekenis van de gezondheidsrechtelijke wetteksten. Deze 9e druk bevat als vanouds een artikelsgewijs commentaar op een groot aantal gezondheidsrechtelijke wetten die regels stellen met betrekking tot rechten van patiënten en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daarnaast komt de wetgeving op het gebied van ordening, verzekering en financiering van de zorg aan bod.

Wet publieke gezondheid
De opgenomen teksten en commentaren zijn in deze 9e druk waar nodig aangevuld en gewijzigd. Van bijzonder belang zijn de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid, samenhangend met de in 2020 uitgebroken COVID-19-pandemie. Nieuwe wetten – en daarop betrekking hebbende commentaren – zijn onder meer:
- de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
- de Wet medische hulpmiddelen
- de Wet toetreding zorgaanbieders

In het commentaar is waar relevant bovendien rekening gehouden met wetsvoorstellen die nog bij de Staten-Generaal in behandeling zijn, maar waarvan kan worden verwacht dat zij op afzienbare termijn in werking zullen treden. Kortom: met deze 9e druk ben weer volledig bij en voorzien van kort, helder en actueel commentaar van gezaghebbende auteurs op het gebied van het gezondheidsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013161250
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:2816
Druk:9
Verschijningsdatum:16-11-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over D.P. Engberts

Prof.mr.dr. D.P. Engberts is hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde bij de sectie ethiek en recht van de gezondheidszorg aan het LUMC.

Andere boeken door D.P. Engberts

Over L.E. Kalkman-Bogerd

Mr. L.E. Kalkman-Bogerd is wetenschappelijk docent van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg in het LUMC.

Andere boeken door L.E. Kalkman-Bogerd

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE
Afbreking zwangerschap, Wet 1
Beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet op de 35
Bevolkingsonderzoek, Wet op het 251
Bijzondere medische verrichtingen, Wet op 275
Bloedvoorziening, Wet inzake 295
Burgerlijk Wetboek, Boek 1, titel 16 Curatele 329
Burgerlijk Wetboek, Boek 1, titel 20 Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen 360
Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 7, afdeling 5 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling 389
Donorgegevens kunstmatige bevruchting, Wet 445
Embryowet 473
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel) 511
Forensische zorg, Wet 557
Geneesmiddelenwet 585
Gezondheidswet 947
Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wet 991
Langdurige zorg, Wet 1073
Lijkbezorging, Wet op de (Uittreksel) 1201
Maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet 1247
Marktordening gezondheidszorg, Wet 1371
Medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, Wet 1503
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Wet 1559
Medische hulpmiddelen, Wet op de (oud) (tot 26 mei 2021) 1647
Medische hulpmiddelen, Wet 1679
Medische keuringen, Wet op de 1713
Orgaandonatie, Wet op de 1747
Publieke gezondheid, Wet 1817
Strafrecht, Boek 2, titel V, Misdrijven tegen de openbare orde, Wetboek van (Uittreksel) 1933
Strafrecht, Boek 2, titel XIX, Misdrijven tegen het leven gericht, Wetboek van (Uittreksel) 1939
Strafrecht, Boek 2, titel XXI, Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld, Wetboek van (Uittreksel) 1963
Toelating zorginstellingen, Wet 1979
Toetreding zorgaanbieders, Wet 2019
Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Wet 2039
Verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet 2067
Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, Wet 2317
Zorgverzekeringswet 2511

Trefwoordenregister 2689

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht