Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013128741. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Hoofdzaken vennootschapsbelasting

Paperback Nederlands 2022 9789013170207
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze titel behandelt op een systematische en eenvoudige wijze de hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting. Alle relevante fiscale ontwikkelingen zijn op hoofdlijnen verwerkt en voorzien van wetenschappelijk en praktisch commentaar. In deze geactualiseerde druk zijn de fiscale ontwikkelingen tot 1 november 2022 verwerkt.

De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren in vele opzichten ingewikkelder geworden. Om het zicht op de kern van deze belasting niet te verliezen, is het essentieel om de hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting goed te bestuderen.

Hoofdzaken vennootschapsbelasting behandelt op een systematische en eenvoudige wijze de hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting. De overzichtelijke indeling geeft je snel inzicht in de wezenlijke kenmerken van de diverse regelingen en nodigt je als lezer uit tot een kritische reflectie. Alle relevante fiscale ontwikkelingen zijn op hoofdlijnen verwerkt en voorzien van wetenschappelijk en praktisch commentaar. In deze geactualiseerde uitgave zijn de fiscale ontwikkelingen tot 1 november 2022 verwerkt. De titel is bedoeld als studieboek, primair voor studenten fiscaal recht en fiscale economie.

Vennootschapsbelasting ontwikkelingen
De afgelopen jaren is er in de vennootschapsbelasting veel nieuwe wetgeving en jurisprudentie bijgekomen. Alle relevante actuele fiscale ontwikkelingen zijn in het boek op hoofdlijnen verwerkt en voorzien van commentaar. Denk hierbij aan:
- de tariefswijzigingen in de vennootschapsbelasting
- jurisprudentie over de onzakelijke lening
- renteaftrekbeperkingen
- deelnemingsvrijstelling en verliesverrekening
- de Wet spoedreparatie fiscale eenheid
- de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
- de implementatie van de Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen
- de jaarlijkse belastingpakketten

Hoofdzaken vennootschapsbelasting is een veelgebruikt studieboek, primair voor studenten fiscaal recht en fiscale economie.

Specificaties

ISBN13:9789013170207
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:392
Druk:18
Verschijningsdatum:30-12-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

2.8 van de 5
4 stemmen
1
0
1
1
1

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XIII

HOOFDSTUK 1
Geschiedenis van de winstbelastingen in Nederland / 1
1.1 De winstbelasting in Nederland in vogelvlucht / 1
1.2 De belangrijkste wijzigingen in de Wet VPB 1969 / 2

HOOFDSTUK 2
Rechtsgrondslagen voor een vennootschapsbelasting? / 5
2.1 De relatie met de inkomstenbelasting / 5
2.1.1 Het klassieke stelsel / 6
2.1.2 Het stelsel van volledige integratie / 8
2.1.3 De overige geïntegreerde stelsels / 9
2.2 Rechtsgrondslagen voor de vennootschapsbelasting / 13

HOOFDSTUK 3
De Nederlandse vennootschapsbelasting: enige invloeden en het EU-recht / 27
3.1 Inleiding / 27
3.2 Algemene aspecten van EU-recht / 29
3.2.1 Primair en secundair EU-recht / 30
3.2.2 De EU en de rechter / 31
3.3 De invloed tot nu toe van het EU-recht op de vennootschapsbelasting / 33
3.3.1 Verboden staatssteun / 33
3.3.2 De vrijheden uit het VWEU / 34
3.3.3 Richtlijnen / 35
3.3.4 De Gedragscode tegen schadelijke belastingconcurrentie / 37
3.3.5 Voorstellen voor harmonisatie van de winstbelastingen / 38
3.3.6 De discussie over belastingontwijking en fair share / 42
3.4 De toekomst van de winstbelastingen in de EU / 43
3.4.1 Harmonisatie onontkoombaar / 43
3.4.2 Waar moet het naartoe? / 45
3.4.3 Waarom gaat het daar (voorlopig althans) niet naartoe? / 46
3.4.4 Wat zijn de consequenties van uitblijvende harmonisatie? / 46

HOOFDSTUK 4
De subjectieve belastingplicht / 47
4.1 Inleiding / 47
4.2 De binnenlandse belastingplichtigen / 48
4.2.1 De onbeperkt belastingplichtigen / 51
4.2.2 De beperkt belastingplichtigen / 60
4.2.3 De subjectieve vrijstellingen / 68
4.3 De buitenlandse belastingplichtigen / 71
4.4 De afrekeningsbepalingen van art. 15c en 15d Wet VPB 1969 / 72
4.5 Slotbeschouwing / 74

HOOFDSTUK 5
Het object van heffing / 77
5.1 Inleiding / 77
5.2 Het winstbegrip volgens art. 8 lid 1 en 2 Wet VPB 1969 / 78
5.2.1 Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen / 82
5.3 De invloed van art. 9 en 10 Wet VPB 1969 / 97
5.3.1 Het systeem van art. 9 en 10 Wet VPB 1969 / 98
5.3.2 Aandeelhouder ‘als zodanig’ / 99
5.3.3 De geschiedenis van het informeel kapitaal / 101
5.3.4 Wettelijke aanpassing van het totaalwinst- en het arm’s length-beginsel / 104
5.3.5 Aftrek van kosten in verband met de uitgifte van aandelen en opties / 107
5.3.6 De fiscale winstbepaling van de coöperatie / 108
5.4 Codificatie van het arm’s length-beginsel / 114
5.5 Doorstroomvennootschappen en art. 8c Wet VPB 1969 / 116
5.6 Winstberekening in functionele valuta / 118
5.7 Faciliteiten voor het stimuleren van innovatie / 119
5.7.1 Inleiding / 119
5.7.2 De innovatiebox / 120
5.7.3 Wenselijkheid van fiscale faciliteiten? / 123
5.8 De giftenaftrek / 124
5.9 De herinvesteringsreserve (HIR) en de regeling tegen handel in HIR-lichamen / 124
5.9.1 Inleiding / 124
5.9.2 Antimisbruikbepaling inzake toepassing van de HIR bij belangenwijziging / 125
5.10 Hybride mismatches / 126
5.10.1 Betaling aftrekbaar, corresponderende opbrengst niet belast / 127
5.10.2 Dubbele aftrek / 128
5.10.3 Documentatieverplichting / 128
5.11 Slotbeschouwing / 128

HOOFDSTUK 6
De renteaftrekbeperkingen / 133
6.1 Inleiding / 133
6.2 Verbonden personen / 134
6.3 De renteaftrekbeperkingen van art. 10a Wet VPB 1969 / 135
6.3.1 De aanleiding voor de invoering van art. 10a Wet VPB 1969 in 1997 / 135
6.3.2 Art. 10a Wet VPB 1969 zoals dat vanaf 2007 luidt / 137
6.4 Langlopende onzakelijk laagrentende leningen in concernverband (art. 10b Wet
VPB 1969) / 158
6.5 De earningsstrippingregeling (art. 15b Wet VPB 1969) / 159
6.5.1 Inleiding / 159
6.5.2 De hoofdlijn van de aftrekbeperking / 160
6.5.3 Het begrip ‘gecorrigeerde winst’ / 161
6.5.4 Saldo aan renten ter zake van geldleningen / 162
6.5.5 Vooruitwenteling van niet-aftrekbaar saldo aan renten / 167
6.5.6 Vrijstellingen in de Richtlijn / 168
6.5.7 Evaluatie van de earningsstrippingregeling / 169
6.6 Alternatieven voor de fiscale behandeling van rente / 171
6.6.1 Inleiding / 171
6.6.2 Fundamentele herziening wettelijke renteaftrekbeperkingen / 171
6.6.3 Thin-capitalisation-regels / 175
6.6.4 De afgeschafte art. 13l en 15ad Wet VPB 1969 / 179
6.6.5 Defiscalisering groepsrente / 179
6.7 Slotbeschouwing / 181

HOOFDSTUK 7
De deelnemingsvrijstelling / 183
7.1 Inleiding / 183
7.2 De deelnemingsvrijstelling in vogelvlucht / 183
7.3 De rechtsgrondslag van de deelnemingsvrijstelling / 185
7.4 Wat zijn ‘voordelen uit hoofde van de deelneming’? / 186
7.4.1 Dividenden en koersresultaten / 186
7.4.2 Aan- en verkoopkosten in verband met de deelneming / 188
7.4.3 De earn-out-regeling / 191
7.4.4 Optiemogelijkheid voor sommige valutarisico’s / 194
7.4.5 Overige resultaten die verband houden met de deelneming / 195
7.5 Eisen aan de deelneming / 197
7.5.1 Minimum aandelenbezit / 197
7.5.2 De non-voorraadeis / 203
7.5.3 De regeling voor niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen / 204
7.5.4 Herwaarderingsregeling / 215
7.5.5 CFC-wetgeving / 216
7.5.6 Pleidooi voor één regeling voor de niet kwalificerende beleggingsdeelneming, herwaarderingsverplichting en CFC-wetgeving / 219
7.6 Verliesneming binnen de deelnemingsvrijstelling / 221
7.6.1 Uitgangspunten van de liquidatieverliesregeling / 221
7.6.2 Nadere bepalingen inzake een te nemen liquidatieverlies / 224
7.7 Sfeerovergangen rondom de deelnemingsvrijstelling / 234
7.7.1 Het verschil tussen EV en VV en de gevolgen daarvan / 234
7.7.2 De binnen concern afgewaardeerde vordering (art. 13b en art. 13ba Wet VPB 1969) / 236
7.7.3 Sfeerafbakening: compartimentering / 236
7.8 Deelneming versus vaste inrichting; de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten / 239

HOOFDSTUK 8
Fusie, splitsing en terugkeer / 241
8.1 Inleiding / 241
8.2 De bedrijfsfusie ex art. 14 lid 1 Wet VPB 1969 / 243
8.2.1 Inleiding / 243
8.2.2 De bedrijfsfusie ex art. 14 lid 1 Wet VPB 1969 / 245
8.2.3 De bedrijfsfusie ex art. 14 lid 2 Wet VPB 1969 / 255
8.3 De juridische fusie / 259
8.3.1 Inleiding / 259
8.3.2 De juridische fusie tussen NV’s en BV’s / 260
8.3.3 De juridische fusie van verenigingen en van stichtingen / 272
8.4 De juridische splitsing / 274
8.4.1 Inleiding / 274
8.4.2 De juridische splitsing met louter NV’s of BV’s als splitsende of verkrijgende rechtspersoon / 275
8.5 De terugkeer uit de BV / 282
8.5.1 De inhoud van de faciliteit / 282
8.5.2 Eisen waaraan moet worden voldaan / 283
8.5.3 De nader te stellen voorwaarden / 285
8.5.4 De terugkeerreserve / 286

HOOFDSTUK 9
Fiscale eenheid / 289
9.1 Inleiding / 289
9.2 De regeling van de fiscale eenheid in vogelvlucht / 290
9.3 De fiscale eenheid in de VPB en OB vergeleken / 293
9.4 Een nadere blik op de regeling van de fiscale eenheid / 296
9.4.1 De wettelijke eisen nader beschouwd / 296
9.4.2 Regels betreffende het aangaan van de fiscale eenheid / 308
9.4.3 Speciale regels voor tijdens het bestaan van de fiscale eenheid / 314
9.4.4 Regels betreffende het verbreken van de fiscale eenheid / 319
9.5 De Wet aanpassing fiscale eenheid / 328
9.5.1 Enkele opvallendheden bij de topmaatschappij-variant / 330
9.5.2 Enkele opvallendheden bij de tussenmaatschappij-variant / 330
9.5.3 Antimisbruikbepalingen / 331
9.6 Slotbeschouwing; De toekomst van ons fiscale-eenheidsregime / 331

HOOFDSTUK 10
De beleggingsinstellingen / 335
10.1 Inleiding / 335
10.2 De vrijgestelde beleggingsinstelling / 335
10.3 De beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969 / 338
10.3.1 Het regime en de voorwaarden / 339
10.3.2 De fiscale behandeling van de aandeelhouder/lichaam / 343
10.3.3 Het nulprocentvennootschapsbelastingtarief en de afdrachtvermindering dividendbelasting / 344
10.3.4 Wat is beleggen? / 344
10.3.5 De financieringstoets / 348
10.3.6 De voor uitdeling beschikbare winst / 349
10.3.7 De herbeleggingsreserve (HBR) / 351
10.3.8 Het verkrijgen van de status van beleggingsinstelling / 353
10.3.9 Het verliezen van de status van beleggingsinstelling / 355
10.4 Evaluatie van het regime voor beleggingsinstellingen / 355

HOOFDSTUK 11
Verliescompensatie / 357
11.1 Inleiding / 357
11.2 Verliesverrekeningstermijnen en temporisering / 357
11.2.1 Totaalwinst / 357
11.2.2 Verliesverrekeningstemporisering / 358
11.3 Verrekening van verliezen van houdster-en financieringsmaatschappijen / 363
11.3.1 Werking en kritiek / 363
11.3.2 Afschaffing en overgangsrecht / 364
11.3.3 Verrekeningsmogelijkheden / 364
11.4 Regels tegen handel in verlieslichamen / 365
11.4.1 Inleiding / 365
11.4.2 Wanneer toepassing van art. 20a Wet VPB 1969? / 366
11.4.3 De beperking / 368
11.4.4 Handel in lichamen met winstpotentie / 368
11.4.5 Voor bezwaar en beroep vatbare beschikking / 369
11.4.6 Overige punten / 369

Register van aangehaalde jurisprudentie, resoluties en besluiten / 373
Trefwoordenregister / 385

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdzaken vennootschapsbelasting