Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013128895. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht

Gebonden Nederlands 2021 9789013160789
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit Tekst & Commentaar-deel vormt een handzame bundeling van de voor de Nederlandse strafrechtspraktijk belangrijkste bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf(proces)recht. De snelle ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied gaven aanleiding tot tal van wijzigingen in deze 9e druk. Bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2021.

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst, inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

Het internationale recht, waaronder het internationale straf- en procesrecht, vormt in toenemende mate een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse strafrechtspraktijk. De titel is primair gericht op Nederlandstalige juristen die in hun dagelijkse praktijk met aspecten van het internationale strafrecht te maken krijgen. De uitgave wil zowel tegemoetkomen aan diegenen die inzicht willen verkrijgen in de instrumenten die betrekking hebben op het klassieke internationale rechtshulprecht, als aan hen die beroepsmatig werken met andere instrumenten van Europees of internationaal strafrecht of met het recht van de internationale gerechten (zoals het ICC).

Wetswijzigingen Internationaal strafrecht
De ontwikkelingen in het internationale strafrecht verlopen, zeker op Europees niveau, onverminderd snel. In deze 9e druk zijn tal van wetswijzigingen verwerkt en zijn de commentaren bijgewerkt. Nieuw in deze druk zijn commentaren op onder andere:

- Verordening 2018/1805 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen
- de nieuwe derde afdeling van het derde hoofdstuk van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
- de Verordening inzake het Europees Openbaar Ministerie, een nieuw EU-agentschap dat sinds 1 juni 2021 operationeel is

Specificaties

ISBN13:9789013160789
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:3440
Druk:9
Verschijningsdatum:4-10-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over P.A.M. Verrest

Prof. mr. P.A.M. Verrest is sinds 1 september 2015 hoogleraar straf en strafprocesrecht, in het bijzonder Europees en internationaal strafrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als raadadviseur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Andere boeken door P.A.M. Verrest

Inhoudsopgave

Voorwoord V
Auteurs IX
Overzicht van internetbronnen XIII
Lijst van afkortingen XV
Verdragenoverzicht XXIII
Verkort aangehaalde literatuur XLIII

A Jurisdictie en strafrechtelijke immuniteit 1
A.I Nederlandse wet- en regelgeving 3
A.I.a Wetboek van Strafrecht (Relevante artikelen) 3
A.I.b Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht 115
A.I.c. Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures (alleen online beschikbaar) 125

B Wederzijdse rechtshulp 127
B.I Nederlandse wet- en regelgeving 129
B.I.a Wetboek van Strafvordering (Boek V, Titel 1 en 2, Internationale rechtshulp) (Relevante artikelen) 129
B.I.b Implementatie Europees onderzoeksbevel 187
B.I.c Richtlijn Europees onderzoeksbevel 225
B.I.d Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv) (alleen online beschikbaar) 269
B.I.e Aanwijzing rechtshulpverzoeken voor grensoverschrijdende observatie (2010) (alleen online beschikbaar) 269
B.I.f Gereserveerd. 269
B.I.g Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019 (Relevante artikelen) 271
B.I.h Wetboek van Strafvordering (Relevante artikelen) 279
B.I.i Wet politiegegevens (Relevante artikelen) 313
B.I.j Besluit politiegegevens (Relevante artikelen) 321
B.I.k Regeling buitenlandse verbindingsofficieren 339
B.II Internationale regelgeving 351
B.II.a Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Europees rechtshulpverdrag) 351
B.II.b Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Aanvullend protocol bij Europees rechtshulpverdrag) 465
B.II.c Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Tweede aanvullend protocol bij het Europees rechtshulpverdrag) 495
B.II.d Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (Schengen Uitvoeringsovereenkomst) 581
B.II.e Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU-rechtshulpovereenkomst) 643
B.II.f Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (Aanvullend protocol bij EU-rechtshulpovereenkomst) 695
B.II.g Verordening wederzijdse erkenning confiscatie (2018/1805) 709
B.II.h Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (Benelux uitleverings- en rechtshulpverdrag) 771
B.II.i Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959 (Overeenkomst van Wittem inzake rechtshulp) 791
B.II.j Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te ‘s-Gravenhage op 12 juni 1981 (Rechtshulpverdrag NL-VS) 799
B.II.k Verdrag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Rechtshulpverdrag NL-Marokko) 817
B.II.l Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Rechtshulpverdrag NL-Canada) 831
B.II.m Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Rechtshulpverdrag NL-Australië) 843
B.II.n Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Rechtshulpverdrag NL-Hong Kong) 857
B.II.o Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-administraties (Overeenkomst douaneadministraties) 871
B.II.p Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Benelux-politieverdrag) 917
B.II.q Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de grensoverschrijdende politiële samenwerking en de samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden (Verdrag van Enschede) 961
B.II.r Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Verdrag van Prüm) 995
B.II.s Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit 1057
B.II.t Besluit 2008/616/JBZ betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit 1077
B.III Agentschappen Europese Unie 1089
B.III.a Verordening (EU) 2016/794 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) 1089
B.III.b Verordening (EU) 2018/1727 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) 1159
B.III.c Verordening (EU) 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) 1225

C Uitlevering en overlevering 1333
C.I Nederlandse wet- en regelgeving 1335
C.I.a Uitleveringswet 1335
C.I.b Overleveringswet 1445
C.I.c Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten 1637
C.I.d Uitvoeringswet Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de EU-lidstaten en IJsland enNoorwegen 1673
C.I.e Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen 1681
C.II Internationale regelgeving 1711
C.II.a Europees Verdrag betreffende uitlevering (Europees uitleveringsverdrag) 1711
C.II.b Aanvullend protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering (Aanvullend protocol bij het Europees Uitleveringsverdrag) 1807
C.II.c Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering (Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Uitleveringsverdrag) 1819
C.II.d Derde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering (Derde Aanvullend Protocol bij het Europees Uitleveringsverdrag) 1831
C.II.e Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de toepassing van het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te ‘s-Gravenhage op 24 juni 1980 (Uitleveringsverdrag NL-VS) 1847
C.II.f Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada inzake uitlevering (Uitleveringsverdrag NL-Canada) 1865
C.II.g Verdrag inzake uitlevering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië (Uitleveringsverdrag NL-Australië) 1877
C.II.h Verdrag tusschen Nederland en Argentinië tot wederkeerige uitlevering van misdadigers (Uitleveringsverdrag NL-Argentinië) 1889
C.II.i Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken (Uitleveringsverdrag NL-Suriname) 1897
C.II.j Protocol houdende bijzondere voorzieningen inzake de op 27 augustus 1976 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken (Protocol uitleveringsovereenkomst NL-Suriname) 1909
C.II.k Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten (Uitleveringsverdrag NL-Hong Kong) 1911

D Overdracht van strafvervolging 1923
D.I Nederlandse wet- en regelgeving 1925
D.I.a Wetboek van Strafvordering (Relevante artikelen) 1925
D.II Internationale regelgeving 1967
D.II.a Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging 1967

E Overdracht van tenuitvoerlegging 1995
E.I Nederlandse wet- en regelgeving 1997
E.I.a Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen 1997
E.I.b Besluit ex artikel 58 Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen 2083
E.I.c Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties 2087
E.I.d Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie 2157
E.I.e Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie (alleen online beschikbaar) 2231
E.I.f Wetboek van Strafvordering (Relevante artikelen) 2233
E.I.g Wetboek van Strafvordering (Relevante artikelen) 2257
E.II Internationale regelgeving 2283
E.II.a Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen 2283
E.II.b Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen 2333
E.II.c Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen 2379
E.II.d Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen (Verdrag lidstaten EG inzake tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen) 2391
E.II.e Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen (WOTS-verdrag NL-Marokko) 2409
E.II.f Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela (WOTS-verdrag NL-Venezuela) 2423
E.II.g Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake de overbrenging van gevonniste personen en de samenwerking bij de tenuitvoerlegging van strafvonnissen (WOTS-verdrag NL-Thailand) 2435
E.II.h Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zambia (WOTS-verdrag NL-Zambia) 2445
E.II.i Verdrag inzake de overdracht van gevonniste personen en van de tenuitvoerlegging van veroordelingen opgelegd bij vonnissen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië (WOTS-verdrag NL-Brazilië) 2455
E.II.j Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru 2467
E.II.k Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek 2479
E.II.l Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cuba 2489

F Rechtshulp in multilaterale rechtsgoedbeschermende verdragen 2503
F.I Witwassen 2505
F.I.a Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven (Witwasverdrag) 2505
F.I.b Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van misdrijven en de verdeling van geconfisqueerde voorwerpen (Overeenkomst NL-VS inzake wederzijdse samenwerking bij witwassen) (alleen online beschikbaar) 2529
F.I.c Gereserveerd. 2529
F.I.d Verdrag van Warschau (2005) 2531
F.II Corruptie 2569
F.II.a Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie 2569
F.II.b Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties 2621
F.II.c Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie (2020A006) (alleen online beschikbaar) 2633
F.III Luchtvaartrecht 2635
F.III.a Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Verdrag strafbare feiten aan boord van vliegtuigen) 2635
F.IV Zeerecht 2651
F.IV.a Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Relevante artikelen) 2651
F.V Terrorisme 2669
F.V.a Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme 2669
F.V.b Verdrag ter bestrijding van terroristische bomaanslagen 2677
F.V.c Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme 2693
F.V.d Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme 2713
F.VI Verdovende middelen 2731
F.VI.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 2731
F.VI.b Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen 2765
F.VI.c Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (alleen online beschikbaar) 2799
F.VII Georganiseerde criminaliteit 2801
F.VII.a Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende misdaad 2801
F.VII.b Protocol tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Protocol tegen de illegale vervaardiging van vuurwapens) 2839
F.VIII Mensenhandel en mensensmokkel 2855
F.VIII.a Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Mensensmokkel Protocol) 2855
F.VIII.b Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Mensenhandel Protocol) 2875
F.VIII.c Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (Mensenhandel Verdrag) 2891
F.IX Cybercrime 2919
F.IX.a Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Cybercrimeverdrag) 2919
F.IX.b Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Aanvullend protocol Cybercrimeverdrag) (alleen online beschikbaar) 2957

G Internationale misdrijven en internationale tribunalen 2959
G.I Nederlandse wet- en regelgeving 2961
G.I.a Wet internationale misdrijven 2961
G.I.b Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven 3041
G.I.c Sanctiewet 1977 3057
G.I.d Uitvoeringswet Internationaal Strafhof 3117
G.I.e Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen 3169
G.I.f Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon (alleen online beschikbaar) 3189
G.II Internationale regelgeving 3191
G.II.a Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 3191
G.II.b Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het Gastland (Permanente zetelovereenkomst ICC) 3303
G.II.c Verdrag van Geneve betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd (Relevante artikelen) (alleen online beschikbaar) 3343
G.II.d Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide (VN Genocideverdrag) (alleen online beschikbaar) 3343
G.II.e Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (VN-Folterverdrag) (alleen online beschikbaar) 3343

Trefwoordenregister 3345

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht