Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek Jaarrekening Checklist 2014

Paperback Nederlands 2015 9789013128970
Niet leverbaar.

Samenvatting

Met 'Handboek Jaarrekening Checklist 2014' kan eenvoudig beoordeeld worden of de opgestelde jaarrekening 2014 voldoet aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De checklist omvat alle inrichtings- & publicatievoorschriften voor grote en middelgrote ondernemingen die hun jaarrekening opmaken in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. De checklist is niet toepasbaar voor rechtspersonen die rapporteren op basis van IFRS.

De indeling van de checklist volgt de indeling van de balans en enkele bijzondere onderwerpen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De opgenomen vragen zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde als enkelvoudige jaarrekening.

De checklist is overzichtelijk en eenvoudig van opzet. Aangevuld met verwijzingen naar de van toepassing zijnde wetgeving of Richtlijn maakt Handboek Jaarrekening Checklist 2014 een zeer gebruiksvriendelijk hulpmiddel.

Auteurs zijn verbonden aan Ernst & Young Accountants en ook verantwoordelijk voor Handboek Jaarrekening 2014.

Specificaties

ISBN13:9789013128970
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Druk:1
Verschijningsdatum:9-1-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
Algemeen 1 t/m 35
Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit 36 t/m 40
Criteria voor opname en vermelding van gegevens 41 t/m 57
Prijsgrondslagen 58 t/m 62
Prijsgrondslagen vreemde valuta 63 t/m 95
Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat 96 t/m 105

JAARREKENINGPOSTEN
Immateriële vaste activa 106 t/m 145
Materiële vaste activa 146 t/m 209
Vastgoedbeleggingen 210 t/m 248
Financiële vaste activa 249
Financiële vaste activa – Deelnemingen 250 t/m 322
Financiële vaste activa – Effecten 323 t/m 344
Financiële vaste activa – Langlopende vorderingen 345 t/m 364
Joint ventures 365 t/m 375
Voorraden 376 t/m 404
Onderhanden projecten in opdracht van derden 405 t/m 431
Vorderingen 432 t/m 448
Overlopende activa 449 t/m 452
Effecten 453 t/m 470
Liquide middelen 471 t/m 476
Eigen vermogen 477 t/m 565
Voorzieningen 566 t/m 614
Langlopende schulden 615 t/m 641
Kortlopende schulden 642 t/m 663
Overlopende passiva 664 t/m 667
Winst-en-verliesrekening 668 t/m 711
Personeelsbeloningen 712 t/m 788
Belastingen naar de winst 789 t/m 837
Rentelasten 838 t/m 859
Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun 860 t/m 874
Op aandelen gebaseerde betalingen 875 t/m 923
Financiële instrumenten 924 t/m 1057
Leasing 1058 t/m 1111

TOELICHTING EN CAPITA SELECTA
Toelichting – Functie en indeling 1112 t/m 1128
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1129 t/m 1189
Stelselwijziging 1190 t/m 1209
Schattingswijzigingen 1210 t/m 1214
Foutenherstel 1215 t/m 1227
Gebeurtenissen na balansdatum 1228 t/m 1238
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 1239 t/m 1259
Niet in de balans opgenomen activa 1260 t/m 1262
Verbonden partijen 1263 t/m 1265
Winst per aandeel 1266 t/m 1290
Beëindiging van bedrijfsactiviteiten 1291 t/m 1301
Kasstroomoverzicht 1302 t/m 1335
Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon 1336 t/m 1340
Overige in de toelichting op te nemen informatie 1341 t/m 1343
Fusies en overnames 1344 t/m 1388
Goodwill 1389 t/m 1408
Consolidatie 1409 t/m 1440
De verwerking van resultaten op intercompany-transacties 1441 t/m 1468

JAARVERSLAG, OVERIGE GEGEVENS EN OVERIGE INFORMATIE
Jaarverslag 1469 t/m 1485
Overige gegevens 1486 t/m 1489
Winstbestemming, verwerking verlies 1490 t/m 1496
Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten 1497 t/m 1501

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Jaarrekening Checklist 2014