Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
VOORDEEL - 30% korting

Tekstuitgave BRP en Privacy 2015

Paperback Nederlands 2015 9789013129687
Niet leverbaar.
VOORDEEL - 30% korting

Samenvatting

Registratie en privacy van persoonsgegevens zijn in verschillende wetten geregeld. Heeft u in de dagelijkse praktijk te maken met de basisregistratie van personen en bescherming van persoonsgegevens? Dan is het voor u belangrijk om alle relevante regels eenvoudig te kunnen vinden en raadplegen. Daarvoor is deze tekstuitgave onmisbaar: de meest relevante en bijgewerkte wet- en regelgeving verzameld in één bundel, met uiteraard de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet basisregistratie personen (Wet Brp).

In deze uitgave is ook de Wet tot wijziging van de Wbp, die per 1 januari 2016 in werking treedt, al opgenomen. Met deze wet wordt een meldplicht voor datalekken geregeld. Deze meldplicht houdt in dat iedere verantwoordelijke een datalek met ernstige nadelige gevolgen of een aanzienlijke kans daarop, moet melden aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Naast de Wbp en de Wet Brp is in deze tekstuitgave ook de Europese Privacyrichtlijn die de grondslag voor de Wbp vormt, opgenomen. Net als alle relevante besluiten, regelingen en circulaires. Tot slot vindt u in deze bundel ook de Beleidsregels van het CBP, die inzicht geven in haar werkwijze. In een van die beleidsregels is de handhaving geregeld. Deze laat zien hoe het CBP toezicht houdt.

Met deze uitgave vindt u alle relevante regels in één verzameling. Zo hoeft u niet langer te zoeken. De teksten zijn bijgewerkt tot 2 september 2015. Dit maakt deze bundel compleet en up-to-date en daarmee van groot praktisch nut.

Specificaties

ISBN13:9789013129687
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:356
Druk:1
Verschijningsdatum:20-10-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5

1. Wet Brp / 15

1.1 Wet basisregistratie personen / 17

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 17
§ 1 Algemeen / 17
§ 2 Verplicht gebruik / 20
§ 3 Inrichting, werking en beveiliging / 20
§ 4 Kosten in verband met de uitvoering van deze wet / 21
§ 5 Overleg / 22

Hoofdstuk 2 De bijhouding van de basisregistratie / 22
Afdeling 1 Ingezetenen / 22
§ 1 Algemeen / 22
§ 2 De inschrijving / 23
§ 3 De opneming van persoonsgegevens / 24
§ 4 De verplichtingen van overheidsorganen / 32
§ 5 De verplichtingen van de burger / 35
§ 6 De rechten van de burger / 40
Afdeling 2 Niet-ingezetenen / 44
§ 1 Algemeen / 44
§ 2 De inschrijving / 44
§ 3 De opneming van persoonsgegevens / 45
§ 4 Overige bepalingen / 47

Hoofdstuk 3 De verstrekking van gegevens uit de basisregistratie / 49
Afdeling 1 De verstrekking aan overheidsorganen en derden / 49
§ 1 De verstrekking door Onze Minister / 49
§ 2 De verstrekking door de colleges van burgemeester en wethouders / 50
§ 3 De verstrekking door het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente / 51
§ 4 Overige bepalingen / 52
Afdeling 2 De rechten van de burger / 54

Hoofdstuk 4 Toezicht, overgangs-, straf- en slotbepalingen / 56
Afdeling 1 Toezicht, onderzoek en informatieverstrekking / 56
Afdeling 2 Overgangsbepalingen / 57
§ 1 De oude registers / 57
§ 2 Het gebruik van het administratienummer / 58
§ 3 Autorisatiebesluiten / 59
§ 4 Persoonslijsten / 59
§ 5 Het registreren van een vreemde nationaliteit naast het Nederlanderschap / 59
§ 6 Invoering van het verwerken van gegevens over nietingezetenen / 60
§ 7 De gefaseerde overgang van GBA naar basisregistratie personen / 60
Afdeling 3 Straf- en slotbepalingen / 61

1.2 Besluit basisregistratie personen / 63

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 63
§ 1 Algemeen / 63
§ 2 Verplicht gebruik / 64
§ 3 Inrichting, werking en beveiliging / 64
§ 4 Kosten in verband met de uitvoering van de wet / 66

Hoofdstuk 2 De bijhouding van de basisregistratie / 70
Afdeling 1 Ingezetenen / 70
§ 1 De inschrijving / 70
§ 2 De opneming van persoonsgegevens / 72
§ 3 De verplichtingen van overheidsorganen / 72
§ 4 De verplichtingen van de burger / 73
Afdeling 2 Niet-ingezetenen / 74
§ 1 Algemeen / 74
§ 2 Bepalingen in verband met de inschrijving, de opneming van persoonsgegevens en overige bepalingen / 75

Hoofdstuk 3 De verstrekking / 76
Afdeling 1 De verstrekking van gegevens uit de basisregistratie / 76
§ 1 De verstrekking door Onze Minister / 76
§ 2 De verstrekking door de colleges van burgemeester en wethouders / 77
§ 3 Overige bepalingen / 78
Afdeling 2 De rechten van de burger / 80

Hoofdstuk 4 Toezicht, overgangs- en slotbepalingen / 81
Afdeling 1 Onderzoek / 81
Afdeling 2 Overgangsbepalingen / 81
§ 1 De oude registers / 81
§ 2 De overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens naar de basisregistratie personen / 82
§ 3 Overgangsbepaling in verband met de kosten in verband met de uitvoering van de wet / 83
Afdeling 3 Slotbepalingen / 83

1.3 Regeling basisregistratie personen / 111

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 111
§ 1 Algemeen / 111
§ 2 De systeembeschrijving / 111
§ 3 De bewaring van geschriften en andere bescheiden / 112
§ 4 De bewerker / 112
§ 5 Het onderzoek / 113
§ 6 Kosten in verband met de uitvoering van de Wet BRP / 113
§ 7 Het overleg / 114

Hoofdstuk 2 De bijhouding van de basisregistratie / 115

Hoofdstuk 3 De verstrekking van gegevens uit de basisregistratie / 115

Hoofdstuk 4 Toezicht, overgangs- en slotbepalingen / 116
§ 1 Toezicht / 116
§ 2 De oude registers / 117
§ 3 Overgangs- en slotbepalingen / 120
1.4 Circulaire wanneer terugmelden van afwijkende gegevens aan de BRP (gerede twijfel) / 165
1.5 Circulaire correcte registratie op een briefadres in de BRP / 169
1.6 Circulaire registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijnlijf-huizen) / 177
1.7 Circulaire adresonderzoek door het college van burgemeester en wethouders / 183
1.8 Circulaire bestuurlijke boete in de Wet basisregistratie personen / 187
1.9 Circulaire uitwisseling persoonsgegevens tussen Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 191
1.10 Circulaire handelwijze bij vermoedens van huwelijksdwang en achterlating, kinderontvoering, uitbuiting, onttrekking van kinderen aan overheidstoezicht en aangifte van geboorte en medische verklaring / 199

2 Privacy / 205

2.1 Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens / 207

Hoofdstuk I Algemene bepalingen / 221
Hoofdstuk II Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens / 224
Afdeling I Beginselen betreffende de kwaliteit van de gegevens / 224
Afdeling II Beginselen betreffende de toelaatbaarheid van gegevensverwerking / 225
Afdeling III Bijzondere categorieën verwerkingen / 225
Afdeling IV Informatieverstrekking aan de betrokkene / 227
Afdeling V Recht van de betrokkene op toegang tot de gegevens / 228
Afdeling VI Uitzonderingen en beperkingen / 229
Afdeling VII Recht van verzet van de betrokkene / 229
Afdeling VIII Vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking / 230
Afdeling IX Aanmelding / 231
Hoofdstuk III Beroep op de rechter, aansprakelijkheid en sancties / 234
Hoofdstuk IV Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen / 234
Hoofdstuk V Gedragscodes / 236
Hoofdstuk VI Toezichthoudende autoriteit en Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens / 237
Hoofdstuk VII Communautaire uitvoeringsmaatregelen / 239
Slotbepalingen / 240

2.2 Wet bescherming persoonsgegevens / 243

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 243
Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens / 245
§ 1 De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen / 245
§ 2 De verwerking van bijzondere persoonsgegevens / 248
Hoofdstuk 3 Gedragscodes / 253
Hoofdstuk 4 Melding en voorafgaand onderzoek / 254
§ 1 De melding / 254
§ 2 Voorafgaand onderzoek / 256
Hoofdstuk 5 Informatieverstrekking aan de betrokkene / 257
Hoofdstuk 6 Rechten van de betrokkene / 258
Hoofdstuk 7 Uitzonderingen en beperkingen / 261
Hoofdstuk 8 Rechtsbescherming / 262
Hoofdstuk 9 Toezicht / 264
§ 1 Het College bescherming persoonsgegevens / 264
§ 2 De functionaris voor de gegevensbescherming / 267
Hoofdstuk 10 Sancties / 268
§ 1 Bestuursdwang / 268
§ 2 Bestuurlijke boeten / 268
§ 3 Strafrechtelijke sancties / 268
Hoofdstuk 11 Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie / 269
Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen / 271

2.3 Wijzigingswet Wet bescherming persoonsgegevens, enz. (aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
/ 273

2.4 Wet bescherming persoonsgegevens BES / 275

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 275
Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens / 278
§ 1 De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen / 278
§ 2 De verwerking van bijzondere persoonsgegevens / 280
Hoofdstuk 3 Informatieverstrekking aan de betrokkene / 285
Hoofdstuk 4 Rechten van de betrokkene / 286
Hoofdstuk 5 Uitzonderingen en beperkingen / 289
Hoofdstuk 6 Rechtsbescherming / 289
Hoofdstuk 7 Gegevensverkeer met landen buiten de europese unie / 291
Hoofdstuk 8 Toezicht / 292

Slotbepalingen / 294

2.5 Meldingsbesluit Wbp / 297

2.6 Vrijstellingsbesluit Wbp / 299
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen / 299
Hoofdstuk 2 Categorieën van verwerkingen / 299
§ 1 Lidmaatschap en begunstiging / 299
§ 2 Arbeid en pensioen / 302
§ 3 Goederen en diensten / 310
§ 4 Zorg en welzijn / 317
§ 5 Onderwijs / 320
§ 6 Overheid / 324
§ 7 Archieven en onderzoek / 331
§ 8 Beheer en beveiliging / 332
§ 8a ICT-toepassingen / 338
§ 9 Overige verwerkingen / 340

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen / 344

2.7 Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp / 347

2.8 Beleidsregels handhaving door het CBP / 349

2.9 Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP / 353

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave BRP en Privacy 2015