Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Memo echtscheiding en alimentatie 2015

Paperback Nederlands 2015 9789013129748
Niet leverbaar.

Samenvatting

Het echtscheidings(proces)recht is voortdurend in beweging door wetgevingsprocessen en nieuwe jurisprudentie. Het ouderschapsplan waarin ouders worden gedwongen afspraken over de kinderen te maken voordat de rechter benaderd wordt, leidt tot vragen over de ontvankelijkheid van een echtscheidingsverzoek. Het LOVF heeft hiertoe aanbevelingen gedaan. Het laatste deel van de wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht zijn op 1 januari 2012 in werking getreden. De datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding krijgt daarin een zeer bijzondere betekenis. De fiscale aspecten van de scheiding zijn ook gewijzigd.

De huidige wet bevat in art.1:400 BW een voorrangsregeling voor kinderalimentatie. Het rapport Alimentatienormen is daaraan aangepast en propageert het maken van twee verschillende berekeningen. De problematiek van de samengestelde gezinnen is sinds de inwerkingtreding van de voorrangsregeling groter geworden. De Hoge Raad heeft belangrijke uitspraken gedaan over het rapport Alimentatienormen. Inmiddels zijn naar aanleiding van de invoering per 1 januari 2015 van de Wet Hervorming Kindregelingen nieuwe richtlijnen met betrekking tot de berekening van kinderalimentatie inwerking getreden.

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn gebundeld in dit Memo. Vanzelfsprekend zijn het rapport Alimentatienormen 2015 en de tarieven en tabellen eerste helft 2015 opgenomen, evenals de per 1 januari 2015 gewijzigde procesreglementen.

Specificaties

ISBN13:9789013129748
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:540
Druk:1
Verschijningsdatum:24-3-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Myriam de Bruijn-Lückers

Mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers is vice-president van het gerechtshof 's-Gravenhage en auteur van diverse handboeken en artikelen op het gebied van scheidingsrecht.

Andere boeken door Myriam de Bruijn-Lückers

Over Onno Ydema

O.I.M. Ydema begon zijn juridische loopbaan als redactielid van het EchtscheidingBulletin. Vervolgens was hij redacteur van het Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht (FJR). Momenteel is hij advocaat bij Greenberg Traurig in Amsterdam, raadsheer-plv in het hof 's-Gravenhage en buitengewoon hoogleraar aan het fiscaal-economisch departement van de rechtenfaculteit van de universiteit Leiden.

Andere boeken door Onno Ydema

Inhoudsopgave

1. Echtscheidingsrecht / 1
1.1 Materieel recht / 1
1.2 Procedure / 3
1.3 Rechterlijke competentie / 20
1.4 Voorlopige voorzieningen / 21
1.5 Nevenvoorzieningen / 27
1.6 Echtscheidingsconvenant / 28
1.7 Ontbinding van een geregistreerd partnerschap / 30
1.8 Procesreglement scheidingsprocedure / 31
1.9 Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken
gerechtshoven 2014 / 55
1.10 Procesreglement alimentatieprocedure / 75
1.11 Procesreglement bijstandsverhaalprocedure / 86
1.12 Procesreglement gezag/omgang/verblijfplaats/informatie- en
consultatierecht / 94
2. Scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk
na scheiding van tafel en bed / 105
2.1 Scheiding van tafel en bed / 105
2.2 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en
bed / 106
2.3 Flitsscheiding / 107
3. Alimentatie / 109
3.1 Wetsartikelen alimentatie / 109
3.2 Alimentatienormen / 119
Rapport alimentatienormen versie 2015 / 120
Bijlage 2015 (eerste helft) bij het rapport van de
Expertgroep Alimentatienormen / 203
Bijlage 1 Rapport Kosten van kinderen ten behoeve van
vaststelling kinderalimentatie / 236
Bijlage 2 Alimentatie en winst uit onderneming / 247
3.3 Financiën met betrekking tot kinderen / 259
3.4 Co-ouderschap / 259
VII
3.5 Kinderbijslag en kindgebonden budget / 262
3.6 Wet Werk en Bijstand / 263
3.7 Indexeringspercentages / 272
3.8 Jurisprudentie / 272
3.8.1 Partneralimentatie / 272
3.8.2 Jurisprudentie kinderalimentatie / 279
3.8.3 Bijstandsverhaal / 283
3.9 Alimentatie en pensioenverrekening / 286
3.10 Wet Limitering Alimentatie / 288
3.11 Alimentatie onder de Wet IB 2001 / 294
3.12 Recente ontwikkelingen / 295
4. Echtelijke woning+ / 297
4.1 Wetsartikelen / 297
4.2 Jurisprudentie / 299
5. Boedelverdeling, huwelijksvermogensrecht, verevening
pensioenrechten en beslag / 300
5.1 De wettelijke gemeenschap van goederen / 300
5.2 Pensioenrechten / 304
5.3 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / 307
5.4 Gemeenschappelijke goederen / 315
5.5 Ontbinding van de gemeenschap / 316
5.6 Huwelijksvoorwaarden / 321
5.7 Beslag / 322
6. Gezag en omgang na echtscheiding / 326
6.1 Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het gezag / 326
6.2 Gezag / 328
6.3 Omgang en informatie / 336
6.4 Jurisprudentie omgang / 339
6.5 Jurisprudentie informatie / 343
6.6 Jurisprudentie gezamenlijk ouderlijk gezag / 345
6.7 Internationale kinderontvoering / 347
7a. De Raad voor de Kinderbescherming / 349
7b. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen / 353
7c. Scheidingsbemiddelaars / 355
8. Internationaal privaatrecht / 422
8.1 Rechtsmacht Nederlandse rechter / 422
8.2 Toepasselijk recht inzake echtscheiding / 441
8.3 Toepasselijk recht inzake alimentatie / 445
VIII
Inhoudsopgave
8.4 Toepasselijk recht inzake gezagsvoorziening / 453
8.5 Toepasselijk recht inzake de verdeling van de
huwelijksgemeenschap / 456
8.5.1 Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 / 507
8.5.2 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 / 508
8.5.3 Rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten / 513
8.6 Toepasselijk recht bij pensioenverrekening/
pensioenverevening / 515
9. Geregistreerd partnerschap / 519
9.1 Inleiding / 519
9.2 Huidige regelgeving t.a.v. registratie / 519
9.3 Einde relatie en onderhoudsverplichtingen / 520
9.4 Einde alimentatieplicht: de werking van art. 160 BW en
het partnerschap van twee personen van hetzelfde
geslacht / 523
9.5 Leefvormen en de betrekkingen met kinderen / 523
9.6 Onderhoudsplicht ten opzichte van kinderen / 525
9.7 Onderhoudsplicht t.o.v. kinderen geboren voordat het
partnerschap is geregistreerd / 526
9.8 Nieuwe ontwikkelingen / 528
IX
Inhoudsopgave

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Memo echtscheiding en alimentatie 2015