Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013129755. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

De Kleine Gids AVG, Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein

Paperback Nederlands 2020 9789013156652
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Wat zijn de gevolgen van de ingevoerde AVG? Wat wordt er van een jeugdarts, een gezinscoach en een wijkverpleegkundige op dit punt verwacht – en hoe zit het met de rechten van burgers? Deze gids biedt u antwoorden op de vraag hoe om te gaan met privacy in het sociaal domein.

Professionals in het sociaal domein werken steeds intensiever met elkaar. Van gezinscoach tot wijkverpleegkundig - en van jeugdarts tot ambtenaar. Deze integrale samenwerking neemt steeds meer privacy-kwesties met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de privacy en het beroepsgeheim in het sociale domein, alsook de gevolgen van de invoering van de AVG.

In De Kleine Gids AVG, Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein vindt u alle informatie die nodig is om zorgvuldig om te gaan met de privacyregels en het beroepsgeheim. Daarnaast betoogt de auteur dat privacyregels niet per se een obstakel zijn. Ze kunnen ook als stimulans worden gezien voor de ambitie van de decentralisaties om de burger zoveel mogelijk te betrekken bij de ondersteuning die hem wordt geboden. Dit leidt ertoe dat de burger zoveel mogelijk wordt aangesproken op zijn eigen kracht en zijn eigen oplossend vermogen.

Sociale domein ontwikkelingen
In deze vernieuwde editie zijn tal van actuele wijzigingen opgenomen. Vooral punten rondom de vernieuwde wetgeving komen aan bod, zoals de Wet verplichte ggz en de aangekondigde wijzigingen in de Wet op de gemeentelijke schuldverlening. Er zijn ook nieuwe voorbeelden uit de praktijk in deze gids opgenomen.

Kortom: bent u als professional werkzaam in het sociale domein? Dan mag deze praktische gids niet in uw collectie ontbreken.

Specificaties

ISBN13:9789013156652
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:144
Druk:4
Verschijningsdatum:30-3-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Lydia Janssen

Mr. Lydia Janssen werkte jarenlang als docent Recht aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Zij begon haar loopbaan in de journalistiek. Momenteel is zij werkzaam als juridisch adviseur en opleider in de jeugdzorg. Inmiddels heeft ze verschillende boeken over recht voor het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk geschreven.

Andere boeken door Lydia Janssen

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XIII

Deel I Algemene uitgangspunten / 1

1
Overzicht van de wetten en regels over privacy / 3
1.1 Privacy / 3
1.2 Internationale verdragen / 3
1.3 Grondwet / 4
1.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet AVG / 4
1.4.1 Uitgangspunten AVG / 6
1.4.2 Grondslagen voor de gegevensverwerking / 8
1.5 Informatieplicht en rechten betrokkenen / 10
1.5.1 Verhouding AVG en bijzondere wetten zoals de Wgbo en de Jeugdwet / 13
1.6 Andere privacywetten / 14
1.7 Beroepscodes, richtlijnen en privacyreglementen / 15
1.8 Convenanten en andere samenwerkingsafspraken / 16
1.9 Doel van de privacyregels / 17

2
Het beroepsgeheim / 19
2.1 Inhoud en doel van het beroepsgeheim / 19
2.2 Wie hebben een beroepsgeheim? / 20
2.3 Werkwijze bij het vragen van toestemming / 22
2.4 Leeftijdsgrenzen / 24
2.5 Toestemming van twee gezaghebbende ouders / 26
2.6 Ouders zijn het oneens over de gegevensverstrekking / 27
2.7 Positie van de ambtenaar en het ambtsgeheim / 28

3
Beroepsgeheim en het verstrekken van informatie zonder toestemming / 29
3.1 Geen toestemming / 29
3.2 Toch gegevens verstrekken op grond van een confl ict van plichten / 30
3.3 Vijf vragen om tot een zorgvuldig besluit te komen / 30

4
Meldrechten en meldcode / 35
4.1 Wettelijke meldrechten / 35
4.2 Meldrecht of meldplicht / 36
4.3 Meldrecht Veilig Thuis / 36
4.4 Verplichte meldcode / 40
4.5 Meldrecht Raad voor de Kinderbescherming / 43
4.6 Opnemen van een jeugdige in de Verwijsindex Risicojongeren / 43
4.7 Informatieplicht en meldrecht ten aanzien van de gezinsvoogd / 46

Deel II Privacyregels in de verschillende sectoren en beroepsgroepen / 49

5
Jeugdhulp en Jeugdwet / 51
5.1 Bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders in verband met gemeentelijke taken / 51
5.2 Beroepsgeheim in de jeugdhulp / 52
5.3 Recht op inzage, afschrift, vernietiging en eigen verklaring / 54
5.4 Uitoefenen van rechten door ouder of jeugdige / 55

6
Veilig Thuis, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / 57
6.1 Veilig Thuis / 57
6.2 Wettelijke taken Veilig Thuis / 57
6.3 Bevoegdheden Veilig Thuis (artikel 5.1.6 Wmo 2015) / 58
6.4 Openheid ten opzichte van het gezin of de betrokkenen / 59

7
Gezondheidszorg: Wgbo en Wet Big / 61
7.1 Beroepsgeheim / 61
7.2 Beroepsgeheim en meldrechten / 62
7.3 Recht op inzage, afschrift, vernietiging en eigen verklaring / 63
7.4 Uitoefenen van rechten door ouder of jeugdige / 63

8
Wet maatschappelijke ondersteuning / 67
8.1 Gegevensverwerking in verband met maatschappelijke ondersteuning / 67
8.2 Toestemmingsvereiste voor opvragen of verstrekken van gegevens / 68
8.3 Recht op inzage, afschrift en vernietiging / 69
8.4 Uitoefenen van rechten door ouder of jeugdige / 69

9
Psychologen, pedagogen en onderwijskundigen / 71
9.1 Wettelijk kader / 71
9.2 Geheimhouding / 72
9.3 Verstrekken van gegevens over een onderzoek / 72
9.4 Recht op inzage, afschrift, correctie, eigen verklaring en vernietiging / 73
9.5 Uitoefenen van rechten door ouder of jeugdige / 74

10
Sociaal werk en welzijnswerk / 77
10.1 Beroepsgeheim / 77
10.2 Recht op informatie, inzage, afschrift en verwijdering / 78
10.3 Uitoefenen van rechten door ouder of jeugdige / 79

11
Onderwijs / 81
11.1 Leerlingdossier / 81
11.2 Overdracht van onderwijskundig rapport naar een nieuwe school / 82
11.3 Gegevensverwerking in verband met passend onderwijs / 82
11.4 Overleg in een interne zorgstructuur, een zat of een gemeentelijk team / 83
11.5 Recht op informatie, inzage, afschrift, correctie en verwijdering / 84
11.6 Uitoefenen van rechten door ouders of leerling / 85
11.7 Bewaartermijnen / 86

12
Leerplicht / 87
12.1 Verstrekken van gegevens in verband met de aanpak van schoolverzuim / 87
12.2 Verstrekken van gegevens voor een ander doel dan de aanpak van schoolverzuim / 88
12.3 Recht op informatie, inzage, afschrift en correctie / 88
12.4 Uitoefenen van rechten door ouder of leerling / 89

13
Politie / 91
13.1 Politiegegevens / 91
13.2 Verstrekken van politiegegevens / 92
13.3 Recht op informatie, inzage en correctie / 93
13.4 Rechten van de jeugdige en de ouder / 93

Deel III Omgang met privacy en beroepsgeheim in wijkteams of anderesamenwerkingsverbanden in het sociale domein / 95

14
Juridisch kader voor integrale gegevensverwerking in het sociale domein:
Jeugdwet, Wmo 2015, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Participatiewet / 97
14.1 Inleiding / 97
14.2 Wmo 2015 / 98
14.3 Jeugdwet / 98
14.4 Werk & Inkomen, Participatiewet / 99
14.5 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening / 100
14.6 Meldpunt verplichte ggz / 101
14.7 Toestemming als basis voor integrale gegevensverwerking / 101

15
Stappenplan voor integrale gegevensverwerking en integraal overleg in
wijkteams en andere samenwerkingsverbanden in het sociale domein / 105
15.1 Inleiding / 105
15.2 Stappenplan / 105

16
Voeren van overleg en dossiervorming / 111
16.1 Tien vuistregels voor zorgvuldig overleg / 111
16.2 Dossiervorming / 113

Begrippen & Vaktermen / 117
Trefwoordenregister / 121

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Kleine Gids AVG, Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein