Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013129991. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, e.a.

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht

Gebonden Nederlands 2021 9789013161038
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit Tekst & Commentaar-deel helpt u de actuele wetgeving omtrent het aanbestedingsrecht te overzien, uiteraard verhelderd met korte en bondige commentaren. Nieuw in deze druk is het artikelsgewijs commentaar op de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe). Sinds de vorige druk is de wetgeving, jurisprudentie en literatuurverwijzingen op het gebied van het aanbestedingsrecht bijgewerkt naar de laatste stand van zaken.

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie T&C vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

Dit Tekst & Commentaar-deel behandelt alle essentiële wet- en regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht, uiteraard artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. Door het breed gedragen belang van het aanbestedingsrecht kan de uitgave rekenen op voortdurende belangstelling, zowel in de dagelijkse praktijk als bij cursussen en leergangen. Het handzame format vergroot de toegankelijkheid zodat u, mede geholpen door de online uitgave, altijd snel de laatste stand van zaken kunt raadplegen.

Sinds de vorige druk is de wetgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. De Gids Proportionaliteit werd per 1 juli 2020 uitgebreid met een aanvullend voorschrift over de vergoeding van inschrijfkosten (voorschrift 3.8B).

Het belang van deze vernieuwde 5e druk komt bovenal naar voren in de nieuwe jurisprudentie, literatuur en aangescherpte commentaren. Nieuw in deze druk is het artikelsgewijs commentaar op de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe). Alle commentaren zijn waar relevant bijgewerkt met de meest recente jurisprudentie en vakliteratuur. Tot slot is dit commentaar over de volle breedte kernachtiger geformuleerd, zodat de uitgave helpt nog sneller de essentie van de wetsbepalingen te doorgronden. De kopij is afgesloten per 1 april 2021.

Specificaties

ISBN13:9789013161038
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:740
Druk:5
Verschijningsdatum:1-7-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan Hebly

Prof. mr. J.M. Hebly is werkzaam als advocaat bij Houthof Buruma. Hij is daarnaast bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Universiteit van Leiden.

Andere boeken door Jan Hebly

Inhoudsopgave

Voorwoord V
Auteurs VII
Verkorte inhoudsopgave IX
Aanbestedingswet 2012 1

Deel 1 Algemene bepalingen Aanbestedingswet 2012 1
Hoofdstuk 1.1 Begripsbepalingen 1
Hoofdstuk 1.2 Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden 24
Afdeling 1.2.1 Algemene bepaling voor het sluiten van schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel voor het verrichten van werken, leveringen of diensten 24
Afdeling 1.2.2 Beginselen bij Europese aanbestedingen 28
Afdeling 1.2.3 Uitgangspunten bij nationale aanbestedingen 36
Afdeling 1.2.4 Uitgangspunten bij de meervoudig onderhandse procedure 38
Hoofdstuk 1.3 Administratieve voorschriften bij aanbestedingen 40
Hoofdstuk 1.4 Voorschriften voor het aanbesteden van werken door aanbestedende diensten 45
Hoofdstuk 1.5 Voorwaarden in verband met in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten 46

Deel 2 Overheidsopdrachten en prijsvragen voor overheidsopdrachten Aanbestedingswet 2012 47
Hoofdstuk 2.1 Reikwijdte 47
Afdeling 2.1.1 Toepassingsbereik 47
§ 2.1.1.1 Toepassingsbereik overheidsopdrachten 47
§ 2.1.1.1a Aankoopcentrales en gezamenlijke aanbestedingen 54
§ 2.1.1.2 Afbakening samengestelde opdrachten 58
Afdeling 2.1.2 Raming van de waarde 63
§ 2.1.2.1 Algemene bepalingen 64
§ 2.1.2.2 De raming van overheidsopdrachten 66
§ 2.1.2.3 De raming van dynamische aankoopsystemen, innovatiepartnerschappen en prijsvragen 76
Afdeling 2.1.3 Uitgezonderde overheidsopdrachten en prijsvragen 78
Hoofdstuk 2.2 Procedures voor het plaatsen van opdrachten voor aanbestedende diensten 94
Afdeling 2.2.1 Algemene procedures 94
§ 2.2.1.1 Algemeen 94
§ 2.2.1.2 Openbare procedure 95
§ 2.2.1.3 Niet-openbare procedure 96
§ 2.2.1.4 Procedure van de concurrentiegerichte dialoog 97
§ 2.2.1.5 Mededingingsprocedure met onderhandeling 100
§ 2.2.1.6 Procedure van het innovatiepartnerschap 102
§ 2.2.1.7 Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 104
§ 2.2.1.8 Bijzondere voorschriften betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten 109
Afdeling 2.2.2 (Vervallen) 114
Afdeling 2.2.3 Bijzondere procedures 114
§ 2.2.3.1 (Vervallen) 114
§ 2.2.3.2 Procedure van een prijsvraag 114
§ 2.2.3.3 Procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst 117
§ 2.2.3.4 Procedure voor een dynamisch aankoopsysteem 122
Hoofdstuk 2.3 Regels inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning 125
Afdeling 2.3.1 Algemeen 125
§ 2.3.1.1 Ondernemers 125
§ 2.3.1.2 Communicatie en inlichtingen 128
Afdeling 2.3.2 Aankondigingen 135
§ 2.3.2.1 Vooraankondiging 135
§ 2.3.2.2 Aankondiging 140
§ 2.3.2.3 Termijnen 144
Afdeling 2.3.3 Bestek 151
§ 2.3.3.1 Technische specificaties 151
§ 2.3.3.2 Onderaanneming 163
§ 2.3.3.3 Bijzondere voorwaarden 167
§ 2.3.3.4 Voorbehouden opdracht 171
§ 2.3.3.5 Varianten 174
Afdeling 2.3.4 Eigen verklaring 177
Afdeling 2.3.5 Uitsluiting, geschiktheid en selectie 179
§ 2.3.5.1 Uitsluitingsgronden 180
§ 2.3.5.2 Bewijsstukken uitsluitingsgronden 193
Afdeling 2.3.6 Geschiktheidseisen en selectiecriteria 195
§ 2.3.6.1 Geschiktheidseisen 195
§ 2.3.6.2 Beroepsbevoegdheid 210
§ 2.3.6.3 Selectie 211
§ 2.3.6.4 Controle van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria 214
Afdeling 2.3.7 Mededeling van uitsluiting en afwijzing 217
Afdeling 2.3.8 Gunningsfase 219
§ 2.3.8.1 Uitnodiging tot inschrijving 219
§ 2.3.8.2 Inschrijving 223
§ 2.3.8.2a Elektronische catalogus 227
§ 2.3.8.3 Concurrentiegerichte dialoog 231
§ 2.3.8.4 Gunningscriteria 238
§ 2.3.8.5 Abnormaal lage inschrijvingen 248
§ 2.3.8.6 Elektronische veiling 251
§ 2.3.8.7 Mededingingsprocedure met onderhandeling 259
§ 2.3.8.7a Innovatiepartnerschap 262
§ 2.3.8.8 Gunningsbeslissing 267
§ 2.3.8.9 Verslaglegging en bekendmaking 273
§ 2.3.8.10 Bewaarplicht gedurende de looptijd van de overheidsopdracht 281
Hoofdstuk 2.4 Voorschriften voor de bijzondere procedures 281
Afdeling 2.4.1 Bijzondere voorschriften bij het plaatsen van een overheidsopdracht via een raamovereenkomst 281
Afdeling 2.4.2 Bijzondere voorschriften voor het plaatsen van een overheidsopdracht via een dynamisch aankoopsysteem 289
Afdeling 2.4.3 (Vervallen) 298
Afdeling 2.4.4 (Vervallen) 298
Afdeling 2.4.5 Voorschriften betreffende de procedure van een prijsvraag 299
Hoofdstuk 2.5 Wijziging van overheidsopdrachten 306

Deel 2a Concessieopdrachten Aanbestedingswet 2012 318
Hoofdstuk 2a.1 Reikwijdte 318
Afdeling 2a.1.1 Toepassingsgebied 318
Afdeling 2a.1.2 Toepassingsbereik 319
§ 2a.1.2.1 Toepassingsbereik concessieopdrachten 319
§ 2a.1.2.2 Afbakening samengestelde opdrachten 320
Afdeling 2a.1.3 Raming van de waarde 324
§ 2a.1.3.1 Algemene bepalingen 324
§ 2a.1.3.2 De raming van concessieopdrachten 325
Afdeling 2a.1.4 Uitgezonderde concessieopdrachten 329
Hoofdstuk 2a.2 Procedures voor het plaatsen van concessieopdrachten 344
Afdeling 2a.2.1 Algemeen 344
Afdeling 2a.2.2 Sociale en andere specifieke diensten 346
Hoofdstuk 2a.3 Regels voor concessieopdrachten inzake aankondiging,
uitsluiting, selectie en gunning 347
Afdeling 2a.3.1 Algemeen 347
Afdeling 2a.3.2 Aankondigingen 349
§ 2a.3.2.1 Aankondiging 349
§ 2a.3.2.2 Termijnen 352
Afdeling 2a.3.3 Bestek 355
§ 2a.3.3.1 Technische specificaties 355
§ 2a.3.3.2 Onderaanneming, bijzondere voorwaarden, voorbehouden opdrachten 357
Afdeling 2a.3.4 Eigen verklaring 358
Afdeling 2a.3.5 Uitsluiting 358
Hoofdstuk 2a.4 Geschiktheidseisen en selectiecriteria 360
Afdeling 2a.4.1 Geschiktheidseisen 360
Afdeling 2a.4.2 Mededeling van uitsluiting en afwijzing 361
Afdeling 2a.4.3 Gunningsfase 362
§ 2a.4.3.1 Inschrijving 362
§ 2a.4.3.2 Gunningscriteria, abnormaal lage inschrijvingen en elektronische veiling 362
§ 2a.4.3.4 Gunningsbeslissing 366
§ 2a.4.3.5 Verslaglegging en bekendmaking 367
Hoofdstuk 2a.5 Wijziging van concessieopdrachten 368

Deel 3 Speciale-sectoropdrachten en prijsvragen voor speciale-sectoropdrachten Aanbestedingswet 2012 369
Hoofdstuk 3.1 Reikwijdte 369
Afdeling 3.1.1 Toepassingsgebied 370
Afdeling 3.1.2 Toepassingsbereik 378
§ 3.1.2.1 Toepassingsbereik speciale-sectoropdrachten 378
§ 3.1.2.2 Aankoopcentrales en gezamenlijke aanbestedingen 382
§ 3.1.2.3 Afbakening samenstelling speciale-sectoropdrachten 387
Afdeling 3.1.3 Raming van de waarde 394
§ 3.1.3.1 Algemene bepalingen 395
§ 3.1.3.2 De raming van speciale-sectoropdrachten 395
§ 3.1.3.3 De raming van dynamische aankoopsystemen, innovatiepartnerschappen en prijsvragen 404
Afdeling 3.1.4 Uitgezonderde speciale-sectoropdrachten en prijsvragen 405
Hoofdstuk 3.2 Procedures voor het plaatsen van speciale-sectoropdrachten 427
Afdeling 3.2.1 Algemene procedures 427
§ 3.2.1.1 Algemeen 427
§ 3.2.1.2 Openbare procedure 428
§ 3.2.1.3 Niet-openbare procedure 429
§ 3.2.1.4 Concurrentiegerichte dialoog 430
§ 3.2.1.5 Onderhandelingsprocedure met aankondiging 431
§ 3.2.1.6 Procedure van het innovatiepartnerschap 433
§ 3.2.1.7 Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 435
§ 3.2.1.8 Bijzondere voorschriften betreffende het plaatsen van speciale-sectoropdrachten voor sociale en andere specifieke diensten 440
Afdeling 3.2.2 (Vervallen) 444
Afdeling 3.2.3 Bijzondere procedures 444
§ 3.2.3.1 Procedure van een prijsvraag 444
§ 3.2.3.2 Procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst 447
§ 3.2.3.3 Procedure voor een dynamisch aankoopsysteem 450
Hoofdstuk 3.3 Regels voor speciale-sectoropdrachten inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning 454
Afdeling 3.3.1 Algemeen 454
Afdeling 3.3.2 Aankondigingen 456
§ 3.3.2.1 Periodieke indicatieve aankondiging en aankondigingen betreffende het bestaan van een erkenningsregeling 456
§ 3.3.2.2 Aankondiging 459
§ 3.3.2.3 Termijnen 463
Afdeling 3.3.3 Bestek 469
§ 3.3.3.1 Technische specificaties 469
§ 3.3.3.2 Onderaanneming, bijzondere voorwaarden, voorbehouden opdracht en varianten 472
Afdeling 3.3.4 Eigen verklaring 473
Afdeling 3.3.5 Uitsluiting en selectie 473
Hoofdstuk 3.4 Erkenningsregeling 478
Afdeling 3.4.1 Deelname en toepassing 478
Afdeling 3.4.2 Mededeling van uitsluiting en afwijzing 485
Afdeling 3.4.3 Gunningsfase 485
§ 3.4.3.1 Inschrijving 485
§ 3.4.3.1a Concurrentiegerichte dialoog en elektronische catalogus 489
§ 3.4.3.2 Gunningscriteria, abnormaal lage inschrijving, elektronische veiling en innovatiepartnerschap 490
§ 3.4.3.3 Gunningsbeslissing 492
§ 3.4.3.4 Verslaglegging en bekendmaking 496
§ 3.4.3.5 Bewaarplicht gedurende de looptijd van de speciale-sectoropdracht 499
Hoofdstuk 3.5 Overige voorschriften voor de procedures met betrekking tot de raamovereenkomst, het dynamisch aankoopsysteem en de prijsvraag 499
Hoofdstuk 3.6 Wijziging van speciale-sectoropdrachten 505

Deel 4 Overige bepalingen Aanbestedingswet 2012 506
Hoofdstuk 4.1 Gedragsverklaring aanbesteden 506
Afdeling 4.1.1 Algemene bepalingen 506
Afdeling 4.1.2 Toetsingscriteria 509
Afdeling 4.1.3 Beoordeling 512
Hoofdstuk 4.2 Nadere uitvoeringsregels 515
Afdeling 4.2.1 Nadere regels ter uitvoering van de richtlijnen 515
Afdeling 4.2.2 Het elektronische systeem voor aanbestedingen 517
Hoofdstuk 4.3 Vernietigbaarheid en boete 521
Afdeling 4.3.1 Vernietigbaarheid 522
Afdeling 4.3.2 Boete 529
Hoofdstuk 4.4 Arbitrage en klachten 531
Hoofdstuk 4.5 Evaluatiebepalingen 533
Hoofdstuk 4.6 Overgangs- en slotbepalingen 536

Aanbestedingsbesluit 547
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Aanbestedingsbesluit 547
Hoofdstuk 2 Eigen verklaring Aanbestedingsbesluit 548
Hoofdstuk 2a Officiële lijsten en certificering Aanbestedingsbesluit 550
Hoofdstuk 3 Communicatie Aanbestedingsbesluit 551
Hoofdstuk 4 Gedragsverklaring aanbesteden Aanbestedingsbesluit 555
Hoofdstuk 5 Aanwijzing richtsnoeren Aanbestedingsbesluit 556
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Aanbestedingsbesluit 557

Gids Proportionaliteit 559
1 Inleiding 563
1.1 Toelichting proportionaliteitsbeginsel 563
1.2 Doelmatigheid en rechtmatigheid 564
1.3 Verhouding inkopen en aanbesteden 564

2 Voorfase 564
2.1 Inleiding 564
2.2 Behoefte 567
2.3 Doel 567
2.4 Inkoopstrategie 568
2.5 Marktconsultatie 568
2.6 Programma van Eisen 569
2.7 Aanbesteding, beoordeling en gunning 570

3 Opstellen aanbestedingsdocumenten 570
3.1 Inleiding 570
3.2 Definiëring opdracht 572
3.3 Omvang van de opdracht 572
3.3.1 Proportionaliteit in clusteren 573
3.3.2 Percelen 576
3.3.3 Raamovereenkomst 579
3.3.4 Aankoopcentrale/inkoopsamenwerking 582
3.3.4.1 Vormen van inkoopsamenwerking 584
3.3.4.2 Marktverschraling en proportionaliteit 585
3.4 Keuze aanbestedingsprocedure 585
3.4.1 Karakter van de markt 586
3.4.2 Gangbare procedures 586
3.4.3 Minder gangbare procedures 589
3.4.4 Procedureregels 590
3.5 Eisen & criteria 590
3.5.1 Uitsluitingsgronden 591
3.5.1.1 Verplichte uitsluitingsgronden 591
3.5.1.2 Facultatieve uitsluitingsgronden 593
3.5.1.3 Eigen verklaring/bewijsmiddelen 597
3.5.2 De invulling van geschiktheidseisen 598
3.5.2.1 Eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht 599
3.5.2.2 Eisen met betrekking tot technische- en beroepsbekwaamheid 605
3.5.3 Selectiecriteria 608
3.5.4 Eisen aan combinaties 610
3.5.5 Gunningscriteria 611
3.5.6 Duurzaamheid/sociale voorwaarden 614
3.5.7 Samenhang met andere wetgeving 618
3.6 Hanteren termijnen 618
3.7 Varianten 623
3.8 Inschrijfkosten 624
3.9 Contractvoorwaarden 625
3.9.1 Individuele contractsbepalingen 627
3.9.1.1 Aansprakelijkheidsbepaling 627
3.9.1.2 Intellectuele eigendom 628
3.9.1.3 Meest begunstigingsclausule 628

4 Aanbestedingsfase 629
4.1 Vragen aan en mededelingen van aanbestedende dienst 629
4.2 Vormvereisten 629
4.3 Standstill periode 630
4.4 Klachtenafhandeling (proportionaliteitsaspect hiervan) 631

Trefwoordenregister 633

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht