Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013130201. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
e.a.

Wolters Kluwer Collegebundel 2022-2023

Paperback Nederlands 2022 9789013167474
10
Voormalig top 10Totaal 55 dagen
EvergreenTotaal 570 dagen
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De Collegebundel is de belangrijkste wettenbundel tijdens je studie, met een groot aantal wetteksten opgedeeld in Privaatrecht en Publiekrecht. De titel is gemakkelijk in gebruik en zorgvuldig samengesteld. Niet voor niets kiest 9 van de 10 van jouw medestudenten voor de Collegebundel. Kortom: de ultieme bron van informatie voor elke (aankomend) jurist.

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen een enorme impact op onze samenleving hebben. Het recht heeft impact op wie we zijn en wat we doen. Als (aankomend) jurist bepaal jij mede hoe we Nederland in de toekomst verder helpen. Samen met de Collegebundel 2022-2023 heb je alles in handen om jouw ambities als aankomend jurist waar te maken.

De Collegebundel staat bekend als belangrijkste wettenbundel tijdens je studie. De inhoud is zorgvuldig samengesteld door jouw hoogleraren, zodat je verzekerd bent van relevante en actuele inhoud. Al sinds jaar in dag is de titel toonaangevend binnen de Nederlandse academische wereld; elke juridische faculteit in Nederland is vertegenwoordigd!

Wetteksten Privaatrecht en Publiekrecht
Hoe houd je overzicht over meer dan 38000 artikelen? De Collegebundel maakt het je gemakkelijk met overzichtelijke structuur. Zo is de titel slim ingedeeld in twee delen: Privaatrecht en Publiekrecht. Qua zoekgemak bevatten beide delen een inhoudsopgave, uitgebreide registers, trefwoorden in de marge én verwijzingen. Belangrijke pagina’s markeer je met de indexmarkers uit je mini-Collegebundel (een handig memoblokje met indexmarkers). Wel zo praktisch tijdens de voorbereiding op je tentamen.
Regular, Limited en Personal Edition

Collegebundel online gratis erbij
Bij aanschaf van de (papieren) Collegebundel kun je de online variant gratis van 1 augustus tot 1 september het volgende jaar gebruiken.

Studerend (of docerend) aan een universiteit of Hogeschool? Ga snel naar navigator.nl en log in.
Geen student? Plaats dit product in de winkelmand en vul als ‘kortingscode’ de unieke kortingscode in die voorin jouw boek is afgedrukt. Je ontvangt met deze code 100% korting op de Collegebundel online. Je volgt de verdere instructies. Op de betaalpagina hoef je dus niets af te rekenen.
Alleen online
Alleen de Collegebundel online gebruiken zonder boek is ook mogelijk. Dan plaats je dit product in de winkelmand en volg je de verdere instructies. Je krijgt een e-mail met je inloggegevens en een link naar de inlogpagina. Je opent Navigator via je standaard browser. Na inloggen kun je direct aan de slag. Je krijgt een jaar toegang vanaf het moment van aankoop.

Collegebundel. Je kunt niet zonder!
De Collegebundel is de meest geliefde én meest gebruikte wettenbundel. Meer dan een miljoen medestudenten gingen je voor. Professionals en hoogleraren gebruiken hem ook. Met de Collegebundel maak jij je dromen en ambities waar.

Specificaties

ISBN13:9789013167474
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:6248
Druk:1
Verschijningsdatum:11-7-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.4 van de 5
8 stemmen
4
3
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Henk Snijders

Prof.mr. H.J. Snijders is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden en oud-hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage, arbiter onder meer bij het Nederlands Arbitrage Instituut en de International Chamber of Commerce, vertegenwoordiger van Nederland in Working Group II (Arbitration and Conciliation) van de United Nations Commission on International Trade Law en bestuurslid van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Andere boeken door Henk Snijders

Inhoudsopgave

Verkorte inhoud
I PRIVAATRECHT
Voorwoord
Handleiding voor het gebruik
Verkorte inhoud
Alfabetische inhoud
Inhoud aanvullende wet- en regelgeving op www.navigator.nl
Lijst van afkortingen
Burgerlijk Wetboek
Aanverwante regelgeving Burgerlijk Wetboek
Wetboek van Koophandel c.a.
Faillissementswet c.a.
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering c.a.
Wet op de rechterlijke organisatie c.a.
Register

II PUBLIEKRECHT
Verkorte inhoud
Alfabetische inhoud

Inhoud aanvullende wet- en regelgeving op www.navigator.nl
Lijst van afkortingen
Grondwet c.a.
Decentralisatie
Algemeen bestuursrecht/Bestuursprocesrecht
Bijzonder bestuursrecht
Wetboek van Strafrecht c.a.
Wetboek van Strafvordering c.a.
Verdragen Internationaal publiekrecht
Register XIII
Aansprakelijkheid wegens produkten, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de - II.66
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wet - II.41
Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest betreffende een systeem voor collectieve klachten XIII.36
Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken II.19
Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Wet - XI.16
Advocatenwet VI.4
Alcoholwet X.23
Algemene bepalingen, Wet - VII.26
Algemene termijnenwet VII.25
Algemene wet bestuursrecht IX.1
Algemene wet gelijke behandeling VII.17
Algemene wet inzake rijksbelastingen IX.8
Algemene wet op het binnentreden XII.5
Alimentatieverordening II.44
Ambtenarenwet IX.7
Ambtsinstructie commissaris van de Koning VIII.2
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren VII.22
Arbeidsverhoudingen, Buitengewoon Besluit - 1945 II.29
Arbitrageverdrag van New York, Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken V.16
Auteurswet III.7
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen XI.11
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden XI.9
Beginselenwet, Penitentiaire - XI.7
Bekendmakingswet VII.13
Bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van V.21
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) III.14
Beroepswet IX.6
Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Verdrag tot -XIII.25
Besluit artikel 10 overnamerichtlijn II.13
Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte VIII.4
Besluit elektronisch procederen IX.11
Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht XI.5
Besluit OM-afdoening XII.2
Besluit omgevingsrecht X.15
Besluit op het notarisambt VI.6
Besluit openbare biedingen Wft II.11
Besluit proceskosten bestuursrecht IX.2
Besluit ruimtelijke ordening X.9
Besluit vergoeding affectieschade II.16
Besluit zittingsplaatsen gerechten VI.3
Bestuurlijke boete, Besluit - overlast in de openbare ruimte VIII.4
Bestuursrecht, Algemene wet - IX.1
Bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, Wet - IX.5
Bewijsverdrag, Uitvoeringswet Haags - 1970 V.10
Bewijsverdrag, Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken V.9
Bijzondere opsporingsdiensten, Wet op de - VII.23
Binnentreden, Algemene wet op het - XII.5
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 II.29
Burgerlijk Wetboek, Boek 1 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 10 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 2 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 2 (Uittreksel) VIII.9
Burgerlijk Wetboek, Boek 3 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 4 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 5 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 6 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 7 I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 7A I.1
Burgerlijk Wetboek, Boek 8 I.1
Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen), Wetboek van - V.1
Burgerlijke Rechtsvordering (KEI) (geldt in geval van digitaal procederen) (Uittreksel), Wetboek van - V.1a
Burgerrechten en politieke rechten, Internationaal Verdrag inzake - XIII.6
Civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 2022, Landelijk procesreglement voor - V.4
CMR, Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg II.76
Cognossementsverdrag Brussel 1924, Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement II.73
Collectief ontslag, Wet melding - II.30
Collectieve arbeidsovereenkomst, Wet op de - II.27
Collectieve arbeidsovereenkomsten, Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van - II.28
College voor de rechten van de mens, Wet - VII.18
Comptabiliteitswet 2016 VII.12
Concordantietabellen als bedoeld in artikel 5 van het verdrag van Lissabon XIII.22
Conservatoir beslag op bankrekeningen om grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en, Verordening (EU) nr. 655/2014 tot vaststelling procedure betreffende het Europees bevel tot handelszaken te vergemakkelijken V.19
Consumentenbescherming, Wet handhaving II.25
Consumentenkrediet, Wet op het - II.24
Controle op rechtspersonen, Wet - II.5
Corporate governance code, De Nederlandse - II.7
Crisis- en herstelwet X.16
Databankenwet III.10
Dertiende protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden XIII.31
Dienstenwet X.22
Discriminatie van vrouwen, Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van - XIII.12
DNA-onderzoek bij veroordeelden, Wet - XII.6
Drank- en horecawet (zie Alcoholwet X.23)
Economische delicten, Wet op de - XI.12
Economische, sociale en culturele rechten, Internationaal Verdrag inzake - XIII.9
Eerste Kamer der Staten-Generaal, Reglement van Orde van de - VII.7
EG-betekeningsverordening, Uitvoeringswet - V.15
EG-betekeningsverordening, Verordening (EG) Nr. 1393/2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (‘de betekening en kennisgeving van stukken’), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad V.14
EG-bewijsverordening, Uitvoeringswet - V.12
EG-verordening nr. 1/2003 van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag III.12
EG-verordening Nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke- en handelszaken V.11
Europees aanhoudingsbevel, Kaderbesluit - XII.15
Europees Octrooiverdrag, Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Uittreksel) III.13
Europees Sociaal Handvest (herzien) XIII.35
Europees Sociaal Handvest betreffende een systeem voor collectieve klachten, Aanvullend Protocol bij het - XIII.36
Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken XII.10
Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging XII.17
Europees Verdrag betreffende uitlevering XII.9
Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing XIII.37
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.25
Europese betalingsbevelprocedure, Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een - V.17
Europese Economische Samenwerkingsverbanden (EESV), Verordening (EEG) nr. 2137/85 tot instelling van - II.69
Europese procedure voor geringe vorderingen, Verordening (EG) Nr. 861/2007 tot vaststelling van een - V.18
Europese Unie, Handvest van de grondrechten van de - XIII.23
Europese Unie, Verdrag betreffende de - XIII.20
Europese Unie, Verdrag betreffende de werking van de - XIII.21
Europese Vennootschap (SE), Verordening (EG) 2157/2001 betreffende het statuut van de - II.71
Europese vennootschap, Uitvoeringswet verordening- II.72
EVEX II, Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken V.5
EVRM XIII.25
Extraterritoriale rechtsmacht, Besluit internationale verplichtingen XI.5
Facultatief Protocol behorend bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten XIII.7
Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten XIII.10
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen XIII.13
Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind XIII.15
Faillissementswet IV.1
Financieel toezicht (Uittreksel), Wet op het - II.10
Financiële-verhoudingswet VIII.5
Foltering, Europees Verdrag ter voorkoming van en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing XIII.37
Foltering, Verdrag tegen - en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing XIII.17
Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, Wet - VII.19
Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, Wet - VII.20
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Wet - VII.16
Gelijke behandeling, Algemene wet - VII.17
Gemeenschappelijke regelingen, Wet - VIII.6
Gemeentewet VIII.3
Gerechtsdeurwaarderswet VI.7
Giraal effectenverkeer, Wet - II.9
Goedkeuring en bekendmaking verdragen, Rijkswet - VII.14
Gratiewet XII.7
Griffierechten burgerlijke zaken, Wet - V.3
Grondkamers, Uitvoeringswet - II.23
Grondrechten handvest, Europees - XIII.23
Grondwet VII.2
Haags Adoptieverdrag 1993, Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie
I.50
Haags betekeningsverdrag, Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken V.13
Haags huwelijksvermogensverdrag 1978, Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime II.57
Haags kinderbeschermingsverdrag 1996, Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen II.42
Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen II.48
Haags Testamentenverdrag 1961, Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen II.55
Haags Trustverdrag 1985, Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts II.68
Haags Verdrag inzake ontvoering van kinderen, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen II.48
Handelsnaamwet III.5
Handelsregisterbesluit 2008 III.4
Handelsregisterwet 2007 III.3
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie XIII.23
Handvest van de Verenigde Naties XIII.1
Huisverbod, Wet tijdelijk - X.21
Huisvestingswet 2014 X.11
Huurprijzen woonruimte, Uitvoeringswet - II.22
Huwelijksvermogensregime, Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het - (Haags huwelijksvermogensverdrag 1978) II.57
Identificatieplicht, Wet op de - XI.2
Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten II.26
Inning van levensonderhoud, Uitvoeringswet internationale - II.46
Insolventieprocedures, Verordening betreffende - IV.2
Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Wet bevordering - X.20
Intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), Beneluxverdrag inzake de - III.14
Internationaal Gerechtshof, Statuut van het - XIII.2
Internationaal Strafhof, Statuut van Rome inzake het - XIII.3
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten XIII.6
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie XIII.11
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten XIII.9
Internationale misdrijven, Wet - XI.4
Invorderingswet 1990 IX.9
Invorderingswet 1990 (Uittreksel) II.39
Jaarverslag, Vaststellingsbesluit nadere voorschriften omtrent de inhoud van het II.15
Jeugdwet X.7
Justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet - XII.3
Justitiële jeugdinrichtingen, Beginselenwet - XI.11
Kadasterwet II.17
Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten XII.15
Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel XII.15
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen VIII.8
Kieswet VII.11
Kinderbescherming, Uitvoeringswet internationale - II.43
Kinderontvoering, Uitvoeringswet internationale - II.49
Klimaatwet X.12
Koninkrijk der Nederlanden, Statuut voor het - VII.1
Koophandel, Wetboek van - III.1
Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 2022 V.4
Lissabon, Concordantietabellen als bedoeld in artikel 5 van het Verdrag van - XIII.22
Loonvorming, Wet op de - II.31
Maatregel, Penitentiaire - XI.8
Maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet - X.6
Mededingingswet III.6
Milieubeheer, Wet - X.13
Ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, Wet - VII.3
Naburige rechten, Wet op de - III.8
Nationale ombudsman, Wet - IX.10
Nederlanderschap, Rijkswet op het - X.1
Nederlandse corporate governance code, De - II.7
Notarisambt, Besluit op het - VI.6
Notarisambt, Wet op het - VI.5
OM-afdoening, Besluit - XII.2
Omgevingsrecht, Besluit - X.15
Omgevingsrecht, Wet algemene bepalingen- X.14
Onderhoudsverplichtingen, Protocol inzake het recht dat van toepassing is op - II.45
Onderhoudsverplichtingen, Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over - II.47
Ondernemingsraden, Wet op de - II.37
Ondernemingsraden, Wet op de Europese - II.38
Onrechtmatige overheidsdaad, Wet van 31 januari 2013 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij - IX.1a
Onroerende zaken, Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen - II.19
Onroerende zaken, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen - II.18
onteigeningswet II.21
Ontvoering van kinderen, Haags verdrag inzake -, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - II.48
Openbare biedingen Wft, Besluit - II.11
Openbare manifestaties, Wet - VII.15
Opiumwet XI.13
Overbrenging van gevonniste personen, Verdrag inzake de - XII.18
Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, Wet - XII.16
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen XII.13
Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen lidstaten van de Europese Unie XII.11
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek II.1
Overleveringswet XII.14
Overnamebiedingen Wft, Vrijstellingsbesluit - II.12
Overnamerichtlijn, Besluit artikel 10 - II.13
Parlementaire enquête 2008, Wet op de - VII.5
Participatiewet
(N.B.: oude verwijzing is Wet werk en bijstand) X.5
Penitentiaire beginselenwet XI.7
Penitentiaire maatregel XI.8
Pensioenrechten, Wet verevening bij scheiding - II.2
Politiewet 2012 VII.21
Proceskosten bestuursrecht, Besluit - IX.2
Protocol betreffende de status van vluchtelingen XIII.19
Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.26
Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen II.45
Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.30
Protocol nr. 13 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden XIII.31
Protocol nr. 15 tot wijziging van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.32
Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.33
Protocol tot wijziging van het Internationale Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement van 25 Augustus 1924, zoals gewijzigd bij Protocol van 23 februari 1968 II.75
Protocol tot wijziging van het Internationale Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924 II.74
Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie XII.12
Provinciewet VIII.1
Raad van State, Wet op de - IX.4
Rassendiscriminatie, Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van - XIII.11
Rechten van de mens, Universele verklaring van de - XIII.24
Rechten van het kind, Verdrag inzake de - XIII.14
Rechterlijke organisatie, Wet op de - VI.1
Rechtsbijstand, Wet op de - V.2
Rechtspositie rechterlijke ambtenaren, Wet - VI.2
Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen), Wetboek van Burgerlijke - V.1
Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal VII.7
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021 VII.6
Reglement van orde voor de ministerraad VII.4
Reglement verpleging ter beschikking gestelden XI.10
Rijksbelastingen, Algemene wet inzake IX.8
Rijksoctrooiwet 1995 III.9
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen VII.14
Rijkswet op het Nederlanderschap X.1
Rome I, Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO I) II.60
Rome II, Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen II.63
Ruimtelijke ordening, Besluit - X.9
Ruimtelijke ordening, Wet - X.8
Sancties, Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke – en beslissingen tot confiscatie XII.19
Schengen, Overeenkomst -, Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controle aan de gemeenschappelijke grenzen XII.13
Schengen, Uitvoeringsovereenkomst van - XII.13
SER-Fusiegedragsregels 2015 II.8
Sociaal Handvest (herzien), Europees - XIII.35
Status van vluchtelingen, Protocol betreffende de - XIII.19
Status van vluchtelingen, Verdrag betreffende de - XIII.18
Statuut van het Internationaal Gerechtshof XIII.2
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof XIII.3
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden VII.1
Strafrecht, Wetboek van - XI.1
Strafvervolging, Europees Verdrag betreffende de overdracht van - XII.17
Strafvordering, Wetboek van - XII.1
Ter beschikking gestelden, Beginselenwet verpleging - XI.9
Termijnenwet, Algemene - VII.25
Terrorisme, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van - XII.4
Testamentenverdrag, Haags 1961, Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen - II.55
Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Wet - XI.3 Toezicht financiële verslaggeving, Wet - II.14
Trustverdrag, Haags -, Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts en inzake de erkenning van trusts II.68
Twaalfde protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.30
Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf XIII.8
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021, Reglement van Orde van de - VII.6
Uitlevering, Europees Verdrag betreffende - XII.9
Uitleveringswet XII.8
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming X.18
Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening V.15
Uitvoeringswet EG-bewijsverordening V.12
Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano V.7
Uitvoeringswet grondkamers II.23
Uitvoeringswet Haags Bewijsverdrag 1970 V.10
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte II.22
Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud II.46
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming II.43
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering II.49
Uitvoeringswet Verordening 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden II.70
Uitvoeringswet Verordening erfrecht (Uittreksel) II.54
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen II.59
Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen V.20
Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap II.72
Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken II.52
UN General Assembly Resolution 56/83 on responsibility of States for internationally wrongful acts XIII.5
Universele verklaring van de rechten van de mens XIII.24
Vaststellingsbesluit nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag II.15
Vennootschappen, Wet op de formeel buitenlandse - II.6
Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen II.48
Verdrag betreffende de Europese Unie XIII.20
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) II.76
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Verdrag van Lugano/EVEX II) V.5
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen XIII.18
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie XIII.21
Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging II.62
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken II.61
Verdrag inzake bedingen van forumkeuze V.8
Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie II.50
Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken V.13
Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen II.42
Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen II.47
Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen XII.18
Verdrag inzake de rechten van het kind XIII.14
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap XIII.34
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen XIII.12
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, Facultatief Protocol bij het - XIII.13
Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken V.9
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) (Uittreksel) III.13
Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide XIII.16
Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten II.66
Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg II.67
Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen II.55
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts II.68
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime II.57
Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken V.16
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing XIII.17
Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement II.73
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Dertiende protocol bij het XIII.31
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Protocol bij het - XIII.26
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Twaalfde protocol bij het - XIII.30
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Vierde protocol bij het - XIII.27
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Zesde protocol bij het - XIII.28
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Zevende protocol bij het - XIII.29
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht XIII.4
Verenigde Naties, Handvest van de - XIII.1
Verkeersongevallen op de weg, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op - II.67
Verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, Facultatief Protocol inzake de - XIII.15
Verordening (EEG) nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) II.69
Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag III.12
Verordening (EG) nr. 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (Herschikking EEX-Verordening) V.11
Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (‘de betekening en kennisgeving van stukken’), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad V.14 Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure V.17
Verordening (EU) 2016/1104 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen II.58
Verordening (EG) nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) II.71
Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen II.44
Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) II.60
Verordening (EG) Nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen V.18
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’) II.63
Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures IV.2
Verordening (EU) 2016/679 bescherming natuurlijke personen i.v.m.
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG X.17
Verordening (EU) 2016/1103 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels II.56
Verordening (EU) 2019/1111 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) II.51
Verordening (EU) 2020/1783 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) II.64
Verordening (EU) 2020/1784 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) II.65
Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Herschikking EEX-Verordening) V.6
Verordening (EU) nr. 650/2012 bevoegdheid, toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen op het gebied van erfvolging, alsmedeinstelling Europese erfrechtverklaring II.53
Verordening (EU) nr. 655/2014 tot vaststelling procedure betreffende het
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken V.19
Verordening betreffende insolventieprocedures IV.2
Verordening EESV, Uitvoeringswet - II.70
Vertegenwoordigingsverdrag, Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging - II.62
Vierde Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het Verdrag en in het eerste Protocol daarbij zijn opgenomen XIII.27
Vijftiende protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.32
Vreemdelingen, Wet arbeid - X.4
Vreemdelingenwet 2000 X.2
Vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties, Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging - XII.20
Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft II.12
Wapens en munitie, Wet - XI.14
Waterschapswet VIII.7
Wederzijdse rechtshulp in strafzaken, Europees Verdrag aangaande de - XII.10
Wederzijdse rechtshulp in strafzaken, Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig art. 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de - tussen lidstaten van de Europese Unie XII.11
Weens koopverdrag, Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken II.61
Wegenverkeerswet 1994 XI.15
Wegenverkeerswet 1994 (Uittreksel) II.40
Wenen, Verdrag van - inzake het verdragenrecht XIII.4
Werkloosheidswet II.34
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen II.41
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften XI.16
Wet algemene bepalingen VII.26
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht X.14
Wet arbeid en zorg II.32
Wet arbeid vreemdelingen X.4
Wet bescherming bedrijfsgeheimen III.11
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie IX.5
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen X.19
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) X.20
Wet College voor de rechten van de mens VII.18
Wet controle op rechtspersonen II.5
Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden XII.6
Wet flexibel werken II.33
Wet forensische zorg XI.6
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte VII.19
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid VII.20
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen VII.16
Wet gemeenschappelijke regelingen VIII.6
Wet giraal effectenverkeer II.9
Wet griffierechten burgerlijke zaken V.3
Wet handhaving consumentenbescherming II.25
Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken V.21
Wet inburgering 2021 X.3
Wet internationale misdrijven XI.4
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens XII.3
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken II.18
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 X.6
Wet melding collectief ontslag II.30
Wet milieubeheer X.13
Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden StatenGeneraal, ministers en staatssecretarissen VII.3
Wet Nationale ombudsman IX.10
Wet op de bijzondere opsporingsdiensten VII.23
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst II.27
Wet op de economische delicten XI.12
Wet op de Europese ondernemingsraden II.38
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen II.6
Wet op de identificatieplicht XI.2
Wet op de Kamer van Koophandel III.2
Wet op de loonvorming II.31
Wet op de naburige rechten III.8
Wet op de ondernemingsraden II.37
Wet op de parlementaire enquête 2008 VII.5
Wet op de Raad van State IX.4
Wet op de rechterlijke organisatie VI.1
Wet op de rechterlijke organisatie (Uittreksel) VII.8
Wet op de rechtsbijstand V.2
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten II.28
Wet op het consumentenkrediet II.24
Wet op het financieel toezicht (Uittreksel) II.10
Wet op het notarisambt VI.5
Wet open overheid IX.3
Wet openbare manifestaties VII.15
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen XII.16
Wet publieke gezondheid VII.9
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren VI.2
Wet ruimtelijke ordening X.8
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme XII.4
Wet tijdelijk huisverbod X.21
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding XI.3
Wet toezicht financiële verslaggeving II.14
Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk, Stb. 2017, 139 (Comptabiliteitswet 2016) VII.12
Wet van 31 januari 2013, Stb. 2013, 50, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) IX.1a
Wet veiligheidsregio’s VII.24
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding II.2
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg II.4
Wet voorkeursrecht gemeenten II.20
Wet wapens en munitie XI.14
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie XII.19
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties XII.20
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen II.36
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten II.3
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen) V.1
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (KEI) (geldt in geval van digitaal procederen) (Uittreksel) V.1a
Wetboek van Koophandel III.1
Wetboek van Strafrecht XI.1
Wetboek van Strafvordering XII.1
Woningwet X.10
Wrongful acts, UN General Assembly Resolution 56/83 on responsibility of States for internationally - XIII.5
Zelfstandige bestuursorganen, Kaderwet - VIII.8
Zesde Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf XIII.28
Zevende Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden XIII.29
Ziektewet II.35
Zittingsplaatsen gerechten, Besluit - VI.3

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wolters Kluwer Collegebundel 2022-2023