Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013130652. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Advocatenmemo 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166057
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Iedere beoefenaar van het recht zou willen dat het anders was: dat het in de wereld van het recht alleen maar gaat om de schoonheid van ons gelaagde rechtssysteem en de belangen van de rechtvaardige zaak. Maar we weten dat het niet zo is. Het draait in de praktijk om de fatale termijnen, de indexeringscijfers of de vrijstellingsdrempels. Gegevens die men ieder jaar weer opnieuw moet zien te destilleren uit de enorme hoeveelheid regelgeving die de overheid op ons afstuurt. En wat te denken van al die andere informatie die de praktijkjurist over zich krijgt uitgestort, zoals de alimentatienormen, verhoogde tarieven of de gewijzigde contactgegevens van de één of andere instantie?

In dit memo vindt u deze gegevens en informatie allemaal bij elkaar. Het scheelt u ten minste veel uitzoekwerk in boeken en op internet.

Het Advocatenmemo is niet alleen geschikt voor advocaten, maar ook voor deurwaarders, notarissen, Juridisch Loketten, bedrijfsjuristen, kortom voor iedereen die in de praktijk met het recht te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789013166057
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:396
Druk:1
Verschijningsdatum:3-5-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Evelien de Jonge-Wiemans

Mr. E.H. de Jonge-Wiemans is advocaat bij Bosselaar Strengers Advocaten.

Andere boeken door Evelien de Jonge-Wiemans

Over Marijke Stevens

Mr. M. Stevens is advocaat bij Bosselaar Strengers advocaten.

Andere boeken door Marijke Stevens

Inhoudsopgave

A Informatie afzonderlijke rechtsgebieden 1

1 Arbeidsrecht 1
1.1 Minimumloon en minimumvakantiebijslag 1
1.2 Wettelijke opzegtermijnen 2
1.3 Wet werk en zekerheid (WWZ) en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 4
1.4 Termijnen in het arbeidsrecht 10
1.5 Wet flexibel werken 13
1.6 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 15
1.7 Statutair bestuurder 15
1.8 Ziekte en re-integratie 16
1.8.1 Wulbz 16
1.8.2 Wet verbetering poortwachter 17
1.9 UWV 20
1.10 Adressen en websites 20

2 Belastingen 21
2.1 Inkomsten- en loonbelasting 21
2.1.1 Basistarief inkomstenbelasting lager in 2022 21
2.1.2 Heffingskortingen 22
2.1.2.1 Algemene heffingskorting 22
2.1.2.2 Arbeidskorting 23
2.1.2.3 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 23
2.1.3 Tarief aftrekposten 24
2.1.4 Zelfstandigenaftrek 25
2.1.5 Tarieven box 3 (belastbaar inkomen uit spaarvermogen en belegd vermogen) 25
2.1.6 Introductie gerichte vrijstelling vergoeden thuiswerkkosten 26
2.1.7 Wijzigingen eigenwoningregeling 27
2.2 Vennootschapsbelasting 29
2.2.1 Vpb-schijven en tarieven 29
2.2.2 Wet voorkoming mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel 30
2.2.3 Wet belastingplichtmaatregel 31
2.2.4 Wijziging earningsstrippingmaatregel 32
2.2.5 Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting 32
2.2.6 Verrekening van voorheffingen 32
2.3 Bijlage 1: Fiscale parameters 2019-2022 34
2.4 Bijlage 2: aanvullende fiscale parameters 2021 43

3 Beslag- en executierecht 45
3.1 Algemeen 45
3.2 Verhaalsbeslag 47
3.3 Grenzen verhaal loon/uitkeringen 52

4 Huurrecht 54
4.1 Wettelijke systemen 54
4.2 Huurprijswijzigingen 55
4.2.1 Woonruimte 55
4.2.2 290-bedrijfsruimte 57
4.2.3 Niet-290-bedrijfsruimte 57
4.3 Opzegging en einde huurovereenkomst 58
4.3.1 Woonruimte 58
4.3.2 290-bedrijfsruimte 59
4.3.3 Niet-290-bedrijfsruimte 60
4.4 Huurcommissies 61
4.5 Huurtoeslag 61
4.6 Huurverlaging 62
4.7 Adressen en websites 63

5 Personen- en familierecht 63
5.A Maximale termijnen voor partneralimentatie 63
5.1 Voorwoord Expertgroep Alimentatienormen versie 2022-1 64
5.2 Inleiding 66
5.2.1 Alimentatienormen 66
5.2.2 Onderhoudsgerechtigde/rechthebbende 67
5.2.3 Wanneer alimentatie? 68
5.2.4 Maatstaven voor de bepaling van de omvang van de alimentatieverplichting 68
5.3 Behoefte 69
5.3.1 Kinderalimentatie 69
5.3.2 Partneralimentatie 79
5.4 Draagkracht 81
5.4.1 Algemeen 81
5.4.2 Kernschema 82
5.4.3 Verklaring van de begrippen 82
5.4.4 ‘Gelijkheid boven en onder de streep’ 86
5.4.5 Draagkrachtberekening ten behoeve van kinderalimentatie 87
5.5 Confrontatie van behoefte en draagkracht 90
5.5.1 Algemeen 90
5.5.2 Indien kinderalimentatie moet worden vastgesteld 90
5.5.2.1 Draagkrachtvergelijking 90
5.5.2.2 De invloed van de zorgregeling 91
5.5.2.3 Co-ouderschap 93
5.5.3 Ingeval partneralimentatie moet worden vastgesteld 94
5.5.4 Ingeval naast kinderalimentatie 10 tevens partneralimentatie moet worden vastgesteld 96
5.6 Toelichting bij de modellen voor de draagkrachtberekening 98
5.6.1 Modellen en tarieven 98
5.6.2 Toelichting bij het model voor de netto methode 98
5.6.3 Toelichting bij het model voor de bruto methode 111
5.7 Afwijking van het rekenmodel 152
5.7.1 Inkomensverlies 152
5.7.2 Kinderalimentatie: extra lasten 153
5.7.2.1 Algemeen 153
5.7.2.2 Woonlasten 154
5.7.3 Kinderalimentatie: de aanvaardbaarheidstoets 155
5.7.4 Schuldsanering 157
5.7.5 Verpleging in een instelling voor langdurige zorg 158
5.8 Bijlage 2022 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen 158
5.8.1 Bijlage Tarieven en tabellen 173
5.9 Draagkrachttabellen 2022 tot AOWleeftijd 184
5.10 Wettelijke indexering (art. 1:402a BW) 186
5.11 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) 186

6 Sociale zekerheid 187
6.1 Werknemersverzekeringen 187
6.1.1 WW 187
6.1.2 IOW 189
6.1.3 IOAW 190
6.1.4 ZW 191
6.1.5 WAO 192
6.1.6 WIA 195
6.2 Verzekeringen voor zelfstandigen 199
6.2.1 WAZ 199
6.2.2 IOAZ 200
6.3 Toeslagenwet 201
6.4 Volksverzekeringen 202
6.4.1 Participatiewet 202
6.4.2 Anw 206
6.4.3 AOW 210
6.4.4 Wajong 211
6.4.5 AKW 213
6.4.6 AWBZ/Wmo 214
6.5 Adressen en websites 214

B Rechtshelpers 217

7 Gefi nancierde rechtshulp 217
7.1 Toevoegcriteria 217
7.2 VIValt 218
7.3 Griffierechten in burgerrechtelijke zaken 224
7.4 Verschotten 224
7.5 Vergoedingen toevoegingszaken 224
7.5.1 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 225
7.6 Adressen Raden voor Rechtsbijstand 233
7.7 Adressen Juridisch Loketten 234

8 Varia 235
8.1 Consumentenprijsindexcijfers (bron: CBS) 235
8.2 Verjaringstermijnen 235
8.3 Wettelijke rente 240
8.3.1 Percentages 240
8.3.2 Tabel renteberekening 241
8.4 Werkdagenoverzicht 242
8.5 Overzicht onderwijsvakanties 242
8.6 Euro-omrekenkoersen 243

C Rechtsprekers 245

9 Rechtbank – civiel recht 245
9.1 Algemene bepalingen in Rv 245
9.2 Dagvaardingsprocedure 247
9.3 Verzoekschriftprocedure 251
9.4 Kort geding 252
9.5 Rechtsmacht Nederlandse rechter 252
9.6 Bevoegdheid rechtbank 254
9.7 Bevoegdheid kantonrechter 260
9.8 Hoger beroep 261
9.9 Termijnen 261
9.10 Landelijk reglement voor de civiele rol 263
9.11 Rechtsvordering in geval van digitaalprocederen 263

10 Bestuursrecht 269
10.1 Rechtbank sector bestuursrecht 272
10.1.1 Termijnen 276
10.2 Andere bestuursrechtelijke gerechten 278
10.2.1 Centrale Raad van Beroep 279
10.2.2 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 279
10.2.3 College van Beroep voor het Bedrijfsleven 280
10.3 Procesregelingen 280
10.4 Griffierecht 281

11 Gerechtshof en Hoge Raad 282
11.1 Gerechtshof 282
11.1.1 Bevoegdheid Gerechtshof 283
11.2 Hoge Raad 285

12 Griffi erechten 285
12.1 Griffierechten civiel recht 285
12.1.1 Griffierecht in een civiele procedure bij de rechtbank, kantonzaken 288
12.1.2 Griffierecht bij de rechtbank 289
12.1.3 Griffierecht bij de gerechtshoven en de Hoge Raad 291
12.1.4 Griffierecht Centrale Raad van Beroep 292
12.1.5 Griffierecht Raad van State 293
12.1.6 Griffierecht College van Beroep voor het bedrijfsleven 293

13 Proceskosten 294
13.1 Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven 294
13.2 Liquidatietarief rechtbanken, kort geding kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019 (tarieven 2021 zijn niet gewijzigd) 301
13.3 Buitengerechtelijke kosten 304
13.4 Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) 318
13.5 Besluit Proceskosten Bestuursrecht 319

14 Gegevens gerechten 323

Trefwoordenregister 365

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Advocatenmemo 2022