Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Subsidiememo 2015

Paperback Nederlands 2015 9789013130928
Niet leverbaar.

Samenvatting

Er zijn heel veel subsidies, kredieten en fiscale regelingen. Ze beslaan een brede waaier aan onderwerpen en de beschikbare budgetten variëren van enkele duizenden tot enkele miljoenen euro's.

In dit subsidielandschap is het soms moeilijk navigeren. 'Subsidiememo 2015' is een praktische leidraad voor organisaties die zich verder willen verdiepen in subsidies. Heldere beschrijvingen van de meest relevante regelingen vullen dit praktische memo dat werd samengesteld door Idox.

Specificaties

ISBN13:9789013130928
Trefwoorden:subsidie
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:548
Druk:1
Verschijningsdatum:9-4-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

I Hoofdstuk 1 Kaderbesluit EZ / 1
1 Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en Regeling nationale
EZ-subsidies / 1

II Hoofdstuk 2 Ondersteuning bedrijven / 25
1 Borgstelling mkb-kredieten – Regeling nationale EZ-subsidies / 25
2 Garantie ondernemingsfinanciering – Regeling nationale EZ-subsidies – / 29
3 Garantstelling gericht op bankgaranties – Regeling nationale EZ-subsidies – / 32
4 Groeifaciliteit – Regeling nationale EZ-subsidies – / 35
5 Seed capital technostarters (Actieprogramma
TechnoPartner) – Regeling nationale EZ-subsidies – / 40
6 Vroegefasefinanciering – Regeling nationale EZ-subsidies – / 44

III Hoofdstuk 3 Innovatie en technologie / 53
1 Eurostarsprojecten – Regeling nationale EZ-subsidies – / 53
2 Innovatiekredieten – Regeling nationale EZ-subsidies – / 56
3 Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering
Topsectoren) – Regeling nationale EZ-subsidies – / 60
4 Topsectorenbeleid / 67
5 Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie
(TKI-toeslag) – Regeling nationale EZ-subsidies – / 69
6 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen – S&O-afdrachtvermindering (WBSO) / 74
7 Research- en developmentaftrek (RDA) / 83
8 Innovatiebox / 89
9 ERA-net (European Research Area Networks) / 91
10 European Technology Platforms en Joint Technology Initiatives (ETPJTI) / 94
11 Europees programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) / 97
12 Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) / 109
13 Innovatiefonds MKB+ / 118
14 Programma ter stimulering van de internationale samenwerking tussen bedrijven en
onderzoeksinstellingen in Europa (Eureka) / 121
15 TNO Cofinancieringsprogramma / 124
16 TNO mkb-programma / 125
17 TNO Small Business Innovation Research Programme ‘Technologie zoekt Ondernemer’ / 129

IV Hoofdstuk 4 Energie en milieu / 133
1 Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) / 133
2 Indirecte emissiekosten ETS – Regeling nationale EZ-subsidies – / 153
3 Topsector energieprojecten – Regeling nationale EZ-subsidies – / 158
4 Wind op zee-projecten – Regeling nationale EZ-subsidies – / 190
5 Communautair programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) / 196
6 Energie-investeringsaftrek / 205
7 Milieu-investeringsaftrek / 214
8 Willekeurige afschrijving milieu-investeringen / 220
9 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek / 225
V Hoofdstuk 5 Scholing en kennisuitwisseling / 229
1 Communautair programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) / 229
2 Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) / 236
3 Europees Sociaal Fonds (2014-2020) / 242
4 Subsidieregeling ESF 2014-2020 / 247
5 Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 / 259
6 Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling) / 266
7 Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen (plaatsingsfee en scholingsvoucher) / 271
8 Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie / 276
9 Startersbeurs / 280
10 Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen / 282
11 Subsidieregeling praktijkleren / 284
12 UWV-regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie
van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten / 290
VI Hoofdstuk 6 Export en internationale samenwerking / 293
1 Beleidsregel Partners for International Business / 293
2 Dutch Good Growth Fund / 295
3 Exportkredietverzekering / 304
4 Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid / 306
5 Fonds opkomende markten / 315
6 Internationaal innoveren – Regeling nationale EZ-subsidies – / 318
7 Internationaliseringsvouchers – Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014 / 321
8 Regeling investeringsverzekeringen / 323
9 Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 / 328
10 Subsidieregeling missievouchers 2014 / 332
11 Transitiefaciliteit en Finance for International Business – Subsidieregeling internationaal excelleren / 334
12 Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO Nederland / 350
13 Young Expert Programme Water (YEP Water) / 354

VII Hoofdstuk 7 Regionale Ontwikkeling / 361
1 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(2014-2020) / 361
2 Interreg Europe 2014-2020 / 370
3 Interreg VA Frankrijk, Engeland, Vlaanderen, Nederland
(ook wel Maritiem programma of 2 Zeeën-programma genoemd) / 373
4 Interreg VA Nederland-Duitsland / 377
5 Interreg VA Vlaanderen-Nederland / 384
6 Interreg VB Noordwest-Europa 2014-2020 / 392
7 Interreg VB Noordzeeregio 2014-2020 / 394
8 Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie 2015 / 397
9 OP-Noord – Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland / 403
10 OP-Oost – Operationeel Programma EFRO
Oost-Nederland / 408
11 OP-West Kansen voor West II – Operationeel Programma EFRO West-Nederland / 412
12 Waddenfonds / 417

VIII Hoofdstuk 8 Landbouw en Visserij / 425
1 Regeling LNV-subsidies / 425
2 Beroepsopleiding en voorlichting – Regeling
LNV-subsidies – / 432
3 Onderzoek en ontwikkeling (Innovatieprojecten,Samenwerking bij innovatieprojecten en Onderzoek naar emissiearm veevoeder) – Regeling LNV-subsidies – / 435
4 Bedrijfsmodernisering – Regeling LNV-subsidies – / 441
5 Verhoging toegevoegde waarde – Regeling LNV-subsidies – / 461
6 Voorlichting en Afzetbevordering – Regeling LNV-subsidies – / 463
7 Afbraak van glasopstanden – Regeling LNV-subsidies – / 465
8 Biodiversiteit en bedrijfsleven – Regeling LNV-subsidies – / 467
9 Maatregelen van gemeenschappelijk belang – Regeling LNV-subsidies – / 473
10 Investeringen – Regeling LNV-subsidies – / 482
11 Groen en Doen – Regeling LNV-subsidies – / 503
12 Garantstelling Landbouw – Regeling nationale EZ-subsidies – / 505
13 Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij – Regeling nationale EZ-subsidies – / 514
14 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Europees landbouwgarantiefonds, Europees landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling, Integrale GMO-verordening) / 519
15 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB / 523
16 Voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid / 530
17 Europees fonds voor maritieme zaken en visserij / 534

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Subsidiememo 2015