Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013131000. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, ,

Fiscaal Memo BTW 2018

Paperback Nederlands 2018 9789013151275
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

U vindt in dit memo een helder overzicht van de actuele regelingen op het gebied van btw. Op toegankelijke wijze vereenvoudigt deze uitgave een meer diepgaande studie naar btw-onderwerpen.

De uitgave geeft de belangrijkste btw-regels weer en verwijst daarbij naar vindplaatsen van regelgeving en jurisprudentie. Fiscaal Memo BTW 2018 zet op heldere wijze de meest actuele btw-regels uiteen, inclusief verwijzingen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie. Heeft u als student, adviseur, professional of ondernemer geregeld te maken met btw wet- en regelgeving? Dan is deze uitgave voor u een uitstekende informatiebron.

De uitgave is toegespitst op de informatiebehoefte van de beroepspraktijk en vereenvoudigt daarmee een meer diepgaande studie. Naast specifieke btw-onderwerpen besteedt dit memo ook aandacht aan zaken als formele regels, boeten, bezwaar- en beroepsprocedures en andere aan btw verwante regelgeving.

Er wordt zoveel mogelijk verwezen naar vindplaatsen van regelgeving en jurisprudentie. Kortom: een handzaam maar compleet memo voor student, professional en ondernemer.

Specificaties

ISBN13:9789013151275
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:348
Druk:1
Verschijningsdatum:6-9-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Voorwoord
Lijst van afkortingen

1.     Inleiding
1.1     Het btw-systeem
1.2     Europese richtlijnen en wegvallen binnengrenzen
1.3     Het rechtskarakter van richtlijnen
1.4     Het rechtskarakter van verordeningen
1.5     Het rechtskarakter van de btw
1.6     Het Europese leerstuk van bestrijding van fraude, belastingontwijking en misbruik van recht in de btw

2.     Leveringen en diensten
2.1     Algemeen
2.2     Leveringen
2.2.1    Eigendomsoverdracht
2.2.2    Huurkoop en financial lease
2.2.3    Oplevering van onroerende zaken
2.2.4    Vordering door overheid
2.2.5    Natrekking
2.2.6    Beperkte rechten op onroerende zaken
2.2.7    Gelijkgestelde leveringen
2.2.7.1    Onttrekking voor privégebruik of andere dan bedrijfsdoeleinden
2.2.7.2    Integratieheffing
2.2.7.3    Onttrekking bij beëindiging ondernemerschap
2.2.8    Ketentransacties
2.2.9    De veilingregeling
2.2.10    Leveringen via commissionairs
2.2.11    Geschenken van geringe waarde en monsters
2.2.12    Vervaardigen
2.2.13    Overbrengen van goederen
2.2.14    Levering verboden goederen
2.3     Diensten
2.3.1    Algemeen
2.3.2    Gelijkgestelde diensten
2.3.2.1    Gebruik van tot het bedrijfsvermogen behorend goed
2.3.2.2    Diensten om niet verricht door ondernemers
2.3.2.3    Ter beschikking stellen van auto voor privédoeleinden
2.3.3    Interne diensten
2.3.4    Diensten door commissionairs
2.3.5    Leasing
2.4     Onder bezwarende titel
2.5     Economische eigendomsoverdracht
2.6     Samenloop van prestaties

3.     Btw bij de invoer van goederen uit derde landen
3.1     Btw bij de invoer van goederen uit derde landen
3.2     Aanbrengen en aangeven
3.2.1    Aanbrengen
3.2.2    Douanebestemming
3.2.3    In het vrije verkeer brengen
3.2.4    Betaling en zekerheid
3.2.5    Actieve veredeling
3.2.6    Tijdelijke invoer
3.3     Belastbaar feit
3.4     Maatstaf van heffing en tarief
3.5     Verleggingsregelingen
3.6     Douanevervoer en douaneopslag
3.6.1    Vervoer onder douanetoezicht
3.6.2    Opslag onder douanetoezicht

4.     Levering en verwerving binnen de EU
4.1     Geen invoer
4.2     Het grondgebied van de EU
4.3     Belastbare feiten: levering en verwerving
4.4     Levering naar andere lidstaten
4.5     Met levering gelijkgestelde handelingen – overbrenging
4.6     Consignatiezendingen en ‘call-off stock’ binnen de EU
4.7     Intracommunautaire verwerving
4.7.1    De intracommunautaire verwerving
4.7.2    Bijzondere intracommunautaire verwerving
4.7.3    Fictieve intracommunautaire verwerving
4.7.4    Voorwaarden intracommunautaire verwerving
4.7.5    Terugzending van goederen binnen de EU en prijsvermindering
4.8     Aankopen door particulieren
4.9     Aankopen door gelijkgestelden
4.10    Bijzondere regeling voor vervoermiddelen
4.10.1    Vervoermiddelen
4.10.2    Levering van nieuwe vervoermiddelen
4.10.3    Levering van gebruikte vervoermiddelen

5.     Plaats en tijdstip van de levering en de dienst
5.1     Algemeen
5.2     De plaats van de levering
5.2.1    Algemeen
5.2.2    Goederen die worden vervoerd
5.2.3    Goederen die niet worden vervoerd
5.2.4    De plaats van installatie- en montagehandelingen
5.2.5    De plaats van leveringen aan boord van vervoermiddelen
5.2.6    Plaats van de intracommunautaire verwerving
5.2.7    Leveringen van elektriciteit, gas en warmte en/of koude
5.3     De plaats van a-b-c-leveringen
5.3.1    Algemeen
5.3.2    Plaats van verwerving bij a-b-c-contracten
5.3.3    Vereenvoudiging bij a-b-c-contracten
5.4     Afstandsverkopen
5.5     Het tijdstip van de levering
5.6     Het tijdstip van de verwerving
5.7     De plaats van de dienst
5.7.1    Hoofdregel
5.7.2    Uitzonderingen op de hoofdregel
5.7.2.1    Uitzonderingen ongeacht de btw-status van de afnemer
5.7.2.2    Uitzonderingen met onderscheid tussen B2B en B2C
5.7.2.3    Uitzonderingen voor B2C-diensten
5.7.2.4    Uitzonderingen ter voorkoming van niet-heffing bij werkelijk gebruik in Nederland

6.     Ondernemerschap
6.1     Ondernemer
6.1.1    Algemeen
6.1.2    Ieder
6.1.3    Zelfstandigheid
6.1.4    Bedrijf
6.1.5    Houdstermaatschappijen
6.2     Exploitatie van een vermogensbestanddeel
6.3     Ondernemerschap en handelen als overheid
6.3.1    Algemeen
6.3.2    Gemeentelijke overheidstaken
6.3.3    Btw-compensatiefonds
6.3.4    Uitvoering van bestemmingsplannen
6.3.5    Herstructurering publiekrechtelijke lichamen
6.4     Fiscale eenheid
6.5     Vaste inrichting
6.6     Ondernemerschap van organisaties
6.7     Leverancier van een nieuw vervoermiddel

7.     De maatstaf van heffing
7.1     De vergoeding
7.1.1    Algemeen
7.1.2    Subsidies
7.1.3    Korting voor contante betaling
7.1.4    Kredietbeperkingstoeslag
7.1.5    Vergoeding voor beperkte rechten
7.1.6    Statiegeld
7.1.7    Rentekosten
7.2     Fictieve vergoedingen
7.2.1    Maatstaf van heffing bij interne leveringen
7.2.2    Maatstaf van heffing bij gelijkgestelde diensten
7.3     Gebruikte goederen, kunstvoorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
7.3.1    Algemeen
7.3.2    Gebruikte goederen
7.3.3    Wederverkoper
7.3.4    Marge
7.3.5    Globalisatie – aangewezen goederen
7.3.6    Jaarglobalisatie
7.3.7    Internationale transacties
7.3.8    Veilingen
7.3.9    Margeregeling en BPM
7.3.10    Bijzondere regelingen
7.3.11    Inkoopverklaring
7.3.12    Factuur
7.3.13    Administratie
7.4     Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten
7.4.1    Definitie
7.4.2    Optie margeregeling
7.4.3    Tarief
7.5     Doorlopende posten
7.6     Wisselkoersen
7.7     Tarieven
7.7.1    Algemeen tarief
7.7.2    Verlaagd tarief
7.7.3    Nultarief
7.7.4    Bijzondere tarieven

8.     Aftrek van voorbelasting
8.1     Algemeen
8.1.1    Systematiek aftrek van voorbelasting
8.1.2    Tijdvak van aangifte
8.1.3    Aan de ondernemer in rekening gebracht
8.1.4    Keuzevermogen
8.2     Aftrek van de btw bij invoer
8.3     Aftrek van verlegde btw
8.4     Aftrek van btw wegens verwerving
8.5     De voorgeschreven factuur
8.6     Aftrek voorbelasting voor handelingen verricht buiten Nederland
8.6.1    Aftrek bij schadeherstel
8.6.2    Aftrek bij kosten voor gemene rekening
8.7     Aftrek bij specifieke vrijgestelde prestaties
8.7.1    Algemeen
8.7.2    De splitsing van de voorbelasting
8.7.3    Herziening in het (boek)jaar van aanschaf/ingebruikname
8.7.4    Herziening in de jaren na aanschaf/ingebruikname
8.7.5    Herziening bij levering
8.8     Aftrek bij de intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel
8.9     Horecabestedingen
8.10    Auto van de zaak
8.11    Het BUA
8.11.1    Algemeen
8.11.2    Het voeren van een zekere staat
8.11.3    Relatiegeschenken of giften
8.11.4    Verstrekkingen aan het personeel
8.11.5    Parkeerplaatsen
8.11.6    De bedrijfskantineregeling
8.11.7    Het drempelbedrag
8.11.8    Is het BUA in overeenstemming met de Btw-Richtlijn?
8.12    Teruggave van btw
8.12.1    Algemeen
8.12.2    Teruggave aan buitenlandse ondernemers gevestigd in de EU
8.12.3    Teruggave aan niet in EU gevestigde ondernemers
8.12.4    Teruggave voor oninbare vorderingen
8.13    Ten onrechte in rekening gebrachte btw
8.14    De zegelregeling
8.14.1    Algemeen
8.14.2    Zegels die kunnen worden ingewisseld tegen geld
8.14.3    Zegels die bij goederen worden verstrekt en kunnen worden ingewisseld tegen goederen
8.14.4    Koopzegels die tegen geld kunnen worden ingewisseld
8.14.5    Koopzegels die tegen goederen kunnen worden ingewisseld

9.     Verschuldigdheid van btw
9.1     Algemeen
9.2     Tijdstip verschuldigdheid
9.2.1    Factuurstelsel
9.2.2    Kasstelsel
9.3     Verlegging van verschuldigdheid
9.4     Fiscaal vertegenwoordiger
9.4.1    Algemeen
9.4.2    Vertegenwoordiger met beperkte vergunning
9.4.3    Vertegenwoordiger met algemene vergunning
9.4.4    Intrekking vergunning
9.5     Kleine-ondernemersregeling
9.5.1    De vermindering voor kleine ondernemers
9.5.2    Berekening van de vermindering (huidige KOR)
9.5.3    Vermindering per ondernemer (huidige KOR)
9.5.4    Voorlopige vermindering in de loop van een jaar (huidige KOR)
9.5.5    Ontheffing van administratieve verplichtingen (huidige KOR)
9.5.6    De KOR en ICT’s
9.6     Forfaitaire berekeningsmethode
9.7     Geschenkbonnen en geschenkzendingen
9.7.1    Algemeen
9.7.2    Cadeaubonnen
9.7.3    Fleurop/Interflora
9.8     Aansprakelijkheid
9.8.1    Bestuurdersaansprakelijkheid
9.8.2    Fiscale eenheid
9.8.3    Inlenen van personeel
9.8.4    Vaste inrichting
9.8.5    Huur vervoermiddelen
9.8.6    Risicogoederen
9.8.7    Levering van een onroerende zaak

10.     Onroerende zaken
10.1    Het begrip onroerende zaak
10.2    De levering van onroerende zaken
10.2.1    Levering van een gebouw
10.2.2    Bouwterreinen
10.2.3    De eerste ingebruikneming
10.2.4    De tijdstippen van levering
10.3    Herziening bij levering van onroerende zaken
10.4    Belaste levering op verzoek
10.4.1    Formele eisen aan het verzoek om belaste levering
10.4.2    90%-criterium
10.5    Verhouding btw en overdrachtsbelasting
10.5.1    Gebruikt als bedrijfsmiddel
10.5.2    Leveringen die voor de btw onbelastbaar zijn
10.5.3    Economische eigendomsoverdracht en overdrachtsbelasting
10.6    Verhuur van onroerende zaken
10.6.1    Verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
10.6.2    Verhuur in het horeca en aanverwant bedrijf
10.6.3    Verhuur van parkeerruimte en ligplaatsen
10.6.4    Verhuur van safeloketten
10.7    Belaste verhuur op verzoek
10.7.1    Formele eisen aan het optieverzoek
10.7.2    Inzending optieverzoek
10.7.3    90%-criterium
10.7.4    Wisselende huurders
10.7.5    Begin en einde van de belaste verhuur
10.8    Wetsvoorstel bestrijding constructies met (on)roerende zaken en kostbare diensten
10.9    Aftrek van voorbelasting bij leegstand
10.9.1    Leegstand na ingebruikneming
10.10    Vermogensetikettering voor onroerende zaken

11.     Overige vrijstellingen
11.1    Inleiding
11.2    Prestaties op medisch gebied
11.2.1    Ziekenhuizen en andere instellingen
11.2.2    Medische prestaties
11.2.3    Verblijfszorg en thuiszorg
11.2.4    Arbodiensten
11.2.5    Lijkbezorgers
11.2.6    Levering van menselijke organen, bloed en moedermelk
11.3    Sportbeoefening
11.3.1    Sportorganisaties
11.3.2    Nevenactiviteiten
11.3.3    Sportservicebureaus
11.4    Jeugdwerk
11.5    Aangewezen leveringen en diensten van sociale of culturele aard
11.5.1    Aangewezen leveringen en diensten
11.5.2    Uitlenen van personeel
11.5.2.1   Duurzame detachering
11.5.2.2   Nauw samenhangende prestatie
11.5.3    Dierenasiels
11.6    Financiële vrijstelling
11.6.1    Geld- en effectenverkeer
11.6.2    Rentekosten
11.6.3    Invordering van schulden
11.6.4    Factoring
11.6.5    Creditcards
11.6.6    Bankenresolutie
11.7    Verzekeringen
11.8    Kansspelen
11.9    Onderwijs
11.9.1    Algemeen
11.9.2    Onderwijs
11.9.3    Wettelijk geregeld onderwijs
11.9.4    Beroepsopleidingen
11.9.5    Algemeen vormend onderwijs
11.9.6    Bijlessen en tentamen- en examentrainingen
11.9.7    Afnemen van examens
11.9.8    Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming
11.9.9    Arbeidsmobiliteit
11.10    Lezingen
11.11    Diensten door componisten, schrijvers en journalisten
11.12    Samenwerkingsverbanden
11.13    Postvervoer door TNT Post
11.14    Omroep
11.15    Levering van bepaalde gebruikte goederen
11.16    Bepaalde organisaties
11.17    Fondswerving
11.17.1   Algemeen
11.17.2   Bijzondere evenementen en acties
11.17.3   Exploitatie van kantines
11.18    Kinderopvang
11.19    Vrijgestelde intracommunautaire verwerving (ICV)
11.20    Beleggingsgoud
11.21    Overdracht van een algemeenheid van goederen
11.22    Winst beogen

12.     De landbouwregeling
12.1    De landbouwregeling
12.1.1    Algemeen
12.1.2    Landbouwprestaties
12.1.3    Aftrek van voorbelasting bij landbouwers
12.1.4    Aftrek van voorbelasting bij de afnemer van de landbouwer
12.1.5    De landbouwveiling
12.1.6    Optie voor belast landbouwerschap
12.1.7    De kleine-ondernemersregeling bij landbouwers
12.1.8    Intensieve veeteelt
12.1.9    Melkquota
12.1.10    Visteelt
12.1.11    Landbouwregeling en margeregeling
12.2    De veehandelsregeling
12.3    Intracommunautaire transacties door landbouwers
12.3.1    Intracommunautaire levering
12.3.2    Intracommunautaire verwerving
12.4    Afschaffing landbouwregeling en overgangsrecht

13.     De administratieve verplichtingen
13.1    Algemeen
13.2    Administratieverplichting
13.2.1    Administratieplichtige
13.2.2    Administratie
13.2.3    Bewaarverplichting
13.2.4    Handelwijze bij controle van de Belastingdienst
13.2.5    Wijze van bewaren
13.2.6    Sancties
13.3    Administratieve verplichtingen Wet OB 1968
13.4    De factuur
13.4.1    Algemeen
13.4.2    Elektronisch verzenden van facturen
13.4.3    Nieuwe factureringsregels per 1-1-2013
13.5    Boekhouding
13.6    Register
13.7    Administratieve samenwerking lidstaten
13.7.1    Inleiding
13.7.2    Gegevensuitwisseling via databanken (VIES – VAT Information Exchange System)
13.7.3    Informatie aan de lidstaat van verwerving (matching)
13.7.4    Overige informatie
13.7.5    Algemene regels

14.     Formele regels
14.1    Aanmelding
14.2    Btw-identificatienummer
14.3    De aangifte btw
14.4    Betalen van de btw
14.5    Naheffingsaanslagen
14.6    Uitnodiging tot betaling
14.7    Bestuurlijke boeten
14.7.1    Algemeen
14.7.2    Verzuimboeten
14.7.3    Vergrijpboeten
14.7.4    Bijzondere omstandigheden
14.8    Belastingrente
14.9    Hoofdelijke aansprakelijkheid bij risicogoederen
14.10    Bezwaar en beroep
14.10.1    Formele procedure
14.10.2    Proceskostenvergoeding
14.11    ICP-opgave (listing)
14.12    Statistiekopgave
14.12.1    Informatieplichtige en aangifte
14.12.2    Vrijstellingen en drempels
14.13    Vervoer van goederen met documenten

Bijlage 1  Tabel zakelijke rechten (Bijlage A, Uitvoeringsbesluit OB 1968)
Bijlage 2  Opdracht tot uitvoer uit de gemeenschap of tot opslag in een entrepot
Bijlage 3  Aangifteformulier btw
Bijlage 4  Opgaaf Intracommunautaire Prestatie (ICP)/Listing
Bijlage 5  Artikel 2a Uitvoeringsbeschikking OB 1968
Bijlage 6  Tabel Ia en b
Bijlage 7  Tabel IIa en b
Bijlage 8a  Lijst van goederen voor het nultarief bij levering in een niet-plaatsgebonden entrepot (Bijlage I, Uitvoeringsbeschikking OB 1968)
Bijlage 8b  Lijst van goederen voor het nultarief bij levering in een plaatsgebonden entrepot (Bijlage K, Uitvoeringsbeschikking OB 1968)
Bijlage 9  Lijst van goederen voor de btw verleggingregeling bij invoer (Bijlage A, Uitvoeringsbeschikking OB 1968)
Bijlage 10  Proceskostenvergoeding
Bijlage 11  Adressen belastingdiensten bevoegd voor teruggaaf aan buitenlanders
Bijlage 12  Interessante internetsites

Alfabetisch register

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Fiscaal Memo BTW 2018